Θετικές κλιματικές αλλαγές

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Pangea temporary hotfixes here

Ο πλανήτης μας δεν μπορεί να περιμένει.

Εκ μέρους των μελλοντικών γενεών, πρέπει να δράσουμε άμεσα. Μπορούμε ακόμη να επηρεάσουμε τις μελλοντικές εξελίξεις αλλά θα πρέπει όλοι να επικεντρωθούμε σε αυτό. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε και εμείς.

Ποια είναι η δέσμευσή μας και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σήμερα

Από το 2021 και μετά, όλα τα προϊόντα μας θα έχουν ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Αυτό είναι υπέροχο αλλά δεν αρκεί. Ο κόσμος βρίσκεται μπροστά σε άνευ προηγουμένου αλλαγές λόγω της κλιματικής αλλαγής και υπάρχει άμεση ανάγκη να μειώσουμε το αποτύπωμά μας ακόμη περισσότερο για να υποστηρίξουμε τις κοινότητες που επηρεάζονται από τις κλιματικές αλλαγές και να προστατέψουμε τη φύση.

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε δώσει προτεραιότητα στη μείωση του άνθρακα στα προϊόντα μας ενώ, παράλληλα, πραγματοποιούμε μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποκαθιστούμε δάση και υποστηρίζουμε τις κοινότητες που έχουν επηρεαστεί από τις κλιματικές αλλαγές. Τώρα θέλουμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο ώστε να αντιμετωπίσουμε πλήρως τον αντίκτυπο της αξιακής μας αλυσίδας, αφαιρώντας τελικά από την ατμόσφαιρα περισσότερο άνθρακα από αυτόν που εκπέμπουμε. Έχουμε εστιάσει στη δημιουργία ενός καθαρού θετικού αντίκτυπου ώστε, μαζί, να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τον κόσμο που μοιραζόμαστε.

Η στρατηγική μας

Επαναλαμβάνουμε το μάντρα μας για μείωση, ανανέωση και αντικατάσταση για περισσότερο από μια δεκαετία. Τώρα ήρθε η ώρα να ακουστούμε.

Εικονίδιο πράσινου αποτυπώματος

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ

Σχεδίαση με προοπτική αειφορίας, για να επιτύχουμε φιλόδοξες μειώσεις του αποτυπώματος άνθρακα στα προϊόντα, τις δραστηριότητες και την εφοδιαστική αλυσίδα μας.

Εικονίδιο ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Προώθηση της υιοθέτησης της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, στις δικές μας εργασίες και στην εφοδιαστική αλυσίδα μας. Σχεδίαση των προϊόντων μας ώστε να χρησιμοποιούν υλικά κυκλικής εφοδιαστικής αλυσίδας.

Εικονίδιο πράσινου δέντρου

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αποκατάσταση των δασών και των κοινοτήτων που επηρεάζονται αρνητικά από το κλίμα, μέσω της υποστήριξης έργων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα και της ανάπτυξης λύσεων που βασίζονται στη φύση.

Μείωση

Το μεγαλύτερο μέρος του αποτυπώματος άνθρακα των δραστηριοτήτων μας προέρχεται από την προμήθεια και την κατασκευή των προϊόντων και των συσκευασιών μας. Σύμφωνα με την κλιματική δέσμευση 1,5℃, έχουμε δεσμευτεί για την επίτευξη φιλόδοξων και επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων μείωσης του άνθρακα. Το επίκεντρο του προγράμματός μας είναι η Σχεδίαση με γνώμονα την αειφορία. Σχεδιάζουμε καλύτερα προϊόντα και διαδικασίες για να μειώσουμε τον αντίκτυπο του άνθρακα όσο το δυνατό περισσότερο προτού δημιουργηθεί.

Εικόνα καθαρότητας άνθρακα

Τα πάντα φαίνονται στα νούμερα.

Είμαστε ήδη η πρώτη εταιρεία καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών που τοποθετεί αναλυτικές σημάνσεις αποτυπώματος άνθρακα στα προϊόντα της. Μέχρι το 2025, όλες οι κύριες γραμμές παραγωγής μας θα φέρουν σήμανση με το αντίστοιχο αποτύπωμα άνθρακα.

Ανανέωση

Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Η δουλειά μας χρειάζεται ενέργεια. Όμως εξασφαλίζουμε ότι όλη αυτή η ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές όπως ο άνεμος, ο ήλιος και άλλα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχουμε σημειώσει πολύ σημαντική πρόοδο με τις δικές μας δραστηριότητες και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ενθαρρύνουμε τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας να λάβουν κι αυτοί δράση.

