Tjenestevilkår for Logi Circle

GÅ TIL HOVEDINNHOLD
Pangea temporary hotfixes here

Tjenestevilkår
Logi Circle

Takk for at du er interessert i og bruker produkter, programvare og programmer fra Logitech eller Logi. Logitech og deres partnere (samlet kalt «Logi») tilbyr eller kan tilby: (1) programvare som kan lastes ned til mobilenheten din for å gi tilgang til tjenester («Mobilapper»), (2) et produktspesifikt webområde («Området»), (3) en Logi-brukerkonto som du får tilgang til via mobilappene eller området, og (4) en abonnementstjeneste (samlet kalt «Tjenester») – som alle skal brukes sammen med Logis forbrukerprodukter («Produkter»). Disse tjenestevilkårene («Vilkår») er en juridisk bindende avtale mellom deg og Logi og styrer din bruk av tjenestene. Bruk av og tilgang til Tjenestene er underlagt din overholdelse av disse Vilkårene, så du bør lese dem nøye før du bruker Tjenestene. Logi forbeholder seg retten til når som helst å kunne begrense eller avslutte din tilgang til Tjenestene eller avslutte eller suspendere abonnementet eller kontoen for manglende samsvar med disse Vilkårene av en hvilken som helst grunn.

VED Å KLIKKE PÅ OK OG FÅ TILGANG TIL Å BRUKE DISSE TJENESTENE GODTAR DU AT DU ER BUNDET AV DISSE VILKÅRENE FOR BRUK. HVIS DU IKKE GODTAR ALLE DISSE VILKÅRENE FOR BRUK, MÅ DU IKKE BRUKE ELLER FÅ TILGANG TIL TJENESTENE PÅ NOEN MÅTE. DU MÅ KOBLE FRA PRODUKTET OG UMIDDELBART RETURNERE PRODUKTET I ORIGINALEMBALLASJEN SAMMEN MED SALGSKVITTERINGEN DIN INNEN 30 DAGER ELLER I HENHOLD TIL RETURPOLICYEN TIL KJØPSSTEDET, AVHENGIG AV HVILKEN PERIODE SOM ER LENGST. HVIS DU HAR LASTET NED PROGRAMVAREN, MÅ DU SLUTTE Å BRUKE PROGRAMVAREN OG FJERNE ALLE KOPIER DU EIER ELLER STYRER (FRA ENHETEN(E) DIN(E)).

Endringer av disse Vilkårene

Logi kan når som helst endre, redigere, oppdatere, legge til og fjerne deler av disse vilkårene. Gå gjennom disse Vilkårene med jevne mellomrom for å se etter endringer. Din fortsatte bruk av Tjenestene, etter en publisering av slike endringer, vil innebære at du godtar disse endringene.

Endringer i Tjenestene og/eller Produktene

Logi kan utføre endringer ved tjenestene, med eller uten varsling til deg. Slike endringer kan inkludere modifikasjoner, erstatninger, slettinger, fjerning av funksjoner eller prisendring. Hvis Logi utfører slike endringer, gjelder disse Vilkårene også nye Tjenester og eventuelle endringer av eksisterende Tjenester. Logi kan også utsette, stoppe eller begrense salg eller distribusjon av produkter eller tjenester til alle personer i alle geografiske områder.

Brukerinformasjon, konto

Hvis du vil bruke Tjenestene, må du registrere deg for en brukerkonto («Konto») og oppgi bestemte opplysninger om deg selv i registreringsskjemaet for tjenesten, for eksempel brukernavn, e-postadresse og/eller passord (samlet kalt «Påloggingsdetaljer»). Du godtar at du er forpliktet til (1) å sende nøyaktig og sannferdig informasjon, (2) å opprettholde nøyaktigheten til denne informasjonen, (3) å ha lest og forstått, og godtatt at du er bundet av disse Vilkårene, (4) å bekrefte at du er minst 18 år, (5) å bekrefte at din bruk av Tjenestene ikke er i strid med eventuelle lover og forskrifter i USA (f.eks. at du ikke befinner deg i et embargoland eller er oppført på eventuelle lister fra den amerikanske regjeringen som en forbudt eller begrenset part i henhold til gjeldende lover og forskrifter om eksportkontroll). Hvis du ikke godtar eller kan overholde disse Vilkårene, må du ikke bruke eller få tilgang til Tjenestene.

