Használati feltételek

Pangea temporary hotfixes here

Felhasználási feltételek

A jelen Használati feltételek (a továbbiakban: „Feltételek”) egyrészről Ön, másrészről a Logitech között létrejött, jogilag kötelező megállapodás, amely ennek a Webhelynek a látogató, tartalomfejlesztő vagy regisztrált felhasználó által történt használatát szabályozza. A Webhely használata, elérése és a Webhelyen történő információ-közzététel feltételezi, hogy Ön teljesíti ezen Feltételeket, így kérjük, a Szolgáltatások használata előtt alaposan tanulmányozza őket. A Logitech fenntartja a jogot, hogy amennyiben az ezen a Webhelyen közzétett feltételeket és szabályokat, beleértve a jelen Feltételeket nem tartja be, vagy bármilyen egyéb okból, bármikor korlátozza vagy megszüntesse az Önnek a Webhelyhez való hozzáférését, vagy megszüntesse vagy felfüggessze a regisztrációját.

A LOGITECH WEBHELYÉNEK FELKERESÉSÉVEL ÉS BÁRMILYEN HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA A JELEN FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN NEM ÉRT EGYET AZ ÖSSZES FELTÉTELLEL, SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NE HASZNÁLJA A WEBHELYET ÉS NE TEGYEN KÖZZÉ OTT INFORMÁCIÓKAT.

A feltételek módosításai

A Logitech a Feltételeket bármikor megváltoztathatja, módosíthatja és frissítheti, illetve új feltételeket támaszthat vagy eltávolíthat egyes feltételeket. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a Feltételek változásait. Amennyiben a változások közzétételét követően tovább használja a Webhelyet, az a változások elfogadását jelenti.

A webhely módosításai

Célunk, hogy folyamatosan fejlesszük és hasznosabbá tegyük a Webhelyet az Ön számára, ezért lehet, hogy további szolgáltatásokat vezetünk be, vagy módosítjuk a meglévőeket. Amennyiben a Logitech ilyen módosításokat végez, a Feltételeknek alkalmazkodni kell az új szolgáltatásokhoz illetve a meglévő szolgáltatások módosításaihoz.

Felhasználói adatok

A Webhely egyes részeinek használatához személyes adatokat kell megadnia, például az utónevét, az e-mail címét, jelszavát, városát, országát vagy irányítószámát. Ön teljes mértékben felelős a fiókadatok, beleértve a jelszó titokban tartásáért, illetve bármely és valamennyi tevékenységért, amelyet fiókján keresztül végrehajt. Ön elfogadja, hogy azonnal értesíti a Logitech vállalatot, ha fiókját vagy jelszavát jogosulatlanul használják, illetve ha a biztonság bárminemű megsértése tudomására jut. Ön felelőssé tehető a Logitech vagy a Webhely más felhasználója vagy látogatója által elszenvedett károkért, amelyek azáltal keletkeztek, hogy Logitech azonosítóját, jelszavát vagy fiókját más személy használta.

Ön semmilyen esetben sem használhatja más Logitech azonosítóját, jelszavát vagy fiókját az adott Logitech azonosító, jelszó vagy fiók tulajdonosának kifejezett engedélye nélkül. A Logitech azonosító és jelszó egyéni használatra valók, és tilos megosztani ezeket. A csoportos vagy általános fiókok nem engedélyezettek. A Logitech nem vonható felelősségre olyan károk esetén, amelyek abból keletkeztek, hogy Ön nem tartotta be a jelen kötelezettségeket.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Logitech tiszteletben tartja a személyes adatai védelme iránti igényét, és gondoskodik a részünkre megadott személyes adatai védelméről. A Logitech adatvédelmi nyilatkozatát a következő helyen találja: www.logitech.com/privacy. A Webhely használatával elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit.

