Kreative, ressurssterke og innovative Logitech-medarbeidere

GÅ TIL HOVEDINNHOLD
Pangea temporary hotfixes here

VI FREMMER POSITIV ENDRING

Logitech dyrker en kultur for læring hvor de ansatte føler de kan bruke hodet, utfordre ideer og gjør ting på en bedre måte. Det å føle seg inspirert av selskapets formål og komme med viktige bidrag er avgjørende for å oppnå engasjement blant de ansatte. 

Variert gruppe av multietniske kollegaer i forskjellige aldre som diskuterer

MANGFOLD, LIKEVERD OG INKLUDERING

Hos Logitech er vi opptatt av å fortsette veksten og dyrke en mangfoldig og inkluderende bedriftskultur som kjemper for rettferdig representasjon, tilgang og mulighet for forfremmelser på alle nivåer i selskapet. Vi tror at ved å støtte og styrke våre underrepresenterte ansatte og lokalsamfunn, samt revurdere vår forretningspraksis, kan vi forme en mer rettferdig bransje og innfri stadig mer allsidige kundebehov.

Variert gjeng med multietniske kolleger i forskjellige aldre har forretningsmøter rundt bordet.

LEVERANDØRMANGFOLD OG RETTFERDIGE INNKJØP

Som en verdibasert organisasjon, som jobber med leverandørene som har de rette verdiene, er viktig for vår fortsatte suksess. Våre innkjøpsprogrammer for leverandørmangfold og kjønnsrettferdige kjønn underbygges av nye interne retningslinjer og eksterne kontraktforpliktelser for leverandørene våre, noe som vil hjelpe oss til å omsette kraftfulle ord til kraftfulle handlinger.

Leende unge jenter med M325-mus i rosa og C270 webkamera

GI NOE TILBAKE

Gjennom LogiCares engasjerer vi oss i samfunnene vi bor og jobber i. Vi bidrar til å utvikle trivelige lokalsamfunn og redusere vårt miljøavtrykk. For å styrke vår innvirkning og avgrense omfanget av våre fremtidige bidrag, etablerte vi LogiCares Fund, et Donor Advised Fund (DAF) med Tides Foundation.

Samfunnskunstprosjekt med folk som maler på en vegg

SAMFUNNSRESPONS

Vi er der for å støtte våre lokalsamfunn. Fra å donere penger og produkter til en sak, samarbeide med andre for å gjennomføre større tiltak, til gjerninger av individuell kreativitet og vennlighet – sammen er vi stolte av vår innvirkning og vil fortsette å svare på fremtidige utfordringer på lignende måter.

To forskere i maskinteknisk laboratorium

LEVERANDØRUTVIKLING

Fabrikken vår kjøper inn komponenter fra flere komponentleverandører, kollektive designprodusenter og kontraktprodusenter. Vår fortsatte suksess avhenger av fortsatt suksess for våre leverandører. Vi forsøker å etablere et langsiktig forhold til en kjernegruppe av leverandører, basert på felles verdier innen etikk, god praksis og RBA-samsvar. Vi jobber sammen med leverandører for å sikre at alle Logitech-produkter produseres i tråd med internasjonal god praksis-standarder for kvalitet og bærekraft. Vi har en etablert prekvalifiseringsprosess for nye leverandører: 100 % av potensielle, nye leverandører blir gransket for å sikre at de kan overholde våre krav om bærekraft.

Samarbeid i møterom

TALENTUTVIKLING

Vårt utviklingsprogram hjelper de ansatte med å utvikle ferdigheter og få innsikt som er relevante for deres liv. Ressursene omfatter seminarer, foredragsholdere og opplæring og tilbys enten på stedet eller via nettet. Arbeidslederne er på utkikk etter muligheter for å utvikle og holde på flinke folk. Vårt eget opplæringssenter ved produksjonsanlegget tilbyr seminarer og presentasjonsområder, og vi imiterer samlebånd hvor arbeiderne kan prøve seg på nye oppgaver. Nyansatte får en grundig orientering og arbeidsopplæring for å utvikle spesifikk kompetanse, for eksempel håndsveising, montering, testing, pakking og kvalitetskontroll. Vi følger opp med praksis på nettet og opplæring og oppfriskning på arbeidsstedet.

Gruppe av forskjellige forretningsfolk som snakker og smiler i et møte.

ETIKK

Vi driver virksomheten på en ærlig og transparent måte. Vi følger ekstraordinære standarder og praksis, og denne strategien bidrar til at vi sikrer de langsiktige interessene til våre interessegrupper. Vår forpliktelse til transparens og etisk god praksis oppmuntrer oss til å identifisere, lindre og håndtere driftsrisikoer og muligheter både på kort og lang sikt.

Kvalitetskontroll av elektroniske produkter

MENNESKERETTIGHETER OG ARBEID

Vi er opptatt av å gjøre det som er riktig, og vi fører en åpen og ærlig dialog om hva som virker og hva som ikke virker. Vi samarbeider aktivt med koalisjonspartnere i bransjen gjennom RBA for å dele god praksis, utarbeide etiske retningslinjer og dele informasjon om verktøy og opplæring. Vi krever at alle leverandører har oversikt over alderen på de ansatte og har kontrollordninger på plass, og vi gjennomfører revisjoner på stedet for å sjekke at dette gjennomføres samt om det foregår tvangsarbeid.

To industriarbeidere inspiserer mineralmalm ved hjelp av digitalt nettbrett

BÆREKRAFTIG INNKJØRING AV MINERALER

100 % av Logitech-produktene overholder konfliktfrie standarder. Som et engasjert medlem av RBA (Responsible Business Alliance) og RMI (Responsible Minerals Initiative), bruker vi bransjeledende verktøy og prosesser for beste praksis for å fremme ansvarlig innkjøp og unngå konfliktmineraler i hele vår forsyningskjede globalt.

Samlebånd for datamus

HELSE OG SIKKERHET

Vår fortsatte suksess skyldes kreative, ressurssterke og innovative mennesker i Logitech og forsyningskjeden. Vi er opptatt av den enkeltes sikkerhet, helse og trivsel i teamet vårt. Vi ønsker at alle skal føle seg ivaretatt, og de ansatte kan svare trygt og kreativt på de stadig nye utfordringene på et konkurranseutsatt marked.

Vi jobber i samsvar med RBA etiske retningslinjer og ISO 45001 internasjonal god praksis for å skape et trygt arbeidsmiljø for alle. Vi jobber med forsyningskjeden for å få leverandørene våre til å bruke de samme eller lignende standarder over hele verden.

Bærbar datamaskin med overlegg på koblingsskjema med sikkerhetslås

PERSONVERN OG SIKKERHET

Det er avgjørende å bevare aktørenes tillit. Vi respekterer personvernet og personopplysningene til våre ansatte, kunder og andre aktører. Vi har personvern- og sikkerhetssystemer og ordninger på plass for å sikre aktørenes tillit ved samhandling med Logitech-systemer, -produkter og -tjenester.

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111

Handlekurv

Handlekurven din er tom. Begynn å handle nå