Giải pháp không gian họp nhóm

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

BẬT VIDEO DỄ DÀNG

Tại sao lại có giải pháp này

Triển khai cuộc họp video để hợp tác kết hợp tốt hơn trong không gian nhỏ và họp nhóm với các giải pháp thiết lập đơn giản và dễ sử dụng. Âm thanh thông minh và công nghệ video sử dụng AI đảm bảo mọi người được nhìn thấy và nghe thấy rõ ràng.

Dựa trên thiết bị

Chọn mức độ dễ dàng khi triển khai các giải pháp của chúng tôi trong Microsoft Teams Rooms trên Android hoặc chế độ thiết bị Zoom Room, với các giải pháp có máy tính tích hợp và được định cấu hình trước để đơn giản hóa việc thiết lập và quản lý.

Logo Microsoft Teams
Logo Zoom

Thiết lập dựa trên PC

Chọn mức độ dễ dàng triển khai hội nghị truyền hình với Microsoft Teams Rooms trên Android hoặc chế độ thiết bị Zoom Room, với các giải pháp có máy tính tích hợp và được định cấu hình trước để thiết lập và quản lý đơn giản hơn.

Logo Microsoft Teams
Logo Zoom
Logo Google Meet
Biểu tượng dấu cộng
Biểu tượng dấu cộng
Máy tính

MÁY TÍNH

Rally Bar

RALLY BAR HUDDLE

Một thanh video tất cả-trong-một cao cấp thiết lập nhanh chóng, dễ sử dụng, quản lý đơn giản. Một giải pháp đơn giản và mạnh mẽ cho các không gian nhỏ, được thiết kế để đem đến các cuộc họp hội nghị video bình đẳng một cách dễ dàng.

Tap IP

Tap IP

Đem đến khả năng tham gia bằng một lần chạm, dễ dàng chia sẻ nội dung và trải nghiệm cuộc họp liền mạch trên tất cả các phòng với Tap IP được kết nối mạng.

NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM

Tùy chỉnh căn phòng của bạn và bố cục với các sản phẩm bổ sung để tăng khả năng hợp tác, thiết kế và chức năng.

Khám phá các Phòng họp khác

Nói chuyện với chuyên gia

Tìm giải pháp tốt nhất cho công ty bạn. Nói chuyện với một đại diện Logitech ngay hôm nay. 

TUYÊN BỐ VỀ NHÃN HIỆU PHÁP LÝ

Logitech, Logi, Rally, Rally Bar, Rally Bar Mini, Rally Bar Huddle, Sight, Logitech Tap, Logitech Tap IP, và logo Logitech là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Logitech Europe SA và / hoặc các chi nhánh của mình tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác . 

Từ Bluetooth® và logo là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và việc Logitech sử dụng các nhãn hiệu này đều theo giấy phép. Microsoft, Windows và logo Microsoft Teams  là các thương hiệu của Tập đoàn Microsoft. Zoom và logo Zoom thương hiệu của Zoom Video Communications, Inc. Google Meet và huy hiệu "Hoạt động với Google Meet"là các thương hiệu của Google LLC. USB-Clà thương hiệu của Diễn đàn Người triển khai USB. Tất cả các thương hiệu bên thứ ba khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.