EULA

ANA İÇERİĞE ATLA
Pangea temporary hotfixes here

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

İŞBU LİSANS SÖZLEŞMESİ (“EULA”) SİZİN İLE LOGITECH EUROPE S.A. (“Logitech”) ARASINDA YASAL BİR SÖZLEŞMEDİR. LÜTFEN YAZILIMI YÜKLEMEDEN YA DA LOGITECH ÜRÜNÜNÜZÜ KULLANMADAN ÖNCE İŞBU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUN. YAZILIMI KURARAK VEYA LOGITECH ÜRÜNÜNÜZÜ KULLANARAK, BU EULA’NIN ŞARTLARININ ÜZERİNİZDE BAĞLAYICI OLACAĞINI KABUL EDERSİNİZ. İŞBU EULA’NIN KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ, ALIM NOKTANIZIN GEÇERLİ İADE POLİTİKASININ HÜKÜM VE KOŞULLARI UYARINCA ÜRÜNÜ İADE EDEREK ÜCRETİNİ GERİ ALABİLİRSİNİZ.

İKAMET ETTİĞİNİZ ÜLKEDEKİ VEYA BÖLGEDEKİ YASAL YAŞ SINIRININ ALTINDAYSANIZ BU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ EBEVEYNİNİZ VEYA YASAL VASİNİZ TARAFINDAN OKUNMALI VE KABUL EDİLMELİDİR.

BİRLEŞİK DEVLETLER’DE YAŞIYORSANIZ (YA DA ŞİRKET MERKEZİNİZ BURADAYSA) VE YAZILIM VEYA ÜRÜNÜ YALNIZCA KİŞİSEL AMAÇLI VEYA KONUT İÇİNDE KULLANIYORSANIZ, TÜKETİCİ TAHKİM KURALLARI KAPSAMINDA UYUŞMAZLIKLARIN TAHKİME GÖTÜRÜLMESİYLE İLGİLİ OLDUĞUNDAN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ BÖLÜM 17’Yİ OKUYUN.

AŞAĞIDAKİ BÖLÜM 4’TE AÇIKLANDIĞI ÜZERE, OTOMATİK YAZILIM GÜNCELLEMESİNİ KABUL EDERSİNİZ. KABUL ETMİYORSANIZ, ÜRÜNÜ KULLANMAMALI VEYA YAZILIMI YÜKLEMEMELİSİNİZ.

AŞAĞIDAKİ ÜRÜN SINIRLAMALARI BÖLÜMÜNDE, GÜVENLİK VE KRİTİK KULLANIMLARLA İLGİLİ OLARAK YAZILIM VE İLGİLİ HİZMETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ SINIRLAMALAR BELİRTİLMİŞTİR. BUNLARI ONAYLADIĞINIZ VE KABUL ETTİĞİNİZ İÇİN LÜTFEN İŞBUBÖLÜMÜ DİKKATLİCE OKUYUN.

“Yazılım” şunları ifade eder: (i) bir masaüstü veya mobil cihaza indirilen ve kurulan yazılım uygulamaları da dahil olmak üzere, tüm yazılım programları veya uygulamalar; (ii) bir Logitech ürünü üzerinde gömülü yazılım biçimindeki tüm yazılımlar; (iii) söz konusu yazılımın her tür ilgili belgesi, değiştirilmiş sürümleri, güncellemeleri veya geliştirmeleri (güncelleme veya indirme sırasında açıkça farklı koşullar altında sağlanmadığı takdirde), söz konusu yazılımın sonraki tüm sürümleri, kopyaları.

İşbu koşullar size belirli yasal haklar tanır ve ek olarak, yargı bölgesine göre farklılık arz edebilen sair yasal haklara sahip olabilirsiniz.

