Oplysninger om sikkerhed ved brug af LED og laser

Pangea temporary hotfixes here

OPLYSNINGER OM SIKKERHED VED BRUG AF LED OG LASER

Oplysningerne nedenfor gælder for Logitech-produkter med LED-/laserprodukter af klasse 1 eller laserprodukter af klasse 2. Dit produkts brugervejledning angiver, om dit produkt indeholder LED-/laserprodukter af klasse 1 eller laserprodukter af klasse 2.

LED-/laserprodukter af klasse 1

Logitech-produkter med et LED-/laserprodukt af klasse 1 opfylder de internationale standarder EN 60825-1: 1994+A1+A2: 2001 og FDA-standarderne i afsnit 21 CFR Subchapter J. Alle brugere skal følge nedenstående advarselsanvisninger; anden brug af produktet end den, der er angivet her, kan medføre farlig strålingseksponering.

 

 1. Du må ikke stirre på LED'en/laseren eller skinne LED'en/laseren ind i dine eller en anden persons øjne.

 2. Lad ikke små børn bruge produktet uden opsyn af en voksen.

 3. Du må ikke forsøge at udskifte eller reparere LED'en/laseren; disse komponenter kan ikke udskiftes af brugeren.

 4. Du må ikke skinne LED'en/laseren på reflekterende overflader.

 5. Du må ikke ridse linsen.

 6. Tør linsen af med en ren, blød klud.

 7. Bortskaf produktet i henhold til de lokale love og bestemmelser i din region, f.eks. på en genbrugsstation, der tager imod elektroniske enheder.

 8. Kontakt Logitech Kundesupport, hvis du har brug for teknisk eller anden assistance.

 

Kontakt supportafdelingen

Laserprodukt af klasse 2

Logitech-produkter med et laserprodukt af klasse 2 opfylder de internationale standarder EN 60825-1: 1994+A1+A2: 2001 og FDA-standarderne i afsnit 21 CFR Subchapter J. Alle brugere skal følge nedenstående advarselsanvisninger; anden brug af produktet end den, der er angivet her, kan medføre farlig strålingseksponering.

 

 1. Du må ikke stirre på LED'en/laseren eller skinne LED'en/laseren ind i dine eller en anden persons øjne.

 2. Lad ikke små børn bruge produktet uden opsyn af en voksen.

 3. Du må ikke forsøge at udskifte eller reparere LED'en/laseren; disse komponenter kan ikke udskiftes af brugeren.

 4. Du må ikke skinne LED'en/laseren på reflekterende overflader.

 5. Du må ikke ridse linsen.

 6. Tør linsen af med en ren, blød klud.

 7. Bortskaf produktet i henhold til de lokale love og bestemmelser i din region, f.eks. på en genbrugsstation, der tager imod elektroniske enheder.

 8. Kontakt Logitech Kundesupport, hvis du har brug for teknisk eller anden assistance.

 

Kontakt supportafdelingen