Klimaaksjonstrategi – redusere, fornye og gjenopprette | Logitech

Pangea temporary hotfixes here

Vår strategi

Grønt foravtrykk-ikon

REDUSER

Design for bærekraft for å oppnå ambisiøse karbonreduksjoner i våre produkter, virksomheter og forsyningskjede

Fornybar energi-ikon

FORNY

Øke bruken av fornybar energi i våre egne virksomheter og forsyningskjeden. Designe produktene slik at de kan bruke materialer fra en sirkulær forsyningskjede.

Grønt tre-ikon

GJENOPPRETT

Gjenopprette skogdrift og klimapåvirkede økosystemer ved å støtte lavkarbonprosjekter og utvikle naturbaserte løsninger.

REDUSERE PRODUKTAVTRYKK

Størstedelen av vårt karbonavtrykk kommer fra innkjøp og produksjon av komponenter til produktene og emballasjen vår. Vi har forpliktet oss til å mål for vitenskapelig basert reduksjon, og vi designer for bærekraft for å redusere plast, bruke lettere emballasje og bruke post-consumer resirkulert plast i våre produkter mm.

fornybare kilder i vårt avtrykk

Se fremdriften mens vi går over til 100 % fornybar energi.

100 %

Fornybar energi ved vårt produksjonsanlegg

100 %

Fornybar energi ved våre kontorer i USA

88 %

Fornybar energi over hele verden

Verdenskart
Verdenskart
map-desktop-text-v5
iconmap grønt bilde

Hovedkontor

iconmap blått bilde

Produksjonsanlegg

GJENOPPRETTE SKOGBRUK OG LOKALSAMFUNN

Satsing på karbonnøytralitet og vår reise mot netto nullutslipp

Vi investerer i skogbruk og livsgrunnlagsprosjekter av høy kvalitet for å bidra til å gjenopprette klimarammede lokalsamfunn. I den senere tid har vi investert i karbonbindingsprosjekter for å absorbere karbonet vi slipper ut og bevege oss mot nullutslipp. Vi investerer også i fornybare prosjekter for å skifte ut energikildene med fornybare kilder og styrke innsatsen for å redusere miljøavtrykket. Våre utlignende innkjøp fungerer som en bro – det er en måte å iverksette positive tiltak på, noe vi gjør fordi det er mulig og effektivt akkurat nå – mens vi opparbeider kompetanse (sammen med resten av verden) for å designe for bærekraft og gå over til alternative lavkarbonmaterialer og markeder.­

Co2-ikon

Netto nullutslipp, omfang 1

Hodesett og spillkontroll-ikon

Karbonnøytrale spillprodukter

Grønn produksjon-ikon

Karbonnøytralt produksjonsanlegg

Karbonnøytrale reiser-ikon

Karbonnøytrale reiser

Alle prosjekter

Regnskogen i Amazonas

ACRE, BRASIL

REGNSKOGEN I ACRE, AMAZONAS

Håndtere avskoging og beskytte noen av verdens mest biologisk mangfoldige habitater, samtidig som vi støtter bærekraftige og lokalsamfunnsbaserte livsgrunnlag.

Dette REDD+ skogbevaringsprosjektet hindrer avskoging i 105 000 hektar med uberørt regnskog i våtområder i Amazonas, i tillegg til at man samarbeider med jordbrukerne som lever der for å støtte livsgrunnlaget og beskytte trærne. I tillegg til å oppnå en reduksjon på rundt 90 000 tCO2e  hvert år gjennom stanset avskoging. Utdannelse og opplæringsmuligheter gis til lokalsamfunn med kurs i hvordan man dyrker bananer, kikerter, kassava og mais; fagmessig behandling av fisk; oppdrett av organiske griser og bruk av rotasjonsbeite for kveg. Dette bidrar til å øke jordbruksproduktiviteten og inntektene, gir mer mat og reduserer behovet for avskoging.

vindpark

SHANGHAI, KINA

CIXI VINDPARK

Støtte veksten innen Kinas grønne, fornybare sektor ved å øke kapasiteten til fornybar energi for å møte et voksende energibehov.

