EULA

GÅ VIDERE TIL HOVEDINDHOLD
Pangea temporary hotfixes here

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ("EULA") ER EN JURIDISK BINDENDE AFTALE MELLEM DIG OG LOGITECH EUROPE S.A. ("Logitech"). DU BØR LÆSE AFTALEN GRUNDIGT INDEN DU INSTALLERER SOFTWAREN ELLER BRUGER LOGITECH- PRODUKTET. VED AT INSTALLERE SOFTWAREN ELLER BRUGE DIT LOGITECH- PRODUKT ACCEPTERER DU BETINGELSERNE I DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE BETINGELSERNE I DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE, KAN DU RETURNERE PRODUKTET MED HENBLIK PÅ REFUSION I HENHOLD TIL VILKÅR OG BETINGELSER I DEN GÆLDENDE TILBAGEBETALINGSPOLITIK FOR SALGSSTEDET.

HVIS DU ER UNDER DEN LOVBESTEMTE MINIMUMSALDER I DET LAND ELLER DEN REGION, HVOR DU BOR, SKAL DU FÅ DINE FORÆLDRE ELLER DIN VÆRGE TIL AT LÆSE OG ACCEPTERE VILKÅRENE I DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE.

HVIS DU BOR I (ELLER HVIS VIRKSOMHEDENS PRIMÆRE ADRESSE LIGGER I) USA OG BRUGER SOFTWAREN ELLER PRODUKTET UDELUKKENDE TIL PERSONLIG BRUG ELLER BRUG I HJEMMET, SKAL DU LÆSE AFSNIT 17 HERUNDER, DA DET ANGIVER AT TVISTER ER UNDERLAGT MÆGLING I HENHOLD TIL REGLERNE FOR KUNDEMÆGLING.

SOM BESKREVET NEDENFOR I AFSNIT 4 ACCEPTERER DU AUTOMATISKE SOFTWAREOPDATERINGER. HVIS DU IKKE ACCEPTERER BETINGELSER, MÅ DU IKKE BRUGE PRODUKTET ELLER INSTALLERE SOFTWAREN.

AFSNITTET OM PRODUKTBEGRÆNSNINGER NEDENFOR ANGIVER VIGTIGE BEGRÆNSNINGER I SOFTWAREN OG RELATEREDE TJENESTER I FORBINDELSE MED SIKKERHED I LEVETIDEN OG KRITISK BRUG. DU BØR LÆSE DETTE AFSNIT GRUNDIGT DA DU ANERKENDER OG INDVILGER I DEM.

"Software" betyder: (i) alle softwareprogrammer eller applikationer, herunder softwareprogrammer, der er downloadet og installeret på en computer eller en mobilenhed (ii) alt software i form af indlejret software i et Logitech-produkt (iii) enhver relateret dokumentation, ændrede versioner heraf, opgraderinger eller forbedringer af sådan software (medmindre det udtrykkeligt er angivet under forskellige vilkår på tidspunktet for opdatering eller download), alle efterfølgende versioner, kopier af sådan software.

Disse betingelser giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre juridiske rettigheder herudover som kan varierer alt efter retsområde.

 

1. Licens.

I henhold til betingelserne i denne slutbrugerlicensaftale giver Logitech dig en ikke-eksklusiv tilladelse til at bruge Softwaren udelukkende sammen med det Logitech-produkt du har købt, eller den Logitech-tjeneste du bruger. Bortset fra indlejret software i et Logitech-produkt må softwaren kun kopieres til backup- og arkiveringsformål for at understøtte din brug af softwaren som tilladt herunder og for at gøre den tilgængelig internt i husstanden eller på et internt virksomhedsnetværk og kun til download på enheder, som du ejer eller styrer, indenfor din husstand eller virksomhed, men kun til brug af softwaren som det er angivet heri. Eventuelle kopier skal inkludere alle de meddelelser om copyright og anden ophavsret som findes i originalen. For indlejret software i et Logitech-produkt gælder, at du kun må bruge en (1) kopi udelukkende på Logitech-produktet, der er i din besiddelse eller under din kontrol, eller sammen med den Logitech-tjeneste, der bruges af dig. Du kan permanent videregive softwaren til en anden person ved permanent at videregive det Logitech-produkt der bruger softwaren, så længe den person indvilger i at være underlagt denne slutbrugerlicensaftale, og at du ved denne videregivelse stopper med at bruge produktet og softwaren.

