ข้อกำหนดในการใช้งาน - สิงหาคม 2016

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here

ข้อกำหนดในการใช้งาน Logitech (สิงหาคม 2016)

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้จนถึงเดือนมกราคม 2022 คลิก ที่นี่ เพื่อดูฉบับปัจจุบัน

ข้อกำหนดในการใช้งาน (“ข้อกำหนด”) เหล่านี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณและ Logitech และกำกับดูแลการใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้ของคุณ ทั้งในฐานะผู้เยี่ยมชม ผู้มีส่วนร่วมในเนื้อหา หรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียน การใช้ข้อมูลที่โพสต์ในเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์แห่งนี้ของคุณต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ ดังนั้นโปรดอ่านอย่างรอบคอบก่อนใช้งานเว็บไซต์ Logitech ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือยกเลิกการเข้าถึงของคุณในเว็บไซต์แห่งนี้ หรือระงับการลงทะเบียนของคุณ หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายที่โพสต์ในเว็บไซต์แห่งนี้ รวมถึงข้อกำหนดเหล่านี้ หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ในขณะนั้น

การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ไม่ว่าในลักษณะใดแสดงว่า คุณยอมรับที่จะมีภาระผูกพันกับข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมด อย่าใช้งานหรือโพสต์ข้อความในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าในลักษณะใดๆ


การแก้ไขข้อกำหนด

Logitech อาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือยกเลิกบางส่วนของข้อกำหนดเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลง การที่คุณใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้ต่อไป หลังจากการประกาศการเปลี่ยนแปลงใดๆ หมายความว่า คุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้


การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์แห่งนี้

เราพยายามปรับปรุงเว็บไซต์แห่งนี้และความเป็นประโยชน์สำหรับคุณอย่างต่อเนื่อง โดยอาจเพิ่มบริการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบริการที่มีอยู่ ในกรณีที่ Logitech เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้อกำหนดเหล่านี้จะนำไปใช้กับบริการใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับบริการที่มีอยู่


ข้อมูลผู้ใช้ 

การใช้เว็บไซต์แห่งนี้บางส่วน จะมีการขอให้คุณมอบข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเอง เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน เมือง รัฐ รหัสไปรษณีย์ของประเทศ หรือรหัสไปรษณีย์ของคุณ คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลบัญชีของคุณ รวมถึงรหัสผ่าน รวมถึงกิจกรรมใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ คุณยอมรับที่จะแจ้ง Logitech ทันทีถึงการใช้งานบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดการรักษาความปลอดภัยอื่นใด คุณอาจต้องรับผิดจากความสูญเสียของ Logitech หรือผู้ใช้อื่น หรือผู้เชี่ยวชมเว็บไซต์แห่งนี้ เนื่องจากการใช้งาน Logitech ID, รหัสผ่าน หรือบัญชีโดยผู้อื่น

คุณต้องไม่ใช้ Logitech ID, รหัสผ่าน หรือบัญชีของผู้อื่นตลอดเวลา โดยไม่ได้รับอนุญาตและความยินยอมอย่างชัดแจ้งของผู้ถือ Logitech ID, รหัสผ่าน หรือบัญชีนั้น Logitech ไม่สามารถและจะไม่รับผิดความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันเหล่านี้


นโยบายความเป็นส่วนตัว

Logitech เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และเอาใจใส่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เรา นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Logitech สามารถดูได้ที่ www.logitech.com/privacy การใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้แสดงว่า คุณให้ความยินยอมต่อข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

Logitech มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องการสูญเสีย การใช้งานในทางที่ผิด และการดัดแปลงข้อมูลภายใต้การควบคุมของ Logitech มาตรการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้มีคำอธิบายอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

แม้ว่า Logitech ดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่อธิบายในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการส่งและเปิดเผยตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเท่านั้น แต่ Logitech ไม่รับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้มาจะไม่ถูกผู้อื่นสกัดกั้นและถอดรหัส