Et prosjektsamarbeid mellom en kinesisk og europeisk produsent, Shanghai Cixi vindprosjekt, genererer fornybar energi i Hangzhou Bay. 33 turbiner, hver med en kapasitet på 1,5 MW, genererer i gjennomsnitt 105 GWh per år, noe som medfører en årlig karbonreduksjon på ca. 100 000 tCO2e. Ved å generere fornybar energi bidrar prosjektet til å oppnå Kinas nasjonale mål om hente 35 % av landets energi fra fornybare kilder innen 2030.

Darkwoods-skogen

SOUTH-EASTERN BRITISH COLUMBIA, CANADA

BEVARING AV DARKWOODS-SKOGEN

Beskytte boreal barskog mot oppsplitting, utstrakt tømmerhogst og andre miljøtrusler.

Dette prosjektet beskytter mer enn 156 000 dekar boreal barskog i British Columbia mot oppsplitting, utstrakt tømmerhogst og andre miljøtrusler. Områdene som omfattes av prosjektet overvåkes nøye for å bevare det biologiske mangfoldet. Veier, infrastruktur, aktivitet og offentlig tilgang kontrolleres og begrenses strengt. Trusselen fra fremmede arter overvåkes og kontrolleres. Denne strategien beskytter kritiske økosystemer, gir ca. 415 000 tCO2e per år og bevarer det naturlige miljøet som fungerer som et karbonlager. Prosjektet benytter seg av karbonfinansiering for å bevare kritiske økosystemer og karbonbindingsområder i en enestående skala. Det støtter også konserveringsforskning og tilrettelegger for livsgrunnlag med bærekraftig innhøsting i liten skala.

Solkomfyrer

HENAN-PROVINSEN, KINA

HENAN SOLKOMFYRER

Levering av solkomfyrer til lavinntektshusholdninger – for å forbedre drivstoffeffektiviteten og familiehelsen.

Henan-provinsen er en av de fattigste regionene i Kina, hvor lokalsamfunnene vanligvis bruker kullfyrte komfyrer. Disse kullfyrte komfyrene gir en ineffektiv bruk av fossilt drivstoff og en betydelig kilde til innendørs røyk og luftforurensing – som forårsaker ugunstige helseeffekter på familier, særlig kvinner og barn. Danjiang River solkomfyrer består av en parabolskive på 1,7 m2, som konsentrerer solenergien mot en sentral kokegryte for å gi tilstrekkelig varme til å lage middag til familien. Dette storskalaprosjektet hjelper mer enn 300 000 mennesker med å bytte ut gamle komfyrer i nærmere 100 000 husholdninger med solkomfyrer. Dette eliminerer behovet for kullfyrte, ineffektive matlagingsmetoder og forbedrer helsen og boforholdene for familier i Henan-provinsen.

vindpark

RUDONG, CHINA

RUDONG VINDPARK

Støtte veksten innen Kinas grønne, fornybare sektor ved å øke kapasiteten til fornybar energi for å møte et voksende energibehov.

Rudong vindpark er en vindpark på land med 50 vindturbiner og en installert kapasitet på 100 MW. Prosjektet foregår i Rudong County i Jiangsu-provinsen og verifiseres i henhold til den grønne utviklingsmekanismen. I tillegg til å gi reduksjoner på opptil 170 000 tCO2e per år sysselsetter prosjektet 30 personer og prosjektteamet samarbeider med det lokale ingeniørinstituttet for å støtte lokal utdannelse, kompetansebygging og bevissthet rundt ren energi og kraftverkdrift.

orangutang

BORNEO, INDONESIA

RIMBA RAYA RESERVAT FOR BIOLOGISK MANGFOLD

Beskyttelse av 65 000 hektar skog og den utrydningstruede Borneo-orangutangen i tillegg til å skape livsgrunnlag for lokalsamfunn.

Rimba Raya-reservatet for biologisk mangfold er et område med tropisk torvmark på øya Borneo i Indonesia. Dette prosjektet beskytter 65 000 hektar tropisk skog og torvmark med høy karbontetthet ved å stanse avskoging i regnskogområder som opprinnelig var utpekt til palmeoljeplantasjer. Ved å støtte dette prosjektet bidrar Logitech til å tilrettelegge for konservering av REDD+ karbonlagring og beskyttelse av 105 000 utrydningstruede Borneo-orangutanger. Prosjektet gir også livsgrunnlag til mer enn 2 500 husholdninger som bor i prosjektområdet – gjennom utdannelse og bevaring av kombinert jord- og skogbruk – noe som gir bedre matsikkerhet, inntektsmuligheter, helsevesen og utdannelse – det hele med støtte fra karbonfinansiering.

