Στρατηγική δράσης για το κλίμα – Απομείωση, ανανέωση και αποκατάσταση | Logitech

Pangea temporary hotfixes here

Η στρατηγική μας

Εικονίδιο πράσινου αποτυπώματος

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ

Σχεδιασμός με προοπτική αειφορίας, για να επιτύχουμε φιλόδοξες μειώσεις του αποτυπώματος άνθρακα στα προϊόντα, τις εργασίες και την εφοδιαστική αλυσίδα μας.

Εικονίδιο ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Προώθηση της υιοθέτησης της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, στις δικές μας εργασίες και στην εφοδιαστική αλυσίδα μας. Σχεδιασμός των προϊόντων μας ώστε να χρησιμοποιούν υλικά κυκλικής εφοδιαστικής αλυσίδας.

Εικονίδιο πράσινου δέντρου

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αποκατάσταση των δασών και των οικοσυστημάτων που επηρεάζονται αρνητικά από το κλίμα, μέσω της υποστήριξης έργων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα και της ανάπτυξης λύσεων που βασίζονται στη φύση.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το μεγαλύτερο μέρος του αποτυπώματος άνθρακα των δραστηριοτήτων μας προέρχεται από την προμήθεια και την παραγωγή συστατικών στοιχείων για τα προϊόντα και τις συσκευασίες μας. Έχουμε δεσμευτεί για την κατάρτιση στόχων μείωσης των εκπομπών άνθρακα βάσει επιστημονικών μελετών και σχεδιάζουμε τα προϊόντα μας με προοπτική αειφορίας, ώστε να χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας λιγότερο πλαστικό, περισσότερο ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση, ελαφρύτερα υλικά συσκευασίας και άλλα πολλά.

ανανεώσιμες πηγές στο αποτύπωμά μας

Δείτε την πρόοδό μας όσον αφορά τη μετάβαση σε 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια.

100%

Ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια στην εγκατάσταση παραγωγής της εταιρείας μας

100%

Ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια στα γραφεία μας στις ΗΠΑ

88%

Ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια παγκοσμίως

Παγκόσμιος χάρτης
Παγκόσμιος χάρτης
map-desktop-text-v5
εικόνα πράσινου εικονιδίου χάρτη

Κύριο γραφείο

εικόνα μπλε εικονιδίου χάρτη

Εγκατάσταση παραγωγής

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Υποστήριξη του ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα και πορεία προς μηδενικό καθαρό ισοζύγιο

Επενδύουμε σε έργα υψηλής ποιότητας σχετικά με τα δάση και την ποιότητα ζωής, για να συμβάλουμε στην αποκατάσταση των κοινοτήτων που επηρεάζονται αρνητικά από το κλίμα. Πρόσφατα, επενδύουμε σε έργα δέσμευσης άνθρακα, ώστε να απορροφάται ο άνθρακας που εκπέμπουμε και να μεταβούμε προς μηδενικό καθαρό ισοζύγιο εκπομπών. Επίσης, επενδύουμε σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε το δίκτυο ενέργειας να μεταβεί σε ΑΠΕ και να ενισχυθούν περαιτέρω οι προσπάθειές μας για μείωση του αποτυπώματος, μέσω της χρήσης ΑΠΕ. Οι αγορές αντιστάθμισης εκπομπών που πραγματοποιούμε λειτουργούν σαν μια γέφυρα -μια μορφή θετικής δράσης που επιλέγουμε τώρα, γιατί αυτήν τη στιγμή είναι εφικτή και αποτελεσματική- ενώ αναπτύσσουμε τις δυνατότητες (όπως και ο υπόλοιπος κόσμος) για τον σχεδιασμό με προοπτική αειφορίας και τη μετάβαση σε εναλλακτικά υλικά και αγορές χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Εικονίδιο διοξειδίου του άνθρακα