Du står helt og fullt ansvarlig for å holde påloggingsdetaljene dine konfidensielle, og for all aktivitet som skjer under kontoen din. Du godtar at du skal bruke «sterke» passord (en kombinasjon av store og små bokstaver, tall og symboler) og holde påloggingsdetaljene dine hemmelige for å unngå uautorisert tilgang til kontoen. Du godtar at du skal varsle Logi umiddelbart om eventuell uautorisert bruk av kontoen, eller om andre sikkerhetsbrudd. Du kan bli holdt ansvarlig for tap pådratt Logi eller eventuelle andre brukere av Tjenestene, som skyldes at kontoen din er brukt av andre enn deg selv. Logi skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader som er et resultat av din manglende overholdelse av forpliktelsene ovenfor.

Tilgang til Tjenester

I henhold til disse Vilkårene gir Logi deg en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv rett til å få tilgang til og bruke Tjenestene til å installere og bruke Mobilapper på mobilenheten din i forbindelse med, og utelukkende med det formål, å få tilgang til og overvåke Produktet for din bruk.

Tjenestene skal brukes til å behandle ikke-kritisk informasjon og til overvåking av Produktene. Vi har som mål at Tjenestene skal være pålitelige, men de kan ikke være pålitelige 100 % av tiden. Tjenestene kan påvirkes av avbrudd og feil som skyldes en rekke ulike årsaker utenfor Logis kontroll, inkludert trådløst mottak, tjenesteleverandører, mobiloperatører og andre. Du bekrefter at du er klar over disse begrensningene og at Logi ikke skal holdes ansvarlig for eventuelle skader som etter sigende er forårsaket av avbrudd eller forsinkelse av Tjenestene som skyldes omstendigheter utenfor Logis kontroll.

Tjenester og Produkter skal bare brukes i landet der de ble solgt. Hvis du velger å opprette tilgang til Tjenestene eller bruke Produktene utenfor landet de ble solgt i, gjør du dette på eget ansvar, og du er eneansvarlig for å overholde gjeldende lokal lovgivning. Du er bundet av disse Vilkårene uansett hvor du oppretter tilgang til eller bruker Tjenestene.

Lydadvarsel: Noen typer bruk av kameraprodukter og lydenheter, f.eks. overvåking av ansatte, skjult filming og opptak av video og/eller lyd, samt bruk, publisering eller distribuering av video- og/eller lydopptak, er forbudt eller regulert av lokale og nasjonale lover. Du må sørge for at du overholder gjeldende lovgivning i ditt område når du bruker Logitechs kameraprodukter og -tjenester.

Programvareoppdateringer

Logi kan fra tid til annen etter eget skjønn utvikle og levere oppgraderinger, oppdateringer, oppdateringspakker, feilrettinger og andre endringer for å forbedre ytelsen av tjenestene og/eller produktprogramvaren («Oppdateringer»). Oppdateringer kan også endre eller slette bestemte funksjoner og funksjonaliteter i sin helhet. Du godtar at Logi ikke har noen som helst forpliktelse til å komme med Oppdateringer eller til å fortsette med å levere eller aktivere bestemte funksjoner eller en bestemt funksjonalitet. Hvis det finnes Oppdateringer, kan de installeres automatisk uten behov for ytterligere forvarsel eller bekreftelse. Du godtar slike automatiske Oppdateringer. Hvis du ikke ønsker slike Oppdateringer, kan du si opp Kontoen og slutte å bruke Tjenestene og Produktet. Hvis du ikke sier opp en konto du allerede har opprettet, vil du fortsette å motta automatiske Oppdateringer. Du godtar at du kan være nødt til å installere Oppdateringer for å kunne bruke Tjenestene og Produktet, og du godtar at du skal installere eventuelle tilgjengelige Oppdateringer umiddelbart. Ved å fortsette å bruke Tjenestene og Produktet, godtar du disse Vilkårene som gjelder Tjenestene, og Lisensavtalen for sluttbrukere som gjelder oppdatert Produktprogramvare.

Åpen kildekode

Tredjepartskode kan være inkludert i Tjenestene og Produktene. Slik tredjepartskode er underlagt GNU Lesser General Public License («LGPL») og/eller andre åpne kildelisenser (samlet kalt «Åpen kildeprogramvare»). Åpen kildeprogramvare er lisensiert i henhold til vilkårene i lisensen som følger med denne Åpne kildeprogramvaren. Ingenting i disse Vilkårene begrenser dine rettigheter under, eller gir deg rettigheter som erstatter, vilkårene og betingelsene i gjeldende sluttbrukerlisens for slik Åpen kildeprogramvare.

Personvern og sikkerhet

Logi respekterer ditt ønske om personvern og sørger for å beskytte den personlige informasjonen du gir oss. Personvernerklæringen som er tilgjengelig via Tjenesten, forklarer hvordan vi samler inn, bruker, lagrer og behandler data mens du bruker og har tilgang til Tjenestene. Ved å bruke Tjenesten godtar du vilkårene i vår personvernerklæring.

Logi har implementert sikkerhetstiltak for å beskytte seg mot tap, misbruk og endring av informasjon som kontrolleres av Logi. Selv om Logi har tatt de forholdsreglene som er beskrevet i Personvernerklæringen, for å sørge for at personopplysningene dine kun leveres og oppgis i henhold til Personvernerklæringen, kan Logi ikke garantere at personopplysningene du oppgir, ikke kan fanges opp og dekrypteres av andre.

Begrensninger

Tjenestebegrensninger. En av betingelsene for å kunne bruke Tjenestene er at du godtar å ikke bruke Tjenestene til eventuelle formål som er (1) forbudt i disse Vilkårene, (2) ulovlige eller skadevoldende i henhold til gjeldende føderale, statlige eller lokale lover og forskrifter, eller (3) uforenlig med gjeldende fellesskapsregler. Du skal ikke bruke Tjenestene på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe eventuelle Logi-servere eller -nettverk, eller forstyrre andre parters bruk av Tjenestene. Du skal ikke prøve å få uautorisert tilgang til eventuelle servere, nettverk eller tjenester hos Logi ved hjelp av hacking, oppfanging av passord eller på annet vis. Du skal ikke få tak i eller prøve å få tak i eventuelle materialer eller opplysninger ved hjelp av metoder som ikke med hensikt er gjort tilgjengelig via Tjenestene. Du skal ikke reprodusere, videreselge eller distribuere Tjenestene for noe formål. Du skal ikke bruke Tjenestene til å generere inntekter fra Tjenestene eller bruke Tjenestene til å utvikle, produsere eller markedsføre en tjeneste eller et produkt som ligner vesentlig på Tjenestene.

Du godtar at du skal fullt ut overholde alle føderale, nasjonale og lokale lover og forskrifter i forbindelse med bruk av Tjenestene og Produktene, inkludert, men ikke begrenset til, lokale overvåkingslover. Logi er ikke forpliktet til å overvåke din bruk av eventuelle Tjenester. Logi forbeholder seg imidlertid retten til å gå gjennom materiale som rutes via en Logi-sever eller et Logi-nettverk, og fjerne eventuelt materiale etter eget skjønn.

Innholdsbegrensninger. Uttrykket «innhold» omfatter all kommunikasjon, tekst, lyd, video, grafikk, alle lyder og alt annet materiale. Du skal ikke bruke Tjenestene til å overføre, dele eller publisere noen form for uegnet innhold eller materialer, inkludert uten begrensninger, materialer som inneholder virus eller skadelig kode, uønsket e-post (spam), opphavsrettsbeskyttet materiale som du ikke har nødvendige rettigheter for, seksuelt eksplisitte bilder, pornografi eller annet innhold som er støtende for samfunnsstandarder eller skadelig for mindreårige, trakasserende, skadelig, ulovlig, vulgært, obskønt, hatefullt, krenkende eller ærekrenkende materiale, kan krenke åndsverk eller andre rettigheter til tredjeparter, inkludert varemerke, opphavsrett, forretningshemmeligheter, patenter, publisitets- eller personvernrettigheter, eller andre materialer som er forbudt etter gjeldende internasjonale, føderale, statlige eller lokale lover og forskrifter. Du godtar at du skal fullt ut overholde alle føderale, nasjonale og lokale lover og forskrifter i forbindelse med bruk av Tjenestene. Logi skal ha rett til, men ikke være forpliktet til, å få tilgang til din bruk av Tjenestene. Hvis Logi oppdager at du bruker Tjenestene til å overføre annet innhold som Logi mener er upassende, kan Logi varsle deg om at overføring av slikt innhold er forbudt. Begrensningene som omtales i dette avsnittet, gjelder umiddelbart for denne typen innhold når en slik beskjed sendes. Logi har også rett til å blokkere eller deaktivere din bruk av Tjenestene hvis disse begrensningene ikke overholdes. Dette kan skje øyeblikkelig og uten advarsel.

