Konfigurering av tastaturet – tilkobling via Bluetooth eller USB-mottaker

Koble til tastaturet

Velg hvordan du vil koble til tastaturet

 

USB-mottaker

Koble mottakeren til en USB-port på datamaskinen

Bluetooth®

Koble til datamaskinen direkte via Bluetooth – ikke behov for USB-mottaker