Bruksvilkår

GÅ TIL HOVEDINNHOLD
Pangea temporary hotfixes here

Vilkår for bruk

Sist oppdatert: Januar 2022
For arkiv over tidligere versjoner, klikk her.

Disse bruksvilkårene («vilkårene») er en juridisk avtale mellom deg og Logitech og styrer din bruk av dette nettstedet, enten som besøkende, innholdsleverandør eller registrert bruker. Bruken av, publisering av informasjon på, og tilgang til dette Nettstedet skjer med forbehold om at du overholder disse vilkårene. Du bør derfor lese vilkårene nøye før du bruker dette Nettstedet. Logitech forbeholder seg retten til å når som helst begrense eller avslutte din tilgang til Nettstedet, eller til å avslutte eller avvise registreringen din på grunn av din manglende overholdelse av vilkårene og policyene for dette Nettstedet, inkludert disse vilkårene, uansett årsak.

NÅR DU LOGGER PÅ OG BRUKER DETTE NETTSTEDET, GODTAR DU AT DU ER BUNDET AV DISSE VILKÅRENE. DERSOM DU IKKE GODTAR ALLE VILKÅRENE, MÅ DU IKKE PÅ NOEN MÅTE BRUKE ELLER PUBLISERE INFORMASJON PÅ DETTE NETTSTEDET.


Endringer i disse vilkårene

Logitech kan når som helst endre, redigere, oppdatere, legge til og fjerne deler av disse vilkårene. Gå gjennom disse Vilkårene med jevne mellomrom for å se etter endringer. Hvis du fortsetter å bruke dette Nettstedet etter at det er publisert endringer, regnes dette som at du godtar disse endringene.


Endringer på dette nettstedet

Vi forsøker kontinuerlig å forbedre dette Nettstedet og gjøre det enda mer praktisk for deg. Derfor vil vi eventuelt legge til flere tjenester eller endre på de eksisterende tjenestene. Hvis Logitech utfører slike endringer, gjelder disse vilkårene også de nye tjenestene og endringer av eksisterende tjenester.


Brukerinformasjon

Du vil bli bedt om å oppgi personopplysninger for å kunne bruke visse deler av dette Nettstedet, som f.eks. fornavn, e-postadresse, passord, by, region, lands- eller postnummer. Du er eneansvarlig for å holde kontoopplysningene dine hemmelig, inkludert passordet, og du skal holdes ansvarlig for all aktivitet som skjer på kontoen din. Du godtar at du skal informere Logitech øyeblikkelig dersom kontoen eller passordet er brukt uten din tillatelse, eller dersom det oppstår andre sikkerhetsbrudd. Du kan holdes ansvarlig for tap som påføres Logitech eller andre brukere eller besøkende på dette Nettstedet dersom en annen person bruker din Logitech-ID, passordet ditt eller kontoen din.

Du kan ikke under noen omstendigheter bruke andres Logitech-ID, passord eller konto uten uttrykkelig tillatelse og samtykke fra innehaveren av Logitech-ID-en, passordet eller kontoen. Logitech kan ikke og skal ikke holdes ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge av din manglende overholdelse av disse forpliktelsene.


Personvernerklæring

Logitech respekterer ditt ønske om personvern og sørger for å beskytte personopplysningene du gir oss. Du finner Logitechs personvernerklæring på www.logitech.com/privacy. Ved å bruke dette nettstedet godtar du til vilkårene i vår personvernerklæring.

Logitech har truffet sikkerhetstiltak for å beskytte mot tap, misbruk og endring av informasjon som kontrolleres av Logitech. Disse sikkerhetstiltakene er beskrevet i vår personvernerklæring.

Selv om Logitech har tatt de forholdsreglene som er beskrevet i vår personvernerklæring for å sørge for at personopplysningene dine kun leveres og oppgis i henhold til personvernerklæringen, kan ikke Logitech garantere at personopplysningene du oppgir, ikke kan fanges opp og dekrypteres av andre.


