Biểu đồ tương thích với Bao kiêm bàn phím iPad - Logitech

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

Biểu đồ tương thích với bao iPad

iPad Pro

Tên sản phẩm tương thích của Apple
Thế hệ
Lọc trên web
Năm phát hành
Số model của iPad
Các vỏ bao tương thích
iPad Pro 12,9 inch Thế hệ thứ 6 iPad Pro 12,9 inch (thế hệ thứ 6) 2022 A2436, A2764, A2437, A2766 Bộ đôi cảm ứng dành cho iPad Pro
iPad Pro 12,9 inch Thế hệ thứ 5 iPad Pro 12,9 inch (thế hệ thứ 5) 2021 A2378, A2461, A2379, A2462 Bộ đôi cảm ứng dành cho iPad Pro
iPad Pro 12,9 inch Thế hệ thứ 4 iPad Pro 12,9 inch (thế hệ thứ 4) 2020 A2229, A2069, A2232, A2233 Slim Folio Pro
iPad Pro 12,9 inch Thế hệ thứ 3 iPad Pro 12,9 inch (thế hệ thứ 3) 2018 A1876, A2014, A1895, A1983 Slim Folio Pro
iPad Pro 11 inch Thế hệ thứ 4 iPad Pro 11 inch (thế hệ thứ 4) 2022 A2759, A2435, A2761, A2762 Bộ đôi cảm ứng dành cho iPad Pro, Folio Touch, Slim Folio Pro
iPad Pro 11 inch Thế hệ thứ 3 iPad Pro 11 inch (thế hệ thứ 3) 2021 A2377, A2459, A2301, A2460 Bộ đôi cảm ứng dành cho iPad Pro, Folio Touch, Slim Folio Pro
iPad Pro 11 inch Thế hệ thứ 2 iPad Pro 11 inch (thế hệ thứ 4) 2020 A2228, A2068, A2230, A2231 Bộ đôi cảm ứng dành cho iPad Pro, Folio Touch, Slim Folio Pro
iPad Pro 11 inch Thế hệ thứ 1 iPad Pro 11 inch 2018 A1980, A2013, A1934, A1979 Bộ đôi cảm ứng dành cho iPad Pro, Folio Touch, Slim Folio Pro
iPad Pro 12,9 inch Thế hệ thứ 2 iPad Pro 12,9 inch (thế hệ thứ 2) 2017 A1670, A1671, A1821 -
iPad Pro 12,9 inch Thế hệ thứ 1 iPad Pro 12,9 inch (thế hệ thứ nhất) 2015 A1584, A1652 -
iPad Pro 10,5 inch Thế hệ thứ 1 iPad Pro 10,5 inch 2017 A1701, A1709, A1852 -
iPad Pro 9,7 inch Thế hệ thứ 1 iPad Pro 9,7 inch 2016 A1673, A1674, A1675 -

iPad Air

Tên sản phẩm tương thích của Apple
Thế hệ
Lọc trên web
Năm phát hành
Số model của iPad
Các vỏ bao tương thích
iPad Air Thế hệ thứ 5 iPad Air (thế hệ thứ 5) 2022 A2588, A2589, A2591 Bộ đôi cảm ứng cho iPad Air Folio Touch
iPad Air Thế hệ thứ 4 iPad Air (thế hệ thứ 4) 2020 A2316, A2324, A2325, A2072 Bộ đôi cảm ứng cho iPad Air Folio Touch
iPad Air Thế hệ thứ 3 iPad Air (thế hệ thứ 3) 2019 A2152, A2123, A2153, A2154 Slim Folio
iPad Air 2 - iPad Air 2 2014 A1566, A1567 -
iPad Air Thế hệ thứ 1 iPad Air 2013, 2014 A1474, A1475, A1476 -

iPad

Tên sản phẩm tương thích của Apple
Thế hệ
Lọc trên web
Năm phát hành
Số model của iPad
Các vỏ bao tương thích
iPad Thế hệ thứ 10 iPad (thế hệ thứ 10) 2022 A2696, A2757, A2777 Combo Touch (Bộ đôi cảm ứng) dành cho iPad, Rugged Folio, Slim Folio
iPad Thế hệ thứ 9 iPad (thế hệ thứ 9) 2021 A2602, A2603, A2604, A2605 Combo Touch (Bộ đôi cảm ứng) dành cho iPad, Rugged Folio, Slim Folio
iPad Thế hệ thứ 8 iPad (thế hệ thứ 8) 2020 A2270, A2428, A2429, A2430 Combo Touch (Bộ đôi cảm ứng) dành cho iPad, Rugged Folio, Slim Folio
iPad Thế hệ thứ 7 iPad (thế hệ thứ 7) 2019 A2197, A2200, A2198 Combo Touch (Bộ đôi cảm ứng) dành cho iPad, Rugged Folio, Slim Folio
iPad Thế hệ thứ 6 iPad (thế hệ thứ 6) 2018 A1893, A1954 Slim Folio
iPad Thế hệ thứ 5 iPad (thế hệ thứ 5) 2017 A1822, A1823 Slim Folio
iPad Thế hệ thứ 4 iPad (thế hệ thứ 4) 2012 A1458, A1459,A1460 -
iPad Thế hệ thứ 3 iPad (thế hệ thứ 3) 2012 A1416, A1430, A1403 -
iPad Thế hệ thứ 2 iPad (thế hệ thứ 2) 2011 A1395, A1396, A1397 -
iPad Thế hệ thứ 1 iPad (thế hệ thứ nhất) 2010 A1219, A1337 -

iPad Mini

Tên sản phẩm tương thích của Apple
Thế hệ
Lọc trên web
Năm phát hành
Số model của iPad
Các vỏ bao tương thích
iPad mini Thế hệ thứ 6 iPad mini (thế hệ thứ 6) 2021 A2567, A2568, A2569 -
iPad mini Thế hệ thứ 5 iPad Mini (thế hệ thứ 5) 2019 A2124, A2126, A2125 -
iPad mini 4 - iPad mini 4 2015 A1538, A1550 -
iPad mini 3 - iPad mini 3 2014 A1599, A1600 -
iPad mini 2 - iPad mini 2 2013, 2014 A1489, A1490, A1491 -
iPad mini Thế hệ thứ 1 iPad mini 2012 A1432, A1454, A1455 -