Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) – Karbon Etkisi Metodolojisi

ANA İÇERİĞE ATLA
Pangea temporary hotfixes here

Birlikte Daha Büyük Bir Fark Yaratalım

Ürünlerimizin yaşam döngüsü aşamalarını ölçüp analiz etmemizi ve ham madde tedarikinden ürünlerin kullanım ömrü sonuna kadar her aşamanın karbon etkilerini değerlendirmemizi sağlayan sağlam bir metodoloji kullanıyoruz.

Yaşam Döngüsü Analizi (LCA), karbon etkilerini ölçüp sürekli olarak iyileştirme konusunda bize yardımcı olur ancak hepsi bununla sınırlı değildir. Karbon ayak izini ürün etiketlerinde paylaşarak aynı zamanda tüketicilerin daha az etkili ürünler seçerek kişisel ayak izlerini azaltmak için bilinçli kararlar vermelerine de yardımcı olacaktır.

Karbon etiketleme gıda etiketlerindeki kalori bilgileri gibi yaygın ve günlük yaşamın bir parçası olduğunda satın alma kararlarının iklim üzerindeki etkisine açıklık getirmektedir. Bu nedenle, metodolojimizi ilgili şirketler için açık kaynak olarak sunuyoruz.

Metodolojiye Genel Bakış

LCA, kapsamlı yaklaşımımızın merkezinde yer almaktadır. Çok aşamalı ve üçüncü taraflarca onaylanmış bir metodoloji geliştirdik.

Biliyor muydunuz?

Metodolojimiz, uluslararası iyi uygulama standartları ISO 14067 ve ISO 14026’ya göre üçüncü taraflarca onaylıdır.

Karbon etiketleme simgesi

1. Aşama

Tedarik ve Üretim

Ürün yaşam döngüsü simgesi

2. Aşama

Ulaşım ve Depolama

Karbon ayak izi simgesi

3. Aşama

Kullanım

Karbon netliği simgesi

4. Aşama

Kullanım Ömrü Sonu

LCA için dört temel aşama vardır: tedarik ve üretim, ulaşım ve depolama, kullanım ve kullanım ömrü sonu. Bu aşamalardan her biri, bir ürünün nihai karbon etkisini şekillendirecek benzersiz odak alanları ve zorluklara sahiptir.

Dikdörtgen içinde bulunan ve tedarik ile üretimi temsil eden 2 ok

1. Aşama

Bu aşamada üç temel odak alanı vardır: 1 Ham Maddeler; 2 Üretim; 3 Montaj. Hadi daha yakından bakalım...

TEDARİK VE ÜRETİM

Bu aşama için ham madde çıkarımının ve üretimin etkisini ölçeriz. Bileşen parçaların üretiminden doğrudan montaja kadar her şey dikkate alınır. Bu aşama sırasında etkileri net bir şekilde anlayabilmek için üretim süreci ile ilgili geri bildirimler toplamak amacıyla tedarikçilerle birlikte çalışırız.

Ürünlerin ulaşım ve depolama aşamalarını gösteren 2 ok simgesi

2. Aşama

Bu aşama, bir ürünün fabrikadan çıkıp size ulaşması sürecine dâhil olan her şeyi kapsar.

ULAŞIM VE DEPOLAMA

Nihai ürün test edildikten, kutulandıktan ve kullanıma hazır duruma geldikten sonra ürünü müşteriye ulaştırmamız gerekir; bu süreç, başından sonuna kadar ölçümünü yaptığımız bir yolculuktur.

Daire içinde 2 ok

3. Aşama

Senaryolarımız, bu aşamada tüketimi tahmin etmemize yardımcı olmaktadır ancak burada etki tamamen sizin elinizdedir!

KULLANIM

Ürünlerimiz, kullanımları sırasında enerji harcar. Ürünlerimizin müşteriler tarafından nasıl kullanıldığını tam olarak değerlendiremediğimizden elektrik tüketimini, tüketici geri bildirimlerine dayalı olarak geliştirdiğimiz belirli kullanım senaryolarına göre ölçeriz. Bir ürünün kullanım ömrü sırasındaki en iyi ve en kötü senaryo tahminlerini ve bilgisayar gibi ürünlerimizi kullanan ana sistemlerin enerji ihtiyacını da bunlara dâhil ederiz. Ürünün kullanım ömrü boyunca kullanılan yedek pillerle ilişkili ek karbon etkilerini hesaba katarız.