Μηδενικό καθαρό ισοζύγιο πεδίου εφαρμογής 1

Εικονίδιο σετ μικροφώνου-ακουστικών και κονσόλας παιχνιδιών

Προϊόντα gaming με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα

Εικονίδιο πράσινης παραγωγής

Εγκατάσταση παραγωγής μηδενικού καθαρού ισοζυγίου

Εικονίδιο ταξιδιών με ουδέτερο ισογύζιο άνθρακα

Ταξίδια με ουδέτερο ισογύζιο άνθρακα

Όλα τα έργα

Τροπικό δάσος του Αμαζονίου

ΑΚΡΕ, ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΤΡΟΠΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΕ ΣΤΟΝ ΑΜΑΖΟΝΙΟ

Έργο που αντιμετωπίζει την αποψίλωση των δασών και προστατεύει μερικά από τα ενδιαιτήματα με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα στον κόσμο, δίνοντας παράλληλα δυνατότητες για αειφόρους τρόπους ζωής που βασίζονται στις κοινότητες.

Αυτό το έργο προστασίας των δασών, που εντάσσεται στο σχέδιο REDD+, αποτρέπει την αποψίλωση σε μια έκταση 1.050 τετραγωνικών χιλιομέτρων παρθένου τροπικού δάσους στην κοιλάδα του Αμαζονίου, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με τους ντόπιους αγρότες για να υποστηριχθεί ο τρόπος ζωής τους αλλά και να προστατευθούν τα δέντρα. Επιπλέον, επιτυγχάνει μείωση των εκπομπών CO2e κατά περίπου 90.000 τόνους ετησίως μέσω της αποφυγής της αποψίλωσης των δασών. Στις τοπικές κοινότητες παρέχεται επιμόρφωση και ευκαιρίες εκπαίδευσης, όπως μαθήματα για την καλλιέργεια μπανάνας, ρεβιθιών, κασάβα και καλαμποκιού, για τη μη αυτόματη επεξεργασία ψαριών, τη βιολογική εκτροφή χοίρων και την κυκλική εναλλαγή των βοσκότοπων για τα βοοειδή. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η παραγωγικότητα και το εισόδημα των αγροτών, αλλά και η επάρκεια τροφίμων, μειώνοντας την ανάγκη για αποψιλώσεις.

αιολικό πάρκο

ΣΑΝΓΚΑΗ, ΚΙΝΑ

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΙΞΙ

Ένα έργο που υποστηρίζει την ανάπτυξη του τομέα πράσινης, ανανεώσιμης ενέργειας της Κίνας, ενισχύοντας την ικανότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, ώστε να καλυφθεί η αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση.

Το Αιολικό Έργο Κιξί της Σαγκάης αποτελεί συνεργατικό εγχείρημα Κινέζων και Ευρωπαίων κατασκευαστών. Βρίσκεται στον Κόλπο Χανγκζού, όπου και παράγει ανανεώσιμη ενέργεια. Αποτελείται από τριάντα τρεις ανεμογεννήτριες, καθεμία από τις οποίες έχει δυναμικότητα παραγωγής 1,5 MW, δημιουργεί κατά μέσο όρο 105 GWh ανά έτος, ενώ η σχετική μείωση εκπομπών άνθρακα είναι περίπου 100.000 τόνοι CO2e. Με την παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό το έργο βοηθά την Κίνα να επιτύχει τον εθνικό της στόχο για παραγωγή του 35% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2030.

Δάσος Ντάρκγουντς

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΟΛΟΜΒΙΑ, ΚΑΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΟΥΣ ΝΤΑΡΚΓΟΥΝΤΣ

Έργο που προστατεύει το Αρκτικό δάσος από τον κατακερματισμό, την υλοτομία υψηλού αντικτύπου και άλλες περιβαλλοντικές απειλές.