A Logitech biztonsági intézkedéseket foganatosított a Logitech hatáskörébe kerülő információk elvesztése, módosítása, illetve a velük való visszaélés elleni védelemre. Ezeket a biztonsági intézkedéseket adatvédelmi nyilatkozatunk írja le.

Bár a Logitech az Adatvédelmi nyilatkozatában meghatározott lépéseket megtette annak biztosítására, hogy a személyes adatait csak az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint továbbítsa és tegye közzé, a Logitech nem garantálja, hogy az Ön által megadott személyes adatokat mások nem szerezhetik meg és nem fejthetik vissza.

Terméktámogatási fórumok, blogok, értékelések és kritikák

A Logitech terméktámogatási fórumokat, blogokat, közösségi felületeket és csoportbeszélgetéseket hozott létre (jelenleg) angol nyelven, hogy Ön megoszthassa tapasztalatait, kérdezhessen és/vagy válaszolhasson kérdésekre, kritikát oszthasson meg a Logitech termékekről és szolgáltatásokról és egyéb tevékenységekhez (a továbbiakban együttesen: „Online közösségek”). Értékeljük, hogy a Logitech Online közösségei tükrözik felhasználóinak sokféleségét, és érdemes megosztani, tudást meríteni belőlük és részt venni bennük. E közösségi szellem megtartása érdekében tagjainknak, résztvevőinknek, tartalomfejlesztőinknek és felhasználóinknak be kell tartani egy sor (angol nyelven elérhető) alapelvet és szabályt. Ezek a szabályok beletartoznak a jelen Feltételekbe, és a következő helyen lehet elolvasni őket: www.logitech.com/support/guidelines.

Tartalom

A Webhelyen található összes szöveg, grafika, felhasználói vagy vizuális felület, védjegy, embléma, zene, hang, illusztráció, fénykép és számítógépes forráskód (összefoglaló néven „Tartalom”) – beleértve többek között a Tartalom megjelenését, szerkezetét, választékát, összhangját, kifejezésmódját, „látványát” és elrendezését – a Logitech tulajdonát képezi, kezelésében van, vagy engedéllyel használja azt. Az összes ilyen Tartalmat formatervezési mintaoltalom, szerzői jog, szabadalom, védjegyoltalom valamint több egyéb, szellemi tulajdonra és tisztességtelen versenyre vonatkozó jogszabály védi. Amennyiben nem vonatkozik külön megállapodás egy adott Tartalomra (pl. Szoftverlicenc-megállapodások, Szolgáltatási feltételek), a Logitech ezennel korlátozott engedélyt ad a jelen Feltételek hatálya alá eső Logitech-tartalom használatára, amíg az ilyen Logitech-tartalmat kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi, tájékozódási felhasználására használ.

Hacsak valamely vonatkozó megállapodás vagy maga a Tartalom kifejezetten nem engedélyezi, a Tartalom a Logitech és/vagy a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában vagy módon – beleértve többek között az elektronikus és mechanikus módszereket, fénymásolást, rögzítést és egyéb eljárásokat – nem másolható, reprodukálható, terjeszthető, közvetíthető, publikálható újra, tölthető le, jeleníthető meg, vagy tehető közzé. Nem „tükrözhet” továbbá semmilyen, ezen a Webhelyen vagy más szerveren tárolt Tartalmat a Logitech előzetes, kifejezett írásos engedélye nélkül.

Felhasználó tartalom közzététele

A Webhely egyes területei lehetővé teszik tartalom közzétételét, beleértve az Ön tapasztalatait, tanácsait, javaslatait, véleményeit, adatait, üzeneteit vagy egyéb anyagot (a továbbiakban: „Saját tartalom”). Felhívjuk rá a figyelmét, hogy ezek a területek felületek és nem bizalmas jellegűek. Saját tartalmat csak nyilvános felületeken tehet közzé, és csak ott, ahol engedélye van rá. Tilos olyan tartalom közzététele, amely a jelen Feltételeket vagy harmadik fél jogait sérti.