Støttefora, blogger, rangeringer og anmeldelser

Logitech har opprettet støttefora, blogger, fellesskapsområder og gruppediskusjoner på engelsk (for øyeblikket), slik at du kan dele opplevelsene dine, stille og/eller besvare spørsmål, dele anmeldelser av Logitech-produkter og -tjenester og mer (samlet kalt "Nettsamfunn"). Vi setter pris på at Logitechs nettfellesskap gjenspeiler de varierte bakgrunnene til brukerne og at det er et interessant sted for å lære, dele og samhandle. For å opprettholde denne fellesskapsånden har vi etablert et par kjerneprinsipper og retningslinjer på engelsk. Disse skal følges av alle medlemmer, deltagere, bidragsytere og brukere. Disse retningslinjene inngår i disse vilkårene. Du finner dem på www.logitech.com/support/guidelines.


Innhold

Alt innhold som tekst, bilder, grafiske/visuelle grensesnitt, varemerker, logoer, musikk, lyder, kunst, fotografier og datamaskinkode («innhold»), inkludert, men ikke begrenset til, dette innholdets utforming, struktur, utvalg, koordinering, uttrykk, «utseende og virkemåte» og organisering på dette Nettstedet, eies, kontrolleres eller lisensieres av Logitech. Alt innhold av denne typen er beskyttet av lover som gjelder produktdesign, opphavsrett, patenter og varemerker, samt eventuelle andre åndsverksrettigheter og lover om urettferdig konkurranse. Med mindre en annen avtale gjelder viss del av innholdet (f.eks. lisensavtale for programvare, tjenestevilkår osv.), gir Logitech deg hermed begrenset tillatelse til å bruke innholdet etter disse vilkårene såfremt innholdet kun er til personlig, ikke-kommersiell informasjonsbruk.

Med mindre dette er uttrykkelig tillatt i en gjeldende avtale eller i selve innholdet, kan ikke noe av innholdet kopieres, reproduseres, distribueres, ompubliseres, lastes ned, vises, publiseres eller sendes i noen form eller med noen metoder, inkludert, men ikke begrenset til, elektronisk eller mekanisk overføring, fotokopiering, opptak eller andre metoder, uten forutgående skriftlig tillatelse fra Logitech og/eller den aktuelle eieren. Du kan heller ikke «speile» noe av innholdet på dette Nettstedet eller en annen server uten Logitechs uttrykkelige og skriftlige samtykke.


Publisering av brukerinnhold

Du vil eventuelt ha lov til å publisere innhold på visse områder på dette Nettstedet, for eksempel opplevelser, erfaringer, råd, anbefalinger, meninger, informasjon, meldinger eller annet materiale («Ditt innhold»). Vær oppmerksom på at disse områdene er offentlige og ikke konfidensielle. Du kan kun publisere innhold på offentlige områder der du har tillatelse til å publisere. Du kan ikke publisere innhold som bryter disse Vilkårene eller eventuelle tredjepartsrettigheter.

Logitech skal ikke kreve eierskap av innholdet som du publiserer. Når du imidlertid publiserer innhold på offentlige områder på dette nettstedet, gir du Logitech og deres tilknyttede selskaper, partnere og distributører evigvarende, ugjenkallelige, vederlagsfrie rettigheter til å bruke, kopiere, vise frem, utføre, distribuere, tilpasse, skape avledede verk av, viderelisensiere og reklamere for innholdet ditt i et hvilket som helst medium og på en hvilken som helst måte, samt til å bruke og viderelisensiere navnet ditt, din fremstilling, biografi, stemme, video og et bilde av deg (hvis aktuelt) for å knytte dine publiseringer til deg. Vi oppmuntrer deg til å komme med tilbakemeldinger i tillegg til innholdet ditt. Du godtar at vi kan, på hvilken som helst måte og uten begrensninger, bruke alle kommentarer, råd, anbefalinger, forslag, klager og andre tilbakemeldinger du gir oss om Nettstedet og Logitechs produkter og tjenester, og at Logitech fortsetter å eie alle immaterielle rettigheter som vi oppretter og som er basert på eller inneholder din tilbakemelding.