Χρησιμοποιούμε αναλύσεις κύκλου ζωής για να υπολογίσουμε ολόκληρο το αποτύπωμα άνθρακα που δημιουργούμε – από την προμήθεια των υλικών έως τον τρόπο χειρισμού των προϊόντων μας στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Ανανεώσιμες πηγές στο αποτύπωμά μας

100%

Ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια στην εγκατάσταση παραγωγής της εταιρείας μας

100%

100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια στα γραφεία μας στην Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ινδία και την Κίνα

92%

Ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια παγκοσμίως

Παγκόσμιος χάρτης
Παγκόσμιος χάρτης
map-desktop-text-v5
εικόνα πράσινου εικονιδίου χάρτη

Κύριο γραφείο

εικόνα μπλε εικονιδίου χάρτη

Εγκατάσταση παραγωγής

Αποκατάσταση

Η επίτευξη του στόχου του ουδέτερου ισοζυγίου του άνθρακα φέτος αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς τον υψηλότερο στόχο μας που είναι οι θετικές κλιματικές αλλαγές. Για να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε περισσότερο άνθρακα από αυτόν που εκπέμπουμε, αποκαθιστούμε φυσικά περιβάλλοντα και κοινότητες που έχουν επηρεαστεί από τις κλιματικές αλλαγές επενδύοντας σε έργα προστασίας των δασών και των ζώων, καθώς και σε έργα που μετατοπίζουν το κέντρο βάρους στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και προχωρώντας ακόμη πιο πέρα, επενδύουμε επίσης σε έργα δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα για την απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα απευθείας από την ατμόσφαιρα.

Από τα λόγια στην πράξη

Ρίξτε μια προσεκτικότερη ματιά στις περσινές πρωτοβουλίες μείωσης-ανανέωσης-αποκατάστασης για να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις αυτές.

Μείωση

Γραμμή συναρμολόγησης για ποντίκια υπολογιστή

Κίνα

Μειώσεις άνθρακα στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας

Επιτυγχάνουμε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα με τη βοήθεια προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας

Το 2013 ορίσαμε ως στόχο μας να μειώσουμε μέχρι και 20% το αποτύπωμα άνθρακα των εγκαταστάσεων παραγωγής μας έως το 2018. Όταν επιτύχαμε τον στόχο μας, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε ακόμη πιο πέρα και δεσμευτήκαμε να μεταβούμε σε 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια και να αντιμετωπίσουμε το 100% του υπόλοιπου αποτυπώματός μας με υψηλής ποιότητας πιστοποιημένα προγράμματα αντιστάθμισης άνθρακα. Μέσω αυτών των ενεργειών, θα επιτυγχάναμε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.

Και το καταφέραμε. Σε επίπεδο εγκαταστάσεων, συνέβαλε ένα πλήθος προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων για τη μείωση της απόλυτης ενεργειακής ζήτησης με την αντικατάσταση του φωτισμού T5 με LED, τη βελτιστοποίηση της χρήσης αεροσυμπιεστών και την εγκατάσταση χρονοδιακοπτών για την απενεργοποίηση του φωτισμού και των ψυκτών πόσιμου νερού. Επίσης, συνεχίσαμε να αναπτύσσουμε το πρόγραμμα μέτρησης που χρησιμοποιούσαμε, ώστε να μας βοηθήσει στην παρακολούθηση και την κατανόηση των σημαντικών στοιχείων κατανάλωσης ενέργειας και στον εντοπισμό ευκαιριών μείωσης, προκειμένου να επικεντρωθούμε πιο στοχευμένα. Το 2021, για παράδειγμα, αντικαταστήσαμε έναν από τους παλιότερους συμπιεστές μας στις εγκαταστάσεις μας με έναν αεροσυμπιεστή δύο σταδίων, υψηλής απόδοσης και βελτιώσαμε την απόδοση κατά περίπου 11%. Επίσης, αναβαθμίσαμε δύο ψύκτες. Μόνο από αυτά τα δύο έργα είδαμε μια εξοικονόμηση άνθρακα της τάξεως των 630 tCO2e.

Οικογένεια προϊόντων Logitech

Πλαστικά που ανακυκλώνονται μετά την κατανάλωση

Κάνουμε τα προϊόντα μας πιο συμβατά με την κυκλική οικονομία χρησιμοποιώντας πλαστικά που ανακυκλώνονται μετά την κατανάλωση

Θέλουμε να κάνουμε τα προϊόντα της Logitech πιο συμβατά με την κυκλική οικονομία. Η χρήση παρθένων πρώτων υλών θα πρέπει να αποφεύγεται και να προτιμώνται ανακυκλωμένα υλικά. Χρησιμοποιούμε πλαστικό που ανακυκλώνεται μετά την κατανάλωση (PCR), για να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία χρήσης σε πλαστικά που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, αλλά και να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων μας. Εφαρμόζουμε τη χρήση πλαστικών PCR σε μεγάλη κλίμακα σε όλα τα προϊόντα της εταιρείας, εστιάζοντας στα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια προϊόντων για μέγιστη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Η χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών αποτελεί βασικό κομμάτι των προσπαθειών μας για σχεδίαση με προοπτική αειφορίας. Ολοένα και περισσότερο, χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένα πλαστικά στις κορυφαίες σε πωλήσεις σειρές προϊόντων μας, όπως ποντίκια, πληκτρολόγια, κάμερες web και ηχεία. Έως το τέλος του 2021, πάνω από το 50% των ποντικιών και πληκτρολογίων στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων δημιουργικότητας και παραγωγικότητας, το μεγαλύτερο της εταιρείας μας, θα κατασκευάζονται με ανακυκλωμένα πλαστικά, εξαλείφοντας την ανάγκη για χρήση περίπου 7.100 τόνων νέων πλαστικών και την εκπομπή 11.000 τόνων ισοδύναμων εκπομπών άνθρακα ανά έτος.