A Logitech nem tart igényt az Ön által feltett Saját tartalom tulajdonjogára. Azáltal azonban, hogy Saját tartalmat tesz közzé a Webhely nyilvános felületein, Ön állandó, visszavonhatatlan, jogdíjmentes jogot ad a Logitechnek, annak leányvállalatainak, partnereinek és kereskedőinek, hogy a Saját tartalmát felhasználják, sokszorosítsák, lejátsszák, megjelenítsék, terjesszék, adaptálják, belőle származó munkákat hozzanak létre, továbbengedélyezzék és reklámozzák a médiában bármely módon, és hogy az Ön nevét, kedvelt tartalmait, életrajzát, hangját, videó felvételeit, és fényképeit (amennyiben léteznek) hozzárendelje az Ön közzétételeihez. A Saját tartalmon túl, arra bátorítjuk, hogy adjon visszajelzést. Ön elfogadja, hogy bármilyen módon és korlátozás nélkül használhassuk az összes hozzászólását, tanácsát, ajánlásait, javaslatait, panaszait és más visszajelzéseit, melyeket a jelen Webhellyel, a Logitech termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatosan nyújt részünkre, és hogy a Logitech birtokolja az összes, a visszajelzései alapján vagy azok beépítésével született szellemi termék tulajdonjogát.

Jogellenes és betiltott használata tilos

A Webhely használatakor tilos:

 • A többi felhasználó akadályozása a Webhely használatában vagy élvezetében
 • Jogellenes, csalárd, rágalmazó, rasszista, szexista, obszcén, pornográf, gyalázó, fenyegető, visszaélő, gyűlölködő, sértő vagy más módon kifogásolható bármilyen információt közzétenni vagy továbbítani
 • Olyan információt közzétenni vagy továbbítani, amely bűncselekménynek minősülő magatartást, magánjogi jogsértést tartalmaz vagy arra bátorít, amely szakmai szolgáltatás engedély nélküli gyakorlásának minősül vagy más módon sérti a helyi, állami, nemzeti vagy külföldi törvényt, beleértve, de nem korlátozva a Egyesült Államok kivitel-ellenérzési jogszabályait és szabályzatát
 • A „Logitech” vagy „Logi” nevek, tartománynevek, védjegyek, emblémák vagy ismertetőjelek felhasználónévben vagy bármely más, olyan helyen való használata, amely arra utalhat, hogy Ön a Logitech alkalmazásában áll, vagy bármilyen más módon kötődik hozzá
 • Úgy tenni, mintha Ön egy másik személy vagy szervezet volna, egy másik személyt vagy szervezetet képviselne
 • Bármely más természetes vagy jogi személy privát szférájának, illetve személyiségi vagy tulajdonjogának megsértése
 • Hirdetés, kérelem, lánclevelek, piramis vagy Ponzi-rendszerek, befektetési lehetőségek vagy rendszerek vagy egyéb nem kívánt kereskedelmi közlemény (kivéve, ha a Logitech ezt kifejezetten engedélyezte) közzététele vagy továbbítása, vagy levélszemetelésben, adathalászatban vagy szolgáltatást felfüggesztő támadásokban való részvétel
 • Adatok, szoftverek vagy egyéb, e Webhelyen keresztül megszerzett tartalom közzététele, nyilvánossá tétele, továbbítása, lemásolása, terjesztése kereskedelmi célokra (amelyek eltérnek az adott adatok, szoftver és egyéb tartalom szolgáltatója által kifejezetten engedélyezettől)
 • A Webhely használata más webhelyek látogatottságának növelésére
 • Bármely más természetes vagy jogi személy intellektuális tulajdonjogának – egyebek mellett a szerzői jogainak, védjegyeinek és szabadalmainak – megsértése
 • Olyan adatok, szoftverek vagy egyéb, e Webhelyen keresztül megszerzett tartalom bármilyen módon történő feltöltése, közzététele, nyilvánossá tétele, továbbítása, sokszorosítása vagy terjesztése, amelyek szerzői joggal vagy egyéb tulajdoni joggal védettek, vagy ezek származtatott munkái, a szerzői vagy tulajdoni jog tulajdonosától nyert engedély nélkül
 • E Webhely vagy a Webhely származtatott munkái bármely részének bármilyen módon történő feltöltése, közzététele, nyilvánossá tétele, továbbítása, sokszorosítása vagy terjesztése, a Logitech előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, mivel ezt a Webhelyet az Egyesült Államok nemzetközi szerzői jogi törvényei védik
 • Olyan cselekedet, amely észszerűtlenül és aránytalanul nagy terhet ró ennek a Webhelynek az infrastruktúrájára vagy a Logitech rendszereire vagy hálózataira, vagy az e Webhelyhez vagy a Logitechhez kapcsolódó rendszerekre vagy hálózatokra
 • Címsorok hamisítása vagy azonosítók más módon történő manipulálása az ezen a Webhelyen vagy rajta keresztül a Logitechnek küldött üzenetek vagy továbbított üzenetek vagy ezen a Webhelyen vagy rajta keresztül kínált szolgáltatás eredetének elfedésére
 • Robot, spider, scraper vagy egyéb automatikus eszköz használata a Webhely vagy a szolgáltatások eléréséhez bármely célra a kifejezett írásbeli engedélyünk nélkül; ez a rendelkezés azonban nem vonatkozik a keresőgépek indexelésére vagy frissítésére
 • Vírust, trójai vírust, számítógépes férget vagy egyéb káros összetevőt tartalmazó információk vagy szoftverek közzététele vagy továbbítása
 • Olyan információk, fájlok vagy szoftverek közzététele vagy továbbítása, amely többek között vírust, trójai vírust, számítógépes férget, kémprogramot, hirdetési programot, crimeware-t, online graffiti taggert, droppert, rootkitet, billentyűleütést figyelő alkalmazásokat, botot vagy egyéb káros szoftverprogramot vagy programelemet tartalmaz
 
