Logitech Product Privacy Policy (Archive)

Dit beleid was van toepassing tot april 2020. Klik hier om de huidige versie weer te geven.

Uw privacy en veiligheid

Onze Verklaring van privacy en veiligheid (deze 'Verklaring') beschrijft hoe Logitech Europe S.A. uw persoonlijke informatie gebruikt en beschermt die wordt verzameld door onze producten, services, apps, software en apparaten die naar deze verklaring verwijzen. Tenzij anders vermeld in deze Privacykennisgeving worden persoonsgegevens behandeld in overeenstemming met de Privacyverklaring van Logitech-website.

In onze Verklaring wordt toegelicht welke gegevenstypen we verzamelen, hoe We deze gebruiken en beschermen en hoe We u toegang en controle bieden.

De secties met productspecifieke details bieden aanvullende informatie die relevant is voor bepaalde Logitech-producten. Deze verklaring is van toepassing op de onderstaande producten, evenals andere Logitech-producten waarbij deze verklaring wordt weergegeven.

Neem even de tijd om deze pagina te lezen en neem contact met ons op via privacy@logitech.com wanneer u vragen heeft of problemen ondervindt.

Als u veiligheidsproblemen met onze producten wilt melden, neemt u contact op met Logitech Security.

ONZE PRODUCTEN

VERZAMELING VAN GEGEVENS

De gegevens die we verzamelen, helpen ons om onze producten en services effectief te laten werken en verbeteren, en we verzamelen deze op verschillende manieren, waaronder:

 • Informatie die u ons verstrekt - Dit omvat gegevens die u invoert, inclusief gegevens die u mogelijk registreert en persoonlijke informatie die u mogelijk verstrekt wanneer u software downloadt of nieuwe producten registreert en opzet, reageert op een enquête of deelneemt aan een wedstrijd.
 • Informatie over het gebruik van producten en services - Wanneer u producten en services gebruikt, kunnen bepaalde gegevens naar ons worden verzonden, zoals uw hardwaremodel, versie van uw firmware en besturingssysteem, unieke apparaat-id's en IP-adres/locatiegegevens. We kunnen ook gegevens verzamelen op basis van uw activiteiten, waaronder uw instellingen en configuraties, gebruiksgegevens en crash- of foutgegevens.

Klik voor meer informatie

GEBRUIK VAN GEGEVENS

We gebruiken de gegevens die we verzamelen voor twee doeleinden, zoals hieronder toegelicht:

 1. ten behoeve van onze bedrijfsvoering en om de producten uit ons aanbod te verschaffen (en te verbeteren en personaliseren), en
 2. om communicatie te verzenden, inclusief promotionele communicatie, accountinformatie, beveiligingsupdates en productinformatie

Bij het realiseren van deze doeleinden kunnen we verzamelde gegevens, inclusief persoonlijke informatie, combineren om u een beter gestroomlijnde, consistentere en persoonlijkere ervaring te bieden. We kunnen bijvoorbeeld de aangepaste voorkeuren van uw Jaybird-hoofdtelefoon combineren met uw nieuwe Ultimate Ears-speaker, waarmee uw installatietijd wordt versneld.

Klik voor meer informatie

DELEN EN OPENBAARMAKEN VAN INFORMATIE

We zullen geen klant- of gebruikersgegevens delen, uitwisselen, verhuren, verkopen of anderszins bekendmaken aan niet-gelieerde bedrijven. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of om een product te verschaffen dat u hebt aangevraagd of geautoriseerd. We delen uw inhoud bijvoorbeeld met derden wanneer u ons dit vraagt, zoals wanneer u gegevens naar een vriend verzendt of accounts koppelt aan een andere service. Bovendien delen We persoonlijke gegevens onder gelieerde en dochterondernemingen die door Logitech worden beheerd, en indien wettelijk vereist.

Klik voor meer informatie

CONTROLE OVER EN TOEGANG TOT INFORMATIE

U heeft de mogelijkheid om ons te instrueren om bepaalde informatie met betrekking tot u bij te werken of te verwijderen/deactiveren. U kunt ook verzoeken dat persoonlijke gegevens worden verwijderd uit de blog, de communityforums of andere openbare delen waarover wij controle hebben. Als We bepaalde persoonlijke gegevens niet kunnen verwijderen, laten we u weten waarom. U kunt de verzending van marketingberichten stopzetten door in de ontvangen e-mail of op de pagina voor abonnementbeheer op onze Site de instructies voor opzegging van het abonnement te volgen: http://www.logitech.com/subscribe.

Wanneer u verzoekt de gegevens te bekijken die we van u hebben, reageren We binnen 30 dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek.