Gebyrer og kampanjer

Du kan gå gjennom Tjenestens videostrøm, rett fra boksen, uten ekstra kostnad. For å automatisk overføre videoen til skyen og se den senere, må du kjøpe en lagringsplan. Ekstra lagringsplaner eller tilbud kan være tilgjengelig sammen med Tjenesten («Abonnement»). Hvis du velger å kjøpe et Abonnement, godtar du at du skal betale gjeldende gebyrer innen tidsfristene. Slike gebyrer forfaller og skal betales på forhånd, kan ikke refunderes, og er eksklusive eventuelle føderale, nasjonale eller lokale skatter og avgifter, og belastes via betalingsmåten du oppga da du valgte et slikt Abonnement. Du godtar å opprettholde en gyldig betalingsmåte under hele abonnementsperioden for bruk av Tjenestene. Du kan melde deg av eller avbryte abonnementet når som helst.

Logi eller tredjeparter kan påvirke kampanjetilbud med ekstra vilkår (f.eks. gratis prøveperioder, abonnementsrabatter) fra tid til annen («Kampanjer»). LOGI ELLER TREDJEPARTER KAN BE OM BETALINGSINFORMASJON PÅ FORHÅND FOR Å AKTIVERE DEN SPESIFIKKE KAMPANJEN. HVIS DU IKKE MELDER DEG AV ELLER AVBRYTER ABONNEMENTET DITT FØR EN SLIK KAMPANJE UTLØPER, VIL BETALINGSMETODEN DIN AUTOMATISK BLI BELASTET PERIODISK VED SLUTTEN AV KAMPANJEN, MED BELØPET TIL DEN DA AKTUELLE ABONNEMENTSPRIS. LOGI ELLER TREDJEPART HAR INGEN FORPLIKTELSE TIL Å VARSLE DEG NÅR EN SLIK KAMPANJE AVSLUTTES, OG LOGI ELLER TREDJEPART FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å MODIFISERE ELLER AVSLUTTE KAMPANJETILBUD NÅR SOM HELST, UTEN VARSEL, OG ETTER EGET FORGODTBEFINNENDE.

Bruk av Tjenestene omfatter overføring av data gjennom din mobiloperatør eller Internett-leverandør. Du er ansvarlig for alle avgifter og kostnader som er knyttet til operatører, tekstmeldinger/SMSer, og andre relaterte avgifter og kostnader, som du pådrar deg fra mobiloperatøren eller Internett-leverandøren i forbindelse med din bruk av Tjenesten. Logi påtar seg intet ansvar for betaling av eventuelle kostnader du pådrar deg.

Systemkrav

Tjenestene er ikke tilgjengelige uten: (1) en Konto, (2) en støttet mobilenhet (3), et trådløst nettverk (4), tilgang til Internett via bredbånd og (5) andre systemelementer som kan spesifiseres av Logi. Det er ditt ansvar å sørge for at du har alle nødvendige systemelementer og at de er kompatible og riktig konfigurert. Du godtar at Tjenestene eventuelt ikke vil fungere som beskrevet, hvis disse kravene og kompatibilitetskravene ikke er oppfylt.

