Peacci og Logitech tilbyder

GÅ VIDERE TIL HOVEDINDHOLD
Pangea temporary hotfixes here

TILBUD PÅ LOGITECH OG PEACCI

VILKÅR OG BETINGELSER

DET ER NØDVENDIGT AT FORETAGE ET KØB FOR AT KUNNE DELTAGE. TILBUDDET ER UGYLDIGT HVOR DET ER FORBUDT ELLER BEGRÆNSET AF LOVGIVNING.

1. BERETTIGELSE. Tilbuddet på Logitech og Peacci ("Tilbud") er åbent for enhver person på 18 år eller ældre (på købsdatoen), , der har lovligt ophold i de områder som specificeret i bilag 1, der er vedhæftet hertil ("Deltageren/erne"). Funktionærer, ledere og medarbejdere hos promotor og deres datterselskaber og associerede virksomheder samt Peacci fra Daisy‹s Nail Company Ltd. (»Peacci«) deres datterselskaber og associerede virksomheder såvel som alle reklame-, kampagnebureauer, personer der er en del af udviklingen, produktionen eller distributionen af materialer til dette tilbud og deres nære familiemedlemmer eller personer, der bor i samme husholdning (uanset om de er familie eller ej), er ikke berettigede til at deltage i dette tilbud. Ved at deltage i dette tilbud accepterer deltageren ubetinget at være bundet af disse vilkår og betingelser.

2. PROMOTEREN.Promotoren specificeret i bilag 1 vedhæftet ("promotoren") vil promovere og have ansvaret for tilbuddet. Se support.logi.com, hvis du har spørgsmål vedrørende dette tilbud. Denne e-mailadresse bruges udelukkende til forespørgsler angående denne kampagne, og der skriftlige henvendelser der ikke er relateret til kampagnen, besvares ikke.

3. SÅDAN DELTAGER DU. Deltageren skal købe mindst enten (1) en Logitech MK380 ELLER (1) en Logitech Pebble 2-mus M350S og et Logitech Pebble 2-tastatur M380S ("Kvalificerende enhed") udelukkende og kun på Logitechs officielle websted (www.logitech.com og andre lokale specifikke Logitech-domæner) (yderligere vilkår og betingelser gælder) i kampagneperioden som defineret nedenfor ("Ordre") for at deltage i tilbuddet og modtage 25 % rabat på Peacci-webstedet, når de køber Peacci-produkter (yderligere vilkår og betingelser er gælder) ("Gave"). Deltager kan kun kræve en (1) gave pr. ordre (uanset antal bestillinger af den kvalificerende enhed). Dette tilbud kan ikke kombineres med andre, samtidigt kørende tilbud fra promotor eller Peacci.

Deltageren modtager i ordrebekræftelsen en unik kode og et link til Peacci.com (yderligere vilkår og betingelser gælder). For at gøre krav på gaven skal deltageren gå til Peacci.com (yderligere vilkår og betingelser gælder), vælge Peacci-produkter efter eget valg, gå til kassen, indtaste kampagnekoden fra Logitech-e-mailen og gå videre til betaling. Gaver, der ikke er blevet gjort krav på, vil ikke blive genudstedt til deltageren.

4. KAMPAGNEPERIODE. Kampagneperioden kan variere efter område og kan findes i bilag 1 ("kampagneperiode").

5. INDLØSNINGSPERIODE. Indløsningsperioden kan variere efter område og kan findes i bilag 1 ("Indløsningsperiode").

6. GENERELLE BETINGELSER. Der ydes ingen form for erstatning, overførsel eller tilsvarende kontantudbetaling for nogen gaver, undtagen fra promotor, som forbeholder sig retten til at erstatte en gave med én af samme eller større værdi. Eventuelle skatter og afgifter på gaven er udelukkende deltagerens ansvar.

Tilbuddet kan ikke kombineres med andre, samtidig kørende tilbud fra promotor og/eller med yderligere rabatter, kuponer, kampagner eller udsalgspriser.

Enhver forsendelse og håndtering, skatter og afgifter på den kvalificerende enhed er udelukkende deltagerens ansvar.

Tilbuddet er ugyldigt, hvor det er forbudt.

Hvis deltager returnerer den kvalificerende enhed, annulleres kravet om en gave, og deltageren har ikke ret til at kræve eller modtage gaven under dette tilbud. Dette gælder ikke, hvis deltager udøver sine juridiske rettigheder i henhold til lovgivningen om forbrugerrettigheder, fordi den kvalificerende enhed er defekt.

Promotorens beslutninger er endegyldige og bindende i alle henseender i alle forhold relateret til dette tilbud. Promotor og dennes partnere er ikke ansvarlige for ufuldstændige, mistede, forsvundne, beskadigede, forsinkede, for sene eller forvanskede registreringer eller e-mail, forkert eller unøjagtig angivelse af tilmeldingsoplysninger, herunder, men ikke begrænset til, tekniske funktionsfejl, menneskelige eller tekniske fejl; udeladelse, afbrydelse, annullering eller fejl på telefon- eller computerlinje eller -netværk, computerudstyr eller nogen form for kombination heraf.

