Chính sách Quyền riêng tư về Sản phẩm (Lưu trữ)

Chính sách này áp dụng cho đến tháng 4/2020. Nhấp vào đây để xem phiên bản hiện tại.

Quyền riêng tư & Bảo mật của bạn

Tuyên bố về Quyền riêng tư và Bảo mật ("Tuyên bố” này) mô tả cách Logitech Europe S.A. sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân thu thập bởi sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng, phần mềm và thiết bị của chúng tôi có tham chiếu đến tuyên bố này. Trừ khi được nêu trong Thông báo về Quyền riêng tư này, dữ liệu cá nhân được xử lý phù hợp với Tuyên bố về Quyền riêng tư Trang web của Logitech.

Tuyên bố của chúng tôi giải thích các loại dữ liệu chúng tôi thu thập, cách Chúng tôi sử dụng và bảo vệ dữ liệu và cách Chúng tôi trao cho bạn quyền truy cập và kiểm soát. Chúng tôi đã tạo tổng quan để bạn có được sự hiểu biết nhanh chóng nhưng bạn có thể mở rộng từng phần nếu bạn muốn biết thêm thông tin về một khu vực cụ thể.

Phần chi tiết cụ thể theo sản phẩm cung cấp thêm thông tin liên quan tới sản phẩm cụ thể của Logitech. Tuyên bố này áp dụng cho các sản phẩm trong danh sách bên dưới, cũng như các sản phẩm khác của Logitech xuất hiện trong tuyên bố này.

Vui lòng dành thời gian để xem trang này và liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ privacy@logitech.com nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc mối quan ngại nào.

Nếu bạn muốn báo cáo bất kỳ vấn đề bảo mật nào về bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi, hãy gửi chúng đến Logitech Security.

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

THU THẬP THÔNG TIN

Dữ liệu chúng tôi thu thập giúp cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và giúp chúng hoạt động hiệu quả và chúng tôi thu thập thông tin theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

 • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi - Bao gồm dữ liệu bạn nhập, gồm dữ liệu bạn có thể đăng ký và thông tin cá nhân bạn có thể cung cấp khi tải về phần mềm, đăng ký và thiết lập sản phẩm mới, trả lời khảo sát hoặc tham gia vào cuộc thi.
 • Thông tin từ việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ - Khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ, dữ liệu nhất định có thể được gửi tới chúng tôi như model phần cứng, phần sụn và phiên bản hệ điều hành, mã định danh thiết bị duy nhất và thông tin vị trí/địa chỉ IP. Những lúc khác, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu dựa trên hoạt động của bạn, bao gồm cài đặt và cấu hình, dữ liệu sử dụng và dữ liệu hỏng hay lỗi.

Nhấp để biết thêm thông tin

SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng dữ liệu thu thập vì hai mục đích, như được mô tả chi tiết hơn bên dưới:

 1. để vận hành hoạt động kinh doanh và cung cấp (bao gồm cải thiện và cá nhân hóa) sản phẩm hiện có và
 2. để gửi thông tin liên lạc, bao gồm liên lạc về khuyến mãi, thông tin tài khoản, cập nhật bảo mật và thông tin sản phẩm

Trong quá trình thực hiện các mục đích này, Chúng tôi có thể kết hợp dữ liệu, bao gồm thông tin cá nhân, chúng tôi thu thập để đem đến cho bạn trải nghiệm liền mạch, nhất quán và cá nhân hóa hơn. Chẳng hạn, chúng tôi có thể kết hợp ưu tiên tùy chỉnh của bạn từ tai nghe Jaybird vào loa Ultimate Ears mới để bạn có thể tăng tốc thời gian thiết lập.

Nhấp để biết thêm thông tin

CHIA SẺ VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN

Chúng tôi không chia sẻ, trao đổi, cho thuê, bán hoặc tiết lộ thông tin của khách hàng và người dùng cho các công ty không liên kết. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với sự đồng ý của bạn hoặc nếu cần để hoàn thành giao dịch hay cung cấp bất kỳ sản phẩm nào bạn đã yêu cầu hoặc ủy quyền. Chẳng hạn, Chúng tôi có thể chia sẻ nội dung với bên thứ ba khi bạn yêu cầu chúng tôi làm vậy, chẳng hạn như khi bạn gửi dữ liệu đến bạn bè hoặc liên kết tài khoản với một dịch vụ khác. Ngoài ra, Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân trong các công ty liên kết và chi nhánh do Logitech kiểm soát và khi pháp luật yêu cầu.