Fjellområde

QINGHAI-PROVINSEN, KINA

SKOGPLANTING I QINGHAI

Sekvensering av karbon for å komme ned på nullutslipp.

Qinghai-provinsen inngår i det tibetanske platået og ligger mer enn 3 000m over havet. Hyllet som «verdens tak» og «vanntårnet til Asia» er platået et naturlig habitat for sjeldne dyr, og et fokus for Kinas innsats for å opprette naturreservater, skoger, gressletter og våtmark. Qinghai-innsjøen er den største innsjøen i Kina og ligger i krysningspunktet for trekkrutene til flere fuglearter i Asia. Prosjektet befinner seg øst for innsjøen og vil gjenopprette 14 000 hektar med planting av en hardfør blanding av hjemmehørende treslag, blant annet gran, einerbærbusk, furu, poppel, bjørk og alm på goldt eller nedbrutt land hvor det ikke er naturlig fornyelse eller skogplanting. Prosjektet har også som mål å støtte lokalsamfunn ved å tilby tekniske kunnskaper og opplæring.

Skogbruk og livsgrunnlag

Regnskogen i Amazonas

ACRE, BRASIL

REGNSKOGEN I ACRE, AMAZONAS

Håndtere avskoging og beskytte noen av verdens mest biologisk mangfoldige habitater, samtidig som vi støtter bærekraftige og lokalsamfunnsbaserte livsgrunnlag.

Dette REDD+ skogbevaringsprosjektet hindrer avskoging i 105 000 hektar med uberørt regnskog i våtområder i Amazonas, i tillegg til at man samarbeider med jordbrukerne som lever der for å støtte livsgrunnlaget og beskytte trærne. I tillegg til å oppnå en reduksjon på rundt 90 000 tCO2e  hvert år gjennom stanset avskoging. Utdannelse og opplæringsmuligheter gis til lokalsamfunn med kurs i hvordan man dyrker bananer, kikerter, kassava og mais; fagmessig behandling av fisk; oppdrett av organiske griser og bruk av rotasjonsbeite for kveg. Dette bidrar til å øke jordbruksproduktiviteten og inntektene, gir mer mat og reduserer behovet for avskoging.

Darkwoods-skogen

SOUTH-EASTERN BRITISH COLUMBIA, CANADA

BEVARING AV DARKWOODS-SKOGEN

Beskytte boreal barskog mot oppsplitting, utstrakt tømmerhogst og andre miljøtrusler.

Dette prosjektet beskytter mer enn 156 000 dekar boreal barskog i British Columbia mot oppsplitting, utstrakt tømmerhogst og andre miljøtrusler. Områdene som omfattes av prosjektet overvåkes nøye for å bevare det biologiske mangfoldet. Veier, infrastruktur, aktivitet og offentlig tilgang kontrolleres og begrenses strengt. Trusselen fra fremmede arter overvåkes og kontrolleres. Denne strategien beskytter kritiske økosystemer, gir ca. 415 000 tCO2e per år og bevarer det naturlige miljøet som fungerer som et karbonlager. Prosjektet benytter seg av karbonfinansiering for å bevare kritiske økosystemer og karbonbindingsområder i en enestående skala. Det støtter også konserveringsforskning og tilrettelegger for livsgrunnlag med bærekraftig innhøsting i liten skala.

Solkomfyrer

HENAN-PROVINSEN, KINA

HENAN SOLKOMFYRER

Levering av solkomfyrer til lavinntektshusholdninger – for å forbedre drivstoffeffektiviteten og familiehelsen.

Henan-provinsen er en av de fattigste regionene i Kina, hvor lokalsamfunnene vanligvis bruker kullfyrte komfyrer. Disse kullfyrte komfyrene gir en ineffektiv bruk av fossilt drivstoff og en betydelig kilde til innendørs røyk og luftforurensing – som forårsaker ugunstige helseeffekter på familier, særlig kvinner og barn. Danjiang River solkomfyrer består av en parabolskive på 1,7 m2, som konsentrerer solenergien mot en sentral kokegryte for å gi tilstrekkelig varme til å lage middag til familien. Dette storskalaprosjektet hjelper mer enn 300 000 mennesker med å bytte ut gamle komfyrer i nærmere 100 000 husholdninger med solkomfyrer. Dette eliminerer behovet for kullfyrte, ineffektive matlagingsmetoder og forbedrer helsen og boforholdene for familier i Henan-provinsen.

orangutang

BORNEO, INDONESIA

RIMBA RAYA RESERVAT FOR BIOLOGISK MANGFOLD

Beskyttelse av 65 000 hektar skog og den utrydningstruede Borneo-orangutangen i tillegg til å skape livsgrunnlag for lokalsamfunn.