Ingen ulovlig eller forbudt bruk

Du kan IKKE gjøre følgende når du bruker Nettsiden vår:

 • Forhindre eller hemme andre brukere fra å bruke og kose seg på Nettsiden
 • Publisere eller overføre ulovlig, bedragersk, injurierende, rasistisk, kjønnsdiskriminerende, obskønt, pornografisk, profant, truende, støtende, hatsk, krenkende eller annen betenkelig informasjon
 • Publisere eller overføre informasjon som består av eller oppmuntrer til ulovlig adferd, kan føre til erstatningsansvar, medføre uautorisert utøvelse av profesjonelle tjenester eller på annen måte bryte lokale, nasjonale eller utenlandske lover og regler, inkludert, uten begrensninger, USAs lover og regler for eksportkontroll
 • Bruke varemerkene «Logitech» eller «Logi» eller andre varemerker, logoer og symboler i bruker- og skjermnavnet ditt, eller på noen som helst annen måte som antyder at du jobber for eller er tilknyttet Logitech
 •  Late som om du selv er, eller som om du representerer andre, eller utgi deg for å være en annen person eller organisasjon
 • Krenke personvernet, de personlige rettighetene eller eiendomsrettighetene til noen som helst annen person eller organisasjon
 • Publisere eller overføre reklamer, oppfordringer, kjedebrev, pyramidespill eller Ponzi-svindel, investeringsmuligheter eller -planer eller annen uoppfordret kommersiell kommunikasjon (bortsett fra når Logitech har gitt uttrykkelig tillatelse) eller delta i utsending av søppelpost, phishing eller DOS-angrep
 • Publisere, overføre, gjenskape, distribuere eller på annen måte utnytte informasjon, programvare eller annet materiale som du får tak i via denne Nettsiden til kommersielle formål (bortsett fra når leverandøren av slik informasjon, programvare eller annet materiale har gitt uttrykkelig tillatelse til dette)
 • Bruke Nettsiden til å generere trafikk for andre nettsider
 • Krenke immaterielle eiendomsrettigheter eller lignende rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til opphavsrett, varemerker og patenter, som tilhører andre personer eller organisasjoner
 • Laste opp, publisere, overføre, gjenskape eller på noen som helst måte distribuere informasjon, programvare eller annet materiale som anskaffes via dette Nettstedet, som er beskyttet av opphavsrett eller andre immaterielle eiendomsrettigheter eller avledede verk basert på dette, uten å først skaffe tillatelse fra rettighetseieren 
 • Laste opp, publisere, overføre, gjenskape eller på noen som helst måte distribuere deler av denne Nettsiden eller avledede verk av dette uten skriftlig tillatelse fra Logitech på forhånd, ettersom denne Nettsiden er beskyttet av USAs og internasjonale lover om opphavsrett.
 • Utføre handlinger som utgjør en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på Nettsidens infrastruktur eller Logitechs systemer eller nettverk, eller andre systemer eller nettverk som er tilknyttet til denne Nettsiden eller til Logitech
 • Forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere identifiserende informasjon for å skjule opprinnelsen av en melding eller overføring du sender til Logitech på eller via Nettsiden eller andre tjenester som tilbys via denne Nettsiden
 • Bruke roboter, edderkopper, skrapere eller andre automatiserte metoder for tilgang til denne Nettsiden eller tjenester for noe som helst formål uten vår uttrykkelige og skriftlige tillatelse. Denne bestemmelsen gjelder imidlertid ikke for indeksering eller oppdatering av søkemotorer
 • Publisere eller overføre informasjon eller programvare som inneholder et virus, en trojansk hest, en dataorm eller noen annen skadelig komponent
 • Publisere eller overføre informasjon, filer eller programvare som inneholder blant annet virus, trojanske hester, dataormer, reklameprogram, spionprogram, forbrytersk programvare, graffititagger på nett, dropper, rotsett, tasteloggerprogram, boter eller annen skadelig programvare eller programelementer