 

2. Begrænsninger.

Du har ikke tilladelse til (og må ikke give andre tilladelse til) at: (A) licensere, sælge, leje, lease eller videregive (undtaget som udtrykkeligt tilladt i afsnit 1), distribuere, hoste, outsource, offentliggøre eller på anden måde kommercielt udnytte softwaren eller gøre softwaren tilgængelig for nogen tredjepart; (B) kopiere softwaren (undtaget som udtrykkeligt tilladt i afsnit 1); (C) dekompilere, adskille, foretage reverse engineering af eller forsøge at aflede kildekoden på eller skabe afledte versioner af eller et installationsprogram for softwaren eller nogen del af den (undtagen som udtrykkeligt tilladt i henhold til gældende lovgivning), (D) fjerne eller ændre varemærker, logoer, copyright eller andre meddelelser om ophavsret, signaturforklaringer, symboler eller mærkater på softwaren.

 

3. Ejerskab.

Logitech og dets licensgivere ejer og bevarer alle rettigheder og ejendomsret til softwaren og alle copyright og andre intellektuelle rettigheder heri. Softwaren er licenseret og ikke solgt til dig af Logitech, og Logitech forbeholder sig alle rettigheder der ikke udtrykkeligt er givet til dig.

 

4. Automatiske softwareopdateringer.

Logitech kan fra tid til anden levere fejlrettelser, opdateringer, opgraderinger og andre ændringer til softwaren ("opdateringer"). Disse opdateringer kan blive installeret automatisk uden yderligere varsel og uden at der skal gives yderligere samtykke. Du accepterer disse automatiske opdateringer. Hvis du ikke ønsker disse opdateringer, har du kun mulighed for at holde op med at bruge produktet. Vilkårene i denne slutbrugerlicensaftale dækker opdateringer fra Logitech der erstatter og/eller supplerer softwaren i dens oprindelige form, medmindre sådanne opdateringer ledsages af en separat licens. I så fald er det vilkårene i den pågældende licens der er gældende.

 

5. App-butik.

Hvis du har downloadet softwaren fra et app-marked eller et app-butik, som f.eks. Apple App Store, Apple Mac Store eller Google Play ("app-butik"), er du også underlagt eventuelle brugsvilkår for den app-butik. Hvis din brug af softwaren er underlagt en app-butiks brugsvilkår, vil app-butikkens brugsvilkår være gældende i tilfælde af modstridende eller tvetydige oplysninger i app-butikkens brugsvilkår og denne slutbrugerlicensaftale, men kun i den grad der er nødvendig for at løse eventuelle konflikter eller tvetydigheder, og betingelserne i slutbrugerlicensaftalen vil ellers fortsat være i kraft i sin fuldstændighed. Du anerkender, at (i) denne slutbrugerlicensaftale er indgået mellem Logitech og dig, og ikke med App Store; (ii) App

Store har ingen forpligtelse til at yde nogen support eller vedligeholdelse overhovedet i forbindelse med software, der downloades derfra; (iii) Logitech, ikke App Store, er ansvarlig som angivet i denne slutbrugerlicensaftale, i det omfang det ikke er fraskrevet, for produktgaranti, produktkrav og krav til immaterielle rettigheder for softwaren, der er hentet fra en App Store. Under alle omstændigheder vil App Stores maksimale ansvar for enhver garanti være tilbagebetaling af købsprisen (om nogen) for Softwaren; (iv) Apple og dets datterselskaber er tredjepartsmedlemmer i denne slutbrugerlicensaftale for software hentet fra Apple App Store og Mac Store.

 

6. Beskyttelse af personlige oplysninger.

Vores fortrolighedspolitik er beskrevet i vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger samt i særskilte fortrolighedserklæringer (samlet "Politik om beskyttelse af personlige oplysninger"), der medfølger, når en software, en app, et produkt eller en tjeneste købes, downloades eller bruges. Ved at installere Softwaren, bruge Logitech-produkter eller give os dine personlige oplysninger, accepterer du og giver samtykke til de fremgangsmåder, vilkår og betingelser, der er beskrevet i Politik om beskyttelse af personlige oplysninger samt i særskilte fortrolighedserklæringer. Vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger er medtaget i denne slutbrugerlicensaftale ved henvisning.