Promotor forbeholder sig retten til uden varsel at afslutte dette tilbud i sin fuldstændighed eller delvist, eller ændre dette tilbud på en hvilken som helst måde af en hvilken som helst årsag, såfremt promotor beslutter efter eget skøn, at svindel, tekniske fejl eller enhver anden faktor, der ligger uden for promotors rimelige kontrol, svækker integriteten i kampagnen. Promotor forbeholder sig retten til efter eget skøn at diskvalificere enhver person som synes at manipulere med tilmeldingen eller handler i modstrid med disse vilkår og betingelser. Ethvert forsøg fra en person på med vilje at underminere den legitime udførsel af tilbuddet er et lovbrud, og foretages et sådant forsøg, forbeholder promotor sig retten til at anlægge erstatningssag mod en person der gør dette, i den grad det tillades af loven.

Hvis der forekommer en handling, undladelse, begivenhed eller omstændighed, der ligger uden for promotorens rimelige kontrol, og som forhindrer promotoren i at overholde disse vilkår og betingelser, er promotoren ikke ansvarlig for manglende udførelse eller forsinkelse i udførelsen af sine forpligtelser. Promotoren forbeholder sig ret til at ændre, udsætte, udskyde eller annullere tilbuddet i tilfælde af omstændigheder uden for dennes rimelige kontrol.

Promotor forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid uden forudgående varsel.

7. BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATAINDSAMLING. Oplysninger givet af deltager til dette tilbud er underlagt promotorens politik om beskyttelse af personlige oplysninger, der findes på https://www.logitech.com/legal/web-privacy-policy.html

8. OVERLEVELSE. Hvis en klausul i disse vilkår og betingelser bestemmes som værende ulovlig, ugyldig eller på anden måde ikke kan håndhæves, skal den afbrydes og slettes, og de resterende klausuler skal overleve og forblive i fuld kraft.

9. TVISTER. Ved indsendelse accepterer deltageren, at: (a) alle tvister, krav og årsager til handling, der opstår som følge af eller er forbundet med dette tilbud, bortset fra administrationen af tilbuddet, skal løses individuelt uden anvendelse af nogen form for gruppesøgsmål og udelukkende af en domstol med kompetent kompetence (b) ethvert krav, enhver dom og tildeling er begrænset til afholdte faktiske omkostninger uden udlæg, herunder omkostninger forbundet med deltagelse i dette tilbud, men under ingen omstændigheder advokatgebyrer; og (c) deltageren under ingen omstændigheder har tilladelse til at opnå erstatning for, og deltageren fraskriver sig hermed alle rettigheder til at kræve pønal erstatning og erstatning for tilfældige skader og følgeskader og enhver anden skade, bortset fra faktiske udgifter, og enhver og alle rettigheder til at få skader multipliceret eller på anden måde forhøjet. Alle problemstillinger og spørgsmål vedrørende konstruktionen, gyldigheden, fortolkningen og håndhævelsen af disse vilkår og betingelser eller deltagerens og promotorens rettigheder og forpligtelser i forbindelse med dette tilbud er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning som angivet bilag 1, uden at der tages hensyn til eventuelle lovvalg eller lovvalgsregler. Eventuelle tvister, der måtte opstå på baggrund af disse vilkår og betingelser, afgøres af de kompetente domstole som beskrevet i bilag 1. Disse domstole har enejurisdiktion.

10. BEGRÆNSNING AF ANSVAR. PROMOTER GIVER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, VEDRØRENDE TILGÆNGELIGHEDEN AF DEN KVALIFICERENDE ENHED, GAVEN ELLER DELTAGELSE I TILBUDDET. VED DELTAGELSE I TILBUDET ACCEPTERER DELTAGEREN AT FRIGØRE OG HOLDE PROMOTOR OG DENNES MEDARBEJDERE, LEDENDE MEDARBEJDERE, DIREKTØRER, AKTIONÆRER, AGENTER, REPRÆSENTANTER, OG DERES TILKNYTTEDE SELSKABER, DATTERSELSKABER, MODERSELSKABER, REKLAME-, MARKEDSFØRINGS- OG DISTRIBUTIONSAGENTURER, JURIDISKE RÅDGIVERE SKADESLØSE FOR TAB, SKADER, RETTIGHEDER, KRAV OG HANDLINGER AF ENHVER ART I FORBINDELSE MED TILBUDDET ELLER SOM FØLGE AF ACCEPT, BESIDDELSE ELLER BRUG AF DEN KVALIFICERENDE ENHED, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, PERSONSKADE, DØD OG EJENDOMSSKADE SAMT KRAV, DER ER BASERET PÅ OFFENTLIGHEDSRETTIGHEDER, BAGVASKELSE ELLER KRÆNKELSE AF PRIVATLIVETS FRED.

 

BILAG 1

REGION/LANDSPECIFIKKE VILKÅR OG BETINGELSER

TIL LOGITECH OG PEACCI-TILBUDET

Områder
Promotor og adresse
KAMPAGNEPERIODE
INDLØSNINGSPERIODE
Gældende lov og jurisdiktion
Østrig, Tyskland, Finland, Sverige, Belgien, Frankrig, Spanien, Norge, Danmark, Holland, Schweiz, Storbritannien, Tjekkiet, Ungarn, Polen Logitech Europe SA, EPFL Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Schweiz Tilbuddet begynder den 6. september 2023 kl. 09.00 CET og slutter den 31. oktober 2023 kl. 23:59 CET Gaven kan indløses mellem den 6. september 2023 kl. 09:00 CET og den 30. november 2023 kl. 23:59 CET Schweizisk lov, Retten i Lausanne, Schweiz

Indkøbsvogn

Din indkøbsvogn er nu tom. Begynd at handle nu