Fokus på produktenes livssyklus | Logitechs bærekraftige design

Pangea temporary hotfixes here

SE HELE BILDET

Vi evaluerer potensielle miljøpåvirkninger på hvert trinn av produktutviklingen – fra valg av materialer og design til produksjon, kundetilfredshet og resirkulering. Idet produktporteføljen vokser, identifiserer vi årsaker til miljøpåvirkning og interaksjoner og identifiserer forbrukeratferd.

Vindmøllefeltet

Klimaaksjon

Klimaendringer forårsaket av menneskelig aktivitet er en av de største utfordringene i vår generasjon. Omfanget av nødvendige handlinger handler ikke lenger om individet, men hvordan vi sammen kan gjøre en forskjell.

Karbonavtrykket fra produksjonsanlegget har blitt redusert til netto nullutslipp gjennom bruk av fornybar energi og klimakompensasjon. Som del av vår forpliktelse for klimasaken vil vi opprettholde denne CarbonNeutral®-statusen år-for-år og hente 100 % av energien til produksjon fra fornybare energikilder.

Design for bærekraft

Design for bærekraft (DfS)

Vi skaper opplevelser folk elsker. Innovasjonsprosessen er en kombinasjon av overlegen design, innsikt om ingeniørvitenskap og forbrukere for å bygge opp en allsidig og voksende portefølje. For oss betyr bærekraftig design å ta hensyn til miljømessige og samfunnsmessige påvirkninger fra det øyeblikket råmaterialer blir innkjøpt og helt til slutten av produktets levetid.

Logitechs produktfamilie

Resirkulert plast

Vi ønsker å gjøre Logitech-produktene mer resirkulerbare. Jomfrumaterialer bør unngås, til fordel for resirkulerte materialer. Vi bruker post-consumer resirkulert (PCR) plast for å gi nytt liv til brukt plast og bidra til å redusere karbonavtrykket vårt. Vi anvender PCR i stort omfang over hele selskapet og målretter innsatsen mot våre største produktporteføljer for den mest effektfulle karbonreduksjonen.

Logitech-produkt emballert i bærekraftige materialer samtidig som det er godt beskyttet

Ansvarlig emballasje

Godt designet emballasje er viktig for produktopplevelsen. Den sikrer at oppsettet etter utpakkingen er problemfri og at produktene beskyttes godt. God emballasje betyr bærekraftig emballasje, så vi jobber hele tiden med innovasjon for å redusere miljøpåvirkningen til våre design ved å redusere vekt, bruke resirkulerte materialer mest mulig og sørge for at materialene kan resirkuleres. Vi følger internasjonal praksis for å levere emballasje med mindre avtrykk. Som del av vår langsiktige strategi vil vi også innføre merking av emballasjen for karbontransparens.

Karbonmerking på siden av en logitech spillprodukteske

Karbonklarhet

Vi er klar over det presserende behovet for å iverksette klimaaksjon. Ved å være åpne og transparente om vårt avtrykk mener vi at vi kan treffe bedre beslutninger om design i våre egne team og mer informerte kjøpsbeslutninger blant våre forbrukere.

I 2020 ble vi det første forbrukerelektronikkselskapet som forplikter seg til å merke produktemballasjen med karbonavtrykk for hele porteføljen. Vi inviterer andre selskaper til å følge etter for å oppnå positive endringer ved å ha full transparens for produktene. Det vil kreve en innsats fra hele bransjen for virkelig å gjøre en forskjell.

Datatastaturtaster

Ansvarlig produksjon

Rundt halvparten av årsinntekten vår kommer fra produkter vi produserer internt. Vi har mer enn 30 års erfaring med intern produksjon og har mer enn 6 300 direkte ansatte. Våre produksjonsaktiviteter består primært av sluttmontasje og testing.  Våre styringsrammer for ansvarlig produksjon er forankret i vår forpliktelse om juridisk overholdelse, RBA etiske retningslinjer og revisjonsgjennomføring samt ISO 14001 og ISO 45001 for internasjonal god praksis.  

Spesifikke stoffer

Spesifikke stoffer

Produksjon av ekstern enheter og elektroniske enheter krever en blanding av hundrevis av deler, materialer og komponenter. Materialene vi bruker produseres av en forsyningskjede som er spredt over hele verden.

Som et ansvarlig selskap vurderer vi hele livssyklusen og avtrykket for våre produkter. Vi samarbeider med leverandørene for å vurdere materialspesifikasjoner, teste produkter og komponenter og identifisere potensielle risikoer for menneskers helse eller miljøet gjennom hele livssyklusen for våre produkter. Vi vurderer miljøpåvirkning utover innkjøp og produksjonsvirksomhet og ser på normale livssyklusscenarioer.

Resirkulering av e-avfall

Resirkulering og sirkulerbarhet for utbrukte produkter

Vår ambisjon er å gi forbrukerne mulighet til å forlenge levetiden til elektroniske enheter, komponenter og materialer. Vi finansierer resirkulering over hele verden og jobber med å innovere og utvikle mer sirkulære produksjons- og forbrukssystemer med formålet å møte den økende etterspørselen fra forbrukerne etter elektronikk, samtidig som vi ivaretar behovet for å bevare naturressurser, biologisk mangfold og redusert karbonutslipp.

Portrettbilde av Prakash Arunkundrum
«Alt vi lager har en innvirkning på verden. Vi lover fremtidige generasjoner at vi vil bruke ressurser og lederskap til å sørge for en positiv og bærekraftig innvirkning»


Prakash Arunkundrum
Leder for global drift og bærekraft