Logitechs erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger – EU

Logitechs erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger – EU

Vi, Logitech Europe S.A., giver indbyggere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger som er et supplement til Logitechs erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på webstedet og erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for produkter.

Det juridiske grundlag for databehandlingen

Vi behandler dine personlige oplysninger på flere forskellige juridiske grundlag som beskrevet i det følgende:

  1. Baseret på nødvendigheden af at indgå kontrakter med dig – vi skal behandle dine personlige oplysninger for at aktivere og registrere produkter, for at sikre at de produkter og tjenester du bruger, fungerer som de skal, for at vedligeholde og forbedre produkter, besvare spørgsmål og anmodninger fra dig og yde kundesupport.
  2. Baseret på legitime interesser – vi behandler data om brug af produkterne fra dig for at opfinde nye produkter og tjenester med forbedret funktionalitet og sikkerhed, for at registrere og forebygge svindel samt for at beskytte og forsvare rettigheder eller ejendomsret tilhørende andre kunder eller tredjeparter eller vores egne rettigheder og interesser. Vi er opmærksomme på beskyttelsen af dine personlige oplysninger i denne henseende og behandler i videst muligt omfang de personlige oplysninger på en måde så dine personlige rettigheder ikke bliver krænket.
  3. Baseret på overholdelse af lovmæssige forpligtelser – vi er muligvis nødt til at behandle dine personlige oplysninger for at overholde gældende love og regulativer og for at imødekomme lovlige anmodninger, retskendelser og juridiske processer.
  4. Baseret på dit samtykke til direkte marketingkommunikation – du kan til enhver tid afmelde dig ved at følge anvisningerne her: https://www.logitech.com/subscribe.
Dine rettigheder og valgmuligheder

Du er velkommen til at kontakte os for at få kopier af dine personlige oplysninger. Du kan også bede os om at rette eller arkivere/slette dine personlige oplysninger på

Telefon: +1 510-795-8500
Kontakt: support.logitech.com/response-center
Postadresse: Logitech Data Protection Officer, Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation, Daniel Borel Innovation Center, CH - 1015 Lausanne, Schweiz

Du har også ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed og ret til dataportabilitet. Hvis behandlingen er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagetrække dit samtykke til enhver tid. Det er frivilligt at benytte vores websteder og produkter der er beskrevet i Logitechs erklæringer om beskyttelse af fortrolige oplysninger.

Behandling og opbevaring af personlige oplysninger

Vi og vores partnere og tjenesteudbydere behandler og opbevarer dine personlige oplysninger på servere i USA, som ikke har gennemgået en uvildig vurdering med hensyn til, om de yder tilstrækkelig beskyttelse. Logitech er certificeret i henhold til Safe Harbor-programmet og lever op til standarderne for tilstrækkelig databeskyttelse. Men da databeskyttelsesmyndighederne ikke længere accepterer Safe Harbor-registrering som bevis for tilstrækkelig beskyttelse, deltager Logitech ikke længere i programmerne. Logitech yder fortsat tilstrækkelig databeskyttelse og har indgået databehandlings- og dataoverførselsaftaler som indeholder standardkontraktklausuler der er godkendt af Europa-Kommissionen. Disse databehandlingsaftaler udleveres efter anmodning.

Dataopbevaring

Vi opbevarer dine personlige oplysninger så længe du bruger vores websteder eller produkter, eller hvis vi er forpligtet til det af hensyn til overholdelse af lovgivning eller overensstemmelseskrav.  Personlige oplysninger som det ikke længere er nødvendigt at opbevare, bliver slettet med jævne mellemrum hvert år.

Ikrafttrædelsesdato og ændringer

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder fra 25. maj 2018. Fra tid til anden vil vi muligvis foretage ændringer, herunder væsentlige ændringer, i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger. Du bør gennemgå erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger hver gang du går ind på vores websteder, køber et Logitech-produkt eller bruger nye funktioner i vores produkter, for at se om der skulle være nogen ændringer.

Har du spørgsmål vedrørende vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +1 510-795-8500 eller support.logitech.com/response-center

Yderligere oplysninger

Se også vores cookiepolitik.

Indkøbsvogn

Din indkøbsvogn er nu tom. Begynd at handle nu