Ασύρματο ποντίκι M185

Ασύρματο ποντίκι M185

Μειώνουμε το αποτύπωμα άνθρακα του πρώτου σε πωλήσεις ποντικιού μας M185

Το 2020, αναβαθμίσαμε επίσης το πρώτο σε πωλήσεις ασύρματο ποντίκι μας M185. Μειώσαμε σημαντικά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα εστιάζοντας στα εξής σημεία:

  • Επαναστατική σχεδίαση PCB πλατφόρμας
  • Μονάδα τροχού κύλισης με χαμηλότερο αποτύπωμα
  • Πιο αποδοτική διαδικασία χύτευσης
  • Ανανεωμένη σχεδίαση εξαρτημάτων για μικρότερο βάρος


Οι βελτιώσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα μια συνολική κατά προσέγγιση μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της τάξεως του 15% σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση του M185.

Ασύρματο ποντίκι M190

Ασύρματο ποντίκι πλήρους μεγέθους M190

Μειώνουμε το αποτύπωμα άνθρακα του ποντικιού πλήρους μεγέθους M190

Το 2020, κυκλοφορήσαμε το ασύρματο ποντίκι πλήρους μεγέθους M190 με βέλτιστη άνεση και για τα δύο χέρια, ασύρματη σύνδεση χωρίς καθυστερήσεις, παρακολούθηση κίνησης ακριβείας και διάρκεια ζωής μπαταρίας 18 μηνών.

Το M190 χρησιμοποιεί επίσης μια νέα προσέγγιση στη σχεδίαση της πλακέτας τυπωμένων κυκλωμάτων (PCB). Αναπροσαρμόζοντας τη σχεδίαση διάφορων PCB, επιτύχαμε σημαντικές μειώσεις στο αποτύπωμα άνθρακα νέων και υπαρχουσών γραμμών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του M190. Αυτή η καινοτομία, σε συνδυασμό με περισσότερο αποδοτικούς αισθητήρες ισχύος, συμβάλλει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων κατά 10% σε σύγκριση με το M170.

Ποντίκι για παιχνίδια G PRO X Superlight

Logitech G Pro X SUPERLIGHT

Μειώνουμε το αποτύπωμα άνθρακα του Logitech G Pro X SUPERLIGHT

Το 2021, κυκλοφορήσαμε το Logitech G PRO X SUPERLIGHT. Σχολαστικά επανασχεδιασμένο και κατασκευασμένο με σκοπό τη μείωση του βάρους και την παράλληλη αύξηση της απόδοσης, το νέο PRO X SUPERLIGHT έχει βάρος μικρότερο από 63 γραμμάρια και είναι σχεδόν 25% ελαφρύτερο από το ασύρματο Logitech PRO. Η μείωση του βάρους επιτεύχθηκε με τη χρήση 7,5% λιγότερου πλαστικού, μικρότερης πλακέτας τυπωμένων κυκλωμάτων, μικρότερων μαγνητών, λιγότερων βιδών αλλά και ελαφρύτερου καλωδίου.

Η ελαφριά αρχιτεκτονική του G PRO X SUPERLIGHT οδηγεί σε ετήσια αποφυγή αποτυπώματος άνθρακα κατά προσέγγιση 260 tCO2e.

Επιπλέον, το PRO X SUPERLIGHT είναι εξοπλισμένο με τον αισθητήρα HERO 25K της Logitech G, ο οποίος χρησιμοποιεί ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας ώστε να προσαρμόζει διαρκώς τον ρυθμό καρέ βάσει της κίνησης του ποντικού ώστε να ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας. Ακόμη και σε υψηλές τιμές DPI, ο HERO είναι 10 φορές πιο αποδοτικός ενεργειακά από τους προηγούμενους αισθητήρες της Logitech G, αποδίδοντας μια ετήσια αποφυγή αποτυπώματος 117 tCO2e κατά προσέγγιση.

 

Χερούλια από χαρτί

Χερούλια από χαρτί

Νέα σχεδίαση από 100% ανακυκλώσιμο χαρτί

Το 2021 παρουσιάσαμε επίσης τα χερούλια από 100% χαρτί – μια καινοτόμο λύση σχεδίασης που χρησιμοποιεί χυτευμένη χαρτόμαζα για να αντικαταστήσει το πλαστικό ή το κλασικό χαρτόνι που χρησιμοποιούσαμε στις προηγούμενες σχεδιάσεις. Αντίθετα με άλλα χερούλια από χαρτί, η νέα μας σχεδίαση είναι ειδικά ενισχυμένη για να μειωθεί ο κίνδυνος σκισίματος.

Επειδή το νέο μας χερούλι είναι κατασκευασμένο από 100% χαρτί, είναι και 100% ανακυκλώσιμο.