Koblinger til tredjeparts nettsteder og tjenester

Logitech forsøker å gi deg detaljerte og nyttige ressurser, så dette Nettstedet kan inneholde koblinger til tredjeparts nettsteder som ikke kontrolleres av Logitech. Logitech skal ikke holdes ansvarlig for innholdet eller produktene som leveres på eventuelle koblede nettsteder, eller eventuelle koblinger på koblede nettsteder, eller eventuelle endringer eller oppdateringer av disse nettstedene. Logitech tilbyr deg disse koblingene som en tjeneste, og eventuelle inkluderte koblinger innebærer ikke at Logitech godkjenner, garanterer eller påtar seg noe ansvar for innholdet eller produktene på tredjeparts nettsteder.

I forbindelse med din bruk av dette Nettstedet kan du informeres om tjenester, produkter, tilbud og kampanjer som leveres av tredjeparter, og ikke av Logitech. Hvis du bestemmer deg for å bruke tredjepartstjenester eller -produkter, er du selv ansvarlig for å gjennomgå og forstå vilkårene og betingelsene som gjelder for tredjepartens tjeneste eller produkt. Du godtar at tredjeparten, og ikke Logitech, er ansvarlig for ytelsen av tredjeparts tjenester eller produkter. Logitech bruker for eksempel YouTube som vertsplattform for videoene våre, og derfor er du underlagt YouTubes vilkår for bruk (tilgjengelig på https://www.youtube.com/t/terms), inkludert Googles personvernregler (tilgjengelig på https://www.google.com/policies/privacy).


Ingen overvåkningsplikt

Logitech har rett til, men skal ikke holdes ansvarlig for, å overvåke og/eller fjerne nettstedsinnhold som leveres av andre. Selv om visse fellesskap og andre områder kan overvåkes for relevans, har vi ingen forpliktelse til å forhåndsevaluere innhold og skal ikke holdes ansvarlig for publisering av slikt innhold. Vi forbeholder oss retten til å nekte å publisere innhold, redigere publisert innhold og fjerne innhold av noen som helst grunn. Logitech skal heller ikke holdes ansvarlig for mislykket eller forsinket fjerning av innhold.


Prosedyre for melding om brudd på opphavsrett

Hos Logitech respekterer vi andres immaterielle rettigheter. Hvis du mener at ditt opphavsrettbeskyttede arbeid er kopiert og gjort tilgjengelig via Nettsiden på en måte som innebærer brudd på opphavsretten, kan du kontakte oss for å rapportere mulig krenkelse av opphavsretten. Når du kontakter oss, ber vi om at du oppgir følgende opplysninger til opphavsrettsansvarlig hos Logitech:

 • En fullstendig beskrivelse av det opphavsrettbeskyttede arbeidet eller åndsverket du mener er krenket
 • En elektronisk eller fysisk signatur fra personen som har tillatelse til å handle på vegne av eieren av opphavsretten eller det aktuelle åndsverket
 • En beskrivelse av hvor materialet du mener er krenkende, befinner seg på nettstedet 
 • Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • En erklæring fra deg om at du i god tro mener at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettsinnehaveren, dennes representant eller av lov
 • En erklæring signert av deg, under ed, om at ovennevnte opplysninger i meddelelsen er nøyaktige og at du er rettmessig eier av opphavsretten eller åndsverket eller er autorisert til å handle på vegne av opphavsrettens eller åndsverkets eier

 

Logitechs agent kan nås gjennom en av kontaktene som er oppført nedenfor:

I USA
Logitech Copyright Agent
c/o Logitech Inc.
3930 North First Street
San Jose, CA 95134

Utenfor USA
Logitech Copyright Agent
c/o Logitech Europe S.A.
EPFL – Quartier de I’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH–1015 Lausanne

Via e-post 
http://support.logitech.com/response-center

Henvendelser som ikke er relevante for påstanden om brudd på opphavsretten, vil ikke få svar.


