Logitechs politik om beskyttelse af personlige oplysninger (Arkiv : juli 2023)

LOGITECHS WEBSIDE ERKLÆRING AF FORTROLIGHED (ARKIV)

Denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger er ikke længere gældende. Klik her for at se den nuværende version.

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger indeholder en beskrivelse af, hvordan Logitech indsamler og bruger personlige oplysninger fra besøgende på vores mobil- og websteder, der er direkte linket til denne erklæring (herefter omtalt som “websteder”). Dine personlige oplysninger håndteres af Logitech Europe S.A. (herefter omtalt som “Logitech”, “vi” og “os”).

Aktivt indsendte data

Hvis du ringer til os, sender os en e-mail eller udfylder en formular på et af vores websteder, benytter vi de oplysninger du giver, til at svare på din forespørgsel eller på anden vis assistere dig. Hvis du foretager køb igennem vores websteder, kan vi indsamle data der er nødvendige for at behandle din ordre, f.eks. din leveringsadresse, bestilte produkter og kontaktoplysninger.

Passivt leverede data

Når du får adgang til vores websteder, afhængigt af dine tilvalg, bliver visse oplysninger om din computer eller mobilenhed delt med os, som kan inkludere de aktiviteter du udfører på vores websteder, hvilken hardware og software du bruger (Såsom dit operativsystem eller din browser), oplysninger lagret i cookies, IP-adresse, adgangstider, de websider hvorfra du kom, de regioner hvorfra du navigerer på websiden, og den eller de websider du har adgang til. Vi bruger disse oplysninger til bedre at forstå interesserne hos vores siders brugere og forbedre vores websteder, tjenester og produkter.

Vi reagerer ikke i øjeblikket på "do not track"-signaler fra webbrowsere, idet vi forsøger at levere en personlig oplevelse.

Cookier

Logitech anvender cookies (dvs. små datafiler) som placeres på din computer, tablet, mobiltelefon eller på andre enheder. Klik her hvis du vil vide mere om cookies.

Dataanvendelse og -deling

Vi bruger de data vi indsamler, for at kunne give dig den bedst mulige interaktive oplevelse. Især kan vi bruge data til at:

 • levere tjenesten eller udføre transaktionerne på din anmodning;
 • forbedre og udvikle vores produkter;
 • sætte dit personlige præg;
 • behandle jobansøgninger du sender via vores sider;
 • annoncering og markedsføring til dig underlagt gældende juridiske krav som kan omfatte at sende reklamekommunikation, målrettede reklamer og præsentation af relevante tilbud.
Læs mere

Vi sælger ikke dine personlige data.

Vi deler muligvis dine personlige data med tredjeparter under visse omstændigheder. Vi bruger tilknyttede og ikke-tilknyttede serviceudbydere, som hjælper os med at behandle personlige data for at levere tjenester og drive vores forretning i overensstemmelse med strenge fortrolighedsaftaler. For eksempel hjælper tjenesteudbydere med at levere følgende funktioner:

Beskrivelse af tjenesten Leveret data Formål
Kundeservice Kontaktdata, undersøgelses­data Til hjælp med fejlfinding og support af produkter og tjenester
E-handels­funktionalitet Kontaktdata, interaktion med webstedet For at muliggøre salget af vores produkter online
Kampagner og relevante nyheder Kontaktdata, data om Cookies At give information og incitamenter til vores produkter og tjenester
Webstedets performance Cookie-data, interaktion med webstedet At aktivere funktionalitet og funktioner på vores websteder
Behandling af Cookies Cookiedata At give mulighed for at vælge cookies der skal tillades på vores websteder

Disse virksomheder skal overholde vores databeskyttelses- og sikkerhedskrav og må ikke bruge personlige oplysninger som de modtager fra os, til andre formål.

Vi kan videregive dine personlige oplysninger til

 1. at overholde relevante love, lovkrav og til at reagere på lovlige anmodninger, retskendelser og juridiske processer
 2. at beskytte og forsvare rettigheder eller ejendom hos os eller tredjeparter, herunder håndhævelse af aftaler, politikker og vilkår for brug
 3. i nødstilfælde, herunder for at beskytte vores medarbejderes eller enhver persons sikkerhed eller
 4. i forbindelse med undersøgelse eller forebyggelse af svig.

Vi vil eventuelt dele dine personlige data med henblik på en forretningsaftale eller forhandling om en forretningsaftale, der involverer salg eller overførsel af hele eller en del af vores forretning eller aktiver. Disse aftaler kan omfatte enhver fusion, finansiering, erhvervelse, frasalg, partnerskab eller konkurstransaktion eller -procedure.