Nhấp để biết thêm thông tin

KIỂM SOÁT VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cập nhật hoặc xóa/tắt các thông tin nhất định thuộc về bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi blog, diễn đàn cộng đồng hoặc các mục công khai khác nằm trong quyền kiểm soát của chúng tôi. Nếu Chúng tôi không thể xóa một số thông tin cá nhân, Chúng tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao. Bạn có thể dừng dịch vụ nhận email tiếp thị bằng cách làm theo các hướng dẫn hủy đăng ký có trong email nhận được hoặc tại trang quản lý đăng ký trên Trang web của chúng tôi: http://www.logitech.com/subscribe.

Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn bằng cách xem lại thông tin Chúng tôi có trong hồ sơ liên quan đến bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu đó.

Chúng tôi sẽ cho bạn cơ hội được "hủy" cho phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích nhất định bất cứ khi nào Chúng tôi yêu cầu thông tin này. Nếu bạn có câu hỏi, nhận xét hoặc muốn thực hiện yêu cầu liên quan tới dữ liệu của mình hoặc Tuyên bố và các thực tiễn của chúng tôi, vui lòng liên hệ tại support.logitech.com/response-center hoặc qua các phương thức sau:
Điện thoại: +1 510-795-8500
Liên hệ: support.logitech.com/response-center
Gửi thư qua đường bưu điện: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 Hoa Kỳ

Nếu bạn không hài lòng với câu trả lời của chúng tôi, bạn có thể gửi đơn tranh chấp hoặc khiếu nại về quyền riêng tư lên cơ quan bảo vệ dữ liệu quốc gia hoặc tiểu bang liên quan tại khu vực tài phán của bạn.

BẢO VỆ THÔNG TIN

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng nhiều loại công nghệ và quy trình bảo mật, bao gồm mã hóa bằng SSL, để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn không bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.

LƯU TRỮ VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN

Thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập có thể được lưu trữ và xử lý tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà Logitech hoặc các công ty liên kết, công ty con hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Logitech có cơ sở. Chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng dữ liệu chúng tôi thu thập theo tuyên bố về quyền riêng tư này được xử lý theo các điều khoản của tuyên bố này và các yêu cầu của pháp luật hiện hành tại nơi đặt dữ liệu.

Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin của bạn miễn là tài khoản của bạn hoạt động hoặc khi cần để cung cấp các dịch vụ cho bạn. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp, và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ BẢN TUYÊN BỐ

Chúng tôi thỉnh thoảng sẽ cập nhật Bản tuyên bố này. Nếu có những thay đổi quan trọng đối với Bản tuyên bố này hoặc về cách Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn, Logitech sẽ đăng những thay đổi một cách rõ ràng trước khi thực hiện thay đổi. Trong bất kỳ trường hợp nào, Chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào có mức độ bảo vệ thông tin cá nhân kém hơn thu thập được từ bạn trước đây khi chưa có sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi khuyến khích bạn nên xem lại Bản tuyên bố này định kỳ để được biết Chúng tôi đang bảo vệ thông tin của bạn như thế nào.

Cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến chúng tôi và sản phẩm của chúng tôi.

Tuyên bố về Quyền riêng tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2018.

CAMERA HÌNH TRÒN (CIRCLE) VÀ CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Camera Circle của Logitech ("Circle") và các ứng dụng phần mềm di động tương ứng, gọi chung là Circle, là camera không dây có thể được sử dụng cho hàng loạt mục đích cả tại gia đình và nơi làm việc. Circle đem đến cho người dùng các đoạn quay video và âm thanh phong phú từ thiết bị di động hay máy tính. Circle tuân theo và tham chiếu đến Chính sách về Quyền riêng tư của Logitech nhưng có các điểm riêng biệt sau.

