Πολιτική ανεπιθύμητων υποβολών

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Pangea temporary hotfixes here

Πολιτική αυτόκλητων υποβολών

Όροι και προϋποθέσεις αυτόκλητων υποβολών

Η Logitech αποδέχεται την υποβολή αιτημάτων μόνο για μη εμπιστευτικά και μη αποκλειστικά στοιχεία. Με την υποβολή των στοιχείων σας, αποδέχεστε ότι όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω αυτής της διαδικασίας θεωρούνται μη εμπιστευτικές και μη αποκλειστικές. Αποδέχεστε, επίσης, ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται θεωρούνται ως ιδιοκτησία της Logitech, ότι η Logitech μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που υποβάλετε για οποιονδήποτε σκοπό και ότι η Logitech δεν θα υπογράψει Σύμβαση εμπιστευτικότητας ή μη κοινοποίησης όσον αφορά τα στοιχεία που υποβάλετε. Ο μόνος σκοπός αυτής της πολιτικής είναι η αποφυγή ενδεχόμενων παρανοήσεων ή διενέξεων σε περίπτωση που τα προϊόντα ή οι τεχνολογίες της Logitech είναι παρόμοιες νε ιδέες που έχουν αποσταλεί στη Logitech. 

Εάν αποδέχεστε αυτούς τους όρους και θέλετε να συνεχίσετε με τη διαδικασία υποβολής, επιλέξτε το πλαίσιο "Αποδοχή" που βρίσκεται παρακάτω:

Αποδοχή