Vi bruger også frit og deler aggregerede og pseudonymer af ydelsesmæssige og analytiske grunde der ikke kan bruges til at identificere dig personligt.

Børn

Vi indsamler eller opbevarer ikke bevidst oplysninger om personer under 13 år. Hvis vi får at vide, at oplysninger om personer under 13 år er blevet indsamlet på eller gennem webstederne, tager vi passende skridt til at slette disse oplysninger. Hvis du er forælder eller værge for et barn under 13 år der har tilmeldt sig en konto eller tjeneste på vores websteder, skal du kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger for at få dette barns konto eller tjeneste annulleret og personlige oplysninger slettet.

Dataopbevaring

Vi opbevarer personlige data så længe det er nødvendigt for at levere funktionalitet og udføre de transaktioner du har anmodet om, eller til andre legitime formål såsom at overholde vores juridiske forpligtelser, løse tvister og håndhæve vores aftaler. Da disse behov kan variere for forskellige datatyper, kan konteksten af vores interaktion med dig eller din brug af vores websteders faktiske opbevaringsperioder variere betydeligt.

Datasikkerhed

Vi bruger TLS-certifikater, kryptering, adgang til data, antivirusprogrammer og firewalls for at reducere risikoen for uautoriseret adgang til personlige data. Ingen dataoverførsel via internettet eller via trådløst netværk er helt sikkert. Vær opmærksom på sikkerhedsrisici når du overfører personlige oplysninger til os og når du angiver oplysninger i vores offentlige fora.

Hvis du gerne vil rapportere et sikkerhedsproblem med et af vores produkter, skal du udfylde formularen og de nødvendige vedhæftede filer og sende den til Logitech Security.

Kontrol og adgang til dine oplysninger

Du kan bede os om at opdatere eller slette/deaktivere visse oplysninger om dig.

Hvis vi ikke kan fjerne visse personlige oplysninger, vil vi lade dig vide hvorfor. Hvis du har tilmeldt dig marketing e-mail, kan du framelde dig ved at følge frameldingsanvisningerne i e-mailen eller ved at bruge siden til tilmeldingsadministration på vores websted.

Du har også ret til at anmode om hvordan dine data behandles og hvem vi deler dem med.

Hvis du mener at nogen af de oplysninger om dig som Logitech håndterer, er unøjagtige eller ufuldstændige, har du ret til at få disse oplysninger rettet.

Vi vil prøve at besvare din anmodning om at tjekke de oplysninger vi har registreret, inden der er gået 30 dage fra anmodningen er modtaget.

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller ønsker i forbindelse med dine data eller vores erklæring, tidligere erklæringer og datapraksis, skal du kontakte os på support.logitech.com/response-center eller på følgende måder:

Telefon: +1 646-454-3200
Email: support.logitech.com/response-center
Postadresse: Logitech Privacy Officer, 3930 North First Street, San Jose, CA 95134 USA

Såfremt du ikke er tilfreds med vores svar, kan du henvende din klage i forbindelse med beskyttelse af personlige oplysninger til den relevante databeskyttelsesmyndighed inden for den lokale jurisdiktion.

Særlig information til brugere i EU, UK og Schweiz

Fra den 25. maj 2018 er behandlingen af personoplysninger om enkeltpersoner i Den Europæiske Union underlagt EU's generelle databeskyttelsesforordning (“GDPR”). Dette afsnit indeholder oplysninger om EU-brugernes rettigheder og Logitechs forpligtelser i henhold til GDPR. Personlige data der behandles gennem brug af vores websteder, kontrolleres af Logitech Inc, 3930 North First Street, San Jose, CA 95134 USA. Den europæiske repræsentation er Logitech Ireland Services Limited, City Gate Plaza Two, Mahon, Cork, Ireland.

Læs mere

Det juridiske grundlag for behandlingen

Logitech behandler personlige oplysninger om EU-kunder på en eller flere af de lovlige grundlag der er specificeret i GDPR.