Hivatkozások harmadik felek webhelyeire és szolgáltatásaira

Arra törekszünk, hogy átfogó és hasznos forrásokkal tegyük könnyebbé a Webhely használatát, ezért a Webhely tartalmazhat olyan harmadik fél webhelyére való hivatkozásokat, amelyeket nem a Logitech ellenőriz. A Logitech nem felelős a hivatkozott webhelyek vagy az azok által tartalmazott hivatkozások tartalmáért vagy az általuk szolgáltatott termékért, vagy ezeknek a webhelyeknek a módosításáért vagy frissítéséért. A Logitech ezeket a hivatkozásokat csak a felhasználó kényelme kedvéért adja meg, és a hivatkozások megadása nem jelenti azt, hogy a Logitech támogatja, garantálja az ezeken a harmadik fél webhelyeken található tartalmat vagy termékeket, és nem vállal értük felelősséget.

A Webhely használatával kapcsolatban fontos tudnia, hogy mely szolgáltatások, termékek, ajánlatok és promóciók szolgáltatója harmadik fél, és nem a Logitech. Amennyiben úgy dönt, hogy harmadik fél szolgáltatását vagy termékét veszi igénybe, Ön a felelős a harmadik fél szolgáltatására vagy termékére vonatkozó feltételek elolvasásáért és megértéséért. Ön elfogadja, hogy a harmadik fél szolgáltatásának és termékének a teljesítményéért a harmadik fél és nem a Logitech a felelős.

Az ellenőrzés nem a Logitech feladata

A Logitechnek jogában áll, de nem kötelessége a mások által megadott Webhely-tartalmak ellenőrzése és/vagy eltávolítása. Előfordulhat, hogy egyes közösségeket vagy egyéb területeket ellenőrzünk a relevancia érdekében, ugyanakkor nem kötelességünk előre ellenőrizni a tartalmakat, és nem vagyunk felelősek az ilyen tartalom közzétételéért. Fenntartjuk a jogot, hogy elutasítsuk a tartalom közzétételét, az elküldött tartalmat szerkesszük, és bármilyen okból kifolyólag eltávolítsuk. Ezen túlmenően a Logitech nem felelős a tartalom eltávolításának sikertelenségért vagy késedelméért.

