พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของ Logitech - Microsoft Skype for Business

การประสานงานร่วมกับ Skype For Business

รับรองการใช้งานร่วมกับ Skype for Business หมายถึงประสบการณ์การประชุมที่ราบรื่น พันธมิตรที่โดดเด่นระหว่าง Logitech และ Microsoft ช่วยแนะนำการออกแบบและการทดสอบผลิตภัณฑ์ของเรา รองรับการผนวกรวมอย่างกลมกลืนระหว่าง Skype for Business และผลิตภัณฑ์วิดีโอการทำงานร่วมกันของ Logitech ผลลัพธ์คือประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และการประชุมที่ดีขึ้น

 

เครื่องมือสำหรับการประสานงานร่วมกันผ่านวิดีโอของเรา ได้รับการรับรองว่าสามารถใช้งานร่วมกับ Skype for Business

ประสบการณ์การประชุมที่ยอดเยี่ยม

ด้วย Logitech และ Microsoft การประชุมผ่านวิดีโอมีประสิทธิภาพและในราคาไม่แพง วิดีโอที่ละเอียดคมชัด เสียงชัดใส และความเรียบง่ายแบบ plug-and-play ของ Logitech สอดรับกับโซลูชั่น Microsoft Skype for Business เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การประชุมผ่านวิดีโอของคุณ

Smartdock

 • Surface Pro (2017), Core i5 หรือสูงกว่า
 • Surface Pro 4, Core i5
 • Windows® 10
 • Microsoft Office 365™ Enterprise E5 (พร้อมด้วย Skype for Business) / แอพพลิเคชั่น Skype Room Systems

Group

 • รับรองการใช้งานสำหรับ Skype for Business
 • Windows® 8
 • Windows 10

Meetup

 • รับรองการใช้งานสำหรับ Skype for Business
 • Microsoft Cortana®
 • Windows® 7
 • Windows® 8.1
 • Windows 10

Connect

 • รับรองการใช้งานสำหรับ Skype for Business
 • Windows 7
 • Windows 8.1
 • Windows 10

BRIO

 • รับรองการใช้งานสำหรับ Skype for Business
 • Microsoft Cortana

เว็บแคม C930E

 • รับรองการใช้งานสำหรับ Skype for Business

เติมเต็มช่องว่างของคุณด้วยอุปกรณ์เสริมที่ช่วยปรับปรุงการประสานงานให้ดีขึ้น

คีย์บอร์ด + คอมโบ

โปรแกรมนำเสนอ

ค้นพบเพิ่มเติม
โซลูชั่น LOGITECH + SKYPE

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันรุ่นอนาคตสำหรับห้องประชุมด้วย Skype Room Systems