Συσκευασία webcam

Συσκευασία webcam

Νέα σχεδίαση από 100% ανακυκλώσιμο χαρτί

Το 2021, μειώσαμε σημαντικά το μέγεθος, το βάρος και τη χρήση υλικών σε ένα εύρος συσκευασιών webcam και οι μειώσεις αυτές έφτασαν έως και το 71%, ανάλογα με την γραμμή παραγωγής. Η αλλαγή αυτή μας επέτρεψε επίσης να μειώσουμε τον αριθμό των παλετών που ήταν απαραίτητες για κάθε αποστολή – μια παλέτα μπορεί πλέον να χωρέσει από 30% έως 60% περισσότερες μονάδες σε σύγκριση με το παρελθόν. Όλη αυτή η εργασία είχε ως αποτέλεσμα την κατά προσέγγιση μείωση αποτυπώματος κατά 1.773 τόνους άνθρακα ετησίως

Καφέ συσκευασία ποντικιού

Μειώνουμε το πλαστικό μίας χρήσης: συσκευασίες clamshell

Εντείνουμε τις προσπάθειες για να μειώσουμε το πλαστικό μίας χρήσης

Το 2021 συνεχίσαμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να μειώσουμε το πλαστικό μίας χρήσης από τις συσκευασίες μας. Αναπτύξαμε μια πολιτική πλαστικού μίας χρήσης, επισημαίνοντας τη δέσμευσή μας για τη μείωση των συσκευασιών από πλαστικό, όσο είναι τεχνικά δυνατό, σε όλο το εύρος των προϊόντων μας, έχοντας σαν μακροπρόθεσμο στόχο να το καταργήσουμε πλήρως.

Επιλέγοντας τα καφέ κουτιά συσκευασίας για τα προϊόντα που πωλούνται online, φέτος καταφέραμε με επιτυχία να μειώσουμε τη χρήση πλαστικών clamshell κατά τουλάχιστον 1,1 εκατομμύριο συσκευασίες από το χαρτοφυλάκιό μας.

Κανένα πλαστικό μίας χρήσης στις συσκευασίες της logitech

Μειώνουμε το πλαστικό μίας χρήσης: πλαστικές σακούλες στο δίκτυο διανομής

Εντείνουμε τις προσπάθειες για να μειώσουμε το πλαστικό μίας χρήσης

Το 2021 συνεχίσαμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να μειώσουμε το πλαστικό μίας χρήσης από τις συσκευασίες μας. Αναπτύξαμε μια πολιτική πλαστικού μίας χρήσης, επισημαίνοντας τη δέσμευσή μας για τη μείωση των συσκευασιών από πλαστικό, όσο είναι τεχνικά δυνατό, σε όλο το εύρος των προϊόντων μας, έχοντας σαν μακροπρόθεσμο στόχο να το καταργήσουμε πλήρως.

Από τη χρήση πλαστικού για την προστασία των κουτιών συσκευασίας στο δίκτυο διανομής, περάσαμε στη χρήση υλικού περιτυλίγματος από ύφασμα σε αρκετές γραμμές παραγωγής. Αυτό οδήγησε στο να καταργηθούν περισσότερες από 2,6 εκατομμύρια πλαστικές σακούλες αποστολής από το χαρτοφυλάκιο των υπαρχουσών γραμμών παραγωγής και επιπλέον 3 εκατομμύρια για τα προϊόντα νέας κυκλοφορίας.

Αναλυτική προβολή της συσκευασίας του πληκτρολογίου

Μειώνουμε το πλαστικό μίας χρήσης: πλαστικές σακούλες στο εσωτερικό της συσκευασίας λιανικής

Εντείνουμε τις προσπάθειες για να μειώσουμε το πλαστικό μίας χρήσης

Το 2021 συνεχίσαμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να μειώσουμε το πλαστικό μίας χρήσης από τις συσκευασίες μας. Αναπτύξαμε μια πολιτική πλαστικού μίας χρήσης, επισημαίνοντας τη δέσμευσή μας για τη μείωση των συσκευασιών από πλαστικό, όσο είναι τεχνικά δυνατό, σε όλο το εύρος των προϊόντων μας, έχοντας σαν μακροπρόθεσμο στόχο να το καταργήσουμε πλήρως.

Σταματήσαμε επίσης να χρησιμοποιούμε πλαστικές σακούλες στο εσωτερικό της συσκευασίας λιανικής, χρησιμοποιώντας υφασμάτινο περιτύλιγμα και μαλακές χάρτινες σακούλες για την προστασία του προϊόντος και των αξεσουάρ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να καταργηθούν επιπλέον 5,8 εκατομμύρια πλαστικές σακούλες.

Ποντίκι ERGO M575 με συσκευασία βελτιωμένου αποτυπώματος άνθρακα

Συσκευασία του ERGO M575

Εντείνουμε τις προσπάθειες για να μειώσουμε το πλαστικό μίας χρήσης

Το 2021 κυκλοφορήσαμε το ERGO M575, το οποίο διαθέτει μια καινοτόμο λύση συσκευασίας που διαθέτει μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα κατά 34% σε σχέση με τον προκάτοχό του, το M570, ενώ παράλληλα μειώνει το βάρος του πλαστικού μίας χρήσης κατά 98%Το πλαστικό που εξακολουθεί να υπάρχει στο M575: Ετικέτα κατά της παραβίασης (0,05 g) και σήμανση PP στην κύρια συσκευασία (περίπου 1g).

Βασιζόμενη σε αξιολογήσεις σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διαδικασία σχεδίασης και ανάπτυξης, η ομάδα κατάφερε να δημιουργήσει μια λύση που κατήργησε εντελώς την ανάγκη πλαστικού δίσκου ή πλαστικής σακούλας. Στη θέση τους χρησιμοποίησε ένα εσωτερικό προστατευτικό κάλυμμα από χαρτί για την προστασία του προϊόντος. Για να μειωθεί ακόμη περισσότερο ο αντίκτυπος και τα απόβλητα, όλες οι οδηγίες εγκατάστασης εκτυπώθηκαν απευθείας σε αυτό το προστατευτικό κάλυμμα από χαρτί.