 1. Behandlingen er nødvendig for at indgå eller udføre en kontrakt med dig.
  Vi skal behandle dine personlige oplysninger for at aktivere og registrere produkter, for at sikre at de produkter og tjenester du bruger fungerer som de skal, for at vedligeholde og forbedre produkter, besvare spørgsmål og anmodninger fra dig og yde kundesupport.
 2. Behandlingen er nødvendig for Logitechs legitime interesser.
  Vi behandler brugsdata for at understøtte webstedets funktionalitet, opdage og forhindre svig; at beskytte rettigheder eller ejendom tilhørende andre kunder eller tredjeparter samt vores egne rettigheder og interesser. Vi tager hensyn til dine rettigheder når vi gør det, og gør personlige data anonyme i videst muligt omfang. Vi er også muligvis nødt til at behandle dine personlige oplysninger for at imødekomme lovlige anmodninger, retskendelser og juridiske processer.
 3. Behandlingen er nødvendig for at imødekomme Logitechs juridiske forpligtelser.
  Vi er muligvis nødt til at behandle dine personlige data for at overholde relevante EU- eller medlemslande.
 4. Samtykke
  Logitech behandler visse personlige data baseret på samtykke. Vi gør det ofte i forbindelse med vores marketingkommunikation. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at følge anvisningerne her.
Dine rettigheder og valgmuligheder

Hvis du er en Logitech-kunde inden for EU, har du de nedenfor beskrevne rettigheder med hensyn til Logitechs behandling af dine personlige data.

Ret til adgang og forklaring
 • Du har ret til at modtage en forklaring om hvilke data Logitech har om dig og hvordan de bruger disse data.
 • Du har ret til at modtage en kopi af de personlige data Logitech har om dig.
Ret til rettelse
 • Hvis du mener at nogen af de oplysninger om dig som Logitech håndterer, er unøjagtige eller ufuldstændige, har du ret til at få disse oplysninger rettet.
Ret til sletning
 • Du har ret til at anmode om at få dine data permanent slettet af Logitech.
Ret til indsigelse
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod Logitechs behandling af dine personlige data baseret på legitime grunde der er relevante i din konkrete situation. Logitech kan fortsætte med at behandle dine personlige data uanset indvendinger i det omfang det er tilladt i henhold til GDPR. Du har også ret til at gøre indsigelse mod Logitechs behandling af dine personlige data til direkte markedsføringsformål.
Ret til begrænsning af behandlingen
 • Du har ret til at anmode om at Logitech begrænser behandlingen af dine personlige data i visse situationer hvor du mener at behandlingen er upassende.
Ret til portabilitet
 • Du har ret til at anmode om overførsel af personlige data som du aktivt eller passivt har givet os (som ikke inkluderer data afledt eller udledt fra indsamlede data) hvor behandlingen af sådanne personlige data er baseret på samtykke eller en kontrakt med dig og udføres ved automatiserede midler.
Ret til at klage til tilsynsmyndigheden
 • Du har også ret til at indsende en klage om Logitechs behandling af dine personlige oplysninger til Databeskyttelseskommissionen, den irske tilsynsmyndighed:
  Data Protection Commission
  21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
  D02 RD28, Ireland
  Telefon: +353 57 8684800, +353 (0)761 104 800
 • Hvis behandlingen er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagetrække dit samtykke til enhver tid. Det er frivilligt at benytte vores websteder og produkter som beskrevet i Logitechs erklæringer om beskyttelse af fortrolige oplysninger.

Hvis du ønsker at påberåbe dig nogen af disse rettigheder, kan du udfylde formularen her. Du kan også kontakte os via telefon, e-mail eller brev ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger:

Telefon: + 1-510 713 5556
Email: privacy@logitech.com
Post: Logitech Privacy Office EMEA, Logitech Ireland Services Limited, City Gate Plaza Two, Mahon, Cork, Ireland

Databeskyttelsesrådgiver (DPO): Du kan kontakte vores DPO ved at sende en e-mail til dpo@logitech.com.

Internationale overførsler

Vi vil kun overføre dine personlige data fra EØS-landene til lande uden for EØS med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Når Logitech overfører data på tværs af landegrænser, overholder vi i) Beslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau bestemt af Europakommissionen på basis af artikel 45 om regulering (EU) 2016/679 (GDPR), eller ii) Standardkontraktbestemmelser udstedt af Europakommissionen. Disse aftaler udleveres efter anmodning til privacy@logitech.com.

ÆNDRINGER I DENNE ERKLÆRING

Vi vil med mellemrum opdatere denne erklæring. Hvis der foretages afgørende ændringer i denne erklæring eller af vores brug af personoplysninger, vil vi gøre tydeligt opmærksom på ændringerne, før de træder i kraft.

Vi vil dog ikke foretage ændringer, som giver mindre beskyttelse af personoplysningerne, som vi har indsamlet, uden dit samtykke.

Vi anbefaler, at du jævnligt læser denne erklæring for at holde dig opdateret om, hvordan vi beskytter dine oplysninger.

Tak for din interesse i Logitech og for vores produkter og tjenester.

Indkøbsvogn

Din indkøbsvogn er nu tom. Begynd at handle nu