We bieden u de mogelijkheid om aan te geven dat uw persoonlijke gegevens niet voor bepaalde doeleinden mogen worden gebruikt, wanneer We om deze gegevens vragen. Als u vragen of opmerkingen heeft of een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw gegevens of onze Verklaring en werkwijzen, neem dan contact met ons op via support.logitech.com/response-center of via de volgende methoden:
Telefoon: +1 510-795-8500
Neem contact met ons op via: support.logitech.com/response-center
Post: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 USA

Bent u niet tevreden met onze reactie, dan kunt u uw privacyklacht of -geschil melden bij de toepasselijke staat of nationale autoriteit voor gegevensbescherming in uw rechtsgebied.

BESCHERMING VAN GEGEVENS

We leggen ons toe op de bescherming van uw persoonlijke gegevens. We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures, inclusief SSL-versleuteling, om uw persoonlijke gegevens tegen onbevoegde toegang, bekendmaking of ongeoorloofd gebruik te beschermen.

BEWAREN EN VERWERKEN VAN INFORMATIE

Persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, kunnen bewaard en verwerkt worden in de Verenigde Staten of alle andere landen waar Logitech of zijn filialen, dochtermaatschappijen of serviceproviders faciliteiten hebben. We ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we overeenkomstig deze privacyverklaring verzamelen, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van deze verklaring en de vereisten van toepasselijk recht op de locatie waar de gegevens zich bevinden.

Wij bewaren uw gegevens net zolang als uw account actief is of als nodig is om de services aan u te kunnen bieden. Wij bewaren uw gegevens voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om disputen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven.

WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING

We zullen deze Verklaring van tijd tot tijd bijwerken. Als er wezenlijke wijzigingen in deze Verklaring zijn of in de manier waarop We uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken, kondigen We dergelijke wijzigingen duidelijk aan voordat We ze implementeren. We zullen in ieder geval niet zonder uw toestemming wijzigingen aanbrengen die resulteren in verminderde bescherming van persoonlijke gegevens die in het verleden over u zijn verzameld.

We raden u aan deze Verklaring periodiek te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop We uw gegevens beschermen.

Bedankt voor uw belangstelling voor ons en onze producten.

Deze privacyverklaring is ingegaan op 1 april 2018.

CIRCLE-CAMERA EN GERELATEERDE PRODUCTEN

De Logitech Circle-camera ('Circle') en bijbehorende mobiele softwaretoepassingen, gezamenlijk bekend als Circle, zijn draadloze camera's die kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zowel thuis als op het werk. Circle biedt gebruikers rijke video- en geluidsopnames die toegankelijk zijn vanaf een mobiel apparaat of computer. Circle volgt en verwijst naar het Privacybeleid van Logitech, maar maakt ook onderscheid op de volgende gebieden.

ACTIVERING EN REGISTRATIE VAN CIRCLE

Als u Circle wilt activeren en registreren, geeft u Logitech bepaalde informatie om een account te maken door een actief e-mailadres en een gebruikersnaam op te geven. Mogelijk zult u ook handmatig uw voor- en achternaam moeten invoeren, evenals uw e-mailadres, creditcardgegevens (als u zich abonneert op Premium-services), wachtwoord, cameranaam en camera-instellingen.

Circle biedt ook activering en registratie via OAUTH-services (third party open authorisation), zoals Facebook, zodat u geselecteerde clips met die service kunt delen.

VIDEO- EN GELUIDSOPNAMES VAN CIRCLE

Wanneer u Circle en zijn Services gebruikt, ontvangen, registreren en verwerken onze servers automatisch de gegevens die nodig zijn om de service te bieden, evenals informatie van de apparaten die u gebruikt om de gegevens te bekijken of beluisteren, waaronder:

 • video- en geluidsopnames
 • apparaatspecifieke informatie, zoals het hardwaremodel, de versie van het besturingssysteem, identificatiecodes van het apparaat zoals MAC-adres, mobiele netwerkinformatie of routernaam
 • logboekgegevens van servicegebeurtenissen
 • tijd en datum van servicegebruik
 • aan/uit en overige interactie met het Product.
 • crashes, systeemactiviteit, hardware-instellingen
 • geolocatiegegevens, inclusief tijd en datum van servicegebruik (wanneer locatieservices van het Apparaat zijn ingeschakeld)

Logitech heeft Circle zodanig ontworpen dat geen enkele Logitech-medewerker, -contractant of -partner toegang heeft tot individuele video- of geluidsinhoud van gebruikers. Circle kan anonieme gegevens naar een analysetool versturen, zoals tijdstempels, gegevens over uitzending, functiegebruik, prestatiestatistieken en fouten. We gebruiken de anonieme gegevens om de Service aan u te verschaffen, de Service voor u en andere gebruikers te verbeteren, en u geavanceerde functies, technische ondersteuning en informatie te bieden.