 

1. Lisans.

İşbu EULA’nın koşullarına tabi olmak üzere, Logitech münferiden satın aldığınız Logitech ürünü veya kullandığınız Logitech hizmeti ile birlikte Yazılımı kullanmanız için size sınırlı, gayri münhasır bir lisans verir. Bir Logitech ürünü üzerindeki gömülü yazılım hariç olmak üzere, yazılım, işbu belgede izin verildiği şekilde Yazılımı kullanımınızı desteklemek üzere yedekleme veya arşivleme amacıyla ve yalnızca mülkiyetinizdeki ya da eviniz veya kurumunuz kontrolündeki bilgisayarlara indirmek amacıyla ev içinde ya da dahili kurum ağı sunucusunda kullanmak üzere kullanıma sunmak için; ancak Yazılım münferiden işbu belgede belirtildiği üzere kullanımınız amacıyla kopyalanabilir. Tüm kopyalar, orijinalinde yer alan tüm telif hakkı ile mülkiyete ilişkin sair bildirimleri içermelidir. Logitech ürünü üzerindeki gömülü Yazılım için, yalnızca mülkiyetinizdeki veya kontrolünüz altındaki Logitech ürünü üzerinde veya kullandığınız Logitech hizmetiyle birlikte sadece bir (1) kopya kullanabilirsiniz. İşbu EULA’nın bağlayıcılığını kabul etmesi ve söz konusu devrin ardından ürünü ve Yazılımı kullanmayı bırakmanız koşuluyla, Yazılımı kullanan Logitech ürününün kalıcı devri sonrası Yazılımı başka bir kişiye kalıcı olarak devredebilirsiniz.

 

2. Kısıtlamalar.

Şunları yapmanıza izin verilmez (ve başkalarının yapmasına izin veremezsiniz): (A) Yazılımı lisanslama, satma, kiralama, finansal kiralama, (Bölüm 1’de açıkça izin verilmedikçe) devretme, dağıtma, barındırma, dış kaynak kullanımı yapma, ifşa etme veya Yazılımından başka şekilde ticari olarak istifade etme ya da Yazılımı üçüncü tarafların kullanımına sunma; (B) Yazılımı kopyalama (Bölüm 1’de açıkça izin verilmedikçe); (C) Yazılımı veya herhangi bir bölümünü kaynak koda dönüştürme, parçalarına ayırma, tersine yapılandırma veya kaynak kodunu türetmeye veya yükleyicisini oluşturmaya çalışma (yürürlükteki kanunlar tarafından açıkça izin verilmedikçe); (D) Yazılımdaki ticari marka, logo, telif hakkı ve mülkiyete ilişkin sair bildirimleri, diğer patent bildirimlerini, özel işaretleri, sembolleri veya etiketleri kaldırma ya da değiştirme.

 

3. Mülkiyet.

Logitech ve lisans verenleri, Yazılımdaki ve Yazılıma ilişkin tüm hak, mülkiyet ve menfaatin ve Yazılımdaki tüm telif hakları ile fikri mülkiyet haklarının sahibidir ve bunları saklı tutar. Yazılım, Logitech tarafından size lisanslanmıştır, satılmamıştır ve Logitech size açıkça vermediği tüm hakları saklı tutar.

 

4. Otomatik Yazılım Güncellemeleri.

Logitech zaman zaman Yazılıma ilişkin hata düzeltmeleri, yükseltmeleri ve diğer değişiklikleri (“Güncellemeler”) sağlayabilir. Güncellemeler herhangi bir ek bildirimsiz ya da herhangi bir ek izin alınmaksızın otomatik olarak yüklenebilir. İşbu otomatik Güncellemeleri kabul etmiş sayılırsınız. İşbu Güncellemeleri istemiyorsanız, çözüm yolunuz Ürünü kullanmayı bırakmaktır. İşbu EULA’nın koşulları Logitech tarafından sağlanan ve orijinal Yazılımın yerini alan ve/veya bunu destekleyen her türlü Güncelleme için amir hüküm niteliğinde olmakla birlikte, ayrı bir lisansla gelen Güncellemelerde, o güncellemeye ait lisansın hükümleri geçerlidir.

