Design for bærekraft | Logitech prisbelønte design

Pangea temporary hotfixes here

Vår forpliktelse om å skape en bedre verden

Logitech er opptatt av å delta i den globale innsatsen for å oppnå en mer bærekraftig verden med en 1,5 °C klimaforpliktelse, mål om 100 % fornybare energikilder og sertifiserte CarbonNeutral® spillprodukter. Vi mener at forbrukerne har rett til å foreta informerte valg, så vi merker produktene våre for karbontransparens.
 

Løv-ikon

Støtter Paris-avtalen og en ambisiøs 1,5 °C klimaforpliktelse

Fornybar lading-ikon

Forpliktelse om 100 % fornybar energi

Hodesettkontroller-ikon

Sertifisert karbonnøytral spillportefølje

Karbontransparens-ikon

Forpliktelse om karbontransparent merking

HØYDEPUNKTER FRA FJORÅRET

Vi har flere viktige bragder å være stolte av, og vi har såvidt startet.

Jord og tre-ikon

Klimaaksjon

88 % av samlet energi på verdensbasis kom fra fornybare kilder

Logitech G og ASTRO Gaming-produkter er CarbonNeutral®-sertifisert

Carbon Neutral produksjonsanlegg og reisevirksomhet

Netto nullutslipp omfang 1

Sertifisert av tredjepart karbonkalkulator for globale distribusjonsaktiviteter

Løv i lyspære-ikon

DESIGN FOR BÆREKRAFT

Designprosess oppdatert for å omfatte miljøprestasjon som et sentralt designmål

Nye kalkulatorverktøy for raskt å beregne karbon og sirkulerbarhet under konseptutviklingen

Kart utviklet for fremtidig produktmaterialer med lite avtrykk

Post-consumer resirkulert plast (PCR) overført til ytterligere 3 produktlinjer

Resirkuleringsdunke på hjul-ikon

GLOBAL RESIRKULERING

Siden kalenderåret 2010 har vi finansiert resirkulering av:

30 992 tonn elektriske enheter

2 797 tonn batterier

16 993 tonn emballasje

Trofé-ikon

PRISER OG ANERKJENNELSER

Oppført på Dow Jones Sustainability Europe-indeksen

World Finance-prisvinner som det mest bærekraftige selskapet innen forbrukerteknologi 2019 og 2020

FTSE4Good-indeksoppført

Ecovadis gullklassifisert

Sustainalytics leder av 96. persentil

Oppført blant Fast Companys 10 mest innovative sosialt ansvarlige selskaper i 2021

Håndtrykk-ikon

LEVERANDØRUTVIKLING

100 % av store leverandører revidert for å kontrollere overholdelse av RBA Code

Kjemisk element-ikon

KONFLIKTMINERALER

100 % av våre direkte leverandører er med i programmet for håndtering av konfliktmineraler

98 % av våre støpere er sertifisert konfliktfrie

Portrettfoto av Bracken Darrell
«Som selskap mener vi at positiv endring er nødvendig. Endring for miljøet. Endring for inkludering. Og for en likeverdig arena for alle. Verden har behov for at selskaper står opp for bærekraft og mangfold. Og det gjør Logitech».

 
Bracken P. Darrell
Konsernsjef

Vår forpliktelse om etiske retningslinjer.

Vi meldte oss inn i  Responsible Business Alliance (RBA) i 2007 for å samarbeide med både kollegaer og konkurrenter for å håndtere utfordringer for menneskene og miljøet i bransjen. Samarbeid på tvers av sektoren er nødvendig for å få til endring og overgang til en mer bærekraftig verden. Vår forpliktelse overfor RBA etiske retningslinjer er grunnleggende for hvordan vi driver virksomheten. Den styrer forretningsstrategien og påvirker vår beslutningstaking. Den gjenspeiler seg i rammene for våre interne retningslinjer, standarder, revisjonsprosesser og leverandørkontrakter. Den legger et grunnlag for bærekraftig ledelse og hjelper oss med å ta forholdsregler, se utover våre juridiske forpliktelser og kontinuerlig forbedre prestasjonen.
 

Logitech i tall

Vårt globale avtrykk overstiger alle hav og landegrenser. Med tilstedeværelse følger ansvar. Vi står på for saker som har stor betydning, ser etter innovative muligheter til å foreta endringer og forsøker å være en aktiv aktør på global basis for å løse større utfordringer.
 

Verdenskart grått
Verdenskart sort
map-desktop-text

5 KONTINENTER

OVER 6 600 ANSATTE