KÍCH HOẠT VÀ ĐĂNG KÝ CIRCLE

Để kích hoạt và đăng ký Circle, bạn cung cấp thông tin nhất định cho Logitech để tạo tài khoản bằng cách cung cấp địa chỉ email hoạt động và tên người dùng. Bạn cũng có thể được yêu cầu nhập thủ công tên và họ, địa chỉ email, thẻ tín dụng (nếu bạn đăng ký dịch vụ trả phí), mật khẩu, tên camera và cài đặt camera.

Circle cũng cho phép kích hoạt và đăng ký thông qua dịch vụ ủy quyền mở bên thứ ba (OAUTH), chẳng hạn như Facebook, để bạn có thể chia sẻ đoạn video bạn vừa chọn cho dịch vụ đó.

ĐOẠN VIDEO VÀ ÂM THANH CỦA CIRCLE

Khi bạn sử dụng Circle và các Dịch vụ, máy chủ của chúng tôi tự động nhận, ghi và xử lý dữ liệu cần thiết để cung cấp dịch vụ cũng như thông tin từ thiết bị bạn sử dụng để xem hoặc nghe dữ liệu, bao gồm:

 • Đoạn video và âm thanh
 • Thông tin cụ thể cho thiết bị như model phần cứng, phiên bản hệ điều hành, mã định danh thiết bị như địa chỉ MAC, thông tin mạng di động hoặc tên bộ định tuyến
 • Thông tin ghi lại sự kiện bảo dưỡng
 • Thời gian và ngày sử dụng dịch vụ
 • Bật/tắt và tương tác khác với Sản phẩm
 • Sự cố, hoạt động hệ thống, cài đặt phần cứng
 • Thông tin vị trí địa lý, bao gồm thời gian và ngày sử dụng Dịch vụ (khi dịch vụ vị trí Thiết bị được bật)

Logitech đã thiết kế Circle để không nhân viên, nhà thầu hay công ty liên kết nào có thể truy cập vào nội dung âm thanh/video của cá nhân người dùng. Circle có thể gửi thông tin ẩn danh tới công cụ phân tích, bao gồm nhãn thời gian, số liệu chuyển giao, sử dụng tính năng, thông số hoạt động, lỗi v.v. Chúng tôi sử dụng thông tin ẩn danh để cung cấp Dịch vụ cho bạn, để nâng cao và cải thiện Dịch vụ cho bạn và người dùng khác, và để cung cấp các tính năng nâng cao, hỗ trợ kỹ thuật và thông tin cho bạn.

CÁC TÍNH NĂNG CỦA CIRCLE

Circle có nhiều tính năng mạnh mẽ mà nếu được bật, yêu cầu chúng tôi thu thập và phân tích dữ liệu một cách thông minh để chúng làm việc. Chẳng hạn, Smart Location tự động phát hiện khi bạn rời nhà hoặc về nhà và Smart Alerts phân tích chuyển động thông minh để đảm bảo bạn chỉ nhận được cảnh báo có liên quan.

BẢO MẬT VÀ BỘ NHỚ CIRCLE

Dữ liệu thu thập đều được lưu trữ trực tiếp trong Ứng dụng, trên Thiết bị của bạn và trên các máy chủ ở Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà Logitech hoặc các công ty con, chi nhánh hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Logitech có cơ sở. Mỗi camera an ninh Circle được ký điện tử và đi kèm với bộ nhớ Mã hóa theo lớp Kép 256 Bit AES trong đám mây an toàn riêng của bạn. Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin thu được trong thời gian cần thiết để cung cấp Dịch vụ theo Chính sách về Quyền riêng tư của Logitech.

HARMONY CỦA LOGITECH VÀ CÁC SẢN PHẨM CÓ LIÊN QUAN

Các sản phẩm và dịch vụ Harmony của Logitech ("Harmony") bao gồm phần cứng như điều khiển từ xa Harmony của Logitech, Harmony Hub, Nút Pop và các ứng dụng liên quan dành cho máy tính bảng và/hoặc điện thoại thông minh, chẳng hạn như ứng dụng Harmony. Harmony tuân theo và tham chiếu tới Chính sách về Quyền riêng tư của Logitech nhưng cũng có các điểm khác biệt như được lưu ý bên dưới.