 

5. Uygulama Mağazası.

Yazılımı, Apple App Store, Apple Mac Store veya Google Play (“Uygulama Mağazası”) gibi bir uygulama pazarı ya da mağazadan indirdiyseniz, söz konusu Uygulama Mağazasının tüm koşullarına da tabi olursunuz. Yazılımı kullanımınız bir Uygulama Mağazasının kullanım koşullarına tabi ise, Uygulama Mağazasının kullanım koşulları ve işbu EULA arasında bir uyuşmazlık ya da belirsizlik durumunda, yalnızca söz konusu uyuşmazlığı veya belirsizliği çözmek için gerekli olduğu ölçüde ve aksi durumda işbu EULA’nın koşulları tam olarak geçerli olacağı şekilde Uygulama Mağazasının kullanım koşulları amirdir. (i) İşbu EULA’nın Uygulama Mağazası ile değil, Logitech ve Sizin aranızda düzenlendiğini; (ii) Uygulama Mağazasının bu mağazadan indirilen Yazılımla ilgili hiçbir destek veya bakım sunma yükümlülüğü olmadığını;

(iii) bir uygulama mağazasından indirilen Yazılıma ilişkin herhangi bir ürün garantisi, ürün talebi ve fikri mülkiyet talepleri için Uygulama Mağazasının değil, Logitech’in işbu EULA’da açıklandığı şekilde ve reddedilmediği ölçüde sorumlu olacağını. Her durumda, Uygulama Mağazası’nın herhangi bir garantiye ilişkin azami yükümlülüğünün Yazılımın alış fiyatının (varsa) iadesi olacağını; (iv) Apple ve bağlı kuruluşlarının Apple App Store ve Mac Store’dan indirilen Yazılıma ilişkin olarak EULA’nın ilişkisiz lehtarları olduğunu kabul edersiniz.

 

6. Gizlilik.

Gizlilik uygulamalarımız Gizlilik Politikamızınyanı sıra, bir yazılım, uygulama, ürün veya hizmet satın alındığında, indirildiğinde veya kullanıldığında sunulan ayrı gizlilik bildirimlerinde (hep birlikte “Gizlilik Politikası” olarak anılacaktır) tanımlanmaktadır. Yazılımı kurarak, Logitech ürünlerini kullanarak veya bize kişisel bilgilerinizi sunarak, Gizlilik Politikasında ve herhangi bir ayrı gizlilik bildiriminde tanımlanan uygulamaları, koşul ve şartları kabul ediyor ve bunları onaylıyorsunuz. Gizlilik Politikamız atıfta bulunulmak suretiyle bu EULA’ya dahil edilmiştir.

 

7. Açık Kaynak.

İşbu EULA, Yazılımda yer alabilecek bir açık kaynak yazılım (“Açık Kaynak Bileşenleri”) için geçerli değildir. Yazılım için geçerli Açık Kaynak Bileşenleri ve ilgili geçerli lisanslar aşağıdaki adreste liste halinde verilmiştir: http://opensource.logitech.com. Her bir Açık Kaynak Bileşenini kullanımınız, söz konusu Açık Kaynak Bileşenine eşlik eden, yürürlükteki son kullanıcı lisans hükümlerine tabidir. Yürürlükteki her bir lisansın hükümlerini kabul etmeniz gerekir. Aksi halde Yazılımı kullanmamanız gerekir. İşbu EULA’da yer alan hiçbir husus, Açık Kaynak Bileşenleri için geçerli son kullanıcı lisansının koşulları ve şartlarının yeren geçen haklar vermez ya da bu bağlamdaki haklarınızı sınırlamaz, haklarınızı kısıtlamaz veya işbu Açık Kaynak Bileşenleri için geçerli olan herhangi bir son kullanıcı lisansının hüküm ve koşulları yerine geçen haklar vermez.

 

8. Üçüncü Taraf Yazılım.

Yazılım ve Ürün, diğer ürünler ve yazılımlar ile bağlantılı olarak kullanılabilir ve üçüncü taraf yazılımına bağlantılar ya da arabirimler ve de üçüncü taraf yazılımından içerik ya da veriler içerebilir (“Üçüncü Taraf Yazılım”). Söz konusu Üçüncü Taraf Yazılımın kullanımı, üçüncü tarafın gizlilik politikası da dahil olmak üzere, söz konusu Üçüncü Taraf Yazılımın lisans verenin sağladığı koşullara tabidir. Üçüncü Taraf Yazılıma erişerek veya bunu kullanarak, üçüncü tarafın öngördüğü şartlara uyacağınızı kabul edersiniz. Logitech söz konusu Üçüncü Taraf Yazılımın çalışması ya da kullanılabilirliğine ilişkin beyan ya da garantide bulunmaz. Logitech ya da onun lisans verenleri, söz konusu Üçüncü Taraf Yazılımın kullanılamaması veya kaldırılmasından sorumlu olmaz.

