Betatestaftale

GÅ VIDERE TIL HOVEDINDHOLD
Pangea temporary hotfixes here

BETATESTAFTALE

VED AT KLIKKE PÅ "JA" ELLER "JEG ACCEPTERER"-KNAPPEN (ELLER ANDEN KNAP ELLER MEKANISME DER ER TIL AT ERKENDELSE AF VILKÅRENE I DENNE AFTALE), ELLER VED AT DOWNLOADE, TILTRÆDE ELLER INSTALLERE BETAPRODUKTET SAMTYKKER DU I AT BINDES AF DENNE AFTALE.

Denne BETATESTAFTALE ("Aftale") Er med og mellem Logitech Europe SA og dets tilknyttede selskaber (samlet "Logitech") og dig ("Licenstager" eller "Dig").

  1. Betaprodukt" betyder produkter, software, tjenester og/eller funktioner der er betegnet som beta- eller foreløbige versioner af Logitech eller en Logitech-partner og leveres til dig i løbet af denne periode.

  2. Licens. Logitech giver dig licens til at benytte dette betaprodukt med det udelukkende formål at teste, demonstrere og evaluere det. Denne licens er ikke eksklusiv og kan ikke overføres eller licenseres via underlicens. Du må ikke ændre, skille ad, dekompilere, udføre "reverse engineering", udlåne, lease, udleje, overføre eller kopiere dette betaprodukt.

  3. Ejerskab. Adkomst, rettigheder og ejendomsret vedrørende dette betaprodukt og tilhørende dokumentation, herunder forbedringer og ændringer, tilfalder Logitech eller Logitechs partnere og vil fortsat gøre det. Udover de rettigheder som direkte benævnes i denne aftale, gives der ingen andre rettigheder til dig, hverken eksplicit eller implicit.

  4. Fortrolighed. Betaproduktet, dets eksistens, al ledsagende dokumentation og al information videregivet af Logitech til dig nedenfor eller på anden måde i forbindelse med Betaproduktet, herunder uden begrænsning ydelsesdata, funktioner og anden information vedrørende eller opnået fra Betaproduktet , er Logitechs "Fortrolige oplysninger". Du bruger ikke de fortrolige oplysninger undtagen som nødvendigt i henhold til denne aftale og vil ikke videregive nogen del af de fortrolige oplysninger til nogen anden person eller enhed. Du vil bruge alle rimelige trin for at beskytte de fortrolige oplysninger mod uautoriseret brug eller videregivelse. Fortrolige oplysninger inkluderer ikke oplysninger der: (1) blev med rette kendt af dig på tidspunktet for videregivelse uden fortrolighed, (2) er lovligt opnået af dig fra en tredjepart uden begrænsning i brug eller videregivelse, eller (3) er eller bliver almindeligt kendt for offentligheden uden nogen skyld eller brud på denne aftale af dig.

  5. Ophør. Denne aftale ophører ved frigivelse af Logitech af en offentligt tilgængelig version af Beta-produktet. Logitech garanterer ikke at nogen sådan offentligt tilgængelig version frigives.

  6. Data og feedback. Du accepterer at Logitech muligvis kan få oplysninger og data fra dig i forbindelse med din registrering, installation og brug af Beta-produktet inklusive, uden begrænsning, personlige oplysninger. Logitech kan også indsamle og behandle tekniske og ydelsesoplysninger om din brug af Betaproduktet og bruge disse oplysninger til at understøtte og fejlfinde problemer, levere opdateringer, analysere trends og forbedre Logitech-produkter eller -tjenester. Logitech skal have tilladelse til at bruge sådanne data og dele sådanne data med Logitech-partnere til programformålene. Du accepterer hermed, at Logitech behandler og overfører disse oplysninger, herunder eventuelle personlige oplysninger i overensstemmelse med Logitechs privatlivspolitik, som opdateret fra tid til anden. Derudover skal du give feedback til Logitech om betaproduktets funktionalitet og ydelse fra tid til anden som Logitech med rimelighed anmoder om, herunder uden begrænsning at identificere potentielle fejl og forbedringer. Du bliver også opfordret til at gennemføre undersøgelser vedrørende Logitech-enhederne. Feedback der gives til Logitech gennem en hvilken som helst af de foregående metoder i forbindelse med Betaproduktet, kan bruges af Logitech og dets partnere til at forbedre produkter, tjenester og/eller funktioner, og derfor skal Logitech have en ikke-eksklusiv, evig, uigenkaldelig, royaltyfri, verdensomspændende ret og licens til at bruge, gengive, afsløre, underlicensere, distribuere, ændre og på anden måde udnytte sådan feedback uden begrænsning.

  7. BETAPRODUKTET KAN INDEHOLDE FEJL OG UDGIVES KUN TIL BEGRÆNSET EVALUERING. BETAPRODUKTET LEVERES SOM BESET UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HERUNDER EKSPLICIT, IMPLICIT, LOVMÆSSIG ELLER PÅ ANDEN VIS ANGIVET. LOGITECH FRASKRIVER SIG SPECIFIKT ANSVARET FOR ALLE IMPLICITTE GARANTIER, HERUNDER SALGBARHED, KRÆNKELSE AF OPHAVSRET SAMT EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL.

  8. LOGITECHS TOTALE ANSVAR DER OPSTÅR I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, MÅ IKKE OVERSTIGE 100 USD. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL LOGITECH HAVE ANSVAR FOR ALLE INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER KONSEKVENTE SKADER ENDDA HVIS DE TILRÅDES OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DISSE BEGRÆNSNINGER GÆLDER, UANSET OM DE MANGLER NOGEN ESSENTIEL FORMÅL MED ENHVER BEGRÆNSET AFHJÆLPNING.

  9. Diverse. Denne aftale er underlagt lovgivningen i Californien uden henvisning til principper om lovkonflikt. Du må ikke overdrage denne aftale, direkte eller indirekte, ved anvendelse af loven eller på anden måde uden forudgående skriftligt samtykke fra Logitech. Du skal i alle henseender overholde alle amerikanske og udenlandske eksport- og geneksportlove og -forskrifter, der gælder teknologien og dokumentationen, der er leveret nedenfor. Dette er den fuldstændige aftale mellem de involverede parter heri. Intet frafald eller ændring af denne aftale er gyldigt, medmindre det er skriftligt underskrevet af hver part. Hvis nogen bestemmelse i denne aftale dømmes ulovlig af en kompetent domstol vil de øvrige bestemmelser fortsat være fuldt gyldige og betragtes som aktive.

Indkøbsvogn

Din indkøbsvogn er nu tom. Begynd at handle nu