กระดานสนับสนุน บล็อกและการให้คะแนนและรีวิว

Logitech สร้างกระดานสนับสนุน บล็อก พื้นที่ชุมชน และกลุ่มการพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษ (ในขณะนี้) เพื่อให้คุณแบ่งปันประสบการณ์ ถามและ/หรือตอบคำถาม แชร์รีวิวของผลิตภัณฑ์และบริการ Logitech และอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “ชุมชนออนไลน์”) เรายินดีที่ชุมชนออนไลน์ของ Logitech สะท้อนความหลากหลายของผู้ใช้และเป็นสถานที่ที่น่าสนใจในการแบ่งปัน เรียนรู้ และปฏิสัมพันธ์กัน เพื่อรักษาจิตวิญญาณเช่นนี้ในชุมชน เรามีชุดหลักการและแนวทางหลักเป็นภาษาอังกฤษ ที่สมาชิก ผู้เข้าร่วม ผู้มีส่วนร่วมในเนื้อหา และผู้ใช้ทุกคนต้องปฏิบัติตาม แนวทางเหล่านี้รวมอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้ และสามารถดูได้ที่ www.logitech.com/support/guidelines


เนื้อหา

ข้อความ, กราฟิก, อินเทอร์เฟซผู้ใช้หรือภาพ, เครื่องหมายการค้า, โลโก้, เพลง, เสียง, งานศิลป์, ภาพถ่าย และรหัสคอมพิวเตอร์ทั้งหมด (“เนื้อหา”) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการออกแบบ โครงสร้าง การเลือก พิกัด การแสดงออก “ความรู้สึกและหน้าตา” และการจัดวางของเนื้อหาดังกล่าว ที่มีอยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้เป็นของ ควบคุม หรือให้สิทธิ์การใช้งานโดย Logitech เนื้อหาดังกล่าวทั้งหมดได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายเครื่องหมายรูปลักษณ์, ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ยกเว้นว่ามีข้อตกลงอื่นมีผลบังคับใช้กับเนื้อหาดังกล่าว (เช่น ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์, ข้อกำหนดการให้บริการ เป็นต้น) ในที่นี้ Logitech มอบสิทธิ์อนุญาตให้คุณแบบจำกัดเพื่อใช้งานเนื้อหาภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ตราบใดที่การใช้เนื้อหาดังกล่าวเป็นไปเพื่อการใช้งานส่วนตัวเพื่อให้ข้อมูลและไม่ใช่เพื่อการค้าแต่เพียงอย่างเดียว

ยกเว้นมีการอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงที่เกี่ยวข้องหรือในเนื้อหาเอง ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ ดาวน์โหลด แสดง โพสต์ หรือส่งต่อเนื้อหาทั้งหมดไม่ว่าในรูปแบบหรือด้วยวิธีใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงระบบอิเล็กทรอนิกส์ เชิงกล การถ่ายสำเนา การบันทึกเสียง หรือวิธีการอื่น ๆ โดยไม่มีการอนุญาตอย่างชัดแจ้งล่วงหน้าจาก Logitech และ/หรือเจ้าของที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คุณไม่สามารถ “ลอกแบบ” เนื้อหาใดๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้หรือเซิร์ฟเวอร์อื่นใดโดยไม่มีความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก Logitech


การโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้

บางพื้นที่ในเว็บไซต์แห่งนี้อาจอนุญาตให้คุณโพสต์เนื้อหา รวมถึงประสบการณ์ คำแนะนำ คำปรึกษา ความคิดเห็น ข้อมูล ข้อความ หรือวัสดุอื่น ๆ ของคุณ (“เนื้อหาของคุณ”) โปรดทราบว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นสาธารณะและไม่เป็นความลับ คุณสามารถโพสต์เนื้อหาของคุณไปยังพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ที่คุณได้รับอนุญาตให้โพสต์เท่านั้น คุณต้องไม่โพสต์เนื้อหาใดๆ ที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือสิทธิ์ของบุคคลภายนอกใดๆ