Ανανέωση

Τεχνικός που ελέγχει το προϊόν της logitech

Κίνα

Ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια στην εγκατάσταση παραγωγής μας

100% εξισορρόπηση του αποτυπώματος από την κατανάλωση ενέργειας

Το 2018, αποφασίσαμε να εξισορροπήσουμε το 100% του αποτυπώματος από την κατανάλωση ενέργειας των εγκαταστάσεων παραγωγής με αγορές πιστοποιημένης ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτα μέρη. Από τότε έχουμε διατηρήσει το ποσοστό ανανεώσιμης ενέργειας στο 100% ετησίως και έχουμε επιτύχει 92% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που μας φέρνει ακόμη πιο κοντά στο στόχο του 100%. Με το πρόγραμμα αυτό, υπολογίζουμε ότι φέτος έχουμε γλιτώσει 14.615 tCO2 και έχουμε αντισταθμίσει τις υπόλοιπες εκπομπές ώστε να παρέχουμε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.

3 άτομα σε αίθουσα συσκέψεων που χρησιμοποιούν ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια

Διεθνές επίπεδο

Ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια στα γραφεία μας

100% εξισορρόπηση του αποτυπώματος από την κατανάλωση ενέργειας

Το αποτύπωμα ηλεκτρικής ενέργειας στα γραφεία μας στην Ελβετία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιρλανδία, την Ολλανδία, την Ινδία και την Κίνα έχει εναρμονιστεί με τις αγορές ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2021, είχαμε τη χαρά να αναγνωριστούμε από την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως Συνεργάτης Πράσινης Ενέργειας λόγω της δέσμευσής μας στην ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια στις Η.Π.Α. Με τη χρήση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις παραγωγής και σε αυτά τα γραφεία, επιτύχαμε 92% ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως, γεγονός που μας φέρνει ακόμη πιο κοντά στον στόχο του 100%. Με το πρόγραμμα αυτό, υπολογίζουμε ότι φέτος έχουμε γλιτώσει 14.615 tCO2 και έχουμε αντισταθμίσει τις υπόλοιπες εκπομπές ώστε να παρέχουμε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Εργαζόμαστε για την προετοιμασία μιας πιστοποίησης ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα για τα γραφεία μας από τρίτο μέρος.

Αιολικό πάρκο

Ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια στην αλυσίδα εφοδιασμού μας

Ενθαρρύνουμε τους προμηθευτές μας να κάνουν τη μετάβαση στην ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια

Το 2020, προσκαλέσαμε τους κυριότερους προμηθευτές μας να μας ακολουθήσουν στη μετάβασή μας στην ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια. Για να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε τους προμηθευτές, δημιουργήσαμε μια Πύλη ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας κι ένα Club αγοραστών για να διευκολύνουμε και να ενθαρρύνουμε τη μαζική αγορά ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής ποιότητας, με πιστοποίηση από τρίτα μέρη για τα εργοστάσια των προμηθευτών που εμπλέκονται στη διαδικασία κατασκευής της Logitech.

Για την περίοδο αναφοράς 2020, οι προμηθευτές διέθεσαν 186.246 MWh ηλεκτρικής ενέργειας σε δραστηριότητες κατασκευής της Logitech και αγόρασαν 70.599 MWh ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας από την Πύλη ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας (97%) ή άλλους πόρους (3%), για την εξισορρόπηση αυτού του αποτυπώματος ηλεκτρικής ενέργειας. Υπολογίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο εξοικονομήθηκαν 41.871 tCO2e άνθρακα.

Ομάδα για την κλιματική αλλαγή RE100

Υποστήριξη

Υποστηρίζουμε μια παγκόσμια μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα και την υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως μέρος της ιδιότητάς μας ως μέλους της Πρωτοβουλίας RE100 και θα εργαζόμαστε για την επιτάχυνση της αλλαγής υπέρ των δικτύων μηδενικού άνθρακα σε κλίμακα.

Η RE100 διευθύνεται από τον οργανισμό The Climate Group σε συνεργασία με τον οργανισμό CDP. Αποστολή της RE100 είναι η επιτάχυνση μιας παγκόσμιας μετάβασης στην καθαρή ενέργεια και στα δίκτυα μηδενικού άνθρακα – παρέχοντας ένα καθαρότερο και πιο υγιές μέλλον για όλους. Τα μέλη της RE100 συνεργάζονται για την υποστήριξη της 100% ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως, όσο το δυνατό συντομότερα, καθώς και με τρίτα μέρη για την αντιμετώπιση προκλήσεων πολιτικών και αγοράς.

Ενταχθήκαμε στην πρωτοβουλία RE100 τον Νοέμβριο του 2019 για να συνεργαστούμε με άλλες ηγετικές εταιρείες του κλάδου έχοντας σαν στόχο την παγκόσμια μετάβαση στην υιοθέτηση 100% ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας.