GARANTIFRASKRIVELSE

MED MINDRE DET UTTRYKKELIG ER GITT TILLATELSE TIL NOE ANNET, OG SÅ LANGT LOVEN TILLATER DET, TILBYS DETTE NETTSTEDET OG ALT MATERIALE, ALL INFORMASJON, ALLE PUBLISERINGER, MENINGER ELLER TJENESTER PÅ DETTE NETTSTEDET, ELLER SOM ER KOBLET FRA DETTE NETTSTEDET, «SOM DE ER» OG «SOM DE ER TILGJENGELIGE», UTEN NOEN FORM FOR GARANTIER, OG LOGITECH OG DERES LEVERANDØRER, TREDJEPARTS TJENESTELEVERANDØRER OG PARTNERE (HERETTER KALT «LEVERANDØRER») FRASKRIVER SEG HERVED ENHVER GARANTI AV NOE SLAG, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET, TIL, GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, MANGLENDE OVERHOLDELSE OG TITTEL. LOGITECH PÅSTÅR IKKE OG BEKREFTER IKKE NØYAKTIGHETEN, RELEVANSEN ELLER PÅLITELIGHETEN TIL EVENTUELLE RÅD, MENINGER, UTTALELSER ELLER ANDRE OPPLYSNINGER SOM VISES, LASTES OPP ELLER DISTRIBUERES GJENNOM NETTSTEDET. LOGITECH OG LOGITECHS LEVERANDØRER GIR INGEN GARANTI FOR AT DETTE NETTSTEDET OPPFYLLER DINE KRAV ELLER FORVENTNINGER, AT TILGANGEN TIL DETTE NETTSTEDET, ELLER INFORMASJONEN, PUBLISERINGENE, MENINGENE ELLER TJENESTENE SOM ER KOBLET FRA DETTE NETTSTEDET, SKAL VÆRE UAVBRUTT, LEVERT I TIDE, SIKKER ELLER FEILFRI, ELLER AT RESULTATER AV SLIK BRUK SKAL VÆRE NØYAKTIGE ELLER PÅLITELIGE ELLER VÆRE PASSENDE FOR DINE FORMÅL. LOGITECH KAN IKKE SIKRE AT FILER ELLER ANDRE DATA SOM DU LASTER NED FRA DETTE NETTSTEDET, SKAL VÆRE FRIE FOR VIRUS, SKADELIG PROGRAMVARE, INFEKSJONER ELLER SKADELIGE FUNKSJONER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL ALLE TYPER VIRUS, SKADELIG PROGRAMVARE, TROJANSKE HESTER, ORMER, REKLAMEPROGRAMMER, SPIONPROGRAMMER, CRIMEWARE, GRAFITTITAGGERE PÅ NETT, ROOTKITS, TASTELOGGERE, ROBOTER ELLER ANNEN SKADELIG PROGRAMVARE ELLER SKADELIGE PROGRAMKOMPONENTER. I TILLEGG ER IKKE LOGITECH ANSVARLIG FOR ATFERDEN TIL TREDJEPARTS TJENESTELEVERANDØRER ELLER PARTNERE, ENTEN DE ER TILKOBLET ELLER FRAKOBLET INTERNETT. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON MOTTATT AV LOGITECH, ELLER LOGITECHS LEVERANDØRER, ELLER SOM ER SKAFFET TIL VEIE PÅ ANDRE MÅTER, VIL ENDRE DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN. Enkelte lands lovgivning tillater ikke disse begrensningene, så det er mulig at begrensningene som er nevnt ovenfor, ikke gjelder i din jurisdiksjon.


