Laajennettu B2B-takuu

SIIRRY PÄÄSISÄLTÖÖN
Pangea temporary hotfixes here

LAAJENNETTU B2B-TAKUU

LOGITECH
Laajennettu B2B-takuu – Käyttöehdot
Sovelletaan tuotteisiin, jotka on ostettu 9.11.2020 jälkeen

1. Logitech laajentaa määrättyihin Logitechin valmistamiin laitteistotuotteisiin (”tuotteet”) sovellettavaa vakiotakuukautta. (”laajennettu takuu”). Laajennettu takuu ei koske muiden valmistajien tuotteita tai komponentteja. Tuotteeseen sovellettava laajennettu takuu kattaa tuotteeseen sisältyvät, Logitechin valmistamat komponentit lukuun ottamatta erikseen myytäviä komponentteja ja kulutushyödykkeitä.

2. Laajennetun takuun ostaminen oikeuttaa yritysasiakkaan, joka ostaa tuotteen omaan käyttöönsä (ei siis kaupalliseen jälleenmyyntiin) (”loppuasiakas”), sovellettavaa vakiotakuukautta pidempään takuukauteen, joka vastaa soveltuvan tilauksen mukaista valittua pidennystä. Kuluttajilla ei ole oikeutta ostaa laajennettua takuuta.

3. Laajennetun takuun voi ostaa vain tuotteen ostohetkellä tai 30 päivän kuluessa asianomaisen tuotteen ostopäivästä. Jos laajennetun takuun tilaus vastaanotetaan mainitun kauden jälkeen, Logitech voi harkintansa mukaan kieltäytyä hyväksymästä tilausta.

4. Nämä laajennetun yritystakuun ehdot (”laajennetun takuun ehdot”) lisätään Logitechin rajoitetun laitteistotakuun vakioversioon, joka on tähän nimenomaisesti sisällytetty viitteenä ja joka on voimassa. Siinä määrin kuin ristiriitaa esiintyy (i) laajennetun takuun ehtojen ja Logitechin rajoitetun laitteistotakuun ehtojen välillä, laajennetun takuun ehdot ovat etusijalla; (ii) laajennetun takuun ehtojen ja digitaalisten tai paperisten materiaalien välillä, laajennetun takuun ehdot ovat etusijalla.


5. Kun vakiotakuukauden voimassaoloaika päättyy, laajennetun takuun seurauksena takuuta jatketaan takuun ehtojen mukaisesti ostettua pidennystä vastaavasti. Logitech hyväksyy takuuvaateen Logitechin rajoitetun laitteistotakuun ehtojen mukaisesti. Jos Logitech hyväksyy laajennetun takuun mukaisen vaateen, se voi halutessaan (i) korjata tuotteen tai vaihtaa sen samaan tuotteeseen tai samanarvoiseen tuotteeseen. Tietyissä tapauksissa, joissa komponentteja pitää korjata tai vaihtaa eikä samaa mallia ole enää saatavilla, Logitech voi vaihtaa tuotteen samanarvoiseen, uusinta mallia olevaan tuotteeseen tai (ii) tarjota hyvityksen. Viallisen tuotteen hyvitys lasketaan tuotteesta maksetun arvonlisäverottoman hinnan mukaan sillä edellytyksellä, että (a) viallisen tuotteen osto- ja hyvityshetken välinen käyttöarvo huomioidaan riittävän hyvin ja (b) hyvityssumma ei ylitä tuotteen kohtuudenmukaista markkinahintaa. Logitechin laskema hinta on lopullinen ja sitova, eikä sitä voi riitauttaa. Korvaavaa laitteistotuotetta koskee jäljellä olevan takuukauden kestävä takuu tai kolmenkymmenen (30) päivän takuu sen mukaan, kumpi on pitempi.

6. Kaikki laajennetun takuun mukaiset oikeudet päättyvät tai ne menetetään, eikä ostohintaa tai kuluja hyvitetä, jos loppuasiakas päättää palauttaa virheettömän yksikön tai valitsee viallisen yksikön kattavan hyvityslaskun sen sijaan, että hän lähettäisi takuupyynnön Logitechille.

7. Loppuasiakas suorittaa tässä osiossa kuvatut toimenpiteet ja noudattaa osiossa kuvattuja menettelytapoja: 

  1. Asiakas varmistaa takuun pidennyksestä annetun vahvistusasiakirjan oikeellisuuden ja sen, että kukin sarjanumero vastaa takuun kattaman soveltuvan tuotteen sarjanumeroa. Ristiriidat tulee ilmoittaa Logitechin tukeen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa.
  2. Asiakas ottaa yhteyttä nimenomaan Logitechin tukeen puhelimitse, sähköpostitse tai muulla Logitechin ilmoittamalla tavalla, jos tuotteessa ilmenee vika.
  3. Asiakas ilmoittaa Logitechille tiedot tuotteen mallista ja sarjanumerosta, ostopäivämäärän, tarkan kuvauksen ongelmasta sekä muut tiedot, joita Logitech kohtuuden rajoissa tarvitsee.
  4. Asiakas toimittaa Logitechille pyynnöstä kopion tuotteen kuitista, jossa näkyy ostopäivämäärä ja sarjanumero.
  5. Asiakas toimittaa Logitechille pyynnöstä kopion laajennetun takuun kuitista.

Jos loppuasiakas ei toimi vaatimuksen ja menettelytapojen mukaisesti, laajennettu takuu mitätöidään.

8. Laajennettu takuu rajoittuu Logitechin rajoitetun vakiolaitteistotakuun pidennykseen, joka lasketaan asianomaisen tuotteen ostopäivämäärästä. TÄMÄ LAAJENNETTU TAKUU EI OLE VAKUUTUS, JA SE ON VAKIOTAKUUN KESTOA PIDENTÄVÄ LISÄTAKUU. Takuu ei nimenomaisesti tai epäsuorasti kata mitään muita tai eroavia asianhaaroja kuin materiaali- ja valmistusviat, jotka Logitechin rajoitettu vakiolaitteistotakuu kattaa. Kaikkia Logitechin rajoitetussa laitteistotakuussa ilmoitettuja takuun poikkeuksia sovelletaan tähän laajennettuun takuuseen. Takuu ei kata muita asianhaaroja, kuten tapaturmaista tai satunnaista vahinkoa, epäsuoraa vahinkoa, menetystä, varkautta, varomatonta käsittelyä tai väärinkäyttöä.

9. Näiden ehtojen osapuolina ovat (i) Logitech Inc., jos loppuasiakas osti tuotteen Pohjois-Amerikasta tai Pohjois-Amerikassa toimivalta jälleenmyyjältä, (ii) Logitech Europe SA, jos loppuasiakas osti tuotteen EMEA-alueelta (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) tai EMEA-alueella toimivalta jälleenmyyjältä, (iii) Logitech Asia Pacific Limited, jos loppuasiakas osti tuotteen Aasian ja Tyynenmeren alueelta tai Aasian ja Tyynenmeren alueella toimivalta jälleenmyyjältä (yhdessä ”Logitech”).

10. Logitech pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa.

Ostoskori

Ostoskori on tyhjä. Aloita ostosten teko