Αποκατάσταση

Υγροβιότοποι με ουράνιο τόξο

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΕΡΓΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ENVIRA ΤΟΥ ΑΜΑΖΟΝΙΟΥ

Αντιμετωπίζει την αποψίλωση των δασών και προστατεύει μερικά από τα ενδιαιτήματα με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα στον κόσμο, δίνοντας παράλληλα δυνατότητες για αειφόρους τρόπους ζωής που βασίζονται στις κοινότητες.

Αυτό το έργο είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα REDD+ στον κόσμο και το μοναδικό μεταξύ πολλών έργων που έχει επιτύχει επικύρωση και πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα VCS-CCB με Τριπλή χρυσή διάκριση. Αυτό το έργο αποτρέπει την αποψίλωση σε μια έκταση 200.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων παρθένου τροπικού δάσους στην κοιλάδα του Αμαζονίου, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με τους ντόπιους αγρότες για να υποστηριχθεί ο τρόπος ζωής τους. Εκτός από τη διασφάλιση μειώσεων του άνθρακα που ανέρχονται σε σχεδόν 1,2 εκατομμύρια tCO2e ετησίως μέσω της αποφυγής της αποψίλωσης, το έργο παρέχει ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης στις τοπικές κοινότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται μαθήματα κατάρτισης γεωργικών εφαρμογών, δημιουργία τοπικών κεντρικών γραφείων με φαρμακείο και κλινική και κατασκευή κοινόχρηστων λουτρών, για να αποδοθεί το γαιοκτητικό καθεστώς στις τοπικές κοινότητες και να δημιουργηθούν εναλλακτικές οικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της εμπορευματοποίησης της συλλογής φαρμακευτικών φυτών και ακάι.

Ηλιακό πάρκο

ΝΙΝ ΘΟΥΑΝ, ΒΙΕΤΝΑΜ

ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ MY SON HOAN LOC

Έχουμε ηγετικό ρόλο στην επανάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω της ηλιακής ενέργειας στο Βιετνάμ.

Αυτό το πάρκο ηλιακής ενέργειας στην ηλιόλουστη επαρχία Ninh Thuan του Βιετνάμ παίζει καταλυτικό ρόλο στη μετάβαση του Βιετνάμ προς ένα πιο πράσινο, χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, μέλλον. Προσφέρει μια εναλλακτική, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας ώστε να αντικατασταθεί η ανάγκη για τα παραδοσιακά ορυκτά καύσιμα και ενισχύει τις τοπικές οικονομίες προσφέροντας εργασία σε άτομα από τις τοπικές κοινότητες και πληρώνοντάς τους με βιώσιμους μισθούς με σκοπό την εξάλειψη της φτώχειας.

γεωθερμικά κοιτάσματα Ulubelu

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ULUBELU

Εκμεταλλευόμαστε τα γεωθερμικά πεδία της Ινδονησίας για καθαρή, ανανεώσιμη ενέργεια.

Το εργοστάσιο γεωθερμικής ενέργειας του Ulubelu, που βρίσκεται στην επαρχία Λαμπούνγκ, στο νότιο άκρο της νήσου Σουμάτρα, παράγει περισσότερα από 860 GWh ανανεώσιμης ενέργειας για τη διασύνδεση δικτύων της Σουμάτρα στην Ινδονησία. Παράλληλα με τη μείωση των εκπομπών, αυτό το έργο συμβάλλει και στην αειφόρο ανάπτυξη και βοηθάει στη διευκόλυνση της μετάβασης της Ινδονησίας στην ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

ουρακοτάγκος

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΜΑΝΤΑΝ, ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΡΙΜΠΑ ΡΑΓΙΑ

Έργο για την προστασία 650 τετρ. χλμ. δάσους αλλά και του απειλούμενου Ουρακοτάγκου της Βόρνεο, με παράλληλη δημιουργία ευκαιριών εισοδήματος για τις τοπικές κοινότητες.

Το Καταφύγιο βιοποικιλότητας Ρίμπα Ράγια είναι μια τροπική τυρφώδης έκταση στη νήσο Βόρνεο, στην Ινδονησία. Το έργο αυτό προστατεύει 650 τετρ. χλμ. τροπικών δασών και τυρφωδών εδαφών πλούσιων σε άνθρακα, σταματώντας την αποψίλωση τροπικών δασών που αρχικά προορίζονταν για μετατροπή σε φυτείες παραγωγής φοινικελαίου. Υποστηρίζοντας αυτό το έργο, η Logitech συμβάλλει στη διατήρηση μιας καταβόθρας άνθρακα καταχωρισμένης στον μηχανισμό REDD+, αλλά και στην προστασία 105.000 απειλούμενων Ουρακοτάγκων του Βόρνεο. Το έργο προσφέρει επίσης ευκαιρίες εισοδήματος σε περισσότερα από 2.500 νοικοκυριά που διαβιούν εντός της περιοχής εφαρμογής του έργου – μέσω της εκπαίδευσης και της διατήρησης των αγροδασικών πόρων – βελτιώνοντας τη διατροφική ασφάλεια, τις ευκαιρίες εισοδήματος, την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση – και όλα αυτά με ταυτόχρονη υποστήριξη της οικονομίας του άνθρακα.

Σειρά φυτεμένων δέντρων

ΚΙΝΑ

ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ HENAN FANGCHENG ΚΑΙ TANGHE

Έργο απορρόφησης εκπομπών άνθρακα, για τη μετάβασή μας σε μηδενικό καθαρό ισοζύγιο άνθρακα

Το έργο αυτό δημιουργεί νέα δάση με τη φύτευση δέντρων σε περιοχές που ήταν απογυμνωμένες για τουλάχιστον 10 χρόνια πριν την εφαρμογή του έργου. Δραστηριότητες όπως οι εντατικές καλλιέργειες, η βοσκή και η υλοτομία δεν επιτρέπονται πλέον στην περιοχή εφαρμογής του έργου και έχουν αντικατασταθεί από τη φύτευση δέντρων και τη διαχείριση των δασών. Το έργο αυτό δημιουργεί ευκαιρίες εργασίας για τους κατοίκους που αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες στη φύτευση και τη διαχείριση δασικών περιοχών μέσω επαγγελματικής κατάρτισης. Με την αποκατάσταση αυτών των δασικών οικοσυστημάτων, το έργο συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου, διατηρεί τη βιοποικιλότητα και το νερό και περιορίζει τη διάβρωση του εδάφους ενώ, παράλληλα, βοηθάει τις τοπικές κοινότητες να μεταβούν σε πιο βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης.

Οροσειρά από μακριά

ΚΙΝΑ

ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΚΙΝΓΚΧΑΪ

Καταργούμε τον άνθρακα για τη μετάβασή μας σε μηδενικό καθαρό ισοζύγιο άνθρακα.

Η Επαρχία Κινγκχάι αποτελεί τμήμα της Θιβετιανής Πεδιάδας και βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 3.000 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Η πεδιάδα, που έχει χαρακτηριστεί «στέγη του κόσμου» και «υδατόπυργος της Ασίας», αποτελεί φυσικό ενδιαίτημα για σπάνια είδη ζώων και βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών της Κίνας για δημιουργία φυσικών καταφυγίων, δασών, χορτολιβαδικών εκτάσεων και υγροτόπων διαβίωσης. Η λίμνη Κινγκχάι είναι η μεγαλύτερη της Κίνας και βρίσκεται στο σταυροδρόμι πολλών διαδρομών αποδημητικών πτηνών οι οποίες διατρέχουν την Ασία. Το έργο βρίσκεται στα ανατολικά της λίμνης και θα αποκαταστήσει 140 τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους, μέσω της φύτευσης ενός πλούσιου μείγματος ιθαγενών ειδών δένδρων, όπως ερυθρελάτη, κέδρος, πεύκο, λεύκα, ιτιά και φτελιά σε απογυμνωμένα ή υποβαθμισμένα εδάφη, όπου δεν υπάρχει φυσική ανανέωση ή αναδάσωση. Το έργο στοχεύει επίσης στην υποστήριξη της τοπικής κοινότητας μέσω της παροχής τεχνικών δεξιοτήτων και εκπαίδευσης.

Αιολικά πάρκα κατά μήκος του κόλπου

ΚΙΝΑ

Αιολικό πάρκο Κίξι

Υποστηρίζουμε την ανάπτυξη του τομέα πράσινης, ανανεώσιμης ενέργειας της Κίνας, ενισχύοντας την ικανότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, ώστε να καλυφθεί η αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση.

Το Έργο του αιολικού πάρκου Κίξι της Σαγκάης παράγει ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια στον Κόλπο Χανγκζού. Αποτελείται από τριάντα τρεις ανεμογεννήτριες, καθεμία από τις οποίες έχει δυναμικότητα παραγωγής 1,5 MW, παράγει κατά μέσο όρο 105 GWh ανά έτος, ενώ η σχετική ετήσια μείωση εκπομπών άνθρακα είναι περίπου 100.000 τόνοι CO2e. Με την παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό το έργο βοηθά την Κίνα να επιτύχει τον εθνικό της στόχο για παραγωγή του 35% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2030.

δάσος της Μογγολίας

ΚΙΝΑ

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ WU’ERQIHAN

Προστατεύουμε τις δασικές εκτάσεις της Εσωτερικής Μογγολίας για να την απολαύσουν και οι επόμενες γενιές.

Στόχος αυτού του έργου είναι η μετατροπή των δέντρων που προορίζονται για υλοτόμηση σε προστατευόμενο δάσος. Οι δραστηριότητες του έργου εκτείνονται σε έκταση 205.260 τ.μ., ενώ τα είδη που περιλαμβάνονται στο έργο είναι η Σημύδα (Betula platyphylla) και η Aγριοπεύκη (Larix gmelinii). Πριν ξεκινήσουν οι δραστηριότητες του έργου, τα δέντρα υλοτομούνταν με βάση ένα έγκυρο και επαληθεύσιμο σχέδιο δασικής διαχείρισης για την υλοτόμηση της περιοχής του έργου, εγκεκριμένο από το κράτος. Με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου, τα δέντρα μετατρέπονται σε προστατευόμενο δάσος με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι δραστηριότητες του έργου θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος (διατήρηση βιοποικιλότητας και έλεγχος της διάβρωσης του εδάφους), συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο ανάπτυξη.