ĐĂNG KÝ HARMONY

Là một phần của việc cung cấp cho bạn các dịch vụ và sản phẩm này, Harmony thu thập thông tin như tên, địa chỉ email, quốc gia cư trú và phần trả lời các câu hỏi bảo mật, khi bạn kích hoạt và đăng ký. Harmony cũng cho phép đăng ký và kích hoạt thông qua dịch vụ ủy quyền mở bên thứ ba (OAUTH), như Facebook.

TRẢI NGHIỆM TÙY CHỈNH CỦA HARMONY

Harmony cho phép bạn dễ dàng kiểm soát và tạo các hoạt động hay thói quen kết hợp các lệnh từ nhiều thiết bị. Việc thêm thông tin khác về thiết bị giải trí và tự động hóa gia đình (nhãn hiệu và số model), các hoạt động bạn chọn để lập trình (tức là Xem TV, Nghe nhạc v.v.) và bất kỳ cài đặt cụ thể nào bạn điều chỉnh như một phần của việc thiết lập sản phẩm (tức là tùy chỉnh các nút) đều nâng cao trải nghiệm của bạn. Chẳng hạn, bạn có thể chủ động cung cấp các thông tin sau: mã zip hoặc mã bưu chính, nhà cung cấp dịch vụ TV và các kênh TV ưa thích của bạn, các chương trình và/hoặc thể loại lập trình. Bạn sẽ biết mình gửi đi những gì trong mỗi trường hợp, vì bạn sẽ nhập thông tin bằng tay.

Khi bạn sử dụng sản phẩm Harmony, máy chủ của chúng tôi tự động nhận và ghi lại thông tin về hoạt động sử dụng sản phẩm của bạn, bao gồm:

 • Thông tin vị trí và địa chỉ IP
 • Dữ liệu liên quan tới thời gian bạn truy cập phần mềm trực tuyến, chẳng hạn như các tính năng bạn truy cập và thời gian bạn đồng bộ hóa điều khiển từ xa.
 • Dữ liệu liên quan đến việc phát hiện thiết bị trong môi trường của bạn, và hoạt động sử dụng các tính năng sản phẩm của bạn, chẳng hạn như nút "help" (trợ giúp) hoặc hành động "reboot" (khởi động lại)
 • Thông tin ẩn danh tới công cụ phân tích, bao gồm sử dụng tính năng, số liệu hiệu suất, lỗi v.v.

CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA JAYBIRD

Các Sản phẩm và Dịch vụ Jaybird ("Jaybird") bao gồm tai nghe có trọng lượng nhẹ, chất lượng cao dành cho những người có lối sống năng động, và các ứng dụng liên quan dành cho máy tính bảng và/hoặc điện thoại thông minh như ứng dụng Jaybird. Jaybird tuân theo và tham chiếu đến Chính sách về Quyền riêng tư của Logitech nhưng có các điểm riêng biệt sau.

ỨNG DỤNG JAYBIRD

Ứng dụng Jaybird cho phép người dùng:

 • tùy chỉnh âm thanh của tai nghe (“Thiết lập sẵn”)
 • cập nhật cài đặt sản phẩm, chẳng hạn tên Bluetooth
 • ghi lại vị trí nơi tai nghe được kết nối lần cuối ("Find My Buds” - Tìm Tai nghe của tôi)
 • duyệt và sử dụng các thiết lập sẵn và Danh sách phát Spotify ("Playlist” - Danh sách phát) được chia sẻ bởi những người dùng khác

Để sao lưu các nội dung thiết lập sẵn và cài đặt sản phẩm và/hoặc chia sẻ nội dung đã chọn với những người dùng khác, người dùng phải đăng ký tài khoản. Khi đăng ký, Jaybird thu thập thông tin như tên, địa chỉ email, hình ảnh cá nhân (hình đại diện), vị trí hiện tại và mật khẩu. Jaybird cũng cho phép đăng ký thông qua dịch vụ ủy quyền mở bên thứ ba (OAUTH), như Facebook, Google và Spotify.

