Dịch vụ và Phần mềm

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

TÌM KẾ HOẠCH DỊCH VỤ TỐT NHẤT CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

Các dịch vụ của Logitech giúp bạn loại bỏ các rào cản cho việc hợp tác. Với sự hỗ trợ toàn cầu, phần mềm mạnh mẽ và thay thế sản phẩm nhanh chóng, chúng tôi giúp bạn giảm nỗ lực về CNTT để giữ cho các phòng và bàn làm việc luôn sẵn sàng, tối ưu hóa hiệu suất và tận dụng nhiều hơn khoản đầu tư của bạn.

Biểu tượng gói cơ bản

Basic

Biểu tượng gói thiết yếu

Essential

Chọn biểu tượng gói

Select

CÁC LỢI ÍCH CHÍNH

Người đàn ông đang xem màn hình máy tính với thông báo qua email

QUẢN LÝ THIẾT BỊ

Các tính năng hiệu quả của phần mềm giúp hợp lý hóa việc bảo trì CNTT, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và chi phí. Tận hưởng khả năng truy cập từ xa hoàn toàn vào thiết bị và chủ động cảnh báo vấn đề để giải quyết vấn đề nhanh chóng.Các tính năng khác nhau giữa các gói dịch vụ

Người phụ nữ đang quản lý việc đặt bàn tại văn phòng trên máy tính

QUẢN LÝ KHÔNG GIAN

Từ không gian hội nghị tới môi trường bàn làm việc chia sẻ, đơn giản hóa việc quản lý không gian và cho phép nhân viên tìm và đặt phòng cũng như bàn làm việc cho những ngày làm việc tại chỗ tốt hơn.Các tính năng khác nhau giữa các gói dịch vụ

Màn hình máy tính với dữ liệu phân tích

INSIGHTS & ANALYTICS

Kiến thức đáng tin cậy về không gian và việc sử dụng thiết bị giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt và có tác động về những khoản đầu tư vào CNTT trong tương lai và những thay đổi liên quan đến không gian làm việc.Các tính năng khác nhau giữa các gói dịch vụ

Người đàn ông đang lắp đặt video bar trong phòng hội nghị

ĐỘ DÀI CỦA SẢN PHẨM

Tối đa hóa lợi tức đầu tư với các bản cập nhật phần mềm đi kèm cho các thiết bị CollabOS và các tùy chọn bảo hành sản phẩm. Được bảo hành lên tới 5 năm và giảm thiểu sự gián đoạn với việc thay thế sản phẩm nhanh chóng hoặc thậm chí trực tiếp bằng phụ tùng tại chỗ.Các tính năng khác nhau giữa các gói dịch vụ

SO SÁNH CÁC KẾ HOẠCH CỦA CHÚNG TÔI

Phòng

Biểu tượng gói cơ bản

Basic cho phòng

US$0

được bao gồm trong giao dịch mua của bạn

Bắt đầu - hoàn toàn miễn phí

QUẢN LÝ THIẾT BỊ

Biểu tượng dấu kiểm

Cung cấp, định cấu hình và giám sát hệ thống cũng như thiết bị

Biểu tượng dấu kiểm

Đẩy và kiểm soát cập nhật

BẢO HIỂM VÀ HỖ TRỢ
Biểu tượng dấu kiểm

Bảo hành 2 năm tiêu chuẩn

Biểu tượng dấu kiểm

Hỗ trợ về giờ làm việc

Biểu tượng gói thiết yếu

Essential cho phòng

US$199

mỗi năm, mỗi phòng

Sắp ra mắt -
Liên hệ bộ phận kinh doanh

Mọi thứ ở dạng Basic, ngoài ra:

QUẢN LÝ THIẾT BỊ

Biểu tượng dấu kiểm

Thông báo qua email

Biểu tượng dấu kiểm

Tích hợp ServiceNowYêu cầu giấy phép ServiceNow

QUẢN LÝ KHÔNG GIAN
Biểu tượng dấu kiểm

Đặt phòng

Biểu tượng dấu kiểm

Tạo bản đồ

Biểu tượng dấu kiểm

Sử dụng phòng và thông tin chi tiết

Chọn biểu tượng gói

Select cho phòng

US$399

một năm, một phòng

Liên hệ với bộ phận Kinh doanh

Tất cả các tính năng trong Essential, cùng với:

CHĂM SÓC & BẢO HIỂM

Biểu tượng dấu kiểm

Hỗ trợ 24/7 Cấp độ II, trong vòng một giờ

So sánh đầy đủ

Hỗ trợ tiêu chuẩn
Logitech Essential
Logitech Select
PLANS
Vòng đời sản phẩm 1 - 5 năm 1 - 5 năm
 
QUẢN LÝ THIẾT BỊ
Quản lý và giám sát thiết bị
Các cài đặt, cấu hình thiết bị cũng như cập nhật phần mềm và chương trình cơ sở
Kiểm kê thiết bị và không gian trong Sync
Bảng điều khiển trạng thái thiết bị
Không
Thông báo qua email
Không
Không
 
QUẢN LÝ KHÔNG GIAN
Đặt phòng cho nhân viên
Không
Tích hợp Lịch vào Office 365 & Google Workspace
Không
Chính sách đặt phòng
Không
Hình nền & thương hiệu tùy chỉnh trên Tap SchedulerSắp ra mắt trong bản cập nhật phần mềm trong tương lai
Không
Quản lý người dùng tích hợp
Không
Tạo bản đồ
Không
Thông tin chuyên sâu và phân tích về việc sử dụng không gian
Không
 
CHĂM SÓC & BẢO HIỂM
Bộ phận trợ giúp
Hỗ trợ trong giờ làm việc cho các sản phẩm Logitech Hỗ trợ trong giờ làm việc cho các sản phẩm Logitech Dịch vụ 24/7 qua điện thoại và email. Truy cập trực tiếp vào hỗ trợ Cấp độ II trong vòng một giờ
Trình quản lý dịch vụ được chỉ định (DSM)
Không Không Dành cho khách hàng có trên 50 giấy phép hoặc Gói doanh nghiệp. Việc chỉ định DSM xảy ra khi sự cố đầu tiên được đăng ký.
Yêu cầu trợ giúp thông qua Đồng bộ hóa
Không Không
Thay thế sản phẩm
Bảo hành tiêu chuẩn 2 năm. Vận chuyển đường bộ, thời gian khác nhau Bảo hành tiêu chuẩn 2 năm. Vận chuyển đường bộ, thời gian khác nhau Lên tới 5 năm,Logitech Select cung cấp quyền lợi thay thế sản phẩm cho tất cả thiết bị Logitech trong phòng trong toàn bộ thời hạn của Select, với điều kiện là các sản phẩm còn trong thời gian bảo hành ban đầu khi hợp đồng Select được kích hoạt.
Giao hàng nhanh trong một ngày làm việcThời gian vận chuyển có thể thay đổi tùy theo vị trí địa lý hoặc các trường hợp không lường trước được như điều kiện thời tiết, gián đoạn mạng lưới vận tải hoặc quá cảnh và thời gian thông quan. trong thời gian gói của bạn
Phụ tùng tại chỗ
Không Không Thay đổi theo số lượng giấy phép

Bàn

Biểu tượng gói cơ bản

Basic cho bàn phím Flex

US$0

được bao gồm trong giao dịch mua của bạn

Bắt đầu - hoàn toàn miễn phí

QUẢN LÝ THIẾT BỊ

Biểu tượng dấu kiểm

Cung cấp, định cấu hình và giám sát hệ thống cũng như thiết bị

Biểu tượng dấu kiểm

Đẩy và kiểm soát cập nhật

QUẢN LÝ KHÔNG GIAN
Biểu tượng dấu kiểm

Đặt bàn

Biểu tượng dấu kiểm

Quản lý người dùng SCIM

BẢO HIỂM VÀ HỖ TRỢ
Biểu tượng dấu kiểm

Bảo hành 2 năm tiêu chuẩn

Biểu tượng dấu kiểm

Hỗ trợ về giờ làm việc

Biểu tượng gói thiết yếu

Essential cho bàn phím Flex

US$49

mỗi năm, mỗi bàn

Sắp ra mắt -
Liên hệ bộ phận kinh doanh

Mọi thứ ở dạng Basic, ngoài ra:

QUẢN LÝ THIẾT BỊ

Biểu tượng dấu kiểm

Thông báo qua email

Biểu tượng dấu kiểm

Tích hợp ServiceNowYêu cầu giấy phép ServiceNow

QUẢN LÝ KHÔNG GIAN
Biểu tượng dấu kiểm

Tạo bản đồ

Biểu tượng dấu kiểm

Sử dụng bàn làm việc và thông tin chi tiết

Chọn biểu tượng gói

Select cho bàn phím Flex

US$99

mỗi năm, mỗi bàn

Liên hệ với bộ phận Kinh doanh

Tất cả các tính năng trong Essential, cùng với:

CHĂM SÓC & BẢO HIỂM

Biểu tượng dấu kiểm

Hỗ trợ 24/7 Cấp độ II, trong vòng một giờ

So sánh đầy đủ

Hỗ trợ tiêu chuẩn
Logitech Essential
Logitech Select
PLANS
Vòng đời sản phẩm 1 - 5 năm 1 - 5 năm
 
QUẢN LÝ THIẾT BỊ
Quản lý và giám sát thiết bị
Cài đặt, cấu hình và cập nhật thiết bị
Kiểm kê thiết bị và không gian
Bảng điều khiển trạng thái thiết bị
Kiểm kê thiết bị cá nhân
Không
Thông báo qua email
Không
Không
 
QUẢN LÝ KHÔNG GIAN
Đặt bàn nhân viên thông qua Logi Tune
Tích hợp lịch trong Tune với Office 365 & Google Workspace
Chính sách đặt phòng
Các thuộc tính trên bàn
Quản lý người dùng SCIM
Tạo bản đồ
Không
Sử dụng bàn làm việc và thông tin chi tiết
Không
 
CHĂM SÓC & BẢO HIỂM
Bộ phận trợ giúp
Hỗ trợ trong giờ làm việc cho các sản phẩm Logitech Hỗ trợ trong giờ làm việc cho các sản phẩm Logitech Dịch vụ 24/7 qua điện thoại và email. Truy cập trực tiếp vào hỗ trợ Cấp độ II trong vòng một giờ
Trình quản lý dịch vụ được chỉ định (DSM)
Không Không Dành cho khách hàng có trên 50 giấy phép hoặc Gói doanh nghiệp. Việc chỉ định DSM xảy ra khi sự cố đầu tiên được đăng ký.
Yêu cầu trợ giúp thông qua Đồng bộ hóa
Không Không
Thay thế sản phẩm
Bảo hành tiêu chuẩn 2 năm. Vận chuyển đường bộ, thời gian khác nhau Bảo hành tiêu chuẩn 2 năm. Vận chuyển đường bộ, thời gian khác nhau Lên tới 5 năm,Logitech Select cung cấp quyền lợi thay thế sản phẩm cho tất cả thiết bị Logitech trong phòng trong toàn bộ thời hạn của Select, với điều kiện là các sản phẩm còn trong thời gian bảo hành ban đầu khi hợp đồng Select được kích hoạt.
Giao hàng nhanh trong một ngày làm việcThời gian vận chuyển có thể khác nhau tùy vào vị trí địa lý hoặc các trường hợp không lường trước được như điều kiện thời tiết, gián đoạn mạng lưới vận tải hoặc quá cảnh và thời gian thông quan. trong thời gian gói của bạn
Phụ tùng tại chỗ
Không Không Thay đổi theo số lượng giấy phép

Liên hệ bộ phận kinh doanh

Đội ngũ các chuyên gia sản phẩm của chúng tôi có thể giúp bạn tìm ra giải pháp tốt nhất cho công ty mình. Hãy điền vào biểu mẫu này và đại diện của Logitech sẽ liên hệ với bạn.

CẢM ƠN VÌ BẠN ĐÃ LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI