Logitech-privacyverklaring voor EU

Logitech-privacyverklaring voor EU

Wij, Logitech Europe SA, verstrekken inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland deze Privacyverklaring, die informatie voor deze inwoners bevat ter aanvulling van de Privacyverklaring van de Logitech-website en de Privacyverklaring voor Logitech-producten.

Rechtsgronden voor verwerking

We verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van verschillende rechtsgronden, te weten:

  1. De noodzaak om contracten met u uit te voeren - we moeten uw persoonlijke gegevens verwerken om producten te activeren en te registreren, ervoor te zorgen dat de producten en services die u gebruikt naar behoren werken, producten te onderhouden en verbeteren, vragen en verzoeken van u te beantwoorden en klantenservice te bieden.
  2. Legitieme belangen - we verwerken gegevens van uw productgebruik om nieuwe producten en services te bedenken met verbeterde functionaliteit, beveiliging en veiligheid; om fraude te detecteren en te voorkomen; om de rechten of eigendommen van andere klanten of derden, of onze eigen rechten en belangen te beschermen en te verdedigen; wij houden hierbij rekening met uw privacybelangen en bewerken persoonlijke informatie zoveel mogelijk om te voorkomen dat uw privacyrechten worden aangetast.
  3. Naleving van wettelijke verplichtingen - het kan zijn dat we uw persoonsgegevens moeten verwerken om te voldoen aan relevante wetten, wettelijke vereisten en om te reageren op wettige verzoeken, gerechtelijke bevelen en juridische procedures;
  4. Uw toestemming voor directmarketing-communicatie - u kunt zich op elk gewenst moment afmelden door de instructies hier https://www.logitech.com/subscribe te volgen.
Uw rechten en keuzes

U kunt contact met ons opnemen om kopieën van uw persoonlijke gegevens op te vragen. U kunt ons ook vragen om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te archiveren/wissen via

Telefoon: +1 510-795-8500
E-mail: support.logitech.com/response-center
Post: Logitech Data Protection Officer, Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation, Daniel Borel Innovation Center, CH - 1015 Lausanne, Zwitserland

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Wanneer de verwerking op toestemming is gebaseerd, heeft u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Onze Sites en Onze Producten zoals beschreven in de Logitech-privacyverklaringen zijn vrijwillig.

Verwerking en opslag van persoonlijke gegevens

Wij en onze dochterondernemingen en serviceproviders verwerken en bewaren uw persoonlijke gegevens op servers in de Verenigde Staten, waarvoor geen besluit is genomen over het passende karakter van de bescherming. Om aan te tonen dat Logitech passende gegevensbeschermingsnormen biedt, was Logitech gecertificeerd onder Safe Harbor-programma's. Maar omdat gegevensbeschermingsautoriteiten geen Safe Harbor-registraties meer accepteren als indicatie van passende bescherming, is de deelname van Logitech aan de programma's beëindigd. Logitech blijft passende gegevensbescherming bieden door overeenkomsten voor gegevensverwerking en gegevensoverdracht te sluiten waarin standaardcontractbepalingen zijn opgenomen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Dergelijke gegevensverwerkingsovereenkomsten zijn op aanvraag beschikbaar.

Het bewaren van gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang u de Sites of Onze Producten gebruikt of als wij wettelijk verplicht zijn dit te doen om juridische/nalevingsdoeleinden. Persoonlijke gegevens die niet langer moeten worden bewaard, worden elk jaar op gezette tijden verwijderd.

Ingangsdatum en wijzigingen

Deze Privacyverklaring is ingegaan op 25 mei 2018. We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen, inclusief materiële wijzigingen, in de Privacyverklaring aanbrengen. U dient de Privacyverklaring te lezen telkens wanneer u onze Sites bezoekt, een Logitech-product koopt of nieuwe functies van onze producten gebruikt om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Mocht u vragen hebben over onze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op: +1 510-795-8500 E-mail: support.logitech.com/response-center

Extra informatie

Zie ook ons Cookiebeleid.

Winkelwagen

Uw winkelwagen is momenteel leeg. Ga nu winkelen