Korlátozott garancia a hardverre

UGRÁS A FŐ TARTALOMRA
Pangea temporary hotfixes here

Logitech hardvertermékre vonatkozó korlátozott garancia

A Logitech az eredeti vásárló számára garanciát vállal arra, hogy a Logitech termék anyagában és kivitelezésében a vásárlás (vagy egyes joghatóságok területén a kiszállítás) időpontjától számítva a csomagoláson és/vagy a felhasználói útmutatóban feltüntetett ideig hibáktól mentes marad. Az információ úgy is megtekinthető, hogy a webhelyünk Online támogatási részén support.logi.com kiválasztja termékét. A jelen garancia nem ruházható át, és azt kizárólag a termék eredeti vásárlója érvényesítheti, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok kifejezetten másként rendelkeznek. A garancia meghatározott jogokat biztosít a vásárlónak, melyek a vonatkozó helyi jogszabályoknak megfelelően egyéb jogokkal – köztük hosszabb garanciaperiódussal – is kiegészülhetnek.

A garanciaérvényesítés módja

AHa Ön úgy gondolja, hogy garanciális igénye merülhetett fel, első lépésként keresse fel a support.logi.com webhelyet, ahol számos, értékes műszaki segítséget nyújtó támogatási és GyIK-oldalt talál.

AHa webhelyünkön nem talál megoldást, vegye fel a kapcsolatot azzal a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta. A jogos garanciaigények általában a vásárlás helyén érvényesíthetők.

AHa a garanciaigény nem érvényesíthető a terméket értékesítő kiskereskedőn keresztül, keresse fel a Garanciális támogatás – gyakori kérdések oldalt, ahol megtudhatja, hogyan veheti fel a kapcsolatot támogatási részlegünkkel.

Kártérítés

AAmennyiben a garanciában foglaltak nem teljesülnek, a Logitech saját belátása szerint kizárólag a következő formában vállalja a kártérítést: (1) a hardver javítása vagy cseréje, vagy (2) a teljes vételár visszafizetése. A hardvert a vásárlást igazoló nyugta vagy számla másolatával együtt vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy el kell juttatni a Logitech által meghatározott egyéb helyre. A szállítási és kezelési költségek a vevőt terhelik, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok kifejezetten másként rendelkeznek. A Logitech saját belátása szerint bármely hardverterméket új, felújított vagy használt alkatrészek felhasználásával javíthat vagy cserélhet. A Logitech a csereként adott hardverre a garancia eredeti időtartama lejártáig vagy harminc (30) napig vállal garanciát (attól függően, hogy melyik időtartam a hosszabb), kivéve, ha a vonatkozó helyi jogszabályok ennél hosszabb garanciális idő vállalását kötik ki.

AJelen garancia nem terjed ki a következőkből eredő meghibásodásokra vagy problémákra: (1) baleset, helytelen vagy nem rendeltetésszerű használat, illetve nem hivatalos szerviz által végzett javítás, átalakítás vagy szétszerelés; (2) helytelen karbantartás vagy használat, a termék használati utasításainak meg nem felelő használati módok, illetve nem megfelelő áramforráshoz való csatlakoztatás; (3) egyéb, nem a Logitech vállalattól származó fogyasztási cikkekkel, például csereakkumulátorral történő használat, kivéve ha a vonatkozó jogszabályok nem teszik lehetővé e korlátozások alkalmazását; (4) elveszett alkatrészek, amelyek az eredetileg értékesített Logitech hardvertermék tartozékát képezték; (5) nem Logitech márkájú eszközök, alkatrészek vagy kiegészítők, még abban az esetben sem, ha azokat a Logitech hardvertermékkel együtt értékesítették; (6) a nem a Logitech nyújtott szolgáltatások, amelyekhez a Logitech hardvertermék hozzáférést biztosít vagy amelyeket vezérel; (7) a természetes elhasználódás. 

AEzen korlátozott garancia semmilyen körülmények között nem vonatkozik semmilyen nem Logitech által gyártott elektronikus eszköz vagy személyes tulajdon cseréjére vagy ezekkel kapcsolatos pénzbeli visszatérítésére.  A garancia szintén nem vonatkozik olyan Logitech termékekre, amelyeket üzleti vállalkozások a felhasználók számára díjköteles internet-hozzáférés biztosítására használnak fel.

A felelősség korlátozása

AA LOGITECH NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMINEMŰ EGYEDI, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES VAGY EGYÉB KÁRÉRT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A BEVÉTELKIESÉST, NYERESÉG ELMARADÁSÁT VAGY ADATVESZTÉST (LEGYEN AZ AKÁR KÖZVETETT, AKÁR KÖZVETLEN), ILLETVE A TERMÉK BÁRMELY KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁJÁNAK MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÜZLETI KÁROKAT, AKKOR SEM, HA A LOGITECH ELŐZETESEN ÉRTESÜLT A KÁR BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. Egyes joghatóságok tiltják a különleges, közvetett, véletlen vagy következményes károkra vonatkozó felelősség korlátozását vagy kizárását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás nem vonatkozik Önre.

A vélelmezett garancia időtartama

AA GYÁRTÓ A JELEN HARDVERTERMÉK ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGÉVEL ÉS ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁVAL KAPCSOLATOS VALAMENNYI VÉLELMEZETT GARANCIA IDŐTARTAMÁT A VONATKOZÓ KIFEJEZETT GARANCIA IDŐTARTAMÁRA KORLÁTOZZA, KIVÉVE, HA A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ E KORLÁTOZÁS ALKALMAZÁSÁT. Néhány ország joghatósága tiltja a vélelmezett garancia időtartamának korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozás nem vonatkozik Önre.

Nemzeti jogszabályok

AA fogyasztóknak a fogyasztási cikkek értékesítését szabályozó, vonatkozó nemzeti jogrendszer jogokat biztosít. Ezeket a jelen korlátozott garancia kikötései és feltételei nem érintik.

Az egyéb garanciák kizárása

AA Logitech egyetlen kereskedője, képviselője vagy alkalmazottja sem jogosult arra, hogy a garanciát bármilyen módon módosítsa, meghosszabbítsa vagy kiterjessze.

Garanciális időtartamok

AAz Európai Unió területén a két évnél rövidebbnek jelzett garanciális időtartamok két évre hosszabbodnak.

A Logitech vállalat címe

ALogitech Europe S.A.
AEPFL – Quartier de l'Innovation
ADaniel Borel Innovation Center
ACH – 1015 Lausanne

Bevásárlókocsi

Az Ön bevásárlókocsija jelenleg üres. Vásárlás kezdése