EULA

SIIRRY PÄÄSISÄLTÖÖN
Pangea temporary hotfixes here

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

TÄMÄ KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ON SINUN JA LOGITECH EUROPE S.A:N (“Logitech”) VÄLINEN JURIDINEN SOPIMUS. LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI LOGITECH-TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ. ASENTAMALLA OHJELMISTON TAI KÄYTTÄMÄLLÄ LOGITECH-TUOTETTA HYVÄKSYT TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. JOS ET HYVÄKSY TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHTOJA, VOIT PALAUTTAA TUOTTEEN JA SAADA KORVAUKSEN MAKSUSTA RIIPPUEN OSTOPAIKAN PALAUTUSKÄYTÄNTÖJEN EHDOISTA.

JOS OLET ALAIKÄINEN ASUINMAASSASI TAI ASUINALUEELLASI, SINUN ON PYYDETTÄVÄ VANHEMPAASI TAI LAILLISTA HUOLTAJAASI LUKEMAAN JA HYVÄKSYMÄÄN NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT.

JOS ASUT TAI YRITYKSESI PÄÄASIALLINEN TOIMIPAIKKA SIJAITSEE YHDYSVALLOISSA JA OHJELMISTO TAI TUOTE ON AINOASTAAN HENKILÖKOHTAISESSA TAI KOTITALOUDEN KÄYTTÖSSÄ, LUE OSA 17, KOSKA SIINÄ KERROTAAN KULUTTAJILLE TARKOITETUSTA ERIMIELISYYKSIEN SOVITTELUSTA.

KUTEN OSASSA 4 KERROTAAN, SUOSTUT OHJELMISTON AUTOMAATTISIIN PÄIVITYKSIIN. JOS ET HYVÄKSY TÄTÄ, ÄLÄ KÄYTÄ TUOTETTA ÄLÄKÄ ASENNA OHJELMISTOA.

TUOTTEEN RAJOITUKSISTA KERTOVASSA OSASSA KERROTAAN TÄRKEISTÄ OHJELMISTON RAJOITUKSISTA JA SIIHEN LIITTYVISTÄ TURVALLISUUS- JA KRIITTISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETUISTA PALVELUISTA LUE TÄMÄ OSA PERUSTEELLISESTI, KOSKA SINUN ODOTETAAN YMMÄRTÄVÄN JA HYVÄKSYVÄN SE.

”Ohjelmisto” tarkoittaa: (i) kaikkia ohjelmistoja tai sovelluksia, mukaan lukien pöytäkoneeseen tai mobiililaitteeseen ladatut ja asennetut ohjelmistosovellukset; (ii) kaikkia Logitech-tuotteeseen sulautettuja ohjelmistoja; (iii) ja kaikkia niihin liittyviä ohjeita, ohjelmiston muokattuja versioita, päivityksiä tai parannuksia (ellei niitä nimenomaisesti ole tarjottu eri ehdoilla päivityksen tai latauksen yhteydessä), kaikkia myöhempiä versioita, kopioita tällaisesta ohjelmistosta.

Saat näihin ehtoihin perustuvia juridisia oikeuksia. Lisäksi sinulla voi olla muita lainkäyttöalueittain vaihtelevia oikeuksia.

 

1. Käyttöoikeus.

Logitech myöntää sinulle tämän Käyttöoikeussopimuksen ehtojen mukaisesti rajallisen, ei- poissulkevan käyttöoikeuden Ohjelmistoon ostamasi Logitech-tuotteen tai käyttämäsi Logitech- palvelun kanssa. Lukuun ottamatta Logitech-tuotteeseen sulautettua ohjelmistoa, Ohjelmiston saa kopioida vain Ohjelmiston käyttämistä tukevaa varmuuskopiointia tai arkistointia varten ja sen antamiseksi sisäiseen kotitalouden tai yrityksen käyttöön sen sisäisessä verkossa ja omistamiisi tai hallitsemiisi laitteisiin ladattavaksi tässä sopimuksessa sallitulla tavalla, mutta vain tässä sopimuksessa määritettyä käyttöä varten. Mahdolliset kopiot tulee varustaa alkuperäiskappaleessa näkyvillä tekijänoikeus- ja muilla omistusoikeusmerkinnöillä. Logitech- tuotteeseen sulautettua Ohjelmistoa koskien voit käyttää vain yhtä (1) kopiota, ainoastaan omistamassasi tai hallitsemassasi Logitech-tuotteessa tai käyttämäsi Logitech-palvelun kanssa.

