Livscyklusanalyse (LCA) - CO2-påvirkningsmetodik

GÅ VIDERE TIL HOVEDINDHOLD
Pangea temporary hotfixes here

Lad os gøre en større forskel sammen

Vi bruger en konsekvent metodik, der giver os mulighed for at måle og analysere livscyklusfaserne for vores produkter og vurdere CO2-påvirkningen i hver fase - fra indkøb af råmaterialer til produkternes udtjente levetid.

Livscyklusanalyse (LCA) hjælper os med at måle og løbende forbedre vores CO2-påvirkning, men det er ikke alt. Ved at skrive CO2-fodaftrykket på produktmærker vil det også hjælpe forbrugerne med at træffe informerede beslutninger om reduktion af deres personlige fodaftryk ved at vælge produkter med mindre aftryk.

Når CO2-mærkning bliver almindelig og en del af hverdagen, som kalorier på fødevaremærker, bringer det klarhed over klimapåvirkningen af købsbeslutninger. Derfor lægger vi vores metodik frem for interesserede virksomheder.

Overblik over vores metodik

LCA er kernen i vores omfattende tilgang. Vi har udviklet en tredjepartsbekræftet metodik i flere trin.

Vidste du

Vores metodik er tredjepartscertificeret til internationale standarder for god praksis ISO 14067 og ISO 14026.

Ikon for CO2-mærkning

Fase 1

Indkøb af råmaterialer og fremstilling

Ikon for produktets livscyklus

Fase 2

Transport og opbevaring

Ikon for CO2-aftryk

Fase 3

I brug

Ikon for klarhed over CO2-påvirkning

Fase 4

Når produktet er udtjent

Der er fire vigtige faser i LCA: indkøb af råmaterialer og fremstilling, transport og opbevaring, i brug og når produktet er udtjent. Hver af disse faser har sit eget sæt unikke fokusområder og udfordringer, der vil forme den endelige CO2-påvirkning af et produkt.

2 pile i et rektangel, der repræsenterer indkøb af råmaterialer og fremstilling

Fase 1

Der er tre hovedfokusområder i denne fase: 1 Råmaterialer; 2 Produktion; og 3 Montering. Lad os se nærmere på ...

INDKØB AF RÅMATERIALER OG FREMSTILLING

I denne fase måler vi påvirkningen af råstofudvinding og fremstilling. Alt tages med – fra fremstillingen af komponenter og lige til montering. Vi arbejder med leverandører for at indsamle indsigt i produktionsprocessen – for at skabe et klart billede af påvirkninger i denne fase.

2 pile, der viser ikonet for transport og opbevaring af produkter

Fase 2

Denne fase dækker alt, der er involveret i at få et produkt fra fabrikken og over i dine hænder.

TRANSPORT OG OPBEVARING

Når først det færdige produkt er testet, emballeret og klar til brug, skal det ud til forbrugeren – en rejse, som vi måler fra start til slut.

2 pile i en cirkel

Fase 3

Vores scenarier hjælper os med at forudsige forbrug i denne fase, men du har også mulighed for at påvirke!

I BRUG

Vores produkter bruger energi, mens de er i brug. Da vi ikke kan vurdere nøjagtigt, hvordan vores produkter bruges af kunder, måler vi elforbruget i henhold til specifikke scenarier for brug, som vi har udviklet på basis af forbrugernes feedback. Vi inkluderer bedst og værst tænkelige skøn i løbet af et produkts levetid og energibehovet i værtssystemerne f.eks. en computer, der bruger vores produkter. Vi tager højde for de ekstra CO2-påvirkninger, der er forbundet med udskiftningsbatterier, der bruges i produktets levetid.

2 pile, der peger på hinanden

Fase 4

Denne fase dækker slutningen af et produkts levetid, herunder hentning og genbrug af produkter, hvor det er muligt.

Når produktet er udtjent

Der er masser af faktorer at overveje i slutningen af produktets levetid. Vi starter med at vurdere transporten, der bruges til at indsamle udtjente produkter, emballage samt batterier, og at få disse varer fra slutbrugeren til behandlingsanlæg.

Vi ser derefter på, hvordan hvert af disse emner håndteres, vi måler indvirkningen af, hvordan emballage, produkter og deres tilbehør håndteres, og hvad der sker med batterier og deres bortskaffelse. Vi vurderer også forberedelsesfasen (f.eks. sortering), hvor genstande bliver gjort klar til forbrænding, losseplads eller andet, som f.eks. termisk energiudnyttelse.

Dette er alt, inden vi kommer til genbrug, hvor vi på et grundlæggende niveau ser på sortering og makulering. Men vi går meget længere end det. Vi gennemgår vores globale netværk og ser på lokal genbrugsinfrastruktur og kapacitet og antager værst tænkelige scenarier, herunder udfordringer forbundet med genbrug af forbrugerelektronik i små størrelser.

Men for at vi kan gøre vores bedste for at genbruge, reparere og forlænge deres levetid, har vi brug for din hjælp. Vi kan kun arbejde med produkter, som du returnerer til os, så du skal aflevere dine enheder til genbrug, når det er muligt.

CO2-beregner og tredjepartsverifikation

Til at beregne det endelige CO2-fodaftryk for et produkt bruger vi en livscyklusvurderingssoftware, Umberto, der udnytter en kombination af offentliggjorte datasæt fra GaBi og Ecoinvent sammen med brugerdefinerede LCA-modeller, som er udviklet ved hjælp af primære data. For at understøtte CO2-beregningernes integritet samarbejder vi med internationalt anerkendte LCA-eksperter i iPoint-gruppen sammen med en uafhængig verifikator for kritisk verifikation og validering af CO2-påvirkninger på produktniveau efter DEKRA-certificeringsstandarder.

Vores partnere

Vores LCA-metodik har været lang tid på vej. Det har krævet en kæmpestor indsats og ægte teamånd hos Logitech at gøre vores CO2-syn til en realitet. Vi har stadig en lang vej at gå for at opnå det niveau af gennemsigtighed og nøjagtighed, som vi stræber efter, men vi kommer dertil. Vores hidtige succes er blevet gjort mulig vha. vores partnere, der har arbejdet med IFU Hamburg (en del af iPoint Group) for at hjælpe os med at udvikle livscyklusmodellerne til at skabe tal med mening og DEKRA, hvilket sikrer, at uanset hvad antallet siger, er det blevet akkrediteret og verificeret til ISO14067- og ISO14026-standarder.

Ifu hamburg
dekra

ÅBEN ADGANG TIL LOGITECH-METODIKKEN

Tilmeld dig for at få mere at vide om Logitechs open source-metodik.

Indkøbsvogn

Din indkøbsvogn er nu tom. Begynd at handle nu