Αυτό το έργο προστατεύει πάνω από 630.000 στρέμματα αρκτικού δάσους στη Βρετανική Κολομβία από τον κατακερματισμό, την υλοτομία υψηλού αντικτύπου και άλλες περιβαλλοντικές απειλές. Οι περιοχές που περιλαμβάνονται στο έργο παρακολουθούνται στενά, ώστε να διασφαλίζεται η αυστηρή προστασία της βιοποικιλότητας. Οι δρόμοι, οι υποδομές, οι δραστηριότητες και η πρόσβαση του κοινού ελέγχονται και περιορίζονται αυστηρά. Γίνονται, επίσης, ενέργειες για τη διαχείριση και τον έλεγχο των εισβολικών ειδών. Αυτή η προσέγγιση διαφυλάσσει κρίσιμα οικοσυστήματα, παράγοντας περίπου 415.000 τόνους CO2e ανά έτος και προστατεύοντας το φυσικό περιβάλλον ώστε να δρα ως καταβόθρα άνθρακα. Το έργο χρησιμοποιεί πόρους χρηματοδότησης κατά των εκπομπών άνθρακα για να προστατεύσει κρίσιμα οικοσυστήματα και περιοχές αντιστάθμισης άνθρακα σε πρωτοφανή κλίμακα. Επίσης, υποστηρίζει την έρευνα στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και παράγει θέσεις εργασίας αειφόρων καλλιεργειών χαμηλού αντικτύπου.

Ηλιακές εστίες μαγειρέματος

ΕΠΑΡΧΙΑ ΧΕΝΑΝ, ΚΙΝΑ

ΗΛΙΑΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΝΑΝ

Έργο που παρέχει ηλιακές εστίες μαγειρέματος σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των καυσίμων και της υγείας των οικογενειών.

Η επαρχία Χενάν είναι μία από τις φτωχότερες περιφέρειες της Κίνας και οι τοπικές κοινότητες χρησιμοποιούν τυπικά για το μαγείρεμα εστίες με καύσιμο το κάρβουνο. Η χρήση κάρβουνου σε οικιακές εστίες, εκτός από μη αποδοτική χρήση των ορυκτών καυσίμων, αποτελεί και σημαντική πηγή ρύπανσης του οικιακού και γενικότερου περιβάλλοντος, γεγονός που προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία όλης της οικογένειας, ειδικά στις γυναίκες και τα παιδιά. Οι ηλιακές εστίες μαγειρέματος Ποταμός Ντανγιάνκ αποτελούνται από ένα παραβολικό κάτοπτρο 1,7 m2 που συγκεντρώνει την ηλιακή ενέργεια σε ένα κεντρικό δοχείο μαγειρέματος, παρέχοντας θερμότητα που επαρκεί για την προετοιμασία του γεύματος μιας οικογένειας. Αυτό το μεγάλης κλίμακας έργο θα βοηθήσει πάνω από 300.000 άτομα, με την αντικατάσταση των παλαιών εστιών από ηλιακές σε σχεδόν 100.000 νοικοκυριά. Με αυτόν τον τρόπο θα εξαλειφθεί η ανάγκη για μη αποδοτικές μεθόδους μαγειρέματος με κάρβουνο και θα βελτιωθούν η υγεία και οι συνθήκες διαβίωσης για πολλές οικογένειες στην επαρχία Χενάν.

αιολικό πάρκο

ΡΟΥΝΤΟΝΓΚ, ΚΙΝΑ

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΥΝΤΟΝΓΚ

Ένα έργο που υποστηρίζει την ανάπτυξη του τομέα πράσινης, ανανεώσιμης ενέργειας της Κίνας, ενισχύοντας την ικανότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, ώστε να καλυφθεί η αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση.

Το Αιολικό Πάρκο Ρούντονγκ είναι θαλάσσιο, βρίσκεται κοντά στις ακτές, αποτελείται από 50 ανεμογεννήτριες και διαθέτει εγκατεστημένη χωρητικότητα 100 MW. Το έργο βρίσκεται στην κομητεία Ρούντονγκ της επαρχίας Γιανγκσού και οι επιδόσεις του έχουν επαληθευτεί από τον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Το έργο επιτυγχάνει μειώσεις εκπομπών ίσες με 170.000 τόνους CO2e ανά έτος, ενώ προσφέρει απασχόληση σε 30 άτομα. Παράλληλα, η ομάδα έργου συνεργάζεται με το τοπικό Ινστιτούτο Μηχανολογίας για την υποστήριξη τοπικών δράσεων επιμόρφωσης, απόκτησης ικανοτήτων και κατανόησης σχετικά με την καθαρή ενέργεια και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας.

