Fremtidig positiv utfordring

GÅ TIL HOVEDINNHOLD
Pangea temporary hotfixes here

Bærekraft ligger bak hver designbeslutning vi tar, og det er en av våre kjernevirksomhetsverdier. Vi ser etter banebrytende neste generasjons materialer, komponenter og prosesser for å akselerere utviklingen av mer bærekraftige produkter. Logitech ser etter partnere som ønsker å få eksponering for ideene deres. La oss samarbeide og finne måter å skalere innovasjonen din på. 

utfordringsdetaljer

Vis frem dine innovative, bærekraftsfokuserte løsninger på ingeniør- og prosessdesignutfordringer innen forbrukerelektronikk. 

Elektronikk

Vi ser etter nye løsninger som bruker mindre slagkraftige materialer og energieffektive prosesser i design og produksjon av kretskort, som tradisjonelt har tatt en toll på miljøet.

Energilagring og forvaltning

Har du et svar på sikrere, skalerbar og kostnadseffektiv elektronikk for høykapasitetsbatterier og energilagring? Vi ser etter løsninger som inneholder alternative materialer til litium eller kobolt og teknikker for batteriresirkulering.

Transdusere og aktuatorer

For tiden er det ingen levedyktig kommersialisert løsning for magnetalternativer og effektive elektromekaniske design i lydenheter eller annen forbrukerelektronikk. Vi ser etter innovative ideer for å løse dette gapet.

Materialer

Målet vårt er å minimere energibruken og redusere miljøpåvirkningen samtidig som vi maksimerer forsyningskjedene. Vi ønsker å høre fra deg om du har et materialalternativ som reduserer vekt, øker styrke, reduserer karbonavtrykk, og er biobasert/biologisk nedbrytbart eller fornybart.

Ingeniører diskuterer et bærekraftsprosjekt

HVEM BØR SØKE

Future Positive Challenge er for disruptive selskaper, startups og banebrytende ingeniører som ønsker å drive endring i en industri med flere milliarder dollar. Som en bærekraftsinnstilt partner som ønsker å påvirke verden, forstår du at forbrukerelektronikkindustrien må balansere tilgjengelige ressurser med miljøpåvirkning. Søk hvis du er ute etter å finne meningsfulle forbindelser for å skalere virksomheten din.

HVORDAN SØKES

Det er enkelt å dele ideene dine og delta. Send inn ditt forslag direkte på vår partner Tech Tours portal:

 1. Registrer deg for å opprette en profil
 2. Les retningslinjene for Future Positive Challenge gitt av Tech Tour
 3. Send inn bidraget ditt

Vinnerne vil bli bedømt etter kriteriene i de fire utfordringskategoriene.

Påmeldinger er underlagt Tech Tour Europe SA sine vilkår og betingelser.

I samarbeid med

Tech Tour-logo

 

Som en del av registreringsprosessen for utfordringen, vil du avsløre personlig informasjon som kan utgjøre personopplysninger i henhold til gjeldende personopplysningslovgivning. Du anses å ha samtykket til Logitech og dets tredjepartspartneres behandling av de nevnte personopplysningene med det formål å gjennomføre utfordringen. Logitech vil behandle personopplysninger i henhold til Logitechs retningslinjer for personvern. Tech Tour Europe SA vil behandle personopplysninger i henhold til sine egne retningslinjer for personvern.

Timing

Datoer og milepæler

Oktober 1 - Des 31, 2022

Lys lilla horisontal stang

Søknader åpner

Send inn ideene dine.

januar – februar 2023

Lys lilla horisontal stang

Pitch økter

Runde 1: Utvalgte kandidater vil dele sin store idé med valgkomiteen.

februar – mars 2023

Lilla horisontal stang

Logi verksted økter

Runde 2: Åtte kandidater (to fra hver kategori) vil dele med komiteen mer detaljert under NDA.

15. april 2023

Lilla horisontal stang

Resultater annonsert

Valgkomiteen deler hvem vinnerne er.

Lys lilla vertikal stang

Oktober 1 - Des 31, 2022

Søknader åpner

Send inn ideene dine.

Lys lilla vertikal stang

januar – februar 2023

Pitch økter

Runde 1: Utvalgte kandidater vil dele sin store idé med valgkomiteen.

Lilla vertikal stang

februar – mars 2023

Logi verksted økter

Runde 2: Åtte kandidater (to fra hver kategori) vil dele med komiteen mer detaljert under NDA.

Lilla vertikal stang

15. april 2023

Resultater annonsert

Valgkomiteen deler hvem vinnerne er.

UTVALGSJURY

Årets ekspertpanel av dommere inkluderer ledere innen bærekraft, produksjon og mer

Og mer kommer...

Utvelgelsesprosess og seremoni

Team som jobber med en vindturbinprototype

UTVALGSPROSESS
Alle forslag vil bli vurdert av utvelgelsesjuryen og avgjørelser vil bli tatt i to runder.

RUNDE 1
Pitch-økter vil bli planlagt for utvalgte forslag, etterfulgt av en workshop med Logitech for å dykke dypt inn i forslagene for endelig utvelgelse.