Eljárás szerzői jog megsértésének bejelentésekor

A Logitech tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonát. Amennyiben úgy gondolja, hogy a szerzői jogával rendelkező munkáját lemásolták és a Webhelyen oly módon érhető el, ami a szerzői jog megsértését jelenti, jelentse nálunk a szerzői jog megsértését. A kapcsolatfelvételnél adja meg a Logitech szerzői joggal foglalkozó munkatársának a következő adatokat:

 • A szerzői joggal védett munka vagy egyéb szellemi tulajdon teljes leírását, melynek megsértését jelenteni szeretné
 • A szerzői jog vagy egyéb szellemi jog tulajdonosa által elektronikusan vagy fizikailag aláírt meghatalmazás
 • A leírása annak, hogy a Webhelyen hol található az anyag, melynél a szerzői jog megsértését jelenti
 • Nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét
 • Egy nyilatkozatot Öntől, hogy jóhiszeműen úgy véli, hogy a szóban forgó felhasználást a szerzői jog tulajdonosa, képviselője vagy a jog nem engedélyezi
 • Egy Ön által a büntetőjogi felelősség tudatában aláírt nyilatkozat, mely szerint a fent megadott adatok helyesek, továbbá hogy Ön a szerzői jog vagy szellemi jog tulajdonosa, vagy jogosult a szerzői jog vagy szellemi jog tulajdonosának nevében eljárni

 

A Logitech szerzői jogokkal foglalkozó munkatársai az alábbi címeken érhetők el:

Az Amerikai Egyesült Államokban
    Logitech Copyright Agent
    c/o Logitech Inc.
    7700 Gateway Blvd.
    Newark, CA 94560

Az Amerikai Egyesült Államokon kívül
    Logitech Copyright Agent
    c/o Logitech Europe S.A.
    EPFL – Quartier de l'Innovation
    Daniel Borel Innovation Center
    CH – 1015 Lausanne

E-mailben

http://support.logitech.com/response-center

A nem szerzői jog megsértésében írt megkeresések figyelmen kívül lesznek hagyva.