 

7. Open source.

Denne slutbrugerlicensaftale gælder ikke for eventuel open source-software som kan være inkluderet i softwaren ("open source-komponenter"). Der kan være en liste over open source- komponenterne i softwaren og tilhørende licenser på: http://opensource.logitech.com. Din brug af hvert open source-komponent er underlagt betingelserne i hver gældende slutbrugerlicensaftale der følger med en sådan open source-komponent. Du skal acceptere vilkårene for hver gældende licens. Hvis du ikke gør det, bør du ikke bruge softwaren. Disse vilkår i slutbrugerlicensaftalen hverken begrænser eller giver dig rettigheder der går forud for dine rettigheder i henhold til betingelserne i licensaftalen for open source-komponenter.

 

8. Tredjepartssoftware.

Softwaren og produktet kan bruges i forbindelse med andre produkter og software og kan indeholde link eller grænseflader til, samt indhold og data fra, tredjepartssoftware ("tredjepartssoftware"). Brugen af sådan tredjepartssoftware er underlagt de vilkår der er angivet af licensgiver af denne tredjepartssoftware, herunder tredjepartens politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Ved at få adgang til eller bruge tredjepartssoftware accepterer du at overholde gældende tredjepartsbetingelser. Logitech yder ingen garantier omkring brugen eller tilgængeligheden af denne type tredjepartssoftware. Hverken Logitech eller dennes licensgivere er ansvarlige for manglende tilgængelighed eller fjernelse af denne type tredjepartssoftware.

 

9. Ophør.

Slutbrugerlicensaftalen gælder indtil den bliver opsagt. Begge parter kan opsige denne slutbrugerlicensaftale til hver en tid og af en hvilken som helst grund. Din ret til at bruge softwaren ophører automatisk og uden varsel fra Logitech hvis du bryder betingelserne i denne slutbrugerlicensaftale. Ved aftalens ophør skal du holde op med at bruge softwaren og fjerne alle de kopier af softwaren du besidder eller bruger. Betingelserne i afsnit 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17 og 18 vil fortsat være i kraft efter aftalens ophør. Logitech giver ingen garanti for softwarens tilgængelighed i fremtiden eller for eventuelle opdateringer og skal ikke stå til ansvar for eventuel manglende tilgængelighed eller fjernelse af softwaren eller opdateringer. Logitech er ikke ansvarlig for at yde vedligeholdelse eller supporttjenester i forbindelse med softwaren.

 

10. Ansvarsfraskrivelse.

OG TJENESTER TIL DEN GRÆNSE SOM SÆTTES AF LOVEN, LEVERES LOGITECHS SOFTWARE SOM DE ER, MED EVENTUELLE FEJL OG UDEN NOGEN FORMER FOR GARANTI. DU ANERKENDER UDTRYKKELIGT OG ACCEPTERER FØLGENDE: I DET OMFANG DER TILLADES UNDER GÆLDENDE LOVGIVNING, BRUGER DU LOGITECH-SOFTWAREN OG -TJENESTERNE PÅ EGEN RISIKO, OG DEN FULDE RISIKO, HVAD ANGÅR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, FUNKTION, NØJAGTIGHED OG INDSATS PÅHVILER DIG. LOGITECH OG DERES LICENSGIVERE FRASKRIVER SIG HERMED ALLE GARANTIER, BÅDE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE, I FORBINDELSE MED LOGITECHS SOFTWARE OG TJENESTER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL STILTIENDE INDESTÅELSE FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, NØJAGTIGHED, UFORSTYRRET BENYTTELSE SAMT AT TREDJEPARTS OPHAVSRET IKKE KRÆNKES. LOGITECH GARANTERER IKKE AT DU FÅR UBETINGET GLÆDE AF LOGITECHS SOFTWARE ELLER TJENESTER OG GARANTERER HELLER IKKE AT FUNKTIONERNE LEVER OP TIL DINE KRAV, AT LOGITECHS SOFTWARE OG TJENESTER KAN BRUGES UDEN AFBRYDELSER ELLER FEJL ELLER AT FEJL I LOGITECHS SOFTWARE ELLER TJENESTER BLIVER UDBEDRET. INGEN LOGITECH-FORHANDLER, - AGENT ELLER -MEDARBEJDER ER AUTORISERET TIL AT FORETAGE ÆNDRINGER AF, UDVIDELSER AF ELLER TILFØJELSER TIL DENNE GARANTI. I visse lande og retsområder tillades der ikke en udelukkelse af underforståede garantier eller begrænsninger af forbrugeres lovfæstede rettigheder, så ovenfor anførte udelukkelser og begrænsninger gælder muligvis ikke for dig.