RUNDE 2
Etter workshopen vil utvalgte søkere bli identifisert for videre dybdeundersøkelse.

SEREMONI
En prisutdeling vil bli holdt i april 2023 for å feire vinnerne.

MEDIA USAGE

 1. Ved å delta i utfordringen samtykker du til Logitechs bruk av personopplysningene dine for formålet med utfordringen og eventuelle aktiviteter og/eller publisitet etter utfordringen. Du samtykker i å ta del i all publisitet knyttet til utfordringen, samt bruken av navn og fotografier i slik publisitet.
 2. Du godtar å delta og samarbeide i alle medier og reklameaktiviteter knyttet til utfordringen, inkludert men ikke begrenset til å bli intervjuet, fotografert eller tatt opp video. Du gir Logitech en gratis, verdensomspennende, evigvarende, ugjenkallelig og ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, vise og/eller lage avledede verk av slike opptak og fotografier i alle medier over hele verden, inkludert sosiale medier på nett uten kompensasjon og uten forutgående inspeksjon eller godkjenning.
 3. Du godtar å utføre ytterligere spesifikke samtykker til slik bruk hvis du blir bedt om det.

Abonner nå for å motta oppdateringer om utfordringen

Takk

Vi har mottatt e-posten din. Følg med for flere detaljer!

Vanlige spørsmål

Hvor mye koster det å komme inn?

Det er ingen kostnad for søkere å sende inn forslag.

Hvilke typer organisasjoner kan søke?

Registrerte organisasjoner av alle størrelser og typer er velkomne til å søke, inkludert startups, små og mellomstore bedrifter (SMB), innovative selskaper og institutter for høyere utdanning (universiteter, forskningsinstitutter). Foreløpig godtar vi ikke søknader fra enkeltpersoner.

Hvordan vet jeg om min innovasjon eller ekspertise er relevant?

Forslaget ditt vil bli vurdert av Logitech og eksterne eksperter. Utvalgte løsninger vil bli kontaktet av Logitech for videre diskusjoner.

Hvilken informasjon må jeg ta med når jeg søker på en utfordring?

Forslag bør inneholde følgende informasjon: et sammendrag, innsikt i hvordan løsningen din fungerer, dens mekanisme, og om mulig støttende data.

Kan jeg søke på mer enn én utfordring?

Ja. Du kan sende inn ulike ideer til flere utfordringer. Du kan også sende inn forskjellige ideer til samme utfordring.

Hva om jeg trenger en NDA?

Under søknadsprosessen skal innleveringer kun inneholde opplysninger som kan offentliggjøres. Vennligst IKKE send inn konfidensiell informasjon. Hvis forslaget ditt blir akseptert, vil Logitech gi en NDA.

Hva med min immaterielle eiendom?

Hvis ideen din er patenterbar, bør du/din bedrift være ansvarlig for en patentsøknad for å beskytte deg/din bedrifts immaterielle rettigheter. Logitech er ikke ansvarlig for eventuelle IP-krav hvis ideen ble sendt til Logitech uten innlevering av patent.

Jeg forsker ved et universitet og har en idé eller en potensiell løsning. Kan jeg fortsatt søke?

Ja, men vær oppmerksom på at du enten må søke i universitetets navn eller først registrere en juridisk enhet/selskap før du søker på utfordringen. Vi tar ikke imot søknader fra enkeltpersoner.

Hva er utvelgelseskriteriene for hver av utfordringskategoriene?

Utvalgskriterier er foreslått av Logitech og en ekstern jury. Det tas hensyn til teknologi, bærekraftsytelse, gjennomførbarhet og potensiell videreutvikling av forslaget. For en detaljert oversikt over hvert emnes kriterier, besøk Tech Tour -siden.

Lovlig

MERKNAD FOR INNLEGG

 1. Logitech har ingen forpliktelse til å holde innsendingen din konfidensiell eller proprietær, og skal ikke holdes ansvarlig for bruk eller avsløring av innsendingen.
 2. Logitech kan bruke eller redistribuere bidragene og innholdet deres for formålet med utfordringen, uten noen begrensning eller kompensasjon.
 3. Det er ingen forpliktelse for Logitech til å gjennomgå, beholde, anerkjenne eller returnere innsendingen eller relatert materiale.
 4. Enkeltpersoner har ikke lov til å delta. Kun forslag fra registrerte selskaper eller institutter for høyere utdanning vil bli akseptert i utfordringen.
 5. Forslag sendes direkte på innsendingssiden for Tech Tour Europe SA og er underlagt gjeldende vilkår og betingelserfor Tech Tour Europe SA.
 6. Logitech kan etter eget skjønn avslutte, kansellere, endre eller suspendere utfordringen eller omplanlegge datoene for utfordringen. Enhver slik oppsigelse, endring, suspensjon eller omplanlegging vil ikke gi opphav til noe krav fra deltakerne.
 7. Logitechs retningslinjer for personvern
 8. Ytterligere informasjon og forespørsler, vennligst send e-post: FuturePositive@logitech.com