ANSVARSBEGRENSNING

DU HAR UTTRYKKELIG FORSTÅTT OG GODTAR AT LOGITECH (ELLER LOGITECHS LEDELSE, DIREKTØRER, INVESTORER, DATTERSELSKAPER, AGENTER, STEDFORTREDERE, REPRESENTANTER, LEVERANDØRER, PARTNERE ELLER ANSATTE) IKKE SKAL HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER ELLER SPESIELLE, DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALL SKADE SOM ET RESULTAT AV TAPT BRUK, DATA, FORTJENESTE ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM LOGITECH ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER), SOM FØLGE AV BRUK ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE DETTE NETTSTEDET, FJERNING ELLER NEDLEGGELSE AV NETTSTEDET, UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV DINE OVERFØRINGER ELLER DATA, FEIL ELLER UTELATELSER I INNHOLDET PÅ DETTE NETTSTEDET, ERKLÆRINGER FRA ELLER ATFERDEN TIL TREDJEPARTER PÅ DETTE NETTSTEDET, INSTRUKSJONER, INFORMASJON ELLER TJENESTER SOM LEVERES AV ELLER ER KOBLET FRA DETTE NETTSTEDET, ELLER ALLE ANDRE SAKER SOM ER RELATERT TIL DETTE NETTSTEDET. LOGITECHS OG LOGITECHS LEVERANDØRERS SAMLEDE ANSVAR FOR ETHVERT KRAV RELATERT TIL BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET, SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER OVERSKRIDE DEN TOTALE SUMMEN AV UTGIFTER, HVIS AKTUELT, SOM DU HAR BETALT TIL LOGITECH I LØPET AV FOREGÅENDE ÅR, FOR DEN SPESIFIKKE TJENESTEN DET GJELDER, ELLER KR. 100, AVHENGIG AV HVILKET BELØP SOM ER MINST. Noen jurisdiksjoner, for eksempel New Jersey, tillater ikke disse begrensningene, så begrensningene ovenfor gjelder ikke i New Jersey og gjelder kanskje ikke i din jurisdiksjon.


Skadesløsholdelse

Du skal sikre, forsvare og holde Logitech, deres tilknyttede selskaper og respektive ledere, ansatte og agenter, skadesløse mot alle fordringer, krav, skader, kostnader og forpliktelser, inkludert rimelige advokatutgifter, som legges frem av eventuelle tredjeparter på grunn av, eller som følge av, dine handlinger eller unnlatelser som skyldes din uriktige bruk av dette nettstedet i strid med vilkårene. Logitech forbeholder seg retten til å egenhendig påta seg forsvaret og kontrollen av alle saker der du er erstatningspliktig, og du samtykker i å samarbeide så langt det rimelig er påkrevd i forsvar av ethvert krav. Ovenstående erstatningsbestemmelse skal ikke gjelde i den grad eventuelle krav, krav, skader, kostnader eller forpliktelser er et resultat av Logitechs egen uaktsomhet, svindel, forsettlig skade eller forsettlig brudd på loven.


Informasjon om bruk

Logitech kan videreformidle informasjon vi har om deg (inkludert din identitet), alle overføringer eller all kommunikasjon fra deg og din bruk av dette Nettstedet eller tjenester gjort tilgjengelig på dette Nettstedet, hvis vi avgjør at slik offentliggjøring er nødvendig for å (1) etterkomme beslutninger i rettsprosesser, (2) etterkomme krav fra enhver etterforskning eller klage på din bruk av dette Nettstedet, (3) håndheve disse bruksvilkårene, (4) svare på påstander om at slike data krenker andres rettigheter, eller (5) beskytte rettigheter, eiendom eller personlig sikkerhet for Logitech, Logitechs ansatte og besøkende eller brukere av dette Nettstedet, inkludert Logitechs kunder og offentligheten.