Χρήση ηλιακών εστιών μαγειρέματος για θέρμανση νερού

ΚΙΝΑ

ΗΛΙΑΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ HENAN FUNIUSHAN

Έργο που παρέχει ηλιακές εστίες μαγειρέματος σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των καυσίμων και της υγείας των οικογενειών.

Η επαρχία Χενάν είναι μία από τις φτωχότερες περιφέρειες της Κίνας και οι τοπικές κοινότητες χρησιμοποιούν τυπικά για το μαγείρεμα εστίες με καύσιμο το κάρβουνο. Αυτό το έργο διανέμει ηλιακές εστίες μαγειρέματος στις οικογένειες οκτώ αγροτικών χωριών της επαρχίας Henan. Στόχος είναι η μείωση της χρήσης κάρβουνου για το οικιακό μαγείρεμα και, συνεπώς, η αποφυγή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, η βελτίωση της ποιότητας του αέρα και η εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου και χρήματος για τις οικογένειες, που θα ξοδεύονταν για τη συλλογή και την αγορά καυσίμων.

αναδάσωση της πόλης Zhangye με αυτόχθονα είδη δέντρων

ΚΙΝΑ

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ZHANGYE

Αναδάσωση για την αύξηση της αφαίρεσης διοξειδίου του άνθρακα

Αυτό το έργο αναδάσωσης προβλέπει τη φύτευση περισσότερων από 23.397.800 τ.μ. άγονης γης στην πόλη Zhangye με αυτόχθονα είδη δέντρων. Στόχος του Έργου είναι η αύξηση της αφαίρεσης διοξειδίου του άνθρακα και η συμβολή στην τοπική αειφόρο ανάπτυξη. Η υλοποίηση του έργου αναδάσωσης θα οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και θα μετριάσει την κλιματική αλλαγή, θα βελτιώσει τη διατήρηση του εδάφους και των υδάτων, θα ενισχύσει την τοπική βιοποικιλότητα αυξάνοντας τη διασύνδεση των δασών και θα δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης και έσοδα για τις τοπικές κοινότητες και τους κατοίκους.

έργο αιολικού πάρκου Ximeng Zheligentu στη Μογγολία

ΚΙΝΑ

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ XIMENG ZHELIGENTU

Χρηματοδότηση της ανάπτυξης ενός δικτύου με περισσότερες ανανεώσιμες πηγές στην Κίνα

Η πρώτη φάση του έργου για το Αιολικό Πάρκο Ximeng Zheligentu Εσωτερικής Μογγολίας περιλαμβάνει την κατασκευή ενός αιολικού πάρκου στην Εσωτερική Μογγολία της Κίνας. Το αιολικό πάρκο θα αξιοποιήσει τους αιολικούς πόρους για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,που θα πωλείται στο Ηλεκτρικό Δίκτυο Δυτικής Εσωτερικής Μογγολίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Ηλεκτρικού Δικτύου Βόρειας Κίνας. Η εκτιμώμενη παραγόμενη καθαρή ισχύς και η μέση ετήσια μείωση εκπομπών του προτεινόμενου έργου είναι 99,48 GWh και 104.941 tCO2e ανά έτος, αντίστοιχα.

αιολικό πάρκο Wujier

ΚΙΝΑ

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ WUJIER

Χρηματοδότηση της ανάπτυξης ενός δικτύου με περισσότερες ανανεώσιμες πηγές στην Κίνα

Το έργο αιολικού πάρκου Wujier Εσωτερικής Μογγολίας είναι ένα έργο ανανεώσιμης ενέργειας συνδεδεμένο με το δίκτυο στην πόλη Ordos της Εσωτερικής Μογγολίας, στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Σκοπός του Έργου είναι η αξιοποίηση μιας εγκατάστασης αιολικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για το Ηλεκτρικό Δίκτυο Βόρειας Κίνας, εκτοπίζοντας έτσι την ηλεκτρική ενέργεια υψηλής έντασης άνθρακα από ορυκτά καύσιμα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το έργο αναμένεται να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 120.508 tCO2e ανά έτος κατά την πρώτη περίοδο πίστωσης, εκτοπίζοντας την ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο.

άτομο που μαγειρεύει στο σπίτι χρησιμοποιώντας βιοαέριο

ΚΙΝΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΤΟ HAIKOU

Ανάκτηση βιοαερίου και εκτόπιση ορυκτών καυσίμων

Το έργο Χωνευτών Μεθανίου στην Επαρχία Haikou βρίσκεται στην πόλη Haikou της επαρχίας Hainan στην Κίνα. Το έργο βοηθά τους αγρότες να κατασκευάσουν χωνευτές μεθανίου, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διασφάλιση της αναερόβιας διάσπασης της οργανικής ύλης, όπως η κοπριά και τα απόβλητα. Το έργο μειώνει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου με δύο τρόπους: 1) Με την ανάκτηση και αξιοποίηση του βιοαερίου από τη χωνεμένη κοπριά στον χωνευτή μεθανίου και 2) Με το βιοαέριο που χρησιμοποιείται για θερμική ενέργεια, αντικαθιστώντας το ορυκτό καύσιμο (κάρβουνο) που χρησιμοποιείται επί του παρόντος για την κάλυψη των καθημερινών ενεργειακών αναγκών των νοικοκυριών σε μαγείρεμα και θέρμανση.

ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111