 

11. Begrænsning af ansvar.

I DET OMFANG LOVGIVNINGEN TILLADER DET, KAN LOGITECH ELLER LOGITECHS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DRAGES TIL ANSVAR FOR OMKOSTNINGER VED ANSKAFFELSE AF ERSTATNINGSPRODUKTER, SOFTWARE ELLER -TJENESTER, TAB AF FORTJENESTE, TAB AF OPLYSNINGER ELLER DATA ELLER ANDRE SÆRSKILT DOKUMENTEREDE, DIREKTE ELLER INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF: SALG, LICENSERING ELLER BRUG AF ELLER UEGNETHED TIL AT BENYTTE NOGET LOGITECH-PRODUKT, SOFTWARE ELLER NOGEN LOGITECH-TJENESTE, UANSET GRUND OG UANSET OM DER ER TALE OM KONTRAKTLIGT ANSVAR, TORT ELLER ANDET ANSVAR, OGSÅ SELVOM LOGITECH ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR AT SÅDANNE SKADER KAN OPSTÅ. LOGITECHS OG LOGITECHS LICENSGIVERES SAMLEDE ERSTATNINGSPLIGT KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DEN FAKTISKE PRIS SOM BLEV BETALT FOR DET LOGITECH-PRODUKT, SOFTWARE ELLER DEN YDELSE SOM ER ANLEDNING TIL ERSTATNINGSPLIGTEN. Foregående begrænsninger gælder også selvom produktet ikke kan bruges til det erklærede formål. Visse lande og retsområder tillader ikke en udelukkelse eller begrænsning af tilfældige skader eller følgeskader, så den ovenfor anførte begrænsning gælder muligvis ikke for dig. Ovenstående begrænsninger er ikke gældende i tilfælde af personskade hvor, og i den udstrækning, den gældende ret kræver ansvarspådragelse.

 

12. Produktbegrænsninger.

SOFTWAREN ER IKKE BEREGNET TIL BRUG I FORBINDELSE MED DRIFTEN AF KERNEKRAFTVÆRKER, FLYNAVIGATION, KOMMUNIKATIONSSYSTEMER, SYSTEMER TIL KONTROL AF FLYTRAFIK, MEDICINALUDSTYR ELLER ANDET UDSTYR HVOR EN FEJL I SOFTWAREN KAN MEDFØRE DØDSFALD, PERSONSKADE ELLER ALVORLIGE PERSON- ELLER MILJØSKADER. DU ANERKENDER AT SOFTWAREN IKKE ER CERTIFICERET TIL NØDFORMÅL OG BØR IKKE BRUGES TIL DETTE FORMÅL. LOGITECH OVERVÅGER IKKE MEDDELELSER OM NØDSITUATIONER OG ER IKKE ANSVARLIG FOR AT SENDE NØDTJENESTER TIL DIT HJEM.

 

13. Slutbrugere i amerikanske myndigheder.

Softwaren er en "kommerciel vare" som defineret i 48 C.F.R. 2.101 bestående af "kommerciel computersoftware" og "dokumentation til kommerciel computersoftware" og licenseres til slutbrugere hos amerikanske myndigheder (a) udelukkende som kommercielle varer og (b) udelukkende med de rettigheder der gives til alle andre slutbrugere som angivet i betingelserne i denne slutbrugerlicensaftale. Ikke offentliggjorte rettigheder forbeholdes ifølge reglerne om ophavsret i USA.