Logitech ไม่ได้อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของของเนื้อหาของคุณที่คุณอาจโพสต์ อย่างไรก็ตาม การโพสต์เนื้อหาของคุณในพื้นที่สาธารณะในเว็บไซต์แสดงว่า คุณมอบสิทธิ์ให้แก่ Logitech, บริษัทในเครือ, พันธมิตร และตัวแทนจำหน่าย โดยเป็นสิทธิในการใช้งาน คัดลอก แสดง ดำเนินการ แจกจ่าง ดัดแปลง และสร้างงานสืบเนื่อง ออกสิทธิ์การใช้งานพ่วง และโปรโมตเนื้อหาของคุณในทุกสื่อและทุกวิธีการแบบถาวร เพิกถอนไม่ได้ ปลอดค่าลิขสิทธิ์ และเพื่อใช้งานและออกสิทธิ์การใช้งานพ่วงของชื่อ ความคล้ายคลึง ชีวประวัติ เสียง วิดีโอ และภาพถ่าย (ถ้ามี) ที่มาจากโพสต์ของคุณให้กับคุณ นอกจากเนื้อหาของคุณ เราส่งเสริมให้คุณให้ข้อเสนอแนะกับเรา คุณยอมรับว่า เราอาจใช้ความคิดเห็น คำปรึกษา คำแนะนำ คำติชม ข้อเรียกร้อง และข้อเสนอแนะอื่นๆ ทั้งหมดที่คุณให้มาเกี่ยวกับเว็บไซต์แห่งนี้, ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของ Logitech ในทุกลักษณะโดยไม่มีข้อจำกัด และ Logitech จะเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เราสร้างขึ้นที่ตามหรือรวมข้อเสนอแนะของคุณ


การใช้งานที่ผิดกฎหมายหรือห้ามใช้

ขณะที่ใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณไม่สามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

 • จำกัดหรือยับยั้งผู้ใช้คนอื่นๆ จากการใช้งานและเพลิดเพลินกับเว็บไซต์นี้
 • โพสต์หรือรับส่งข้อมูลที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ฉ้อโกง หมิ่นประมาท ใส่ร้ายป้ายสี เหยียดผิว เหยียดเพศ ลามก อนาจาร หยาบคาย คุกคาม เหยียดหยาม น่ารังเกียจ ก้าวร้าว หรืออาจได้รับท้วงติงในลักษณะใดๆ
 • โพสต์หรือรับส่งข้อมูลใดๆ ที่ประกอบด้วยหรือสนับสนุนพฤติกรรมที่อาจถือเป็นความผิดทางอาญา ความผิดทางแพ่ง การให้บริการทางวิชาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือละเมิดกฎหมายระดับท้องถิ่น ระดับรัฐ ระดับประเทศ หรือกฎหมายต่างชาติในลักษณะอื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายและกฎระเบียบควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ
 • ใช้ชื่อ “Logitech” หรือ “Logi” ชื่อโดเมน เครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือเครื่องหมายในชื่อผู้ใช้หรือชื่อหน้าจอของคุณ หรือในลักษณะอื่นใดที่อาจสื่อนัยยะว่าคุณทำงานให้กับหรือมีความเกี่ยวข้องกับ Logitech
 •  แสร้งทำว่าคุณเป็นหรือเป็นตัวแทนใครบางคน หรือสวมรอยเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่น
 • รุกล้ำความเป็นส่วนตัวหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเอกสิทธิ์ของบุคคลหรือองค์กรใดๆ
 • โพสต์หรือรับส่งโฆษณา การชักชวน จดหมายลูกโซ่ แชร์ลูกโซ่หรือแผนหลอกลวง โอกาสหรือแผนการลงทุน หรือการสื่อสารเชิงพาณิชย์อื่นๆ (ยกเว้นที่ Logitech อนุญาตอย่างชัดแจ้ง) หรือมีส่วนร่วมในการส่งสแปม ฟิชชิ่ง หรือการโจมตีแบบ denial of service
 • โพสต์ จัดพิมพ์ รับส่ง ทำซ้ำ เผยแพร่ หรือใช้งานในลักษณะอื่นใด สำหรับข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า (นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากผู้จัดหาข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือวัสดุอื่นๆ ดังกล่าว)
 • ใช้เว็บไซต์เพื่อสร้างแทรฟฟิกสำหรับไซต์อื่นๆ
 • ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรของบุคคลหรือองค์กรใดๆ
 • อัปโหลด โพสต์ จัดพิมพ์ รับส่ง ทำซ้ำ เผยแพร่ในลักษณะใดๆ สำหรับข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ หรือผลงานต่อยอดที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ถือครองสิทธิ์ 
 • อัพโหลด โพสต์ จัดพิมพ์ ทำซ้ำ รับส่ง หรือเผยแพร่ในลักษณะใดๆ สำหรับส่วนประกอบใดๆ ของเว็บไซต์นี้หรือผลงานต่อยอดที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Logitech เพราะเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐฯ และกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ
 • ดำเนินการใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระจำนวนมากอย่างไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เหมาะสมต่อโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์นี้ หรือระบบหรือเครือข่ายของ Logitech หรือระบบหรือเครือข่ายใดๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้หรือกับ Logitech
 • ปลอมแปลงส่วนหัว (หัวข้อ) หรือจัดการตัวระบุในลักษณะอื่นใด เพื่อซ่อนเร้นที่มาของข้อความหรือข้อมูลที่คุณส่งให้แก่ Logitech บนหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือบริการใดๆ ที่นำเสนอบนหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้
 • ใช้โรบ็อต, สไปเดอร์, สเครเปอร์ หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นๆ เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือบริการต่างๆ เพื่อจุดประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับการจัดทำดัชนีหรือการอัพเดตของเครื่องมือค้นหา
 • โพสต์หรือรับส่งข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มีไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม หรือส่วนประกอบอันตรายอื่นๆ
 • โพสต์หรือรับส่งข้อมูล ไฟล์ หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มี แต่ไม่จำกัดเฉพาะไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม แอดแวร์ สปายแวร์ โปรแกรมที่มุ่งร้าย ออนไลน์กราฟิตี้แท็กเกอร์ ดรอปเปอร์ รูทคิท คีย์ล็อกเกอร์ บ็อต หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือองค์ประกอบของโปรแกรมที่อันตรายอื่นๆ

