Beperkte garantie voor Ultimate Ears Custom In-Ear Monitor

GA NAAR HOOFDINHOUD
Pangea temporary hotfixes here

Beperkte garantie Ultimate Ears Custom In-Ear Monitor

Beperkte garantie Ultimate Ears Custom In-Ear Monitor  

Ultimate Ears garandeert dat elk Custom In-Ear Monitor-product (“Aangepast Product”) goed past voor een periode van dertig (30) dagen na de originele verzenddatum. Bovendien garandeert Ultimate Ears dat uw aangepaste product van Ultimate Ears (externe behuizing en/of interne onderdelen) vanaf de datum van aanschaf één (1) jaar vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Behalve waar verboden door toepasselijk recht is deze garantie niet overdraagbaar. De garantie is beperkt tot de oorspronkelijke koper. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en mogelijk hebt u ook andere rechten die onder plaatselijke wetten variëren.

De gehele aansprakelijkheid van Ultimate Ears en uw exclusieve verhaal voor enige garantieschending zijn, naar keuze van Ultimate Ears: (1) reparatie of vervanging van het aangepaste product, of (2) restitutie van de betaalde prijs, mits het aangepaste product geretourneerd wordt naar het punt van aankoop of een andere locatie die door Ultimate Ears bepaald wordt, met een kopie van het betalingsbewijs of een gespecificeerd ontvangstbewijs met datum. Hieraan kunnen verzend- en verwerkingskosten verbonden zijn, behalve waar toepasselijk recht dit verbiedt. Ultimate Ears mag, naar eigen keuze, elk aangepast product repareren of vervangen met nieuwe, of goed werkende gerepareerde of gebruikte onderdelen. Op vervangende aangepaste producten wordt garantie verleend voor het resterende deel van de oorspronkelijke garantieperiode, of dertig (30) dagen, welke periode maar het langst is, of voor een aanvullende periode die in uw rechtsgebied van toepassing kan zijn.

Deze garantie dekt geen problemen of schade voortkomend uit (1) een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of niet-geautoriseerde reparatie, wijziging of demontage; (2) verkeerde bediening of verkeerd onderhoud, gebruik dat niet in overeenstemming is met productinstructies, of verbinding met een onjuiste voltagetoevoer; of (3) gebruik van verbruiksgoederen, zoals draden.

Garantie-, reparatie- en vervangingsondersteuning verkrijgen.

Voordat u een garantieclaim indient, is het raadzaam de ondersteuningssectie te bezoeken op www.logitech.com voor technische hulp. Alle aanvragen voor reparatie- of vervangingsondersteuning (garantie of geen garantie) moeten verwerkt worden via het aankooppunt. Het aangepaste product kan te repareren zijn nadat de garantie is vervallen en reparatie-offertes zijn op aanvraag beschikbaar. Moet u het aangepaste product retourneren voor de garantiedienst of reparatie, bel dan ons Customer Service Center op 800-589-6531 voor een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization). Retourneer het aangepaste product in de originele of in gelijksoortige beschermende verpakking met het RMA-nummer, vooraf betaalde verzendkosten en verzekering naar: Ultimate Ears, 3 Jenner, Suite 180, Irvine, CA 92618 . Voeg daarbij een beschrijving van het probleem, het retouradres en contactgegevens. Reparaties onder garantie worden gratis geretourneerd via grondtransport.

Bespreek garantieclaims direct met de ondersteuningssectie op www.logitech.com . Adressen en contactgegevens voor de klantenservice van Ultimate Ears vindt u in de documentatie bij uw product en op www.logitech.com .  

Beperking van aansprakelijkheid

ULTIMATE EARS ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN OF GEGEVENS (DIRECT OF INDIRECT) OF COMMERCIEEL VERLIES DOOR NIET-NAVOLGING VAN UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES OP UW PRODUCT, ZELFS ALS ULTIMATE EARS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD.

Duur van stilzwijgende garanties

UITSLUITEND TOT DE MATE DIE DOOR TOEPASSELIJK RECHT WORDT VERBODEN, WORDEN STILZWIJGENDE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OP DIT AANGEPASTE PRODUCT IN DUUR BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE TOEPASSELIJKE BEPERKTE GARANTIEPERIODE VOOR UW AANGEPASTE PRODUCT.

Aanvullende rechten

Aangezien sommige staten geen beperkingen over de duur van een stilzwijgende garantie toestaan of geen uitsluiting of beperkingen van bijkomende of gevolgschade toestaan, kan het zijn dat bovenstaande beperking of uitsluitingen niet op u van toepassing zijn. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die per staat, land of ander rechtsgebied variëren.

Nationale wettelijke rechten

Consumenten hebben wettelijke rechten onder toepasselijk nationale wetgeving die de verkoop van consumptiegoederen regelt. Dergelijke rechten worden niet beïnvloed door de garanties in deze Beperkte Garantie.

Geen andere garanties

Geen enkele leverancier, agent of werknemer van Ultimate Ears is bevoegd om deze garantie op enigerlei wijze te veranderen, te verlengen of er iets aan toe te voegen.

Garantieperioden

In de Europese Unie wordt een garantieperiode van minder dan twee jaar verlengd tot twee jaar.


Adres:

Ultimate Ears, 3 Jenner, Suite 180, Irvine, CA 92618

Winkelwagen

Uw winkelwagen is momenteel leeg. Ga nu winkelen