Logitech forbeholder seg retten til å når som helst videreformidle eventuell informasjon som Logitech mener er nødvendig for å etterkomme gjeldende lovgivning, rettsprosesser eller forespørsler fra myndighetene. Logitech kan også videreformidle informasjonen din dersom Logitech avgjør at relevant lovgivning krever eller tillater slik videreformidling, inkludert utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner for å forhindre bedrageri.


Opphør

Du samtykker i at Logitech, etter eget forgodtbefinnende og uten forvarsel, kan avslutte din tilgang til Nettstedet og/eller blokkere din fremtidige tilgang til Nettstedet hvis vi fastslår at du har brutt disse bruksvilkårene eller andre avtaler eller retningslinjer som kan være tilknyttet din bruk av Nettstedet, eller av andre årsaker som kan inkludere men ikke er begrenset til (1) forespørsler fra politi eller andre offentlige etater, (2) en forespørsel fra deg om å slette kontoen din, (3) avbrytelse eller materielle endringer av Nettstedet eller tjenester tilbudt på eller via Nettstedet, eller (4) uventede tekniske utfordringer eller problemer.

Dersom du sier opp denne avtalen, vil restriksjonene angående innhold eller materiell som vises på Nettstedet, og eventuelle representasjoner og garantier, erstatninger og begrensninger av forpliktelser angitt i disse bruksvilkårene, fortsatt gjelde etter oppsigelsen. Hvis du er misfornøyd med Nettstedet eller noen av tjenestene som tilbys av Logitech, er ditt eneste rettsmiddel å si opp denne avtalen.

Hvis Logitech eventuelt går til søksmål mot deg som et resultat av dine brudd på disse bruksvilkårene, vil Logitech ha rett til å fakturere deg for, og du godtar å betale, alle rimelige advokatutgifter og kostnader knyttet til et slikt søksmål, i tillegg til eventuelle pålegg eller rettferdig oppreisning gitt til Logitech. Du godtar at Logitech ikke vil være ansvarlig overfor deg eller tredjeparter grunnet opphevelsen av din tilgang til Nettstedet.


Gjeldende lov

Disse vilkårene og din bruk av Nettstedet er underlagt lovene i USA og lovene i delstaten California, uten hensyn til konflikter mellom lovbestemmelser. Alle krav og handlinger må fremmes til riktig statlig eller føderal domstol i Santa Clara County, California, og du må godta og underkaster deg den personlige jurisdiksjonen til disse domstolene for å prosedere ethvert krav eller enhver handling. Du frasier deg alt forsvar med hensyn til mangel på personlig jurisdiksjon samt rettssted.


Diverse

Det kan hende at Logitech overdrar disse vilkårene til et datterselskap eller et tilknyttet selskap, eller som del av et salg til, en sammenslåing med, eller annen overføring av Logitech til en annen enhet. Du kan ikke overdra denne avtalen. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Logitech angående dette saksforholdet, og styrer din bruk av dette Nettstedet. Dersom Logitech ikke opprettholder eller håndhever alle rettighetene og bestemmelsene i disse vilkårene, utgjør ikke dette en fraskrivelse av slike rettigheter og bestemmelser. Hvis en bestemmelse i disse vilkårene viser seg å være ugyldig, er partene likevel enige om at partenes intensjoner som reflektert i bestemmelsen, og de andre bestemmelsene i disse vilkårene, skal forbli i full kraft og virkning. Uavhengig av eventuelle vedtekter eller lover som sier det motsatte (bortsett fra i New Jersey), vil ethvert krav eller søksmål som følge av eller relatert til bruk av dette nettstedet eller vilkårene, legges frem innen ett (1) år etter at kravet eller søksmålet oppstod, elles nektes de muligheten til dette for alltid.


Dette nettstedet eies og drives av Logitech.

Logitech reviderte disse vilkårene i september 2022.

Handlekurv

Handlekurven din er tom. Begynn å handle nå