Chính sách về Quyền riêng tư web của Logitech (Lưu trữ: Tháng 7 năm 2023)

BÁO CÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRANG WEB LOGITECH (SẮP TỚI)

Chính sách quyền riêng tư này không còn được áp dụng. Nhấp vào đây để xem phiên bản hiện tại.

Thông báo về quyền riêng tư này giải thích cách Logitech thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân từ khách truy cập trang web và các trang web di động của mình có liên kết trực tiếp đến thông báo này (gọi chung là “Trang web”). Dữ liệu của bạn được kiểm soát bởi Logitech Europe S.A. (gọi chung là “Logitech”, “Chúng tôi” và “Chúng ta”).

Dữ liệu được gửi chủ động

Nếu bạn gọi điện, gửi email, hoặc điền vào biểu mẫu trên một trong các Trang web của chúng tôi, chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp để phản hồi yêu cầu của bạn hoặc liên hệ hay hỗ trợ bạn. Nếu bạn mua hàng thông qua các Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cần thiết để xử lý yêu cầu của bạn, như địa chỉ giao hàng, sản phẩm đã đặt hàng và thông tin liên hệ của bạn.

Dữ liệu được cung cấp thụ động

Khi bạn truy cập vào các Trang web của chúng tôi, tùy vào các lựa chọn của bạn, các thông tin nhất định về máy tính hay thiết bị di động của bạn được chia sẻ với chúng tôi, có thể bao gồm các hoạt động bạn tiến hành trên các Trang web, loại phần cứng và phần mềm bạn đang sử dụng (chẳng hạn như hệ điều hành hoặc trình duyệt), thông tin được lưu trữ trong cookie, địa chỉ IP, thời gian truy cập, trang web từ đó bạn truy cập, khu vực từ đó bạn điều hướng trang web và các trang web bạn truy cập. Chúng tôi sử dụng thông tin này để hiểu rõ hơn về sở thích của người dùng trên các Trang web, để cải thiện các Trang web, dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.

Chúng tôi hiện không phản hồi lại tín hiệu “Không Theo Dõi” của trình duyệt vì chúng tôi đang cố gắng mang lại trải nghiệm trang web tùy chỉnh.

Cookies

Logitech sử dụng cookies, là những tệp dữ liệu nhỏ cần thiết được đặt trong máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động hoặc các thiết bị khác của bạn. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về cookies.

Sử dụng và chia sẻ dữ liệu

Chúng tôi sử dụng dữ liệu thu thập được để mang đến cho bạn trải nghiệm tương tác, phong phú. Cụ thể, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu để:

  • cung cấp dịch vụ hoặc tiến hành các giao dịch theo yêu cầu của bạn;
  • cải thiện và phát triển sản phẩm;
  • cá nhân hóa trải nghiệm của bạn;
  • xử lý đơn ứng tuyển công việc bạn gửi qua các Trang web của chúng tôi;
  • quảng cáo và tiếp thị cho bạn tùy vào yêu cầu hiện hành của luật pháp, có thể bao gồm gửi thông tin khuyến mãi, nhắm mục tiêu quảng cáo và giới thiệu cho bạn các ưu đãi phù hợp.
Đọc thêm

Chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba trong một số trường hợp nhất định. Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ có liên kết và không liên kết giúp chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân để cung cấp dịch vụ và điều hành kinh doanh theo các thỏa thuận bí mật nghiêm ngặt. Chẳng hạn, các nhà cung cấp dịch vụ giúp thực hiện các chức năng sau:

Mô tả Dịch vụ Dữ liệu được Cung cấp Mục đích
Hỗ trợ Khách hàng Dữ liệu liên hệ, dữ liệu Yêu cầu Để giúp khắc phục sự cố, hỗ trợ sản phẩm và dịch vụ
Chức năng Thương mại điện tử Dữ liệu liên hệ, Tương tác với trang web Để thúc đẩy việc bán sản phẩm trực tuyến
Khuyến mãi và Thông tin phù hợp Dữ liệu liên hệ, dữ liệu Cookie Để cung cấp thông tin và khuyến mãi cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
Hiệu suất trang web Dữ liệu Cookie, Tương tác với trang web Để bật chức năng và các tính năng khi ở trên trang web của chúng tôi
Trình Quản lý Tùy chọn Cookie Dữ liệu cookie Để cung cấp khả năng chọn cookie được cho phép trên các trang web của chúng tôi

Các công ty này bắt buộc phải tuân thủ yêu cầu về bảo vệ dữ liệu và an ninh của chúng tôi và không được phép sử dụng dữ liệu cá nhân họ nhận được từ chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào khác.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để

  1. tuân thủ luật lệ liên quan, yêu cầu pháp lý và phản hồi lại các yêu cầu hợp pháp, lệnh của tòa án và thủ tục pháp lý;
  2. để bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của chúng tôi hoặc bên thứ ba, bao gồm thỏa thuận thực thi, chính sách, và điều khoản sử dụng;
  3. trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm bảo vệ sự an toàn của nhân viên hay của bất kỳ người nào; hoặc
  4. liên quan đến điều tra hoặc ngăn ngừa gian lận.