Saat siirtää Ohjelmiston pysyvästi toiselle henkilölle, kun luovutat Logitech-tuotteen, jossa Ohjelmistoa käytetään, kunhan vastaanottaja sitoutuu tähän Käyttöoikeussopimukseen ja luovuttamisen jälkeen lopetat tuotteen ja Ohjelmiston käyttämisen.

 

2. Rajoitukset.

Et saa (etkä saa sallia muiden): (A) lisensoida, myydä, vuokrata, liisata, siirtää (paitsi kohdassa 1 nimenomaisesti sallitulla tavalla), jaella, isännöidä, ulkoistaa, julkistaa tai muutenkaan hyödyntää Ohjelmistoa kaupallisesti tai antaa se kolmannen osapuolen saataville, (B) kopioida Ohjelmistoa (paitsi kohdassa 1 nimenomaisesti sallitulla tavalla), (C) purkaa, ohjelmoida käänteisesti, yrittää saada selville lähdekoodia, laatia johdannaisteoksia Ohjelmistosta, sen asennusohjelmasta tai osista (paitsi sovellettavassa lainsäädännössä nimenomaisesti sallitulla tavalla) tai (D) poistaa Ohjelmistosta tavaramerkkiä, logoa, tekijänoikeusmerkintää, muita omistusoikeusmerkintöjä, selitteitä, symboleita tai merkintöjä tai tehdä niihin muutoksia.

 

3. Omistusoikeus.

Logitech ja sille käyttöoikeuden myöntäneet omistavat sekä säilyttävät itsellään kaikki oikeudet ja omistuksen Ohjelmistoon ja sen tekijänoikeuksiin sekä muihin aineettomiin oikeuksiin. Logitech antaa sinulle käyttöoikeuden tähän Ohjelmistoon mutta ei myy sitä. Logitech pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole myönnetty sinulle.

 

4. Automaattiset ohjelmistopäivitykset.

Logitech voi antaa käyttöön virheenkorjauksia, päivityksiä ja muita muutoksia Ohjelmistoon ("Päivitykset"). Ne saatetaan asentaa automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta tai erillisen hyväksynnän vastaanottoa. Hyväksyt nämä automaattiset päivitykset. Jos et halua tällaisia päivityksiä, lopeta Tuotteen käyttäminen. Tämän Käyttöoikeussopimuksen ehdot koskevat kaikkia Logitechin toimittamia Päivityksiä, jotka korvaavat alkuperäisen Ohjelmiston tai täydentävät sitä, paitsi jos Päivityksen mukana tulee erillinen käyttöoikeussopimus. Tällaisessa tapauksessa sovelletaan kyseisen sopimuksen ehtoja.

 

5. Sovellusmyymälä.

Jos olet ladannut Ohjelmiston Sovellusmyymälästä, kuten Apple App Storesta, Apple Mac Storesta tai Google Playsta ("Sovellusmyymälä"), sitoudut noudattamaan kyseisen Sovellusmyymälän ehtoja. Jos Ohjelmiston käyttäminen edellyttää Sovellusmyymälän käyttöehtojen noudattamista ja Sovellusmyymälän sekä tämän Käyttöoikeussopimuksen välillä on ristiriitaisuuksia tai tulkintaongelmia, Sovellusmyymälän käyttöehdot ovat ensisijaiset mutta vain ristiriidan tai tulkintaongelman ratkaisemisen edellyttämässä laajuudessa. Tämän Käyttöoikeussopimuksen ehdot jäävät voimaan kaikessa laajuudessaan. Hyväksyt sen, että (i) tämä Käyttöoikeussopimus tehdään Logitechin ja sinun välillä eikä Sovellusmyymälän kanssa; (ii) Sovellusmyymälällä ei ole velvollisuutta tarjota minkäänlaista tukea tai huoltoa minkään sieltä ladatun Ohjelmiston osalta; (iii) Logitech, ei Sovellusmyymälä, on vastuussa tämän Käyttöoikeussopimuksen määrittämällä tavalla niiltä osin, joista se ei ole irtisanoutunut, Sovellusmyymälästä ladatun Ohjelmiston kaikista tuotetakuista, korvauspyynnöistä ja aineettomista oikeuksista. Joka tapauksessa Sovellusmyymälän enimmäisvastuu mistä tahansa takuusta on mahdollisen ostohinnan palauttaminen Ohjelmistosta; (iv) Apple ja sen tytäryhtiöt ovat Applen App Storesta ja Mac Storesta ladattujen ohjelmistojen osalta tämän Käyttöoikeussopimuksen kolmansia vastaanottajaosapuolia.

 

6. Tietosuoja.

Tietosuojakäytäntömme on kuvattu Tietosuojakäytännöissä sekä erillisissä tietosuojailmoituksissamme (jotka muodostavat yhdessä ”Tietosuojakäytännöt”) jotka tarjoamme kun ohjelmisto, sovellus, tuote tai palvelu ostetaan, ladataan tai kun sitä käytetään. Asentamalla Ohjelmiston, käyttämällä Logitech-tuotteita tai antamalla meille henkilökohtaisia tietojasi hyväksyt ja annan luvan käytäntöihin ja ehtoihin, jotka on kuvattu Tietosuojakäytännöissä ja erillisissä tietosuojailmoituksissa. Tietosuojakäytäntömme on sisällytetty viittauksena tähän Käyttöoikeussopimukseen.

 

7. Avoin lähdekoodi.

Tämä Käyttöoikeussopimus ei kata Ohjelmiston mahdollisesti sisältämää avoimen lähdekoodin ohjelmistoa ("Avointa Lähdekoodia Sisältävät Komponentit"). Ohjelmistoon sisältyvät Avointa Lähdekoodia Sisältävät Komponentit sekä niihin liittyvät sovellettavat käyttöoikeudet on lueteltu osoitteessa: http://opensource.logitech.com. Avointa Lähdekoodia Sisältävien Komponenttien käyttäminen edellyttää niiden käyttöehtojen noudattamista. Sinun on hyväksyttävä kunkin soveltuvan lisenssin ehdot, muutoin sinun ei tule käyttää ohjelmistoa. Mikään tässä Käyttöoikeussopimuksessa ei rajoita Avointa Lähdekoodia Sisältävien Komponenttien käyttämistä mutta ei myöskään laajenna oikeuksiasi.

 

8. Muiden valmistajien ohjelmistot.

Ohjelmiston ja Tuotteen yhteydessä voidaan käyttää muita tuotteita ja ohjelmistoja. Ne voivat sisältää linkkejä, käyttöliittymiä, sisältöä ja tietoja, jotka ovat peräisin muiden valmistajien ohjelmistoista ("Muiden Valmistajien Ohjelmistot"). Muiden Valmistajien Ohjelmistojen käyttämiseen sovelletaan niiden käyttöoikeuksien myöntäjien ehtoja, mukaan lukien muiden valmistajien tietosuojakäytännöt. Käyttämällä Muiden Valmistajien Ohjelmistoja sitoudut noudattamaan soveltuvia muun valmistajan ehtoja. Logitech ei anna minkäänlaisia takeita tällaisten Muiden Valmistajien Ohjelmistojen toimintakunnosta tai saatavuudesta. Logitech tai käyttöoikeuksien myöntäjät eivät ole korvausvelvollisia tällaisen Muun Valmistajan Ohjelmiston poistamisesta tai käytön estymisestä.

 

9. Sopimuksen päättyminen.

Tämä Käyttöoikeussopimus on voimassa, kunnes se irtisanotaan. Tämän Käyttöoikeussopimuksen voi irtisanoa kumpi tahansa osapuoli, milloin tahansa ja mistä tahansa syystä. Oikeutesi Ohjelmiston käyttöön päättyy automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta Logitechiltä, jos rikot tämän Käyttöoikeussopimuksen ehtoja. Irtisanomisen jälkeen sinun on lopetettava Ohjelmiston käyttö ja poistettava kaikki omistamasi ja hallitsemasi Ohjelmiston kopiot. Kohtien 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 16, 17 ja 18 ehdot jäävät voimaan irtisanomisen jälkeen. Logitech ei takaa Ohjelmiston eikä Päivitysten saatavuutta tulevaisuudessa eikä ole vastuussa Ohjelmiston tai Päivitysten saatavuudesta eikä poistamisesta. Logitech ei ole vastuussa huolto- tai tukipalvelujen saatavuudesta Ohjelmistolle.

 

10. Takuuta koskeva vastuuvapautuslauseke. PALVELUT

JA - SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA LOGITECH-OHJELMISTO ANNETAAN KÄYTTÖÖN SELLAISINAAN KAIKKINE VIKOINEEN ILMAN MITÄÄN TAKUITA. NIMENOMAISESTI HYVÄKSYT JA SUOSTUT SIIHEN, ETTÄ SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA KÄYTÄT LOGITECH- OHJELMISTOA JA PALVELUITA OMALLA RISKILLÄSI. KANNAT KOKO RISKIN LAADUN TYYDYTTÄVYYDESTÄ, SUORITUSKYVYSTÄ, TARKKUUDESTA JA SUORITUSKYVYSTÄ. LOGITECH JA SEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄJÄT SANOUTUVAT TÄTEN IRTI KAIKISTA LOGITECHIN OHJELMISTOON JA PALVELUIHIN LIITTYVISTÄ TAKUISTA JA EHDOISTA, OLIVATPA NE ILMAISTUJA, KONKLUDENTTISIA TAI ASETUKSENMUKAISIA, MUKAAN LUKIEN KAUPALLISUUTEEN, TYYDYTTÄVÄÄN LAATUUN, JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTEEN, TARKKUUTEEN, TOIMINNAN HILJAISUUTEEN JA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTEEN LIITTYVÄT KONKLUDENTTISET TAKUUT JA/TAI EHDOT, MUTTA EI RAJOITTUEN NÄIHIN. LOGITECH EI TAKAA, ETTÄ LOGITECH- OHJELMISTON TAI -PALVELUIDEN KÄYTTÖ ON HÄIRIÖTÖNTÄ, ETTÄ LOGITECH- OHJELMISTON TAI -PALVELUIDEN TOIMINNOT VASTAAVAT VAATIMUKSIASI, ETTÄ LOGITECH-OHJELMISTO TAI -PALVELUT TOIMIVAT KATKOITTA JA OVAT VIRHEETTÖMIÄ TAI ETTÄ LOGITECH-OHJELMISTON TAI -PALVELUIDEN TOIMINTAVIAT KORJATAAN. KENELLÄKÄÄN LOGITECHIN JÄLLEENMYYJÄLLÄ, EDUSTAJALLA TAI TYÖNTEKIJÄLLÄ EI OLE OIKEUTTA MUUTTAA, LAAJENTAA TAI PIDENTÄÄ TÄTÄ TAKUULAUSEKETTA. Kaikilla lainsäädäntöalueilla ei sallita konkludenttisten takuiden tai soveltuvien lakisääteisten kuluttajaoikeuksien rajoituksia, joten yllä mainitut rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

 

11. Korvausvastuun rajoitus.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELTUVAT LAIT JA SÄÄDÖKSET EIVÄT SITÄ ESTÄ, LOGITECH JA SEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄJÄT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUULLISIA MISTÄÄN KUSTANNUKSISTA, JOTKA OVAT SEURAUSTA KORVAAVAN TUOTTEEN, OHJELMISTON TAI KORVAAVIEN PALVELUIDEN HANKKIMISESTA, MENETETYSTÄ TUOTOSTA, INFORMAATION TAI TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI MISTÄÄN MUISTA ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA, JOTKA OVAT MILLÄÄN TAVALLA SEURAUSTA LOGITECH-TUOTTEEN, - OHJELMISTON TAI -PALVELUN MYYNNISTÄ, LISENSOINNISTA, KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ NIIDEN KÄYTTÖÖN, RIIPPUMATTA TÄHÄN JOHTANEESTA SYYSTÄ, TEOREETTISESTA MAKSUVELVOLLISUUDESTA (SOPIMUKSEN, DELIKTIN TAI MINKÄÄN MUUN TEKIJÄN NOJALLA), VAIKKA LOGITECHILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. LOGITECHIN JA SEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄJIEN MAKSUVELVOLLISUUS EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ KORVAUSVAATIMUKSEEN JOHTANEESTA LOGITECH-TUOTTEESTA, - OHJELMISTOSTA TAI -PALVELUSTA MAKSETTUA HINTAA. Edellä mainitut rajoitukset ovat voimassa, vaikka yllä ilmaistu muutoksenhakukeino ei täyttäisikään keskeistä tarkoitustaan. Kaikilla lainsäädäntöalueilla ei hyväksytä satunnaisten tai seuraamuksellisien vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten yllä oleva rajoitus tai poissulkeminen eivät välttämättä koske kaikkia asiakkaita. Edellä mainitut rajoitukset eivät ole voimassa henkilövahinkotapauksissa sikäli kun ja siinä määrin kuin sovellettava laki edellyttää mainittua vastuuta.

 

12. Tuotteen rajoitukset.

OHJELMISTOA EI OLE TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI YDINVOIMALOISSA, LENTOKONEIDEN NAVIGOINTI- TAI VIESTINTÄJÄRJESTELMISSÄ, LENNONJOHDON OHJAUSJÄRJESTELMISSÄ, SAIRAANHOITOLAITTEISSA TAI MUISSA LAITTEISSA, JOISSA OHJELMISTON TOIMINTAHÄIRIÖ SAATTAA JOHTAA KUOLEMAAN, HENKILÖVAMMOIHIN TAI VAKAVIIN FYYSISIIN TAI YMPÄRISTÖVAURIOIHIN. HYVÄKSYT SEN, ETTÄ OHJELMISTOA EI OLE SERTIFIOITU HÄTÄTARKOITUKSISSA KÄYTETTÄVÄKSI, JOTEN SITÄ EI SAA KÄYTTÄÄ TÄLLAISIIN TARKOITUKSIIN. LOGITECH EI SEURAA HÄTÄTILANTEIDEN VUOKSI ANNETTAVIA ILMOITUKSIA EIKÄ OLE VASTUUSSA HÄTÄTILANTEIDEN VUOKSI TARVITTAVIEN PALVELUIDEN TOIMITTAMISESTA KOTIISI.

 

13. Yhdysvaltain hallituksen loppukäyttäjät.

Ohjelmisto on ”kaupallinen tuote” asetuksessa 48 C.F.R. 2.101 määritetyssä mielessä ja sisältää ”kaupallisen tietokoneohjelmiston” ja ”kaupallisen tietokoneohjelmiston dokumentaation”, jotka on lisensoitu Yhdysvaltain hallituksen loppukäyttäjille (a) ainoastaan kaupallisina tuotteina ja (b) vain niin oikeuksin, jotka on myönnetty kaikille muille loppukäyttäjille tämän Käyttöoikeussopimuksen ehtojen mukaisesti. Oikeudet julkaisemattomaan materiaaliin on pidätetty Yhdysvaltain tekijänoikeuslakien nojalla.

 

14. Vientilakivakuutus.

Tunnustat, että sinulla ei ole oikeutta viedä eikä uudelleenviedä ohjelmistoa minkään soveltuvien lakien ja säädösten vastaisesti, mukaan lukien rajoituksetta Yhdysvaltain, Euroopan unionin, Sveitsin ja/tai sen lainkäyttöalueen, josta ohjelmisto hankittiin, lait ja säädökset.

 

15. Jälleenmyyjät ja kolmantena osapuolena toimivat ostaja.

Jos asiakas hankkii ohjelmiston toisen fyysisen tai juridisen henkilön puolesta, asiakkaan on esitettävä todistus siitä, että hänellä on oikeus sitoa kolmas osapuoli ohjelmiston hankintaan liittyviin ehtoihin ja määräyksiin tämän Käyttöoikeussopimuksen puitteissa. Vakuutat, että olet lainsäädäntöalueellasi täysi-ikäinen, jotta olet oikeutettu käyttämään tätä Ohjelmistoa ja sitoutumaan Käyttöoikeussopimukseen.

 

16. Hallitseva laki ja vaillinaisten ehtojen huomiotta jättäminen.

Yhdysvalloissa tämä Käyttöoikeussopimus on yksinomaan Yhdysvaltain ja Kalifornian osavaltion lainsäädännön alainen, huolimatta lain sovellutuksesta tai valituista laeista tai periaatteista. Yhdysvaltain ulkopuolella Käyttöoikeussopimus on yksinomaan Sveitsin lainsäädännön alainen. Mikäli jokin Käyttöoikeussopimuksen ehto todetaan pätemättömäksi, osapuolet hyväksyvät silti, että osapuolten tarkoitusperät määräyksessä tarkoitetulla tavalla ja näiden ehtojen muut määräykset ovat edelleen päteviä ja voimassa.

Jos asut Yhdysvalloissa ja Ohjelmisto tai Tuote on ainoastaan henkilökohtaisessa tai kotitalouden käytössä, Osio 17 soveltuu tapaukseesi:

 

17. Sovittelu.

Käyttäjän ja Logitechin välille syntyvät mahdolliset riita-asiat käsitellään käyttämällä lopullista ja sitovaa sovittelumenettelyä, joka noudattaa American Arbitration Association -järjestön kuluttajasovittelun sääntöjä (Consumer Arbitration Rules, tästä eteenpäin "Säännöt"). Kuitenkin jos riita-asia muutoin kuuluisi tuomioistuimessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn alaisuuteen, voi asian tuoda jonkin osapuolen niin halutessa pätevään vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn tuomioistuimeen ennen sovittelijan määrittämistä. Sovittelua ohjaa yksi sovittelija, jonka osapuolet ovat joko yhdessä hyväksyneet tai joka on valittu sääntöjen määrittämän valintaprosessin avulla. Sovittelun kulut jaetaan osapuolten kesken sääntöjen määrittämällä tavalla. Sovittelijan päätös on lopullinen ja osapuolia sitova, ja siihen ei ole valitusoikeutta. TODISTEIDEN KATOAMISEN VÄLTTÄMISEKSI JA TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA ESIIN TULEVIEN KORVAUSPYYNTÖJEN NOPEAN RATKAISEMISEN VARMISTAMISEKSI KORVAUSPYYNNÖN ESITTÄJÄN TULEE TOIMITTAA TOISELLE OSAPUOLELLE KIRJALLINEN ILMOITUS KORVAUSPERUSTEESTA YHDEN (1) VUODEN KULUESSA TAI SOVELLETTAVAN LAIN VAATIMASSA VÄHIMMÄISAJASSA MIKÄLI SE ON PIDEMPI KUIN YKSI (1) VUOSI SIITÄ PÄIVÄMÄÄRÄSTÄ LUKIEN, JOLLOIN TAPAHTUMA TAI TIEDOT, JOTKA AIHEUTTAVAT KORVAUSVAATIMUKSEN, ILMENIVÄT, TAI TÄLLAINEN OSAPUOLI LUOPUU OIKEUDESTA VAATIA KORVAUSTA KYSEISEN TAPAHTUMAN TAI TIETOJEN PERUSTEELLA.

 

18. Koko sopimus; määräävä kieli.

Tämä Sopimus on koko Logitechin ja sinun välinen sopimus. Se on ensisijainen kaikkiin aiemmin tehtyihin Ohjelmistoa koskeviin kirjallisiin tai suullisiin sopimuksiin nähden. Kaikki Käyttöoikeussopimuksen käännökset on tehty paikallisten vaatimusten täyttämiseksi. Jos englanninkielisen ja muunkielisten versioiden välillä esiintyy eroavaisuuksia, Käyttöoikeussopimuksen englanninkielinen versio on ensisijainen.

Tämä ohjelmisto on suojattu Yhdysvaltain tekijänoikeuslailla ja kansainvälisellä sopimuksella. Ohjelmiston luvaton kopioiminen tai levittäminen on siviili- ja rikosoikeudellisesti rangaistava teko.

© 2018 Logitech.  Kaikki oikeudet pidätetään

Ostoskori

Ostoskori on tyhjä. Aloita ostosten teko