Birbirini işaret eden 2 ok

4. Aşama

Bu aşama, ürünleri mümkün olan her yerde alıp geri dönüştürmek de dâhil bir ürünün kullanım ömrünün sonunu da kapsamaktadır.

Kullanım Ömrü Sonu

Kullanım ömrü sonu aşamasında dikkate alınacak birçok etmen mevcuttur. İlk olarak kullanım ömrü sonuna ulaşmış ürünleri, ambalajları ve pilleri toplamak için kullanılan ulaşımı değerlendiririz ve bu ürünleri son kullanıcıdan arıtma alanlarına ulaştırırız.

Ardından ambalajın işlenme şeklinin, ürünler ve ürün aksesuarlarının kullanılma şeklinin ve piller ile pil atıklarına ne olduğunun etkilerini ölçerek bu ürünlerin her biri ile nasıl ilgilenildiğini değerlendiririz. Ayrıca ürünleri yakma, atık sahasına boşaltma veya termal enerji kazanımı gibi girişimler için iyi ve hazır duruma getirildiği hazırlık aşamasını (ör. ayırma) da değerlendiririz.

Bu aşama, temel düzeyde ayırma ve ufalamayı değerlendirdiğimiz geri dönüşüme geçmeden önce gerçekleşir. Ancak bundan çok daha fazlasını yaparız. Küresel ağlarımızı inceleriz, yerel geri dönüşüm altyapısı ve yeterliliğini değerlendiririz ve küçük tüketici elektronik cihazlarının geri dönüşümüyle ilişkili zorlukların olduğu en kötü durum senaryosu varsayımları üretiriz.

Ancak ürünleri yeniden kullanma, onarma ve kullanım ömürlerini uzatma konusunda elimizden gelenin en iyisini yapabilmemiz için sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Sadece sizin bize geri gönderdiğiniz ürünler ile çalışabiliriz, bu nedenle lütfen cihazlarınızı her fırsatta geri dönüştürün.

Karbon Hesaplayıcı ve Üçüncü Taraf Doğrulaması

Bir ürünün nihai karbon ayak izini hesaplamak için Umberto denilen bir Yaşam Döngüsü Değerlendirme yazılımı kullanırız; bu yazılım, birincil veriler kullanılarak geliştirilen özel LCA modelleriyle birlikte GaBi ve Ecoinvent’te yayınlanan veri kümelerinin bir kombinasyonundan faydalanmaktadır. Karbon hesaplamalarının doğruluğunu desteklemek amacıyla, ürün düzeyindeki karbon etkilerini DEKRA sertifikası standartlarına göre önemli bir oranda doğrulamak ve onaylamak için bağımsız bir doğrulayıcı ile birlikte iPoint Group’ta bulunan uluslararası alanda tanınan LCA uzmanlarıyla birlikte çalışıyoruz.

İş Ortaklarımız

LCA metodolojimizin oluşturulması uzun bir zaman aldı. Logitech olarak karbon vizyonumuzu büyük çabalar ve gerçek bir ekip ruhuyla hayata geçirdik. Arzuladığımız şeffaflık ve doğruluk düzeyine ulaşmak için almamız gereken daha çok yol var ancak zamanla o seviyeye de geleceğiz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz başarı, anlamlı sayılar oluşturmak için yaşam döngüsü modellerini geliştirmemize yardımcı olan IFU Hamburg (iPoint Group’un bir parçası) ve bu sayıların ISO14067 ve ISO14026 standartlarına göre onaylanmış ve doğrulanmış olmasını sağlayan DEKRA ile olan ortaklığımız sayesinde mümkün olmuştur.

Ifu hamburg
dekra

LOGITECH METODOLOJİSİNE AÇIK ERİŞİM

Logitech’in açık kaynak metodolojisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için kaydolun.