Sikkerhedsanvisninger og bortskaffelse af brugte batterier

GÅ VIDERE TIL HOVEDINDHOLD
Pangea temporary hotfixes here

SIKKERHEDSANVISNINGER OG BORTSKAFFELSE AF BRUGTE BATTERIER

Mange Logitech-produkter indeholder batterier. Nogle batterier kan skiftes af brugeren, og der er nogle der ikke kan.
Følg nedenstående sikkerhedsanvisninger, når du skal skifte og skille dig af med batterierne.

Batterier, som kan skiftes af brugeren

 • Læs anvisningerne om udskiftning og opladning af batterier i vejledningen til Logitech-produktet.

 • Sørg for korrekt isætning af nye batterier, således at de positive (+) og negative (-) poler vender rigtigt. Der må ikke byttes om på batteripolerne.

 • Når du udskifter batterier, skal du bruge batterier af den rigtige type og størrelse som angivet i vejledningerne til Logitech-produktet. Du skal udskifte alle batterier på en gang.

 • Følg de instruktioner der følger med Logitech-produktet når du oplader genopladelige batterier, og brug det korrekte opladningsudstyr.

 • Batterierne skal opbevares tørt og ved normal stuetemperatur.

 • Tag batterierne ud af enheden hvis den ikke skal bruges i længere tid.

 • Batterier må ikke åbnes, skilles ad, punkteres, modificeres, tabes eller kastes eller udsættes for stød.

 • Efterlad dem ikke på meget varme steder, fx i en bil der står i solen.

 • Batterier må ikke opbevares i nærheden af en ovn, kogeplade eller anden varmekilde.

 • Læg ikke batteriet ind i en mikrobølgeovn eller en højtryksbeholder.

 • Batterier må ikke nedsænkes i vand eller komme i kontakt med vand.

 • Pas på at batterierne ikke kortsluttes. Lad derfor være med at lægge batterier i lommen eller håndtasken sammen med metalgenstande da det kan få dem til at kortslutte.

 • Undlad at bruge og genoplade batterier der lækker, er misfarvede, rustne, bulede, lugter eller på anden måde ser forkerte ud.

 • Undgå at røre direkte ved batterier der lækker, og håndter dem forsigtigt ved bortskaffelsen.

 • Bland ikke nye og brugte batterier, og sæt ikke brugte batterier i andet udstyr.

 • Forsøg ikke at oplade batterier der ikke er opladelige, og undlad at oplade batterier i længere tid end angivet.

 • Giv ikke batterierne til små børn, og opbevar batterierne uden for børns rækkevidde.

 • Du må ikke tage batterier i munden. Hvis du sluger et batteri, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.

 • Produktet og batteriet må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal i stedet bortskaffes i henhold til lokale love og regler. Du kan få mere at vide ved at kontakte din kommune eller det sted hvor du har købt udstyret. Du kan også læse mere på www.logitech.com/recycling.

Batterier, som ikke kan skiftes af brugeren

 • Visse Logitech-produkter anvender batterier som ikke kan udskiftes af brugeren. Prøv ikke på at skifte sådanne batterier selv. Hvis der opstår behov for at skifte batteriet, skal du kontakte Logitechs kundeservice eller henvende dig til et professionelt reparationsværksted.

Kundeservice

 • Hvis du har flere spørgsmål om håndtering af batterier, kan du kontakte Logitechs kundeservice.

Indkøbsvogn

Din indkøbsvogn er nu tom. Begynd at handle nu