 

9. Fesih.

İşbu EULA, feshedilene dek devam eder. Her iki taraf, herhangi bir zamanda ve herhangi bir gerekçeyle işbu EULA’yı feshedebilir. İşbu EULA’NIN herhangi bir hükmünü ihlal etmeniz halinde Yazılımı kullanma hakkınız Logitech tarafından otomatik olarak feshedilecektir. Söz konusu fesihle birlikte, Yazılımı kullanmayı derhal bırakmanız ve tasarrufunuz ya da denetiminizdeki tüm Yazılım kopyalarını kaldırmanız gerekmektedir. Paragraf 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 16, 17 ve 18 ’deki şartlar, söz konusu fesih sonrasında yürürlükte kalır. Logitech, Yazılımın ya da Güncellemelerin gelecekte kullanılabilirliğine ilişkin beyanda bulunmaz ve Yazılım veya Güncellemelerin kullanılamaması veya kaldırılmasından sorumlu olmaz. Logitech’in, Yazılıma ilişkin bakım veya destek hizmetleri sağlama yükümlülüğü yoktur.

 

10. Garanti Feragati.

GEÇERLİ KANUN TARAFINDAN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE, LOGITECH YAZILIM VE HİZMETLERİ TÜM HATALARIYLA BİRLİKTE “OLDUĞU GİBİ” VE HİÇBİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN SUNULUR. GEÇERLİ KANUN TARAFINDAN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE, LOGITECH YAZILIM VE HİZMETLERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN TÜM RİZİKONUN SİZE AİT OLDUĞUNU VE TATMİN EDİCİ KALİTE, İFA, DOĞRULUK VE ÇABAYA İLİŞKİN TÜM RİZİKONUN DA SİZE AİT OLDUĞUNU KABUL VE TEYİT EDERSİNİZ. LOGITECH VE LİSANS VERENLERİ, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, DOĞRULUK, MÜDAHALESİZ KULLANIM VE ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİNE İLİŞKİN GEREK SARİH, GEREK ZIMNİ OLSUN YA DA YASALARDAN DOĞAN GARANTİLER VE/VEYA KOŞULLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE LOGITECH YAZILIM VE HİZMETLERİNE İSTİNADEN TÜM GARANTİLER VE KOŞULLARDAN İŞBU VESİLEYLE FERAGAT EDER. LOGITECH, LOGITECH YAZILIM VEYA HİZMETLERİNİ SERBESTÇE KULLANMANIZA MÜDAHALEDE BULUNMAMAYI; LOGITECH YAZILIM VEYA HİZMETLERİNDE YER ALAN İŞLEVLERİN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI; LOGITECH YAZILIM VEYA HİZMETLERİNİN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINI VEYA LOGITECH YAZILIM VEYA HİZMETLERİNDEKİ KUSURLARIN DÜZELTİLECEĞİNİ GARANTİ ETMEZ. HİÇBİR LOGITECH BAYİİ, ARACISI VEYA ÇALIŞANI, BU GARANTİ REDDİNDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK, UZATMA YA DA EK YAPMA YETKİSİNE SAHİP DEĞİLDİR. Bazı yargı bölgeleri tüketicilerin geçerli yasal hakları hakkındaki zımni garantilerin ya da sınırlamaların hariç bırakılmasına izin vermediğinden, yukarıdaki hariç bırakmalar ve sınırlamalar hakkınızda uygulanmayabilir.