GARANCIA KIZÁRÁSA

A WEBHELYRE VONATKOZÓ VAGY ARRÓL HIVATKOZOTT MINDEN ANYAG, INFORMÁCIÓ, KÖZZÉTÉTEL, VÉLEMÉNYEK VAGY SZOLGÁLTATÁS A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG (KIVÉVE, AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉRŐ KERÜLT MEGHATÁROZÁSRA) JELENLEGI ÁLLAPOTUKBAN ÉS FORMÁJUKBAN, ÖSSZES HIBÁJUKKAL EGYÜTT BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BÁRMINEMŰ GARANCIA NÉLKÜL. A LOGITECH ÉS SZOLGÁLTATÓI, HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓK ÉS PARTNEREK (A TOVÁBBIAKBAN „SZOLGÁLTATÓK”) EZÚTON KIZÁRNAK MINDEN GARANCIÁT, LEGYEN AZ KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, BELEÉRTVE (DE NEM KIZÁRÓLAG) AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGÉVEL, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁVAL, ZAVARTALAN TULAJDONLÁSSAL ÉS JOGCÍMMEL KAPCSOLATOS IGÉNYEKET. A LOGITECH NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ÉS NEM TEKINTI SAJÁTJÁNAK A WEBOLDALON KERESZTÜL MEGJELENÍTETT, FELTÖLTÖTT VAGY KÖZZÉTETT TANÁCSOK, VÉLEMÉNYEK, KIJELENTÉSEK VAGY EGYÉB ADATOK PONTOSSÁGÁT, AKTUALITÁSÁT VAGY MEGBÍZHATÓSÁGÁT. A LOGITECH ÉS SZOLGÁLTATÓI NEM GARANTÁLJÁK, HOGY A WEBHELY MEGFELEL KÖVETELMÉNYEIKNEK VAGY ELVÁRÁSAIKNAK; HOGY A WEBHELY VAGY A WEBHELYRŐL HIVATKOZOTT BÁRMILYEN INFORMÁCIÓ, KÖZZÉTÉTEL, VÉLEMÉNY VAGY SZOLGÁLTATÁS ELÉRÉSE ZAVARTALAN, IDŐSZERŰ, BIZTONSÁGOS VAGY HIBAMENTES LESZ; TOVÁBBÁ HOGY ENNEK A HASZNÁLATNAK AZ EREDMÉNYEI PONTOSAK ÉS MEGBÍZHATÓAK LESZNEK, VAGY MEGFELELNEK CÉLJAIKNAK. A LOGITECH NEM TUDJA BIZTOSÍTANI, HOGY A WEBHELYRŐL LETÖLTÖTT BÁRMELY FÁJL VAGY ADAT VÍRUSTÓL, ROSSZINDULATÚ SZOFTVEREKTŐL, FERTŐZÉSEKTŐL VAGY ROMBOLÓ MŰKÖDÉSTŐL MENTES LESZ. EZEK KÖRÉBE TARTOZNAK (DE NEM KIZÁRÓLAG) A VÍRUSOK, ROSSZINDULATÚ SZOFTVEREK, TRÓJAI VÍRUSOK, FÉRGEK, ADWARE, KÉMPROGRAMOK, CRIMEWARE, ONLINE GRAFFITI TAGGER, DROPPEREK, ROOTKITEK, BILLENTYŰLEÜTÉST FIGYELŐ ALKALMAZÁSOK, BOTOK VAGY EGYÉB VESZÉLYES SZOFTVEREK VAGY PROGRAMELEMEK. A LOGITECH NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE HARMADIK FÉL VAGY PARTNER VISELKEDÉSÉÉRT, LEGYEN AZ OFFLINE VAGY ONLINE. A LOGITECHTŐL, A SZOLGÁLTATÓITÓL VAGY EGYÉB MÓDON BESZERZETT SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI INFORMÁCIÓ SEM MÓDOSÍTJA EZT A KIZÁRÁST. Néhány ország joghatósága nem teszi lehetővé ezen korlátozásokat, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozás nem érvényes az Ön joghatóságában.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

ÖN KIFEJEZETTEN MEGÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY A LOGITECH (VAGY A LOGITECH TISZTVISELŐI, VEZETŐI, BEFEKTETŐI, TÁRSVÁLLALKOZÁSAI, ÜGYNÖKEI, MEGBÍZOTTJAI, KÉPVISELŐI, SZOLGÁLTATÓI, PARTNEREI VAGY MUNKATÁRSAI) NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN KÖZVETLEN KÁRÉRT VAGY SEMMILYEN SPECIÁLIS, KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ELŐRE NEM LÁTHATÓ, JÁRULÉKOS KÁRÉRT – BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A HASZNÁLATI LEHETŐSÉG ELVESZTÉSÉT, ADATVESZTÉST, NYERESÉGKIESÉST VAGY EGYÉB IMMATERIÁLIS VESZTESÉGEKET (AKKOR SEM, HA A LOGITECH ELŐZETESEN ÉRTESÜLT A KÁR BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL), MELYEK A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL VAGY SZAKSZERŰTLEN HASZNÁLATÁBÓL, A SZOLGÁLTATÁSOK MEGSZŰNÉSÉBŐL VAGY MEGSZÜNTETÉSÉBŐL, AZ ÁTVITELE VAGY ADATAI JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉSÉBŐL VAGY MÓDOSÍTÁSÁBÓL, A SZOLGÁLTATÁS TARTALMÁNAK HIBÁIBÓL VAGY HIÁNYOSSÁGAIBÓL, BÁRMELY HARMADIK FÉL A SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATAIBÓL VAGY VISELKEDÉSÉBŐL, A SZOLGÁLTATÁS ÁLTAL NYÚJTOTT VAGY HIVATKOZOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL VAGY INFORMÁCIÓKBÓL, VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB OKOKBÓL KELETKEZTEK. A LOGITECHET ÉS SZOLGÁLTATÓIT TERHELŐ, A WEBHELY HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TELJES FELELŐSSÉG MÉRTÉKE SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM HALADHATJA MEG AZ ÖN ÁLTAL A LOGITECH SZÁMÁRA AZ ADOTT WEBHELY HASZNÁLATÁRA AZ ELŐZŐ ÉVBEN FIZETETT ÖSSZEGET VAGY A 100,00 USD-T (AMELYIK ÖSSZEG KEVESEBB). Néhány ország joghatósága, például New Jersey-é, nem teszi lehetővé ezen korlátozásokat, így a fenti korlátozás nem érvényes New Jersey-ben, és előfordulhat, hogy az Ön joghatóságában sem.