Rimba Raya-reservatet for biologisk mangfold er et område med tropisk torvmark på øya Borneo i Indonesia. Dette prosjektet beskytter 65 000 hektar tropisk skog og torvmark med høy karbontetthet ved å stanse avskoging i regnskogområder som opprinnelig var utpekt til palmeoljeplantasjer. Ved å støtte dette prosjektet bidrar Logitech til å tilrettelegge for konservering av REDD+ karbonlagring og beskyttelse av 105 000 utrydningstruede Borneo-orangutanger. Prosjektet gir også livsgrunnlag til mer enn 2 500 husholdninger som bor i prosjektområdet – gjennom utdannelse og bevaring av kombinert jord- og skogbruk – noe som gir bedre matsikkerhet, inntektsmuligheter, helsevesen og utdannelse – det hele med støtte fra karbonfinansiering.

Fornybare energikilder

vindpark

SHANGHAI, KINA

CIXI VINDPARK

Støtte veksten innen Kinas grønne, fornybare sektor ved å øke kapasiteten til fornybar energi for å møte et voksende energibehov.

Et prosjektsamarbeid mellom en kinesisk og europeisk produsent, Shanghai Cixi vindprosjekt, genererer fornybar energi i Hangzhou Bay. 33 turbiner, hver med en kapasitet på 1,5 MW, genererer i gjennomsnitt 105 GWh per år, noe som medfører en årlig karbonreduksjon på ca. 100 000 tCO2e. Ved å generere fornybar energi bidrar prosjektet til å oppnå Kinas nasjonale mål om hente 35 % av landets energi fra fornybare kilder innen 2030.

vindpark

RUDONG, CHINA

RUDONG VINDPARK

Støtte veksten innen Kinas grønne, fornybare sektor ved å øke kapasiteten til fornybar energi for å møte et voksende energibehov.

Rudong vindpark er en vindpark på land med 50 vindturbiner og en installert kapasitet på 100 MW. Prosjektet foregår i Rudong County i Jiangsu-provinsen og verifiseres i henhold til den grønne utviklingsmekanismen. I tillegg til å gi reduksjoner på opptil 170 000 tCO2e per år sysselsetter prosjektet 30 personer og prosjektteamet samarbeider med det lokale ingeniørinstituttet for å støtte lokal utdannelse, kompetansebygging og bevissthet rundt ren energi og kraftverkdrift.

Karbonlagring

Fjellområde

QINGHAI-PROVINSEN, KINA

SKOGPLANTING I QINGHAI

Sekvensering av karbon for å komme ned på nullutslipp.

Qinghai-provinsen inngår i det tibetanske platået og ligger mer enn 3 000m over havet. Hyllet som «verdens tak» og «vanntårnet til Asia» er platået et naturlig habitat for sjeldne dyr, og et fokus for Kinas innsats for å opprette naturreservater, skoger, gressletter og våtmark. Qinghai-innsjøen er den største innsjøen i Kina og ligger i krysningspunktet for trekkrutene til flere fuglearter i Asia. Prosjektet befinner seg øst for innsjøen og vil gjenopprette 14 000 hektar med planting av en hardfør blanding av hjemmehørende treslag, blant annet gran, einerbærbusk, furu, poppel, bjørk og alm på goldt eller nedbrutt land hvor det ikke er naturlig fornyelse eller skogplanting. Prosjektet har også som mål å støtte lokalsamfunn ved å tilby tekniske kunnskaper og opplæring.

Prakash Arunkundrum
«Klimaendringer forårsaket av menneskelig aktivitet er en av de største utfordringene i vår generasjon. Vi mener at klimaendringer må håndteres systematisk, ved hjelp av en vitenskapelig tilnærming og program som støtter FNs mål for bærekraftig utvikling».


Prakash Arunkundrum
Leder for global drift

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111