 

11. Sorumluluğun Sınırlandırılması. Sorumluluk Sınırları.

GEÇERLİ KANUN TARAFINDAN YASAKLANMADIĞI ÖLÇÜDE OLMAK ÜZERE; LOGITECH VEYA LİSANS VERENLERİ, LOGITECH’E AİT HERHANGİ BİR ÜRÜNÜN, YAZILIM VEYA HİZMETİN SATIŞI, LİSANSLANMASI VEYA KULLANILMASI YA DA KULLANILAMAMASI SONUCU ORTAYA ÇIKAN HİÇBİR ÖZEL, DOLAYLI, NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN VEYA ARIZÎ ZARARDAN YA DA YEDEK ÜRÜNLERİN, YAZILIM VEYA HİZMETLERİN SAĞLANMASI MALİYETİ, KAR KAYBI, BİLGİ VEYA VERİ KAYBINDAN, SÖZ KONUSU ZARARIN OLUŞMA OLASILIĞI LOGITECH’E ÖNCEDEN HABER VERİLMİŞ OLSA DAHİ, YÜKÜMLÜLÜK SAVINA VE SEBEBİNE BAKILMAKSIZIN (SÖZLEŞME, İNCİNME VEYA DİĞER), HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR. HİÇBİR DURUMDA, LOGITECH VE LİSANS SAĞLAYICILARININ TOPLAM BORÇ YÜKÜMLÜLÜĞÜ, BORÇ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE NEDEN OLAN LOGITECH ÜRÜN, YAZILIMI VEYA HİZMETİ İÇİN ÖDENEN ÜCRETİ AŞMAYACAKTIR. Yukarıdaki sınırlamalar, üstte bahsedilen çözüm temel amacına hizmet etmese de geçerli olacaktır. Bazı yargı bölgeleri arızi ya da netice kabilinden doğan zararların hariç bırakılmasına izin vermediğinden, yukarıdaki sınırlama ya da hariç bırakma hakkınızda uygulanmayabilir. Yukarıdaki sınırlamalar, ilgili yasaların gerektirdiği durumlarda ve kapsamı çerçevesinde, kişisel yaralanmalar için geçerli olmayacaktır.

 

12. Ürün Kısıtlamaları.

İŞBU YAZILIM NÜKLEER TESİS, UÇAK NAVİGASYONU VEYA İLETİŞİM SİSTEMLERİ, HAVA TRAFİK KONTROL SİSTEMLERİ, TIBBİ AYGITLAR VEYA YAZILIMIN BOZULMASI HALİNDE ÖLÜME, BEDENSEL YARALANMAYA VEYA AĞIR FİZİKSEL VEYA ÇEVRESEL HASARA YOL AÇABİLECEK DİĞER EKİPMANLARDA KULLANILMAK AMACIYLA TASARLANMAMIŞTIR. YAZILIMIN ACİL DURUM AMACIYLA SERTİFİKALANDIRILMADIĞINI VE BU AMAÇLA KULLANILMAMASI GEREKTİĞİNİ ONAYLARSINIZ. LOGITECH ACİL DURUM BİLDİRİMLERİNİ İZLEMEZ VE EVİNİZE ACİL DURUM SERVİSLERİ GÖNDERMEKTEN SORUMLU DEĞİLDİR.

 

13. Birleşik Devletler Hükümeti Son Kullanıcıları.

Yazılım, “Ticari Bilgisayar Yazılımı” ve “Ticari Bilgisayar Yazılım Belgeleri” içeriği de dahil olmak üzere 48 C.F.R. 2.101’deki tanımıyla bir “Ticari Mal”dır ve ABD Hükümeti düzeyindeki son kullanıcılara (a) yalnızca Ticari Mal olarak ve (b) sadece işbu EULA hüküm ve şartları uyarınca diğer son kullanıcılara verilen haklarla birlikte lisanslanmaktadır. Yayınlanmamış haklar Amerika Birleşik Devletleri Telif Kanunları kapsamında saklıdır.

 

14. İhracat Kanunu Güvenceleri.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İsviçre ve/veya Yazılımın edinildiği yargı bölgesinin yasa ya da yönetmelikleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Yazılımı geçerli yasalar yada yönetmeliklere aykırı şekilde ihraç ya da yeniden ihraç etmeyeceğinizi kabul edersiniz.