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์และบริการภายนอก

เราพยายามจัดเตรียมทรัพยากรที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์ให้กับคุณ ดังนั้น เว็บไซต์แห่งนี้จึงอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Logitech Logitech ไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการโดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไป หรือลิงก์ใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไป หรือการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตของเว็บไซต์ดังกล่าว Logitech จัดเตรียมลิงก์เหล่านี้ไว้ให้คุณเพื่อความสะดวกเท่านั้น และการรวมลิงก์ใดๆ ไม่ได้หมายความว่า Logitech สนับสนุน รับประกัน หรือยอมรับความรับผิดชอบในเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าว

เกี่ยวกับการใช้งานของเว็บไซต์แห่งนี้ของคุณ คุณอาจได้รับทราบถึงบริการ ผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอ และโปรโมชั่นจากบุคคลที่สาม แต่ไม่ได้มาจาก Logitech หากคุณตัดสินใจที่จะใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำกับดูแลบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม คุณยอมรับว่าบุคคลที่สาม ไม่ใช่ Logitech ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม


ไม่มีหน้าที่สอดส่องดูแล

Logitech พึงมีสิทธิ์แต่ไม่มีความรับผิดชอบในการสอดส่องดูแลและ/หรือลบเนื้อหาเว็บไซต์ที่ผู้อื่นให้มา ในขณะที่บางชุมชนและพื้นที่อื่นๆ มีการสอดส่องดูแลเพื่อไม่ให้นอกเรื่องเราไม่มีภาระผูกพันในการคัดกรองเนื้อหาล่วงหน้า และไม่ได้รับผิดชอบในการโพสต์เนื้อหาดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการโพสต์ หรือแก้ไขเนื้อหาที่ส่ง และเพื่อลบเนื้อหาออกไม่ว่าด้วยเหตุผลใด นอกจากนี้ Logitech ไม่รับผิดชอบในการลบเนื้อหาไม่สำเร็จหรือล่าช้า


ขั้นตอนในการส่งคำร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์

ที่ Logitech เราเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากคุณเชื่อว่าผลงานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณได้ถูกคัดลอกและสามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์นี้ในลักษณะที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดติดต่อเราเพื่อรายงานเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้น ในการติดต่อเรา โปรดแจ้งข้อมูลต่อไปนี้แก่ตัวแทนลิขสิทธิ์ของ Logitech:

 • รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับผลงานที่มีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่คุณอาจร้องเรียนว่ามีการละเมิด
 • ลายเซ็นทางกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเจ้าของผลประโยชน์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
 • รายละเอียดว่าวัสดุที่คุณอ้างว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ตรงจุดใดบนเว็บไซต์นี้ 
 • ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ
 • คำชี้แจงจากคุณว่า คุณมีความเชื่อโดยสุจริตใจว่า เจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมายไม่ได้อนุญาตให้ใช้วัสดุที่มีข้อพิพาท
 • คำยืนยันที่คุณเซ็นชื่อรับรองภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จซึ่งระบุว่าข้อมูลข้างต้นในหนังสือแจ้งของคุณมีความถูกต้อง และคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเจ้าของผลประโยชน์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา

 

สามารถติดต่อตัวแทนของ Logitech ได้ตามที่อยู่ต่อไปนี้:

ในสหรัฐฯ
    Logitech Copyright Agent
    c/o Logitech Inc.
    7700 Gateway Blvd.
    Newark, CA 94560

นอกสหรัฐฯ
    Logitech Copyright Agent
    c/o Logitech Europe S.A.
    EPFL - Quartier de l'Innovation
    Daniel Borel Innovation Center
    CH - 1015 Lausanne

ทางอีเมล
http://support.logitech.com/response-center

ข้อซักถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์จะไม่ได้รับการตอบสนอง


ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน

ยกเว้นตามที่ระบุเป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้ง และตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เว็บไซต์นี้และวัสดุ ข้อมูล การโพสต์ ความคิดเห็น หรือบริการทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ หรือที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ ได้รับการจัดหา “ตามสภาพที่เป็นอยู่” และ “ตามที่พร้อมใช้งาน” โดยไม่มีการรับประกันทุกชนิด และ LOGITECH และซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และพันธมิตร (ในที่นี้รวมเรียกว่า “ซัพพลายเออร์”) ปฏิเสธการรับประกันทุกชนิด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง การไม่ละเมิด และกรรมสิทธิ์ LOGITECH ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับรองความถูกต้อง ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของคำแนะนำ ความคิดเห็น คำแถลง หรือข้อมูลใดๆ ที่แสดง อัปโหลด หรือแจกจ่ายผ่านเว็บไซต์แห่งนี้ LOGITECH และซัพพลายเออร์ไม่ได้รับประกันว่า เว็บไซต์แห่งนี้จะตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของคุณ, การเข้าถึงเว็บไซต์แห่งนี้หรือข้อมูล การโพสต์ ความคิดเห็น หรือบริการที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้จะไม่ถูกขัดจังหวะ รวดเร็ว ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือผลลัพธ์จากการใช้งานดังกล่าวจะถูกต้องหรือน่าเชื่อถือ หรือจะเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณ LOGITECH ไม่สามารถรับรองได้ว่าไฟล์หรือข้อมูลอื่นใดที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บไซต์แห่งนี้จะปราศจากไวรัส มัลแวร์ ความปนเปื้อน หรือคุณสมบัติที่ทำลายล้างทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงไวรัส มัลแวร์ ม้าโทรจัน หนอน แอดแวร์ สปายแวร์ ไครมแวร์ เครื่องมือติดกราฟิตี้ออนไลน์ ดรอปเปอร์ รูตคิต เครื่องมือบันทึกการกดปุ่ม บอต หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือองค์ประกอบโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่นๆ ทั้งหมด นอกจากนี้ LOGITECH ยังไม่รับผิดชอบในการดำเนินการของผู้ให้บริการหรือพันธมิตรภายนอก ไม่ว่าจะทั้งออนไลน์หรือออฟไลน์ การให้ข้อมูลทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LOGITECH, ซัพพลายเออร์ หรือได้รับจากทางอื่นจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อสงวนสิทธิ์นี้ บางเขตอำนาจศาลอาจไม่อนุญาตข้อจำกัดเหล่านี้ ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของคุณ


ข้อจำกัดความรับผิด

คุณเข้าใจและยอมรับให้ LOGITECH (หรือเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร นักลงทุน บริษัทสาขา ตัวแทน ผู้ได้รับมอบหมาย ผู้แทน ซัพพลายเออร์ พันธมิตร หรือพนักงานของ LOGITECH) ไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายโดยตรง หรือความเสียหายพิเศษ, ทางตรง, ทางอ้อม, ที่เป็นอุบัติเหตุ, ที่เป็นผลตามมา หรือที่เป็นบทลงโทษใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เป็นผลจากการสูญเสียการใช้งาน, ข้อมูล, ผลกำไร หรือความสูญเสียที่เป็นนามธรรมอื่นๆ (แม้ว่า LOGITECH ได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้ว), ที่เป็นผลจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้, การลบหรือการยุติเว็บไซต์แห่งนี้, การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการดัดแปลงข้อมูลหรือข้อมูลที่ส่งของคุณ, ข้อผิดพลาดหรือการยกเว้นในเนื้อหาในเว็บไซต์แห่งนี้, คำแถลงหรือการดำเนินการใดๆ ของบุคคลที่สามในเว็บไซต์แห่งนี้, คำแนะนำ ข้อมูล หรือบริการที่ได้มาจากหรือเชื่อมโยงจากเว็บไซต์แห่งนี้ หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์แห่งนี้ ในทุกกรณี ความรับผิดสะสมของ LOGITECH และซัพพลายเออร์สำหรับการเรียกร้องใดๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้จะไม่เกินจำนวนรวมของค่าธรรมเนียม ถ้ามี ที่คุณชำระให้กับ LOGITECH ในช่วงปีก่อนหน้าเพื่อให้บริการที่มีปัญหาดังกล่าว หรือ 100.00 ดอลลาร์สหรัฐ โดยยึดตามจำนวนที่น้อยกว่า บางเขตอำนาจศาล เช่น นิวเจอร์ซีย์ อาจไม่อนุญาตข้อจำกัดเหล่านี้ ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นจะไม่มีผลบังคับใช้ในนิวเจอร์ซีย์ และอาจไม่มีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของคุณ


การชดเชย

คุณพึงชดเชย แก้ต่าง และไม่เรียกร้องความรับผิดจาก Logitech บริษัทในเครือ และเจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนที่เกี่ยวข้อง จากข้อร้องเรียน คำสั่ง ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย และความรับผิด รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายที่สมเหตุสมผล ที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่สาม เนื่องจากหรือเกิดขึ้นจากการดำเนินการหรือความละเลยของคุณที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้ในทางที่ผิดซึ่งละเมิดข้อตกลงของเว็บไซต์ Logitech ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยอมรับการแก้ต่างและการควบคุมพิเศษของเรื่องใด ๆ ที่คุณต้องชดใช้ และคุณยอมรับที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ตามที่จำเป็นอย่างสมควรในการแก้ต่างข้อเรียกร้องใด ๆ ข้อบัญญัติการชดเชยข้างต้นไม่มีผลบังคับใช้จนถึงขั้นที่ ข้อเรียกร้อง ความต้องการ ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความรับผิดเป็นผลจากความประมาทเลินเล่อ การฉ้อโกง การทำให้บาดเจ็บโดยเจตนา หรือการละเมิดกฎหมายโดยเจตนาของ Logitech


การเปิดเผยการใช้งาน

Logitech อาจเปิดเผยข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ (รวมถึงอัตลักษณ์ของคุณ), การรับส่งข้อมูลหรือการสื่อสารใดๆ จากคุณ และการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือบริการใดๆ ที่มีในเว็บไซต์นี้ของคุณ หากเราประเมินว่าการเปิดเผยดังกล่าวจำเป็นเพื่อ (1) ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมาย (2) ปฏิบัติตามการสอบสวนหรือข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้ของคุณ (3) บังคับใช้ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ (4) ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องว่า ข้อมูลใดๆ ดังกล่าวละเมินดสิทธิของผู้อื่น หรือ (5) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยส่วนตัวของ Logitech พนักงาน และผู้เยี่ยมชม หรือผู้ใช้ของเว็บไซต์แห่งนี้ รวมถึงลูกค้าของ Logitech และสาธารณชน

Logitech ขอสงวนสิทธิ์ตลอดเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ Logitech ถือว่าจำเป็น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขั้นตอนทางกฎหมาย หรือคำขอของรัฐที่เกี่ยวข้อง Logitech อาจเปิดเผยข้อมูลของคุณเมื่อ Logitech เห็นว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้หรืออนุญาตให้มีการเปิดเผยดังกล่าว รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทและองค์กรอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง


การยกเลิก

คุณยอมรับว่า Logitech อาจยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือบล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณในอนาคต ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่แจ้งเตือนล่วงหน้า หากเราประเมินว่าคุณละเมิดข้อกำหนดในการใช้งานหรือข้อตกลงหรือแนวทางอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หรือตามเหตุผลอื่นๆ ที่อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) คำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆ (2) คำขอจากคุณให้ลบบัญชีของคุณ (3) การเลิกให้บริการหรือการดัดแปลงวัสดุของเว็บไซต์หรือบริการใดๆ ที่เสนอทางหรือผ่านเว็บไซต์ หรือ (4) ปัญหาทางเทคนิคที่ไม่คาดคิด

ในกรณีที่ข้อตกลงนี้ยกเลิกไป ข้อจำกัดเกี่ยวกับเนื้อหาหรือวัสดุที่ปรากฏในเว็บไซต์ และการนำเสนอและการรับประกัน การชดเชย และข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดในข้อกำหนดในการใช้งานนี้จะคงอยู่หลังจากยกเลิก ในกรณีที่คุณไม่พึงพอใจในกับเว็บไซต์หรือบริการอื่นใดที่ Logitech ให้บริการ การเยียวยาเพียงอย่างเดียวของคุณคือการบอกเลิกข้อตกลงนี้

หาก Logitech ดำเนินการทางกฎหมายกับคุณ โดยเป็นผลจากการละเมิดข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ Logitech จะมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากคุณ และคุณยอมรับที่จะจ่ายค่าทนายความและค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลทั้งหมดในการดำเนินการดังกล่าว เพิ่มเติมจากคำขอสั่งห้ามหรือคำขอบังคับที่มีมูลค่าเท่ากันที่มอบให้แก่ Logitech คุณยอมรับว่า Logitech ไม่มีความรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับการยกเลิกเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ


กฎหมายที่กำกับดูแล

ข้อกำหนดเหล่านี้และการใช้งานเว็บไซต์ของคุณจะกำกับดูแลโดยกฎหมายของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยไม่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติความขัดกันแห่งกฎหมาย ข้อร้องเรียนและการดำเนินการทั้งหมดต้องยื่นต่อศาลรัฐหรือศาลส่วนกลางที่เหมาะสมที่ตั้งอยู่ในมลฑลซานตา คลารา รัฐแคลิฟอร์เนีย และคุณยอมรับและยินยอมต่อการดำเนินการของอำนาจเฉพาะเหนือตัวบุคคลของศาลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีข้อเรียกร้องหรือการดำเนินการใดๆ ดังกล่าว คุณสละสิทธิ์การแก้ต่างของการขาดสถานที่และเขตอำนาจศาลส่วนตัว


เบ็ดเตล็ด

Logitech อาจมอบหมายข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ให้กับบริษัทย่อยใด ๆ หรือบริษัทในเครือใด ๆ หรือเป็นส่วนหนึ่งในการขาย การควบรวมกิจการ หรือการโอน Logitech ให้กับนิติบุคคลอื่น คุณโอนข้อตกลงนี้ไม่ได้ ข้อกำหนดเหล่านี้รวมเป็นข้อตกลงทั้งฉบับระหว่างคุณและ Logitech เกี่ยวกับหัวข้อนี้ และจะกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ในกรณีที่ Logitech ไม่สามารถดำเนินการหรือบังคับสิทธิ์หรือบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่ได้หมายถึงการสละสิทธิ์สิทธิ์หรือบทบัญญัติดังกล่าว หากบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ถูกพบว่าไม่มีผลบังคับใช้ แต่อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาตกลงว่าผลตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญาดังที่แสดงในบทบัญญัติ และบทบัญญัติอื่นๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้และผลกระทบที่สมบูรณ์ ไม่คำนึงถึงข้อบังคับหรือกฎหมายใด ๆ ที่ขัดแย้ง ยกเว้นในนิวเจอร์ซี่ การเรียกร้องหรือการดำเนินการที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์หรือข้อกำหนดเหล่านี้ต้องยื่นภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากเกิดการเรียกร้องหรือการดำเนินการดังกล่าว มิฉะนั้นจะหมดอายุความถาวร


Logitech เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการของเว็บไซต์แห่งนี้

Logitech แก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ในเดือนสิงหาคม 2016