ουρακοτάγκος

ΒΟΡΝΕΟ, ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΡΙΜΠΑ ΡΑΓΙΑ

Έργο για την προστασία 650 τετρ. χλμ. δάσους αλλά και του απειλούμενου Ουρακοτάγκου της Βόρνεο, με παράλληλη δημιουργία ευκαιριών εισοδήματος για τις τοπικές κοινότητες.

Το Καταφύγιο βιοποικιλότητας Ρίμπα Ράγια είναι μια τροπική τυρφώδης έκταση στη νήσο Βόρνεο, στην Ινδονησία. Το έργο αυτό προστατεύει 650 τετρ. χλμ. τροπικών δασών και τυρφωδών εδαφών πλούσιων σε άνθρακα, σταματώντας την αποψίλωση τροπικών δασών που αρχικά προορίζονταν για μετατροπή σε φυτείες παραγωγής φοινικελαίου. Υποστηρίζοντας αυτό το έργο, η Logitech συμβάλλει στη διατήρηση μιας καταβόθρας άνθρακα καταχωρισμένης στον μηχανισμό REDD+, αλλά και στην προστασία 105.000 απειλούμενων Ουρακοτάγκων της Βόρνεο. Το έργο προσφέρει επίσης ευκαιρίες εισοδήματος σε περισσότερα από 2.500 νοικοκυριά που διαβιούν εντός της περιοχής εφαρμογής του έργου -μέσω της εκπαίδευσης και της διατήρησης των αγροδασικών πόρων- βελτιώνοντας τη διατροφική ασφάλεια, τις ευκαιρίες εισοδήματος, την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση -και όλα αυτά με ταυτόχρονη υποστήριξη της οικονομίας του άνθρακα.

Οροσειρά

ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΙΝΓΚΧΑΪ, ΚΙΝΑ

ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΚΙΝΓΚΧΑΪ

Έργο απορρόφησης εκπομπών άνθρακα, για τη μετάβασή μας σε μηδενικό καθαρό ισοζύγιο άνθρακα.

Η επαρχία Κινγκχάι αποτελεί τμήμα της Θιβετιανής Πεδιάδας και βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 3.000 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Η πεδιάδα, που έχει χαρακτηριστεί «στέγη του κόσμου» και «υδατόπυργος της Ασίας», αποτελεί φυσικό ενδιαίτημα για σπάνια είδη ζώων και βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών της Κίνας για δημιουργία φυσικών καταφυγίων, δασών, χορτολιβαδικών εκτάσεων και υγροτόπων διαβίωσης. Η λίμνη Κινγκχάι είναι η μεγαλύτερη της Κίνας και βρίσκεται στο σταυροδρόμι πολλών διαδρομών αποδημητικών πτηνών οι οποίες διατρέχουν την Ασία. Το έργο βρίσκεται στα ανατολικά της λίμνης και θα αποκαταστήσει 140 τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους, μέσω της φύτευσης ενός πλούσιου μείγματος ιθαγενών ειδών δένδρων, όπως ερυθρελάτη, κέδρος, πεύκο, λεύκα, ιτιά και φτελιά σε απογυμνωμένα ή υποβαθμισμένα εδάφη, όπου δεν υπάρχει φυσική ανανέωση ή αναδάσωση. Το έργο στοχεύει επίσης στην υποστήριξη της τοπικής κοινότητας μέσω της παροχής τεχνικών δεξιοτήτων και εκπαίδευσης.