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn vì mục đích giao dịch thương mại hay đàm phán cho giao dịch thương mại, bao gồm bán hoặc chuyển tất cả hay một phần công việc kinh doanh hay tài sản của chúng tôi. Những giao dịch này có thể bao gồm giao dịch hoặc xử lý sáp nhập, tài trợ vốn, thâu tóm, bán bớt, liên doanh, hợp danh hay phá sản.

Chúng tôi cũng tùy ý sử dụng và chia sẻ thông tin được tổng hợp và giả danh cho mục đích phân tích và tính hiệu suất, là những thông tin mà không thể sử dụng để xác định cá nhân bạn.

Trẻ em

Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc lưu trữ thông tin về những người dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi biết rằng thông tin về người dưới 13 tuổi đã được thu thập trên hoặc thông qua các Trang web của mình, chúng tôi sẽ thực hiện các bước phù hợp để xóa thông tin này. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ dưới 13 tuổi đã đăng ký tài khoản hay dịch vụ trên Trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin dưới đây để chấm dứt hoặc xóa tài khoản hay dịch vụ của trẻ và xóa thông tin cá nhân.

Lưu dữ liệu

Chúng tôi lưu dữ liệu cá nhân nếu cần để cung cấp chức năng và hoàn thành giao dịch bạn đã yêu cầu, hoặc cho các mục đích hợp pháp khác như tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp, và thực thi hợp đồng. Do những yêu cầu này có thể thay đổi cho các loại dữ liệu khác nhau, ngữ cảnh của giao dịch với bạn hoặc việc sử dụng Trang web của bạn, giai đoạn lưu trữ thực tế có thể khác nhau đáng kể.

An toàn Dữ liệu

Chúng tôi sử dụng chứng chỉ TLS, mã hóa, giới hạn truy cập dữ liệu, phần mềm diệt vi-rút và tường lửa để giảm nguy cơ truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân. Không có hoạt động truyền dữ liệu qua Internet hoặc bất kỳ mạng không dây nào là hoàn toàn an toàn. Hãy cẩn thận với những rủi ro an ninh khi bạn truyền dữ liệu cá nhân cho chúng tôi và khi bạn đăng tải thông tin lên các diễn đàn công cộng của chúng tôi.

Nếu bạn muốn báo cáo mọi vấn đề về an ninh với bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi, hãy điền vào biểu mẫu và đính kèm tài liệu bắt buộc và gửi về Bộ phận An ninh của Logitech.

Kiểm soát và truy cập thông tin

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cập nhật hoặc xóa/hủy kích hoạt thông tin nhất định.

Nếu chúng tôi không thể xóa một số thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao. Nếu bạn đã đăng ký nhận email tiếp thị, bạn có thể dừng việc gửi email bằng cách làm theo hướng dẫn hủy đăng ký có trong email nhận được hoặc tại trang quản lý đăng ký trên Trang web của chúng tôi.

Bạn cũng có quyền yêu cầu biết về cách xử lý dữ liệu của bạn và những bên chúng tôi gửi dữ liệu.

Ngoài ra, nếu bạn tin rằng thông tin nhất định mà Logitech xử lý về bạn là không chính xác, bạn có quyền sửa đổi các thông tin này.

Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời yêu cầu của bạn bằng cách xem lại thông tin chúng tôi có trong hồ sơ liên quan đến bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu đó.

Nếu bạn có câu hỏi, nhận xét hoặc muốn thực hiện yêu cầu liên quan tới dữ liệu của mình hoặc Tuyên bố của chúng tôi, các Tuyên bố trước đây và các dữ liệu thực tiễn của chúng tôi, vui lòng liên hệ tại support.logitech.com/response-center hoặc qua các phương thức sau:

Điện thoại: +1 646-454-3200
Email: support.logitech.com/response-center
Thư gửi đường bưu điện: Logitech Privacy Officer, 3930 North First Street, San Jose, CA 95134 USA

Nếu bạn không hài lòng với câu trả lời của chúng tôi, bạn có thể gửi đơn tranh chấp hoặc khiếu nại về quyền riêng tư lên cơ quan bảo vệ dữ liệu quốc gia hoặc tiểu bang liên quan tại khu vực tài phán của bạn.

Ngày hiệu lực

Tuyên bố về Quyền riêng tư này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 9 năm 2021.