FUNCTIES VAN CIRCLE

Circle heeft veel krachtige functies waarvoor, indien ingeschakeld, gegevens intelligent verzameld en geanalyseerd moeten worden om ze te laten werken. Slimme locatie detecteert bijvoorbeeld automatisch wanneer u het huis verlaat of thuiskomt, en Slimme waarschuwingen analyseren bewegingen om ervoor te zorgen dat u alleen relevante waarschuwingen krijgt die u kunt vertrouwen, waar u ook bent.

BEVEILIGING EN OPSLAG VAN CIRCLE

Verzamelde gegevens worden rechtstreeks opgeslagen in de App, op uw Apparaat en op servers in de Verenigde Staten, of enig ander land waarin Logitech of zijn gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of serviceproviders faciliteiten onderhouden. Elke Circle-beveiligingscamera is digitaal ondertekend en wordt geleverd met opslag in uw eigen, beveiligde privécloud met AES 256-bits dubbellaagse versleuteling. We bewaren verzamelde informatie zo lang als nodig is om de Service te verschaffen en in overeenstemming met het Privacybeleid van Logitech.

LOGITECH HARMONY EN GERELATEERDE PRODUCTEN

De producten en services van Logitech Harmony ('Harmony') omvatten hardware zoals de Logitech Harmony-afstandsbedieningen, Harmony Hub, Pop-knop en gerelateerde toepassingen voor tablets en/of smartphones, zoals de Harmony-app. Harmony volgt en verwijst naar het Privacybeleid van Logitech, maar maakt ook onderscheid op de volgende gebieden.

REGISTRATIE VAN HARMONY

Als onderdeel van het verschaffen van deze producten en services, verzamelt Harmony informatie, zoals uw naam, e-mailadres, land van vestiging en antwoorden op beveiligingsvragen, wanneer u activeert en registreert. Harmony biedt ook activering en registratie via OAUTH-services (third party open authorisation), zoals Facebook.

GEPERSONALISEERDE HARMONY-ERVARING

Met Harmony kunt u eenvoudig activiteiten of routines beheren en maken waarin opdrachten voor meerdere apparaten worden gecombineerd. Uw ervaring wordt verbeterd door het toevoegen van andere informatie over uw entertainment- en thuisautomatiseringsapparaten (merken en modelnummers), activiteiten die u wilt programmeren (bijv. Tv kijken, Naar muziek luisteren, enz.) en specifieke instellingen die u aanpast als onderdeel van het instellen van uw product (bijv. het aanpassen van knoppen). Mogelijk moet u bijvoorbeeld actief de volgende gegevens opgeven: uw postcode, uw tv-serviceprovider en uw voorkeurskanalen, -programma's en/of -genres. U weet in elk geval wat u indient, omdat u de gegevens zelf handmatig invoert.

Wanneer u uw Harmony-product gebruikt, ontvangen en registreren onze servers automatisch informatie over het gebruik van uw product, waaronder:

 • Locatie-informatie en IP-adres
 • Gegevens met betrekking tot wanneer u onze online software gebruikt, zoals de functies die u oproept en wanneer u uw afstandsbediening synchroniseert
 • Gegevens over het detecteren van apparaten in uw omgeving en uw gebruik van productfuncties zoals de Help-knop en acties voor opnieuw opstarten
 • Anonieme informatie voor een analysetool, inclusief functiegebruik, prestatiestatistieken, fouten, enz.

JAYBIRD-PRODUCTEN EN -SERVICES

Jaybird-producten en -services ('Jaybird') omvatten lichtgewicht hoofdtelefoons van hoge kwaliteit voor mensen met een actieve levensstijl en verwante toepassingen voor tablets en/of smartphones zoals de Jaybird-app. Jaybird volgt en verwijst naar het Privacybeleid van Logitech, maar maakt ook onderscheid op de volgende gebieden.

JAYBIRD-APP

Met de Jaybird-app kan een gebruiker:

 • het geluid op de hoofdtelefoon aanpassen ('voorinstelling')
 • productinstellingen bijwerken, bijv. de Bluetooth-naam
 • de locatie registreren waarop hun hoofdtelefoon voor het laatst verbonden was ('Vind mijn oordopjes')
 • voorinstellingen en Spotify-afspeellijsten ('afspeellijst') verkennen die zijn gedeeld door andere gebruikers

Om een back-up te maken van voorinstellingen en productinstellingen en/of geselecteerde inhoud te delen met andere gebruikers, moeten gebruikers zich registreren voor een account. Bij registratie verzamelt Jaybird informatie waaronder uw naam, e-mailadres, persoonlijke afbeelding (avatar), huidige landinstelling en wachtwoord. Jaybird biedt ook activering en registratie via OAUTH-services (third party open authorisation), zoals Facebook, Google en Spotify.