Khi bạn sử dụng sản phẩm Jaybird với ứng dụng, hoặc bạn sử dụng ứng dụng không kèm sản phẩm Jaybird, máy chủ của chúng tôi tự động nhận và ghi lại những thông tin nhất định, bao gồm:

 • dữ liệu sản phẩm, chẳng hạn như model của tai nghe Jaybird hoặc số phiên bản của ứng dụng
 • dữ liệu liên quan đến cách bạn sử dụng ứng dụng, như các tính năng bạn truy cập và thời gian bạn kết nối với tai nghe
 • dữ liệu liên quan đến việc phát hiện thiết bị trong môi trường của bạn, và hoạt động sử dụng các tính năng sản phẩm của bạn, chẳng hạn như hành động "rename" (đổi tên)
 • thông tin ẩn danh tới công cụ phân tích, bao gồm sử dụng tính năng, số liệu hiệu suất, lỗi v.v.
 • dữ liệu vị trí cho chức năng Find My Buds (Tìm tai nghe của tôi) được lưu trên thiết bị di động và không được sao lưu đến máy chủ của chúng tôi.

Khi bạn đăng ký tài khoản, máy chủ của chúng tôi nhận và ghi lại thông tin bổ sung, bao gồm:

 • cài đặt sản phẩm hiện tại, gồm tên, nút điều khiển và cài đặt nhắc nhở bằng giọng nói
 • nội dung thiết lập sẵn và thông tin danh sách phát

CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA TAI NGHE ULTIMATE EARS

Các thiết bị Ultimate Ears là loa và tai nghe chất lượng cao, có thiết kế đẹp mắt. Ngoài ra, ứng dụng di động Ultimate Ears (“Ứng dụng") cho phép các tính năng bổ sung và mang lại quyền điều khiển cũng như tùy chỉnh trải nghiệm nghe tốt hơn. Ultimate Ears tuân theo và tham chiếu đến Chính sách về Quyền riêng tư của Logitech nhưng có các điểm riêng biệt sau.

TÙY CHỈNH VÀ CÁC CHỨC NĂNG DI ĐỘNG CỦA ULTIMATE EARS

Người dùng có thể tùy chỉnh trải nghiệm nghe bằng cách đặt cấu hình thiết bị bằng ứng dụng Ultimate Ears. Các ứng dụng này cho phép các tính năng như ghép cặp nhiều thiết bị, điều khiển cảm ứng và chức năng DJ đa người dùng.

Trong quá trình tùy chỉnh này, người dùng có thể được yêu cầu nhập tên và thông tin liên hệ gồm địa chỉ email và mật khẩu. Tuy nhiên, chúng tôi không thu thập dữ liệu liên quan đến lựa chọn nội dung mà người dùng phát bằng thiết bị.

TÍCH HỢP ULTIMATE EARS VỚI CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Một số thiết bị Ultimate Ears có khả năng tích hợp với các dịch vụ bên thứ ba khác như Amazon Alexa. Các tích hợp này cho phép người dùng thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn như truyền phát nhạc, đặt hàng sản phẩm và dịch vụ, và yêu cầu thông tin.

Để cho phép dịch vụ bên thứ ba, người dùng được yêu cầu nhập tài khoản bên thứ ba, đồng ý với các điều khoản của bên thứ ba và liên kết với thiết bị Ultimate Ears. Sau khi đã liên kết, thiết bị Ultimate Ears có thể nhận và chuyển thông tin trực tiếp cho bên thứ ba.

Thiết bị Ultimate Ears không lưu bất kỳ dữ liệu lệnh của người dùng nào được chuyển từ người dùng tới bên thứ ba. Chỉ có dữ liệu cần thiết để đảm bảo liên kết giữa bên thứ ba và thiết bị Ultimate Ears của người dùng mới được lưu lại.

TAI NGHE NHÉT TAI TÙY CHỈNH

Chúng tôi tạo ra các tai nghe nhét trong tai tùy chỉnh, như dòng Ultimate Ears Pro, dành cho các chuyên gia và những người đam mê âm thanh thực sự. Khi được đặt hàng, hầu hết các thiết bị Pro yêu cầu vết in tai của người dùng bằng số hóa hoặc khuôn. Thông tin này thường được tiến hành bởi bên thứ ba, chuyên gia về âm thanh. Vết in là khuôn được làm theo ống tai bạn, và sau đó được tạo thông qua quy trình in 3D, khiến cho tai nghe vừa khít hơn bao giờ hết. Vết in của người dùng được lưu trữ trong trường hợp mất mát, đặt hàng lại hoặc làm lại nếu cần hoặc cho đến khi người dùng yêu cầu xóa chúng.