Logi-innhold

All tekst, bilder, grafiske/visuelle grensesnitt, varemerker, logoer, musikk, lyder, kunst, fotografier, videoer og datamaskinkode («Logi-innholdet»), inkludert, men ikke begrenset til Logi-innholdets utforming, struktur, utvalg, koordinering, uttrykk, utseende og virkemåte, samt oppsett, som vises eller utføres i Tjenesten, eies, kontrolleres eller er lisensiert av Logi. Alt Logi-innhold er beskyttet av lover for produktdesign, opphavsrett, patenter og varemerker, samt eventuelle andre lover for åndsverk og urettferdig konkurranse. Med mindre noe av innholdet (f.eks. lisensavtale for programvare, tjenestevilkår osv.) dekkes av en annen avtale, gir Logi deg herved begrensede rettigheter til å bruke Logi-innholdet, underlagt disse vilkårene, såfremt innholdet kun er til personlig, ikke-kommersiell informasjonsbruk.

Med mindre dette er uttrykkelig tillatt i en gjeldende avtale eller i selve Logi-innholdet, skal ikke noe av Logi-innholdet kopieres, reproduseres, distribueres, ompubliseres, lastes ned, vises, publiseres eller sendes i noen form eller på noe vis, inkludert, men ikke begrenset til, elektronisk eller mekanisk overføring, fotokopiering, opptak eller andre metoder, med mindre Logi og/eller den aktuelle eieren gir uttrykkelig tillatelse til dette på forhånd. Du skal heller ikke lage et «speilbilde» av noe Logi-innhold på dette webområdet eller på eventuelle andre servere uten Logis uttrykkelige, skriftlige tillatelse.

Tilbakemelding

Vi oppmuntrer deg til å komme med tilbakemeldinger. Du godtar at vi, på enhver måte og uten begrensninger, kan bruke alle kommentarer, råd, anbefalinger, forslag, klager og andre tilbakemeldinger du gir oss om Produktene og/eller Tjenestene, og at Logi vil eie alle åndsverk som vi oppretter basert på din tilbakemelding.

Koplinger til tredjeparts produkter og tjenester

I vårt forsøk på å gi deg omfattende og nyttige ressurser, kan Tjenestene baseres på eller drives med tredjeparts produkter og tjenester, som ikke kontrolleres av Logi. Logi skal ikke holdes ansvarlig for produktene og tjenestene til eventuelle tredjeparter. Du bekrefter at du forstår og godtar at bruken og tilgjengelighet av Tjenestene er avhengig av tredjepartens produkt eller tjeneste og at Logi ikke er ansvarlig for skader og/eller tap som forårsakes av driften eller manglende drift av disse tredjeparts produktene og/eller tjenestene.

Eierskap av åndsverk

Du bekrefter og godtar at alle åndsverk, inkludert uten begrensning, opphavsrett, patenter, varemerker og forretningshemmeligheter, i Produktene og Tjenestene eies av Logi eller deres samarbeidspartnere eller våre leverandører eller lisensgivere. Din besittelse, tilgang og bruk av Produktene og Tjenestene overfører ingen rettigheter, titler eller interesser i eller til slike åndsverk til deg eller eventuelle tredjeparter. Logi, deres samarbeidspartnere, lisensgivere og leverandører forbeholder seg alle rettigheter som ikke er gitt i disse Vilkårene. Tjenestene er lisensiert til deg, ikke solgt.

Prosedyre for melding om brudd på opphavsrett

Hos Logi respekterer vi andres åndsverk. Hvis du mener at ditt opphavsrettsbeskyttede arbeid er kopiert og gjort tilgjengelig via Tjenestene på en måte som innebærer brudd på opphavsretten, kan du kontakte oss for å rapportere mulig krenkelse av opphavsretten på http://support.logitech.com/response-center. Når du kontakter oss, må du gi følgende opplysninger til Logis opphavsrettsansvarlige:

  • En fullstendig beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet eller åndsverket du mener er krenket
  • En elektronisk eller fysisk signatur fra personen som har tillatelse til å handle på vegne av eieren av opphavsretten eller det aktuelle åndsverket
  • En beskrivelse av hvor materialet du mener er krenkende, befinner seg på webområdet
  • Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
  • En erklæring fra deg om at du i god tro mener at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettsinnehaveren, dennes representant eller av lov
  • En erklæring signert av deg, under ed, om at ovennevnte opplysninger i meddelelsen er nøyaktige og at du er rettmessig eier av opphavsretten eller åndsverket eller er autorisert til å handle på vegne av opphavsrettens eller åndsverkets eier

Logis opphavsrettsansvarlige kan kontaktes på følgende måte:

I USA

Logitech Copyright Agent
c/o Logitech Inc.
3930 North First Street
San Jose, CA 95134

Utenfor USA

Logitech Copyright Agent
c/o Logitech Europe S.A.
EPFL – Quartier de I’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
1015 Lausanne, Sveits

Henvendelser som ikke er relevante for påstanden om brudd på opphavsretten, vil ikke få svar.

GARANTIFRASKRIVELSE

MED MINDRE DET FREMKOMMER UTTRYKKELIG PÅ ANNET VIS OG I DEN GRAD DET ER LOVLIG , LEVERES TJENESTENE OG ALLE MATERIALER, OPPLYSNINGER, PUBLISERINGER, MENINGER OG TJENESTER I TJENESTENE ELLER SOM ER KNYTTET TIL TJENESTENE, «SOM DE ER» ELLER «SOM TILGJENGELIG» UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, OG LOGI OG DERES LEVERANDØRER, TREDJEPARTS TJENESTELEVERANDØRER OG PARTNERE (HERETTER SAMLET OMTALT SOM «LEVERANDØRER») FRASKRIVER SEG HERVED ENHVER GARANTI AV NOE SLAG, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET, TIL, GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, MANGLENDE OVERHOLDELSE OG TITTEL. LOGI REPRESENTERER IKKE OG BIFALLER IKKE NØYAKTIGHETEN, AKTUALITETEN ELLER PÅLITELIGHETEN TIL RÅD, MENINGER, UTTALELSER ELLER ANNEN INFORMASJON SOM VISES, LASTES OPP ELLER DISTRIBUERES VIA TJENESTENE. LOGI OG DERES LEVERANDØRER STILLER INGEN GARANTI FOR AT TJENESTENE VIL MØTE DINE KRAV ELLER FORVENTNINGER, AT TILGANG TIL TJENESTENE ELLER ENHVER OPPLYSNING, PUBLIKASJON, MENING ELLER TJENESTE KNYTTET TIL TJENESTENE VIL VÆRE UFORSTYRRET, AKTUELLE, SIKRE ELLER FEILFRIE, ELLER AT RESULTATET AV SLIK BRUK VIL VÆRE NØYAKTIG ELLER PÅLITELIG, ELLER EGNET FOR DINE FORMÅL. LOGI KAN IKKE GARANTERE AT EVENTUELLE FILER ELLER ANDRE DATA DU LASTER NED FRA TJENESTENE VIL VÆRE FRI FOR VIRUS, SKADELIG PROGRAMVARE, KONTAMINERING ELLER ØDELEGGENDE EGENSKAPER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE TYPER VIRUS, SKADELIG PROGRAMVARE, TROJANSKE HESTER, ORMER, ANNONSEPROGRAMMER, SPIONPROGRAMMER, CRIMEWARE, ONLINE GRAFFITITAGGERE, DROPPERS, ROTSETT, TASTELOGGERE, ROBOTER ELLER ANNEN SKADELIG PROGRAMVARE ELLER ANDRE SKADELIGE PROGRAMELEMENTER. I TILLEGG ER IKKE LOGITECH ANSVARLIG FOR ATFERDEN TIL EVENTUELLE TREDJEPARTS TJENESTELEVERANDØRER ELLER PARTNERE, VERKEN TILKOPLET ELLER FRAKOPLET. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON MOTTATT AV LOGI, DERES LEVERANDØRER, ELLER SKAFFET TIL VEIE PÅ ANDRE MÅTER, VIL ENDRE DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN. Enkelte lands lovgivning tillater ikke disse begrensningene, så det er mulig at begrensningene som er nevnt ovenfor, ikke gjelder deg.

LOGI GARANTERER IKKE AT TJENESTENE VIL BESKYTTE DEG MOT INNTRENGING, TAP AV ELLER SKADE PÅ EIENDOM, PERSONSKADER ELLER DØDSFALL ELLER AT DE PÅ NOEN MÅTE VIL FORBEDRE EVENTUELLE SIKKERHETSNIVÅER. LOGI FRASKRIVER SEG ETHVERT ANSVAR SOM MÅTTE OPPSTÅ SOM FØLGE AV BRUKEN AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE TJENESTENE ELLER PRODUKTENE. Logi skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil i eller mangel på oppfyllelse av sine Tjenester som skyldes årsaker utenfor deres kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, strømbrudd, datafeil, brukerfeil, utilgjengelig Internett-tilkobling, eller feil, tjenesteavbrudd eller nedetid som gjelder tredjepartsleverandører, for eksempel ISP-er, mobiloperatører og datasentre. Begrensningene ovenfor gjelder ikke ved personskader når, og i den grad, gjeldende lover krever et slikt ansvar. Bestemmelsene i denne paragrafen overlever selv om disse Vilkårene skulle opphøre.

LOGI VIL IKKE OVERVÅKE ELLER REDIGERE VIDEOINNHOLD DU MOTTAR FRA ANDRE VIA TJENESTENE, OG PÅTAR SEG INTET ANSVAR ELLER ERSTATNINGSANSVAR FOR SLIKT INNHOLD, UAVHENGIG AV OM DETTE INNHOLDET BRYTER VILKÅRENE I DENNE AVTALEN NÅR DET SENDES TIL DEG. LOGI GIR INGEN GARANTIER I FORHOLD TIL INNHOLD DU KAN KOMME TIL Å MOTTA VIA TJENESTENE. DU BEKREFTER UTTRYKKELIG AT UTTRYKKET LOGI, SOM BRUKT I DENNE GARANTIFRASKRIVELSEN, INKLUDERER LOGIS DIREKTØRER, STYREMEDLEMMER, ANSATTE, AKSJONÆRER, AGENTER, LISENSGIVERE OG UNDERLEVERANDØRER.

ANSVARSBEGRENSNING

DU BEKREFTER UTTRYKKELIG AT DU FORSTÅR OG GODTAR AT LOGI (ELLER LOGIS LEDERE, DIREKTØRER, INVESTORER, DATTERSELSKAPER, AGENTER, FULLMEKTIGE, REPRESENTANTER, LEVERANDØRER, SAMARBEIDSPARTNERE ELLER ANSATTE) IKKE SKAL HOLDES ANSVARLIG FOR DIREKTE SKADER ELLER SPESIELLE, DIREKTE, INDIREKTE FØLGE- ELLER STRAFFESKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER SOM FØLGE AV TAP AV DATA, FORTJENESTE ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM LOGI ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER), SOM FØLGE AV BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE TJENESTENE, FJERNING ELLER SLETTING AV TJENESTENE, UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV DINE OVERFØRINGER ELLER DATA, FEIL ELLER MANGLER I INNHOLD I TJENESTENE, UTTALELSER ELLER ATFERD AV ENHVER TREDJEPART I TJENESTENE, INSTRUKSJONER, INFORMASJON ELLER TJENESTER SOM LEVERES AV ELLER TILKNYTTET TJENESTENE, ELLER ANDRE FORHOLD TILKNYTTET TJENESTENE. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL LOGIS OG DERES LEVERANDØRERS SAMLEDE ANSVAR FOR ETHVERT OG ALLE KRAV KNYTTET TIL BRUK AV TJENESTENE OVERSKRIDE ET SAMLET AVGIFTSBELØP, HVIS AKTUELT, SOM DU HAR BETALT TIL LOGI I LØPET AV FOREGÅENDE ÅR FOR DEN SPESIFIKKE TJENESTEN DET GJELDER. Enkelte lands lovgivning tillater ikke disse begrensningene, så det er mulig at begrensningene som er nevnt ovenfor, ikke gjelder deg.

Erstatning

Du skal kompensere, forsvare og frita Logi og deres samarbeidspartnere og respektive ledere, ansatte og agenter fra alle krav, skader, kostnader og forpliktelser, herunder rimelige advokathonorarer, fremlagt av tredjeparter på grunn av eller som følge av dine handlinger eller unnlatelser som følge av din bruk av Tjenestene. Logi forbeholder seg retten til å egenhendig påta seg forsvaret og kontrollen av alle saker der du er erstatningspliktig, og du samtykker i å samarbeide så langt det rimelig er påkrevd i forsvar av ethvert krav.

Opphør

Du godtar at Logi kan, etter eget skjønn og uten forvarsel, avslutte din tilgang til Tjenestene og/eller blokkere din fremtidige tilgang til Tjenestene, hvis vi finner ut at du har brutt disse Vilkårene eller andre avtaler eller retningslinjer som kan være knyttet til bruk av Tjenestene, eller av andre årsaker som inkluderer, men ikke er begrenset til, (1) forespørsler fra politi eller andre offentlige etater, (2) en forespørsel fra deg om å fjerne kontoen din, (3) opphør eller betydelig modifikasjon av Tjenestene eller (4) uventede tekniske problemer eller andre problemer.

Dersom denne avtalen sies opp, vil begrensningene som gjelder Innhold eller materiale som vises i Tjenestene, og representasjoner og garantier, godtgjøringer og begrensninger av forpliktelser som er fastsatt i disse Vilkårene, overleve opphøret av avtalen. Hvis du er misfornøyd med Tjenestene, er ditt eneste rettsmiddel å si opp denne avtalen.

Du godtar at Logi ikke skal holdes ansvarlig ovenfor deg eller eventuelle tredjeparter for oppsigelse av din tilgang til Tjenestene.

Voldgift (megling)

Eventuelle tvister som oppstår mellom deg og Logi skal løses gjennom endelig og bindende voldgift som gjennomføres i henhold til forbrukervoldgiftsreglene («Regler») til American Arbitration Association, bortsett fra at eventuelle tvister som ellers ville falle under jurisdiksjonen til en Small Claims Court i USA (forliksrådet i Norge), kan, hvis en av partene velger det, fremlegges for en Small Claims Court i en kompetent jurisdiksjon før oppnevning av voldgiftsdommer. Voldgiftsprosessen skal gjennomføres av en enkelt voldgiftsdommer (megler) som velges ved gjensidig avtale mellom partene eller under utvelgelsesprosessen som er angitt i Reglene. Kostnadene ved voldgift skal fordeles mellom partene som angitt i Reglene. Voldgiftsdommerens bestemmelse er endelig og bindende for partene, uten ankerett.

DU MÅ KONTAKTE LOGI INNEN ET (1) ÅR ETTER DATOEN DA HENDELSEN ELLER SITUASJONEN SOM FØRTE TIL KRAVET, FANT STED, ELLERS GIR DU AVKALL PÅ RETTEN TIL Å FREMSETTE EVENTUELLE KRAV I FORBINDELSE MED SLIKE HENDELSER ELLER SITUASJONER.

Diverse

Det kan hende at Logi overdrar disse Vilkårene til et datterselskap eller et tilknyttet selskap, eller som del av et salg til, sammenslåing med eller annen overføring av Logi til, en annen enhet. Du kan ikke overdra denne avtalen. Disse Vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Logi angående dette temaet, og de styrer din bruk av Tjenestene. Dersom Logi ikke opprettholder eller håndhever alle bestemmelsene i disse Vilkårene, utgjør ikke dette en fraskrivelse av slike bestemmelser eller rettigheter. Hvis en domstol med kompetent jurisdiksjon avgjør at bestemmelsene i disse Vilkårene ikke er gyldige, vil partene uansett enes om at domstolen skal forsøke å ta hensyn til partenes intensjoner som reflektert i bestemmelsen, og at de andre bestemmelsene i disse Vilkårene fortsatt skal være gyldige og gjeldende. Uavhengig av eventuelle vedtekter eller lover som sier det motsatte, vil ethvert krav eller søksmål som følge av eller relatert til bruk av dette Nettstedet eller Vilkårene, legges frem innen ett (1) år etter at kravet eller søksmålet oppstod, elles nektes de muligheten til dette for alltid.

Tjenestene eies og drives av Logitech Europe S.A.

Logi reviderte disse vilkårene den 12. oktober 2016

Handlekurv

Handlekurven din er tom. Begynn å handle nå