PATRICK AEBISCHER

Tidligere rektor for École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)


Læs mere om Patrick Aebischer har været eksternt medlem af Logitechs bestyrelse siden september 2016 og er medlem af Logitechs Nominating Committee og Technology and Innovation Committee.

Dr. Aebischer er den tidligere direktør for École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) som er et af de mest anerkendte universiteter i verden – en stilling, som han besad fra 2000 til 2016. Han er også professor i neurovidenskab hos EPFL og leder for EPFL's Neurodegenerative Disease Laboratory hos Brain Mind Institute, EPFL. Før han overtog ansvaret for disse områder i 2000 var Dr. Aebischer professor ved og leder for Surgical Research Division og Gene Therapy Center ved universitetshospitalet i Lausanne. Han var også formand for afdelingen Artificial Organs, Biomaterials and Cellular Technology hos Brown University's Division of Biology and Medicine.

Dr. Aebischer er stifteren af tre virksomheder hvis kerneområder er bioteknologi, og sidder i bestyrelsen for Nestlé S.A. og Lonza Group Ltd. Han er også bestyrelsesformand for Advisory Board of Novartis Venture Fund.

Dr. Aebischer er cand.med. fra Universitetet i Genève og Universitetet i Fribourg i Schweiz. Han har også tre æresdoktorgrader.