Προστασία δασών και ζωών

Τροπικό δάσος του Αμαζονίου

ΑΚΡΕ, ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΤΡΟΠΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΕ ΣΤΟΝ ΑΜΑΖΟΝΙΟ

Έργο που αντιμετωπίζει την αποψίλωση των δασών και προστατεύει μερικά από τα ενδιαιτήματα με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα στον κόσμο, δίνοντας παράλληλα δυνατότητες για αειφόρους τρόπους ζωής που βασίζονται στις κοινότητες.

Αυτό το έργο προστασίας των δασών, που εντάσσεται στο σχέδιο REDD+, αποτρέπει την αποψίλωση σε μια έκταση 1.050 τετραγωνικών χιλιομέτρων παρθένου τροπικού δάσους στην κοιλάδα του Αμαζονίου, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με τους ντόπιους αγρότες για να υποστηριχθεί ο τρόπος ζωής τους αλλά και να προστατευθούν τα δέντρα. Επιπλέον, επιτυγχάνει μείωση των εκπομπών CO2e κατά περίπου 90.000 τόνους ετησίως μέσω της αποφυγής της αποψίλωσης των δασών. Στις τοπικές κοινότητες παρέχεται επιμόρφωση και ευκαιρίες εκπαίδευσης, όπως μαθήματα για την καλλιέργεια μπανάνας, ρεβιθιών, κασάβα και καλαμποκιού, για τη μη αυτόματη επεξεργασία ψαριών, τη βιολογική εκτροφή χοίρων και την κυκλική εναλλαγή των βοσκότοπων για τα βοοειδή. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η παραγωγικότητα και το εισόδημα των αγροτών, αλλά και η επάρκεια τροφίμων, μειώνοντας την ανάγκη για αποψιλώσεις.

Δάσος Ντάρκγουντς

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΟΛΟΜΒΙΑ, ΚΑΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΟΥΣ ΝΤΑΡΚΓΟΥΝΤΣ

Έργο που προστατεύει το Αρκτικό δάσος από τον κατακερματισμό, την υλοτομία υψηλού αντικτύπου και άλλες περιβαλλοντικές απειλές.

Αυτό το έργο προστατεύει πάνω από 630.000 στρέμματα αρκτικού δάσους στη Βρετανική Κολομβία από τον κατακερματισμό, την υλοτομία υψηλού αντικτύπου και άλλες περιβαλλοντικές απειλές. Οι περιοχές που περιλαμβάνονται στο έργο παρακολουθούνται στενά, ώστε να διασφαλίζεται η αυστηρή προστασία της βιοποικιλότητας. Οι δρόμοι, οι υποδομές, οι δραστηριότητες και η πρόσβαση του κοινού ελέγχονται και περιορίζονται αυστηρά. Γίνονται, επίσης, ενέργειες για τη διαχείριση και τον έλεγχο των εισβολικών ειδών. Αυτή η προσέγγιση διαφυλάσσει κρίσιμα οικοσυστήματα, παράγοντας περίπου 415.000 τόνους CO2e ανά έτος και προστατεύοντας το φυσικό περιβάλλον ώστε να δρα ως καταβόθρα άνθρακα. Το έργο χρησιμοποιεί πόρους χρηματοδότησης κατά των εκπομπών άνθρακα για να προστατεύσει κρίσιμα οικοσυστήματα και περιοχές αντιστάθμισης άνθρακα σε πρωτοφανή κλίμακα. Επίσης, υποστηρίζει την έρευνα στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και παράγει θέσεις εργασίας αειφόρων καλλιεργειών χαμηλού αντικτύπου.

Ηλιακές εστίες μαγειρέματος

ΕΠΑΡΧΙΑ ΧΕΝΑΝ, ΚΙΝΑ

ΗΛΙΑΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΝΑΝ

Έργο που παρέχει ηλιακές εστίες μαγειρέματος σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των καυσίμων και της υγείας των οικογενειών.