 

15. Aracılar ve Üçüncü Taraf Satın Alıcılar.

Yazılımı bir başka kişi ya da tüzel kişilik adına alıyorsanız, Yazılımı adına aldığınız kişiyi ya da tüzel kişiliği, bu EULA’nın şartları ve koşulları ile bağlayıcı kılma yetkisine sahip olduğunuzu beyan ve garanti ediyorsunuz. Yargı merciinizde yazılımı kullanmak veya yazılıma erişmek ve bu EULA’yı kabul etmek için yeterli yasal yaşta olduğunuzu beyan ediyorsunuz.

 

16. Tabi Olunan Hukuk; Bölünebilirlik.

Eğer A.B.D.’deyseniz, işbu EULA kendi seçtiğiniz kanun usulü veya ilkelerine ya da bunların uygulanabilirliğine bakılmaksızın, bilhassa Amerika Birleşik Devletleri ve Kaliforniya Eyaleti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. Eğer A.B.D. sınırları dışında ikamet ediyorsanız, işbu EULA münhasıran İsviçre yasalarına tabidir. İşbu EULA’nın herhangi bir hükmü geçersiz bulunursa, taraflar yine de söz konusu hükümde yansıtılan maksatlarının geçerli kalması gerektiğini kabul eder ve işbu EULA’nın diğer tüm hükümleri tam olarak yürürlükte ve geçerli kalır.

Birleşik Devletler’de yaşıyorsanız ve Yazılım veya Ürünü yalnızca kişisel amaçlı veya konut içinde kullanıyorsanız, 17. Bölüm sizin için geçerli olacaktır.

 

17. Tahkim.

Sizin ile Logitech arasında doğan herhangi bir anlaşmazlık, taraflardan birinin tercihiyle, hakim atanmasından önce yetkili mahalli idare mahkemesine taşınabilen anlaşmazlıklar dışında, Amerikan Tahkim Birliği’nin Tüketici Tahkim Kuralları (“Kurallar”) kapsamında yürütülen, nihai ve bağlayıcı tahkim ile çözümlenecektir. Tahkim, tarafların karşılıklı anlaşması veya Kurallarda belirtilen seçim süreci kapsamında seçilen tek bir hakim tarafından yapılacaktır. Tahkim masrafları Kurallarda belirtildiği gibi taraflar arasında bölüştürülecektir. Hakimin kararı nihai ve temyiz hakkı olmaksızın tarafları bağlayıcı olacaktır.  KANIT KAYBINI ÖNLEMEK VE İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN TALEPLERİN DERHAL ÇÖZÜLMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN, İŞBU EULA KAPSAMINDA TALEP ÖNE SÜREN BİR TARAF, TALEBE NEDEN OLAN OLAY VEYA DURUMLARIN ORTAYA ÇIKTIĞI TARİHTEN İTİBAREN BİR (1) YIL VEYA SÖZLEŞMENİN TABİ OLDUĞU YASALARDA ÖNGÖRÜLEN SÜRENİN BİR (1) YILDAN UZUN OLMASI DURUMUNDA BU YASALARDA ÖNGÖRÜLEN ASGARİ SÜRE İÇİNDE, TALEBİNİN DAYANAĞINI DİĞER TARAFA YAZILI OLARAK BİLDİRECEKTİR; AKSİ TAKDİRDE, SÖZ KONUSU TARAF, SÖZ KONUSU OLAY VEYA DURUMLARA DAYALI OLARAK HERHANGİ BİR TALEPTE BULUNMA HAKKINDAN FERAGAT EDER.

 

 

18. Sözleşmenin Bütünlüğü; Hakim Dil.

İşbu Sözleşme, Yazılımla ilgili olarak, sizin ile Logitech arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve yazılı ya da sözlü, bundan önceki tüm sözleşmeleri ilga eder. İşbu EULA’nın her türlü çevirisi yalnızca yerel gereksinimleri karşılamak amacıyla yapılmış olup, İngilizce ve İngilizce olmayan nüshaları arasında çelişki olması halinde İngilizce nüshası geçerli olacaktır.

 

 

Yazılım, Amerika Birleşik Devletleri’nin telif hakkı kanunları ve uluslararası anlaşmalar ile korunmaktadır. Yazılımın yetkisiz çoğaltılması veya dağıtımı yasalar uyarınca cezaya tabidir.

© 2018 Logitech. Tüm hakları saklıdır