Kreative, ressurssterke og innovative Logitech-medarbeidere

Pangea temporary hotfixes here

VI FREMMER POSITIV ENDRING

Logitech dyrker en kultur for læring hvor de ansatte føler de kan bruke hodet, utfordre ideer og gjør ting på en bedre måte. Det å føle seg inspirert av selskapets formål og komme med viktige bidrag er avgjørende for å oppnå engasjement blant de ansatte. 

Spørsmål og svar på forretningskonferanse

Etikk

Vi driver virksomheten på en ærlig og transparent måte. Vi følger ekstraordinære standarder og praksis, og denne strategien bidrar til at vi sikrer de langsiktige interessene til våre interessegrupper. Vår forpliktelse til transparens og etisk god praksis oppmuntrer oss til å identifisere, lindre og håndtere driftsrisikoer og muligheter både på kort og lang sikt.

Samarbeid i møterom

Talentutvikling

Vårt utviklingsprogram hjelper de ansatte med å utvikle ferdigheter og få innsikt som er relevante for deres liv. Ressursene omfatter seminarer, foredragsholdere og opplæring og tilbys enten på stedet eller via nettet.

Arbeidslederne er på utkikk etter muligheter for å utvikle og holde på flinke folk. Vårt eget opplæringssenter ved produksjonsanlegget tilbyr seminarer og presentasjonsområder, og vi imiterer samlebånd hvor arbeiderne kan prøve seg på nye oppgaver. Nyansatte får en grundig orientering og arbeidsopplæring for å utvikle spesifikk kompetanse, for eksempel håndsveising, montering, testing, pakking og kvalitetskontroll. Vi følger opp med praksis på nettet og opplæring og oppfriskning på arbeidsstedet.

Foto av Logitech-gruppe ved et arrangement

Mangfold og inkludering

Hos Logitech er vi herlig mangfoldige. Våre unike perspektiv hjelper oss med å innovere, forstå markeder og trekke sammen over hele verden for å oppnå konkurransefortrinn. Vi har en inkluderende kultur hvor hver enkelt ansatte kan bidra med sitt på arbeidsplassen. Vi ønsker at de ansatte alltid skal føle seg verdsatt og støttet.

Samlebånd for datamus

Helse og sikkerhet

Vår fortsatte suksess skyldes kreative, ressurssterke og innovative mennesker i Logitech og forsyningskjeden. Vi er opptatt av den enkeltes sikkerhet, helse og trivsel i teamet vårt. Vi ønsker at alle skal føle seg ivaretatt, og de ansatte kan svare trygt og kreativt på de stadig nye utfordringene på et konkurranseutsatt marked.

Vi jobber i samsvar med RBA etiske retningslinjer og ISO 45001 internasjonal god praksis for å skape et trygt arbeidsmiljø for alle. Og vi jobber med forsyningskjeden for å få leverandørene våre til å bruke de samme eller lignende standarder over hele verden.

Kvalitetskontroll av elektroniske produkter

Menneskerettigheter og arbeidskraft

Vi er opptatt av å gjøre det som er riktig, og vi fører en åpen og ærlig dialog om hva som virker og hva som ikke virker. Vi samarbeider aktivt med koalisjonspartnere i bransjen gjennom RBA for å dele god praksis, utarbeide etiske retningslinjer og dele informasjon om verktøy og opplæring. Vi krever at alle leverandører har oversikt over alderen på de ansatte og har kontrollordninger på plass, og vi gjennomfører revisjoner på stedet for å sjekke at dette gjennomføres samt om det foregår tvangsarbeid.

Landskap med sol som stiger over skyene

Konfliktmineraler

Konfliktmineraler er mineraler som blir utvunnet i områder med væpnet konflikt og brudd på menneskerettighetene, som selges, omsettes av eller finansierer væpnede grupper. Som et aktivt medlem av RBA anvender vi RBA-verktøy og -prosesser for å sikre ansvarlig innkjøp og å unngå konfliktmineraler.

Vi samarbeider med leverandører og andre RBA-medlemmer for å utnytte innflytelsen til elektronikkbransjen på støperier over hele verden og oppmuntrer støperier til å delta i gode sertifiseringsprogram.

Tavleøkt mellom bedriften og de ansatte

Leverandørutvikling

Fabrikken vår kjøper inn komponenter fra flere komponentleverandører, kollektive designprodusenter og kontraktprodusenter. Vår fortsatte suksess avhenger av fortsatt suksess for våre leverandører. Vi forsøker å etablere et langsiktig forhold til en kjernegruppe av leverandører, basert på felles verdier innen etikk, god praksis og RBA-samsvar. Vi jobber sammen med leverandører for å sikre at alle Logitech-produkter produseres i tråd med internasjonal god praksis-standarder for kvalitet og bærekraft. Vi har en etablert prekvalifiseringsprosess for nye leverandører: 100 % av potensielle, nye leverandører blir gransket for å sikre at de kan overholde våre krav om bærekraft.

Bærbar datamaskin med overlegg på koblingsskjema med sikkerhetslås

PERSONVERN OG SIKKERHET

Vi respekterer personvernet og personopplysningene til våre ansatte, kunder og andre aktører. Vi har personvern- og sikkerhetssystemer og ordninger på plass for å sikre aktørenes tillit ved samhandling med Logitech-systemer, -produkter og -tjenester.

Portrettfoto av Kirsty Russell
«I det siste året har Logitech innført sterkere satsing på både mennesker og lokalsamfunn fordi vi har ambisjoner om at «vi sammen kan få til store endringer». Det er ikke tvil om at det mer enn noensinne i nyere historie er vårt ansvar å ikke bare gjøre det rette for, og dermed få fram det beste hos, våre folk. Det er vårt ansvar å bidra til at spillerommet blir mer rettferdig slik at alle kan skape seg et bedre liv».

 
Kirsty Russell
Leder for personale og kultur

GI NOE TILBAKE

Vi mener frivillighet er mye mer enn bare det å gjøre noe bra. Vi ønsker å gjøre en innsats for saker av alle størrelser.

400+

FRIVILLIGE

23

ARRANGEMENTER FOR Å GI NOE TILBAKE

13

BYER

9

LAND

Logitech Cares frivillighetsprogram

Logitech Cares-programmet viser vårt engasjement og tro på at Logitech bør være mer enn bare et godt sted å jobbe. Vi ønsker å knytte personverdier til organisasjonsverdier ved å skape et fellesskap av folk som bryr seg. Den raske veksten for Logitech Cares-programmet siden det ble opprettet i 2014 er en indikator på støtten det får internt i Logitech.

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111