Mangfold og inkludering for medarbeidere og næringsliv | Logitech

Vårt fokus

Med vårt engasjement for mangfold og inkludering kan vi kan samle mennesker med forskjellige perspektiver, ferdigheter og ideer for å drive innovasjon. Vi verdsetter og feirer et mangfold av kulturer, bakgrunner og at gode ideer kommer fra oss alle (selvfølgelig).

Dyrke en inkluderende kultur

Vi dyrker en bedriftskultur som fremmer inkluderende ledere og sikrer teamsamarbeid, innovasjon og effektivitet ved å tilby et miljø der medarbeiderne føler seg respektert, støttet og verdsatt.

Teamsamlingsscene for å bygge bevissthet og kompetanse rundt inkludering

Bygge bevissthet og kompetanse rundt inkludering

  • Vi samler inn erfaringer fra hele selskapet, som gjør at vi kan avdekke skjevheter og privilegier og kan styrke inkluderende tiltak.
  • Måling og styrking av tilhørighet på arbeidsplassen gjennom våre medarbeidersamtaler.

  • Anerkjenne og observere mangfoldet vi har i og utenfor selskapet gjennom arrangementer som den internasjonale kvinnedagen, LGBTQ+ Pride med mer.

Engasjere og støtte våre underrepresenterte medarbeidere

Vi fremmer synlighet, kompetanse, fellesskap og tilgang for våre medarbeidere som kommer fra ressursfattige bakgrunner og lokalsamfunn.

Eksempler på konferanser og arrangementer som sponses av Logitech

Hva vi gjør

Våre voksende medarbeidergrupper hjelper medarbeidere fra underrepresenterte eller ressursfattige bakgrunner med å skape fellesskap, utvikle seg som ledere, dele muligheter og organisere deltakelse i lokale eller regionale arrangementer.

Vi sponser utvikling og mentorvirksomhet for våre underrepresenterte medarbeidere. I tillegg sponser vi konferanser og arrangementer globalt, for eksempel TEDxLausanneWomen, Silicon Valley Pride, Veterans Career Transition Day og Tech Gig Geek Goddess.

På vårt produksjonsanlegg passer vi på at vi tilbyr lik lønn for likt arbeid og foretar jevnlig sammenligninger av våre fordelspakker med relevante konkurrerende selskaper og mønsterpraksis. Vi samarbeider med våre leverandører for å opprettholde de samme standardene hos våre leverandører.

Endre måten vi gjør forretninger på

Vi gjennomgår og forbedrer kontinuerlig Logitechs prosesser og programmer for å få bedre kontakt med kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere ved å finne ut hvordan vi kan være mer inkluderende og minimere skjevheter.