Wanneer u uw Jaybird-product met de app gebruikt of als u de app zonder een Jaybird-product gebruikt, ontvangen en registeren onze servers automatisch bepaalde informatie, waaronder:

 • productgegevens, zoals het model van uw Jaybird-hoofdtelefoon of het versienummer van de app
 • gegevens met betrekking tot hoe u de app gebruikt, zoals de functies die u oproept en wanneer u uw hoofdtelefoon verbindt
 • gegevens over het detecteren van apparaten in uw omgeving en uw gebruik van productfuncties zoals de actie 'Naam wijzigen'
 • anonieme informatie voor een analysetool, inclusief functiegebruik, prestatiestatistieken, fouten, enz.
 • locatiegegevens voor 'Vind mijn oordopjes' worden opgeslagen op het mobiele apparaat en er wordt geen back-up van gemaakt op onze servers.

Wanneer u zich voor een account hebt geregistreerd, ontvangen en registreren onze servers aanvullende informatie, waaronder:

 • huidige productinstellingen, incl. naam, knopbediening en instellingen voor stemmeldingen
 • informatie over voorinstellingen en afspeellijsten

ULTIMATE EARS-PRODUCTEN EN -SERVICES

Ultimate Ears-apparaten zijn hoogwaardige, prachtig vormgegeven speakers en hoofdtelefoons. Daarnaast bieden de mobiele toepassingen ('Apps') van Ultimate Ears extra functies en bieden ze een betere controle over en aanpassing van de luisterervaring. Ultimate Ears volgt en verwijst naar het Privacybeleid van Logitech, maar maakt ook onderscheid op de volgende gebieden.

MOBIELE FUNCTIES EN AANPASSING VAN ULTIMATE EARS

Gebruikers kunnen hun luisterervaring aanpassen door hun apparaten te configureren met behulp van een Ultimate Ears-toepassing. Deze toepassingen maken functies mogelijk zoals het koppelen van meerdere apparaten, aanraakbediening en DJ-functionaliteit voor meerdere gebruikers.

Tijdens dit aanpassingsproces moet een gebruiker mogelijk zijn of haar naam en contactgegevens invoeren, inclusief een e-mailadres en wachtwoord. Er worden echter geen gegevens verzameld met betrekking tot de gekozen inhoud die een gebruiker met het apparaat afspeelt.

INTEGRATIE VAN ULTIMATE EARS MET ANDERE SERVICES

Sommige Ultimate Ears-apparaten kunnen worden geïntegreerd met andere services van derden, zoals Amazon Alexa. Deze integraties maken het voor gebruikers mogelijk om nog veel meer taken uit te voeren, zoals het streamen van muziek, het bestellen van goederen en services en het vragen om informatie.

Om services van derden in te schakelen, moet de gebruiker akkoord gaan met de voorwaarden van derden en de service koppelen aan het Ultimate Ears-apparaat. Nadat de koppeling is gemaakt, kunnen apparaten van Ultimate Ears informatie rechtstreeks ontvangen en doorgeven aan de derde partij.

Ultimate Ears-apparaten slaan geen van de gebruikersopdrachtgegevens op die door de gebruiker aan de derde partij worden doorgegeven. Alleen gegevens die nodig zijn om de koppeling tussen derden en het Ultimate Ears-apparaat van de gebruiker te waarborgen, blijven behouden.

AANGEPASTE IN-EAR-MONITORS

We produceren hoogwaardige, op maat gemaakte in-ear-monitors zoals onze Ultimate Ears Pro-serie voor professionals en serieuze audiofielen. Voor bestelling van de meeste Pro-apparaten zijn oormallen van de gebruiker nodig. Deze kunnen digitaal of fysiek worden gemaakt. Deze informatie wordt meestal verschaft door een derde partij, zoals een audioloog. Mallen worden van uw gehoorgang gemaakt en vervolgens geproduceerd door middel van een 3D-printproces dat de pasvorm beter dan ooit maakt. Mallen van gebruikers worden bewaard voor het geval de in-ear-monitors kwijtraken of opnieuw besteld of gemaakt moeten worden, totdat een gebruiker verzoekt dat de mallen worden weggegooid.