Αναφορές και πιστοποίηση για θέματα αειφορίας - Αρχείο

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Pangea temporary hotfixes here

Αρχείο

2020

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΣΦAΛΙΣΗ GRI

2019

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Δείκτης GRI

Αναφορές περί ορυκτών από εμπόλεμες ζώνες

Αναφορές CDP

2018

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Δείκτης GRI

Αναφορές περί ορυκτών από εμπόλεμες ζώνες

Αναφορές CDP

Πιστοποίηση αποτυπώματος άνθρακα

2017

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Δείκτης GRI

Αναφορές περί ορυκτών από εμπόλεμες ζώνες

Αναφορές CDP

2016 και παλαιότερα

Δείκτης GRI

Αναφορές περί ορυκτών από εμπόλεμες ζώνες