Η επαρχία Χενάν είναι μία από τις φτωχότερες περιφέρειες της Κίνας και οι τοπικές κοινότητες χρησιμοποιούν τυπικά για το μαγείρεμα εστίες με καύσιμο το κάρβουνο. Η χρήση κάρβουνου σε οικιακές εστίες, εκτός από μη αποδοτική χρήση των ορυκτών καυσίμων, αποτελεί και σημαντική πηγή ρύπανσης του οικιακού και γενικότερου περιβάλλοντος, γεγονός που προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία όλης της οικογένειας, ειδικά στις γυναίκες και τα παιδιά. Οι ηλιακές εστίες μαγειρέματος Ποταμός Ντανγιάνκ αποτελούνται από ένα παραβολικό κάτοπτρο 1,7 m2 που συγκεντρώνει την ηλιακή ενέργεια σε ένα κεντρικό δοχείο μαγειρέματος, παρέχοντας θερμότητα που επαρκεί για την προετοιμασία του γεύματος μιας οικογένειας. Αυτό το μεγάλης κλίμακας έργο θα βοηθήσει πάνω από 300.000 άτομα, με την αντικατάσταση των παλαιών εστιών από ηλιακές σε σχεδόν 100.000 νοικοκυριά. Με αυτόν τον τρόπο θα εξαλειφθεί η ανάγκη για μη αποδοτικές μεθόδους μαγειρέματος με κάρβουνο και θα βελτιωθούν η υγεία και οι συνθήκες διαβίωσης για πολλές οικογένειες στην επαρχία Χενάν.

ουρακοτάγκος

ΒΟΡΝΕΟ, ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΡΙΜΠΑ ΡΑΓΙΑ

Έργο για την προστασία 650 τετρ. χλμ. δάσους αλλά και του απειλούμενου Ουρακοτάγκου της Βόρνεο, με παράλληλη δημιουργία ευκαιριών εισοδήματος για τις τοπικές κοινότητες.

Το Καταφύγιο βιοποικιλότητας Ρίμπα Ράγια είναι μια τροπική τυρφώδης έκταση στη νήσο Βόρνεο, στην Ινδονησία. Το έργο αυτό προστατεύει 650 τετρ. χλμ. τροπικών δασών και τυρφωδών εδαφών πλούσιων σε άνθρακα, σταματώντας την αποψίλωση τροπικών δασών που αρχικά προορίζονταν για μετατροπή σε φυτείες παραγωγής φοινικελαίου. Υποστηρίζοντας αυτό το έργο, η Logitech συμβάλλει στη διατήρηση μιας καταβόθρας άνθρακα καταχωρισμένης στον μηχανισμό REDD+, αλλά και στην προστασία 105.000 απειλούμενων Ουρακοτάγκων της Βόρνεο. Το έργο προσφέρει επίσης ευκαιρίες εισοδήματος σε περισσότερα από 2.500 νοικοκυριά που διαβιούν εντός της περιοχής εφαρμογής του έργου -μέσω της εκπαίδευσης και της διατήρησης των αγροδασικών πόρων- βελτιώνοντας τη διατροφική ασφάλεια, τις ευκαιρίες εισοδήματος, την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση -και όλα αυτά με ταυτόχρονη υποστήριξη της οικονομίας του άνθρακα.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

αιολικό πάρκο

ΣΑΝΓΚΑΗ, ΚΙΝΑ

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΙΞΙ

Ένα έργο που υποστηρίζει την ανάπτυξη του τομέα πράσινης, ανανεώσιμης ενέργειας της Κίνας, ενισχύοντας την ικανότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, ώστε να καλυφθεί η αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση.

Το Αιολικό Έργο Κιξί της Σαγκάης αποτελεί συνεργατικό εγχείρημα Κινέζων και Ευρωπαίων κατασκευαστών. Βρίσκεται στον Κόλπο Χανγκζού, όπου και παράγει ανανεώσιμη ενέργεια. Αποτελείται από τριάντα τρεις ανεμογεννήτριες, καθεμία από τις οποίες έχει δυναμικότητα παραγωγής 1,5 MW, δημιουργεί κατά μέσο όρο 105 GWh ανά έτος, ενώ η σχετική μείωση εκπομπών άνθρακα είναι περίπου 100.000 τόνοι CO2e. Με την παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό το έργο βοηθά την Κίνα να επιτύχει τον εθνικό της στόχο για παραγωγή του 35% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2030.

