Fokus på produktenes livssyklus | Logitechs bærekraftige design

GÅ TIL HOVEDINNHOLD
Pangea temporary hotfixes here

SE HELE BILDET

Vi evaluerer potensielle miljøpåvirkninger på hvert trinn av produktutviklingen – fra valg av materialer og design til produksjon, kundetilfredshet og resirkulering.

Fjell vist gjennom et kryssoverlegg

Klimatiltak

Vi reduserer karbonavtrykket i hele verdikjeden og nøytraliserer eventuelt gjenværende klimagassutslipp år-for-år, med investeringer i uavhengig sertifisert karbonkompensasjon og karbonfjerning. Innen 2030 lover vi å redusere karbonavtrykket med mer enn halvparten og nøytralisere alle restutslipp for å fjerne mer karbon enn vi lager.

Design for bærekraft

BÆREKRAFTIG DESIGN

Vi innser at de største mulighetene for å redusere miljøpåvirkningen oppstår tidlig i designprosessen når nøkkelbeslutninger om et produkt tas.

Målet vårt er å skape gode produktopplevelser som beriker folks liv. For oss betyr dette å vurdere bærekraft som en del av enhver designbeslutning. Virkelig bærekraftig design betyr å ta hensyn til miljømessige og samfunnsmessige påvirkninger fra det øyeblikket råmaterialer blir innkjøpt og helt til slutten av produktets levetid.

Karbonmerking på siden av en logitech spillprodukteske

Karbonklarhet

Vi er klar over det presserende behovet for å iverksette klimaaksjon. Ved å være åpne og transparente om vårt avtrykk mener vi at vi kan treffe bedre beslutninger om design i våre egne team og mer informerte kjøpsbeslutninger blant våre forbrukere.

I 2020 ble vi det første forbrukerelektronikkselskapet som forplikter seg til å merke produktemballasjen med karbonavtrykk for hele porteføljen. Vi inviterer andre selskaper til å følge etter for å oppnå positive endringer ved å merke produktene karbonavtrykk. Det vil kreve en innsats fra hele bransjen for virkelig å gjøre en forskjell.

Trådløs mus delvis laget av resirkulert plastharpiks

NEXT LIFE PLASTICS

Vi har et etablert resirkulert plastprogram som fremmer bruken av post-consumer resirkulert (PCR) plast som et alternativ til ny plast i enhetene våre. Vi bruker PCR-plast for å gi nytt liv til brukt plast og bidra til å redusere karbonavtrykket vårt. Vi anvender PCR i stort omfang over hele selskapet og målretter innsatsen mot våre største produktporteføljer for den mest effektfulle karbonreduksjonen.

Logitech-produkt emballert i bærekraftige materialer samtidig som det er godt beskyttet

BÆREKRAFTIG EMBALLASJE

Emballasje spiller en kritisk rolle for alle produktene våre. Den holder produktene trygge når de fraktes rundt i verden fra fabrikkgulvet til hjemmet ditt og definerer det første uttrykket og følelsen av produktet. Vi forbedrer kontinuerlig designet på emballasjen for å redusere miljøpåvirkningen ved å redusere vekten, bruke fornybare ressurser i størst mulig grad og sikre resirkulerbarheten til materialene. Vi følger internasjonal praksis for å levere emballasje med mindre avtrykk.

Resirkulering av e-avfall

SIRKULÆR ØKONOMI

Vår ambisjon er å gi forbrukerne mulighet til å forlenge levetiden til elektroniske enheter, komponenter og materialer. Vi finansierer resirkulering over hele verden og jobber med å innovere og utvikle mer sirkulære produksjons- og forbrukssystemer med formålet å møte den økende etterspørselen fra forbrukerne etter elektronikk, samtidig som vi ivaretar behovet for å bevare naturressurser, biologisk mangfold og redusert karbonutslipp.

En person som planter et tre

BIOLOGISK MANGFOLD

Vi anerkjenner det essensielle behovet for å ivareta biologisk mangfold som en av de kritiske prosessene i jordsystemet som er avgjørende for fortsatt menneskelig utvikling.

Vi mener også bevaring av biologisk mangfold er en viktig del av klimatiltaket, og vi støtter global innsats for å stanse og reversere avskoging og forstå virkningene for det biologiske mangfoldet.

Vi mener at vi kan bidra til å vise vei ved å vurdere hele livssyklusen til våre operasjoner og aktiviteter og ved å utvikle program for å redusere negativ påvirkning på biologisk mangfold og skape positive endringer.

Datatastaturtaster

ANSVARLIG PRODUKSJON

Våre styringsrammer for ansvarlig produksjon er forankret i vår forpliktelse om juridisk overholdelse, RBA etiske retningslinjer og revisjonsgjennomføring samt ISO 14001 og ISO 45001 for internasjonal god praksis. Fordi en betydelig andel av inntektene våre kommer fra produktene vi produserer ved anlegget vårt, utfordrer vi oss selv hele tiden til å fjerne avfall og ikke-verdiskapende tiltak ved produksjonsanlegget for å minimere miljøpåvirkningen vår.

Ingeniører vurderer og tester produktdeler

SPESIFIKKE STOFFER

Produksjon av ekstern enheter og elektroniske enheter krever hundrevis av forskjellige deler, materialer og komponenter. Materialene vi bruker produseres av en forsyningskjede som er spredt over hele verden.

Vi samarbeider med leverandørene for å vurdere materialspesifikasjoner, teste produkter og komponenter og identifisere potensielle risikoer for menneskers helse eller miljøet gjennom hele livssyklusen for våre produkter. Vi vurderer miljøpåvirkning utover innkjøp og produksjonsvirksomhet og ser på normale livssyklusscenarioer.

Handlekurv

Handlekurven din er tom. Begynn å handle nå