 

14. Eksportrestriktioner.

Du accepterer at du ikke må eksportere eller geneksportere softwaren på en måde som overtræder gældende lovgivning og bestemmelser, herunder men ikke begrænset til lovene i USA, EU, Schweiz og/eller lovene eller bestemmelserne i de retsområder hvor softwaren er købt.

 

15. Agenter og tredjepartskøbere.

Hvis du køber softwaren på vegne af en anden person, organisation eller virksomhed, garanterer du at du har myndighed til at binde den tredjepart på hvis vegne du køber softwaren, til denne slutbrugerlicensaftales betingelser. Du angiver at du er myndig i dit retsområde til at bruge og have adgang til softwaren og til at indgå i denne slutbrugerlicensaftale.

 

16. Kontrol og udøvelse af regler.

Hvis du befinder dig i USA, er denne slutbrugerlicensaftale underlagt og skal fortolkes udelukkende i overensstemmelse med amerikansk og californisk lov uden hensyntagen til eller anvendelse af muligheden for at vælge gældende lov. Hvis du er bosat uden for USA, fortolkes denne slutbrugerlicensaftale udelukkende i overensstemmelse med schweizisk lov. Hvis en bestemmelse i denne slutbrugerlicensaftale er ugyldig, er parterne alligevel enige om at parternes intentioner som de fremstår i denne forordning, samt andre forordninger i denne slutbrugerlicensaftale, fortsat vil være i kraft og gyldige.

Hvis du bor i USA og kun bruger Softwaren eller Produktet til privat brug eller brug i hjemmet, gælder afsnit 17 for dig:

 

17. Mægling.

Enhver tvist mellem dig og Logitech skal løses via endegyldig og bindende mægling foretaget under reglerne fremsat i Consumer Arbitration Rules ("Regler") fra American Arbitration Association, med undtagelse af tvister som omhandler småsager. Disse kan, hvis en af parterne ønsker det, blive bragt til en domstol med den nødvendige jurisdiktion inden for småsager inden en mægler tilkaldes. Mæglingen foretages af en enkelt mægler som enten er udpeget efter gensidig aftale mellem parterne eller som følge af den udvælgelsesproces der er beskrevet i reglerne. Udgifterne ved mægling fordeles mellem parterne som beskrevet i reglerne. Mæglerens kendelse er endelig og bindende og kan ikke ankes af parterne. FOR AT UNDGÅ BEVISTAB OG SIKRE HURTIG AFKLARING AF KRAV, DER OPSTÅR I HENHOLD TIL DENNE AFTALE, SKAL EN PART, DER STILLER ET HVILKET SOM HELST KRAV I HENHOLD TIL DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE, GIVE DEN ANDEN PART SKRIFTLIG MEDDELELSE OM GRUNDLAGET FOR SIT KRAV INDEN FOR ET (1) ÅR ELLER INDEN FOR DEN MINIMUMSTID DER KRÆVES I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN HVIS DET ER MERE END ET (1) ÅR FRA DATOEN FOR HÆNDELSEN ELLER DE FAKTA, DER GIVER ANLEDNING TIL KRAVET, ELLERS GIVER DEN PÅGÆLDENDE DERVED AFKALD PÅ RETTEN TIL AT FORFØLGE ET KRAV BASERET PÅ EN SÅDAN HÆNDELSE ELLER SÅDANNE FAKTA.

 

18. Komplet aftale; styrende sprog.

Denne aftale udgør den komplette aftale mellem dig og Logitech og erstatter alle tidligere aftaler, skriftlige eller mundtlige, hvad angår softwaren. Oversættelserne af denne slutbrugerlicensaftale stilles til rådighed på grund af lokale krav og hvis der er modstridende oplysninger i den engelske og ikke-engelske udgave, vil den engelske udgave være den gældende.

Software je chráněn zákony Spojených států amerických na ochranu autorských práv a ustanoveními mezinárodních dohod. Neoprávněné rozmnožování a distribuce Softwaru jsou trestné podle občanského a trestního práva.

© 2018 Logitech. Všechna práva vyhrazena

Indkøbsvogn

Din indkøbsvogn er nu tom. Begynd at handle nu