αιολικό πάρκο

ΡΟΥΝΤΟΝΓΚ, ΚΙΝΑ

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΥΝΤΟΝΓΚ

Ένα έργο που υποστηρίζει την ανάπτυξη του τομέα πράσινης, ανανεώσιμης ενέργειας της Κίνας, ενισχύοντας την ικανότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, ώστε να καλυφθεί η αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση.

Το Αιολικό Πάρκο Ρούντονγκ είναι θαλάσσιο, βρίσκεται κοντά στις ακτές, αποτελείται από 50 ανεμογεννήτριες και διαθέτει εγκατεστημένη χωρητικότητα 100 MW. Το έργο βρίσκεται στην κομητεία Ρούντονγκ της επαρχίας Γιανγκσού και οι επιδόσεις του έχουν επαληθευτεί από τον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Το έργο επιτυγχάνει μειώσεις εκπομπών ίσες με 170.000 τόνους CO2e ανά έτος, ενώ προσφέρει απασχόληση σε 30 άτομα. Παράλληλα, η ομάδα έργου συνεργάζεται με το τοπικό Ινστιτούτο Μηχανολογίας για την υποστήριξη τοπικών δράσεων επιμόρφωσης, απόκτησης ικανοτήτων και κατανόησης σχετικά με την καθαρή ενέργεια και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας.

Καταβόθρα άνθρακα

Οροσειρά

ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΙΝΓΚΧΑΪ, ΚΙΝΑ

ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΚΙΝΓΚΧΑΪ

Έργο απορρόφησης εκπομπών άνθρακα, για τη μετάβασή μας σε μηδενικό καθαρό ισοζύγιο άνθρακα.

Η επαρχία Κινγκχάι αποτελεί τμήμα της Θιβετιανής Πεδιάδας και βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 3.000 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Η πεδιάδα, που έχει χαρακτηριστεί «στέγη του κόσμου» και «υδατόπυργος της Ασίας», αποτελεί φυσικό ενδιαίτημα για σπάνια είδη ζώων και βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών της Κίνας για δημιουργία φυσικών καταφυγίων, δασών, χορτολιβαδικών εκτάσεων και υγροτόπων διαβίωσης. Η λίμνη Κινγκχάι είναι η μεγαλύτερη της Κίνας και βρίσκεται στο σταυροδρόμι πολλών διαδρομών αποδημητικών πτηνών οι οποίες διατρέχουν την Ασία. Το έργο βρίσκεται στα ανατολικά της λίμνης και θα αποκαταστήσει 140 τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους, μέσω της φύτευσης ενός πλούσιου μείγματος ιθαγενών ειδών δένδρων, όπως ερυθρελάτη, κέδρος, πεύκο, λεύκα, ιτιά και φτελιά σε απογυμνωμένα ή υποβαθμισμένα εδάφη, όπου δεν υπάρχει φυσική ανανέωση ή αναδάσωση. Το έργο στοχεύει επίσης στην υποστήριξη της τοπικής κοινότητας μέσω της παροχής τεχνικών δεξιοτήτων και εκπαίδευσης.

ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

Prakash Arunkundrum
«Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της γενιάς μας. Πιστεύουμε ότι η κλιματική αλλαγή χρειάζεται να αντιμετωπιστεί με συστηματικό τρόπο, μέσω της υιοθέτησης μιας προσέγγισης που βασίζεται στην επιστήμη, καθώς και μέσα από προγράμματα που υποστηρίζουν τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.»


Prakash Arunkundrum
Επικεφαλής Διεθνών Δραστηριοτήτων

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111