Kártalanítás

Ön köteles kártalanítani, megóvni és mentesíteni a Logitechet, annak leányvállalatait, illetve azok tisztségviselőit, alkalmazottait, és ügynökeit minden olyan követeléssel, igénnyel, kárral, költséggel, és kötelezettségtől – beleértve az ésszerű mértékű ügyvédi díjakat is, amelyet egy harmadik fél támaszt az Ön helytelen Webhely-használatából vagy azok használatának elmulasztásából fakadóan, ami a feltételek megsértését jelenti. A Logitech fenntartja magának a jogot, hogy maga vállalja a kizárólagos védelmet és ellenőrzést minden olyan ügyben, melyben Ön kötelezhető kártalanításra, továbbá vállalja, hogy ésszerű mértékben együttműködik bármely igény védelmében. A fentiekben leírt kártalanítási rendelkezés nem érvényes, amennyiben az igények, követelések, károk, költségek, kötelezettségek a Logitech saját gondatlanságából, csalárdságából, szándékos sértésből vagy a törvény szándékos megszegéséből származnak.

Használat kiadása

A Logitech feltárhat bármely adatot, amellyel rendelkezünk Önről (beleértve személyazonosságát), bármely Ön által továbbított vagy közzétett anyagot, továbbá azt a tényt, hogy Ön használja ezt a Webhelyet vagy az e Webhelyen elérhetővé tett szolgáltatásokat amennyiben úgy ítéljük, hogy ez a feltárás szükséges a következő esetekben: (1) jogi eljárási kötelezettségnek való megfelelés; (2) a Webhely használatával kapcsolatos vizsgálatnak vagy panasznak való megfelelés; (3) a Használati feltételek érvényesítése; (4) arra a keresetre való válasz, amely szerint ezen adatok sértik mások jogait; vagy (5) a Logitech, annak munkavállalói vagy a Webhely látogatói vagy felhasználói (beleértve a Logitech ügyfeleit és közönségét) jogainak, tulajdonának vagy személyes biztonságának védelme.

A Logitech mindenkor fenntartja a jogot, hogy feltárjon bármely olyan információt, amelyet a Logitech szükségesnek tart ahhoz, hogy megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak, szabályozásnak, jogi eljárásoknak vagy kormányzati kéréseknek. A Logitech továbbá feltárhatja az Ön adatait, ha a Logitech úgy ítéli, hogy a vonatkozó jogszabály ezt megköveteli, vagy engedélyezheti az adatfeltárást, beleértve az adatcserét más vállalatokkal és szervezetekkel csalás elleni védelmi célokból.

