Richtlijnen voor Logitech-handelsmerken

GA NAAR HOOFDINHOUD
Pangea temporary hotfixes here

Logitech handelsmerkrichtlijnen

Richtlijnen voor Logitech-handelsmerken

Deze richtlijnen zijn bestemd voor iedereen, inclusief maar niet beperkt tot Logitech-licentiehouders, geautoriseerde leveranciers, distributeurs, wederverkopers, ontwikkelaars en klanten die de Logitech-handelsmerken willen gebruiken in promotie-, reclame-, instructie- of referentiematerialen, op websites, producten of verpakkingen, of op een andere manier of capaciteit die niet specifiek in deze richtlijnen wordt vermeld.

De naleving van deze richtlijnen beschermt de handelsmerkrechten van Logitech en versterkt de bedrijfs- en merkidentiteiten. Wanneer u een handelsmerk van Logitech gebruikt, erkent u dat Logitech exclusief eigenaar van het handelsmerk is en dat u de rechten van Logitech met betrekking tot het handelsmerk niet zult schenden. Hieronder valt ook gebruik, registratie en verzoek tot registratie van dergelijk handelsmerk waar ook ter wereld, en dat u een willekeurig Logitech-handelsmerk of een woord of teken dat verwarrend veel op Logitech-handelsmerken lijkt, geen schade zult toebrengen, niet verkeerd zult gebruiken en geen slechte naam zult geven. Als u bij het gebruik van Logitech-handelsmerken goodwill verwerft met een van de merken, wordt al deze goodwill automatisch aan Logitech toegekend en dient u alle maatregelen te nemen of alle noodzakelijke documenten uit te voeren om dit te realiseren.

U mag de Logitech-handelsmerken of -productnamen gebruiken om specifiek naar Logitech-producten te verwijzen. Logitech heeft er geen bezwaar tegen als u de Logitech-handelsmerken of -productnamen als referentie gebruikt (met uitzondering van logo's en ontwerptekens), mits u de onderstaande richtlijnen voor handelsmerken volgt en het referentieel gebruik ervan Logitech niet in een kwaad daglicht stelt. Uw gebruik mag bovendien het publiek niet misleiden met betrekking tot sponsoring, verwantschap of steunbetuigingen van Logitech ten behoeve van uw bedrijf, producten of services.

1. Correcte aanduiding van Logitech-handelsmerken

De correcte aanduiding van de Logitech-handelsmerken bestaat uit het markeren ervan met het juiste handelsmerksymbool (® of TM) zoals weergegeven in de productlijsten op onze website en het gebruiken van de juiste productbeschrijving/generieke benaming. Pas de spelling niet aan, gebruik geen bezittelijk voornaamwoord of meervoud, en gebruik het handelsmerk niet als een zelfstandig naamwoord of werkwoord. U mag de naam onderstreept, schuingedrukt of vet weergeven.


Gebruik het registratiesymbool ® niet wanneer u naar Logitech als een bedrijf verwijst, gebruik het alleen wanneer u verwijst naar specifieke Logitech-producten en -services. Beide handelsmerksymbolen (® en TM) moeten in superscript staan en minder prominent zijn dan de naam van het product/de service van Logitech.

2. Gebruik kennisgevingen van het handelsmerk

U dient de volledige productnaam en de juiste handelsmerksymbolen te gebruiken met ons (onze) handelsmerk(en) bij de eerste en duidelijkste referentie of zo snel mogelijk daarna. Neem een verwijzing op naar Logitech's eigendom van het handelsmerk in de relevante sectie van uw documentatie, op de verpakking of in de advertentie. De correcte notatie is:

"Logitech, Logi en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Logitech Europe SA en/of zijn dochterondernemingen in de VS en/of andere landen." 
 

3. Navolging

U mag aangeven, mits waar, dat een Logitech-product compatibel is met uw product door een geschikte zin te gebruiken, zoals 'voor gebruik met', 'voor' of 'werkt met', zolang de zegswijze geen verwarring veroorzaakt over de bron of de fabrikant. Het Logitech-handelsmerk mag geen deel uitmaken van uw productnaam en moet minder prominent aanwezig zijn dan uw productnaam. U mag niet bewust verklaringen over Logitech of Logitech-producten en-services afleggen die vals, misleidend, onjuist of frauduleus zijn, of mogelijk schadelijk zijn voor Logitech en zijn aangesloten bedrijven.

4. Publicaties, seminars en conferenties

U mag naar Logitech en Logitech-producten verwijzen als (a) de publicatie, seminar of conferentie betrekking heeft op Logitech of een Logitech-product; (b) uw naam en logo op alle relevante, gedrukte materialen prominenter aanwezig is dan die van Logitech; (c) u een afwijzing van sponsoring, verwantschap of steunbetuigingen van Logitech opneemt; en (d) een handelsmerkverwijzing opneemt volgens de bovenstaande indeling voor kennisgeving.

5. Handelsitems

U mag geen handelsitems, inclusief maar niet beperkt tot bekers of T-shirts met Logitech-handelsmerken (incl. logo's) maken, verkopen of weggeven, tenzij u een uitdrukkelijke schriftelijke handelsmerklicentie van Logitech volgt.

6. Handelspresentatie

U mag de Logitech-logo's, -handelspresentatie of andere elementen van Logitech-producten, -productverpakkingen of -website niet in uw materialen gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot reclame- en promotiematerialen, productverpakkingen en websites.

7. Slogans en taglines

U mag geen Logitech-slogans of -taglines gebruiken of imiteren.

8. Domeinnamen

U mag geen identiek of ogenschijnlijk identiek Logitech-handelsmerk gebruiken als een domeinnaam of als een domeinnaam van het tweede niveau.

9. Andere ontwikkelaars<

Uw gebruik van Logitech-handelsmerken moet consistent zijn met de andere richtlijnen voor Logitech-handelsmerken. Dit houdt in dat u het volledige en correcte Logitech-handelsmerk moet gebruiken. U mag dit op geen enkele wijze afkorten, of een afgeleide van of een speling op het handelsmerk gebruiken:

Bovendien mag u geen Logitech-handelsmerk gebruiken om naar een productcategorie te verwijzen.  U mag eveneens geen afbeelding

van een Logitech-product gebruiken tenzij uw toepassing specifiek is voor dat Logitech-product.

Gebruiksvoorschriften voor het Logitech-bedrijfslogo en ontwerpmerken

Het Logitech-bedrijfslogo en andere ontwerpmerken mogen niet gebruikt worden voor een willekeurig doel zonder een uitdrukkelijke, schriftelijke handelsmerklicentie van Logitech. Dit zijn speciaal ontworpen formulieren die op geen enkele manier overgetypt of aangepast mogen worden. Hieronder vindt u gedetailleerde richtlijnen met betrekking tot het logo en ontwerpmerken.

1. Het logo en de ontwerpmerken combineren met andere grafische afbeeldingen

Het Logitech-logo en de ontwerpmerken mogen nooit met andere symbolen of pictogrammen worden weergegeven en ze mogen ook niet in een vakje, cirkel of andere vorm worden weergegeven.

2. Gebruik

Het logo en de ontwerpmerken van Logitech mogen alleen gebruikt worden wanneer verwezen wordt naar Logitech of producten en services van Logitech. Naast de hieronder beschreven kleur-, grootte- en plaatsingsregels moeten derde partijen ook akkoord gaan met de volgende voorwaarden en bepalingen wanneer zij het bedrijfslogo en de ontwerpmerken gebruiken. Elk gebruik van het logo of de ontwerpmerken dat buiten deze voorwaarden en bepalingen valt, is ten strengste verboden:

  1. Het logo en de ontwerpmerken van Logitech mogen alleen gebruikt worden om Logitech of Logitech-producten of -services te identificeren.
  2. Het logo en de ontwerpmerken van Logitech mogen niet zodanig gebruikt worden dat er gesuggereerd wordt dat uw bedrijf gesponsord of gesteund wordt door Logitech of eraan verwant is.
  3. Het logo en de ontwerpmerken van Logitech mogen niet zodanig gebruikt worden dat er gesuggereerd wordt dat producten, services of websites van uw bedrijf gesponsord of gesteund worden door Logitech of eraan verwant zijn.
  4. Het logo en de ontwerpmerken van Logitech mogen niet zodanig gebruikt worden dat ze Logitech, diens partners of diens producten of services in diskrediet brengen.
  5. Het logo en de ontwerpmerken van Logitech mogen nooit groter en/of opvallender worden weergegeven dan uw bedrijfsnaam, servicenaam of handelsmerken in alle materialen die worden voortgebracht of gedistribueerd door uw bedrijf.
  6. Het logo en de ontwerpmerken dienen begeleid te worden door de volgende voetnoot: "(Handelsmerk) is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Logitech in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren."
  7. U moet het logo en de ontwerpmerken van Logitech gebruiken zoals aangeboden door Logitech zonder wijzigingen in de kleur of het ontwerp. Digitale kunst of kunst die cameragereed is, wordt alleen aangeboden voor reproductiedoeleinden.
  8. Logitech behoudt zich het recht voor om bezwaar te maken tegen onredelijk of verkeerd gebruik van zijn handelsmerken of andere schendingen van toepasselijke wetgeving.

 

Winkelwagen

Uw winkelwagen is momenteel leeg. Ga nu winkelen