Megszűnés

Ön elfogadja, hogy a Logitech saját belátása szerint és előzetes értesítés nélkül megszünteti a Webhely elérését és/vagy blokkolja a Webhelyhez való jövőbeni hozzáférést, ha úgy ítéljük meg, hogy Ön megsértette ezeket a Használati feltételeket, vagy más, a Webhely használatával összefüggésbe hozható megállapodásokat vagy iránymutatásokat, vagy egyéb okok miatt, amelyek közé tartoznak, de nem kizárólagosan (1) a bűnüldöző szervek vagy egyéb kormányzati szervek általi kérelmek; (2) az Ön a Fiók eltávolítása iránti kérelme; (3) a Webhely vagy a Webhelyen keresztül kínált szolgáltatások megszűnése vagy anyagi módosítása; vagy (4) váratlan műszaki hibák vagy problémák.

Amennyiben ez a megállapodás megszűnik, a Webhelyen megjelenő Tartalomra vagy anyagokra vonatkozó korlátozások, valamint a Használati feltételekben meghatározott nyilatkozatok és garanciák, biztosítékok, és felelősség korlátozás a megszűnést követően is érvényben maradnak. Abban az esetben, ha Ön elégedetlen a Logitech által működtetett Webhellyel vagy annak szolgáltatásaival, az egyetlen jogorvoslat, ha megszünteti ezt a megállapodást.

Amennyiben a Logitech jogi lépéseket tesz Ön ellen, mivel megszegte a Használati feltételeket, a Logitech jogosult lesz behajtani Önön (és Ön beleegyezik a kifizetésébe) a jogi lépés összes észszerű ügyvédi díját és költségét, a Logitechnek nyújtott jóvátételi és méltányos kártérítésen felül. Ön elfogadja, hogy a Logitech nem vonható felelősségre Ön vagy harmadik fél által a Webhelyhez való hozzáférés megszüntetése miatt.

Irányadó jog

Ezekre a Feltételekre és az Ön Webhely-használatára az Egyesült Államok és Kalifornia Állam jogszabályai az irányadóak, tekintet nélkül a jogszabályrendszerek ellentéteire, minden igényt és keresetet a kaliforniai Santa Clara megyei állami vagy szövetségi illetékes bíróságon kell benyújtania. Egyet kell értenie azzal, illetve alá kell vetnie magát továbbá ezen bíróságok igények vagy keresetek dolgában folytatott ítélkezési gyakorlatának. Ön lemond minden, a saját illetékességű bíróság hiányára alapozó védekezésről.

Egyéb

A Logitech a jelen Feltételeket bármikor bármely leányvállalatához, vagy társult vállalatához rendelheti, vagy a Logitech értékesítése, egyesülése vagy egyéb átadása útján más szervezethez. Ön nem jogosult ezt a szerződést átruházni. A jelen Feltételek képezik a teljes jogi szerződést Ön és a Logitech között ebben a témában, és a Webhely igénybevételére vonatkoznak. Amennyiben a Logitech nem gyakorolja vagy érvényesíti a Feltételekben foglalt jogait vagy rendelkezéseit, az nem jelenti ezen jogokról vagy rendelkezésekről való lemondását. Amennyiben e Feltételek közül bármelyik érvénytelenné válna, a felek megállapodnak abban, hogy a rendelkezés tükrözi a felek szándékát, és a Feltételek többi rendelkezése korlátozás nélkül hatályos marad. Függetlenül attól, hogy bármilyen rendelkezés vagy törvény ettől eltérően nyilatkozik, New Jersey-t kivéve, minden a Webhely vagy a jelen Feltételek használatára, vagy azok használatához köthető tevékenységekre visszavezethető igényt vagy keresetet az esemény bekövetkeztét követő egy (1) éven belül kell benyújtani, ellenkező esetben az ilyen igény vagy kereset örökre elévül.

Ezt a webhelyet a Logitech birtokolja és működteti.

A Logitech 2016. augusztusában felülvizsgálta ezeket a Feltételeket.