Θετικές κλιματικές αλλαγές

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Pangea temporary hotfixes here

Ο πλανήτης μας δεν μπορεί να περιμένει.

Εκ μέρους των μελλοντικών γενεών, πρέπει να δράσουμε άμεσα.

Από το 2021 και μετά, όλα τα προϊόντα μας θα έχουν ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Αυτό είναι υπέροχο αλλά δεν αρκεί. Ο κόσμος αντιμετωπίζει απαράμιλλες προκλήσεις από την κλιματική αλλαγή και υπάρχει άμεση ανάγκη να μειώσουμε ακόμη περισσότερο τις επιπτώσεις μας και να στηρίξουμε τις κοινότητες και τη φύση που επηρεάζονται από το κλίμα.

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε δώσει προτεραιότητα στη μείωση του άνθρακα στα προϊόντα μας ενώ, παράλληλα, πραγματοποιούμε μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποκαθιστούμε δάση και υποστηρίζουμε τις κοινότητες που έχουν επηρεαστεί από τις κλιματικές αλλαγές. Θέλουμε όμως να προχωρήσουμε πέρα από αυτό και να αντιμετωπίσουμε τον πλήρη αντίκτυπο της αλυσίδας αξίας μας, αφαιρώντας τελικά περισσότερο άνθρακα από την ατμόσφαιρα από ό,τι εισάγουμε. Επικεντρωνόμαστε στη δημιουργία θετικού αντίκτυπου ώστε, μαζί, να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τον κόσμο που μοιραζόμαστε.

Η στρατηγική μας

Εικονίδιο πράσινου αποτυπώματος

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ

Σχεδίαση με προοπτική αειφορίας, για να επιτύχουμε φιλόδοξες μειώσεις του αποτυπώματος άνθρακα στα προϊόντα, τις δραστηριότητες και την εφοδιαστική αλυσίδα μας.

Εικονίδιο ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Προώθηση της υιοθέτησης της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, στις δικές μας εργασίες και στην εφοδιαστική αλυσίδα μας.

Εικονίδιο πράσινου δέντρου

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αποκατάσταση των δασών και των κοινοτήτων που επηρεάζονται αρνητικά από το κλίμα, μέσω της υποστήριξης έργων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα και της ανάπτυξης λύσεων που βασίζονται στη φύση.

Πράσινο εικονίδιο σύννεφο

ΕΠΑΝΕΞΕΤΆΣΤΕ ΤΟ

Επανεξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε, καινοτομούμε στα υλικά μας, στις αλυσίδες εφοδιασμού και στις ευκαιρίες αγοράς για να υποστηρίξουμε την αλλαγή.

Μείωση

Αυτή είναι η καρδιά της στρατηγικής μας. Σχεδιάζουμε με γνώμονα τη βιωσιμότητα - για να διασφαλίσουμε ότι κάθε γενιά προϊόντων, εμπειριών και υπηρεσιών της Logitech είναι καλύτερη από την προηγούμενη, με μειωμένο αντίκτυπο στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Μείωση

Ανανέωση

Απομακρυνόμαστε από τα ορυκτά καύσιμα. Χρησιμοποιούμε πληροφορίες για την αλυσίδα εφοδιασμού για να προσδιορίσουμε και να χαρτογραφήσουμε το ενεργειακό αποτύπωμα της πλήρους αλυσίδας αξίας μας και συνεργαζόμαστε με τους εταίρους και τους προμηθευτές μας για τη μετάβαση σε ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια.

100%

Ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια στην εγκατάσταση παραγωγής της εταιρείας μας

94%

Ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια παγκοσμίως

Παγκόσμιος χάρτης
Παγκόσμιος χάρτης
map-desktop-text-v5
εικόνα πράσινου εικονιδίου χάρτη

Κύριο γραφείο

εικόνα μπλε εικονιδίου χάρτη

Εγκατάσταση παραγωγής

Ανανέωση

Αποκατάσταση

Αντιμετωπίζουμε τον πλήρη υπολειμματικό αντίκτυπο του εταιρικού μας αποτυπώματος άνθρακα, μέσω της αγοράς πιστοποιημένων, υψηλής ποιότητας αντισταθμιστικών δικαιωμάτων άνθρακα και της απομάκρυνσης άνθρακα. Δίνουμε προτεραιότητα σε αυτά τα μέσα για να στηρίξουμε τους ανθρώπους και τα έργα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και βοηθούν τις κοινότητες και τα οικοσυστήματα που επηρεάζονται από το κλίμα.

Αποκατάσταση

Ξανασκεφτείτε το

Επανεξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε, καινοτομώντας στα υλικά μας, στις αλυσίδες εφοδιασμού και στις ευκαιρίες αγοράς. Επιδρούμε καταλυτικά στην εξέλιξη των επιχειρηματικών μοντέλων και εστιάζουμε στη σαφήνεια ως προς τον άνθρακα - για να είμαστε υπόλογοι για την αλλαγή που θέλουμε να είμαστε.

G502 Gaming Mouse Boxshot προϊόντος

ΚΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΡΒΟΝΙΟΥ

Είμαστε η πρώτη εταιρεία ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης που τοποθετεί ετικέτες για τον αντίκτυπο του άνθρακα στα προϊόντα της και δεσμευόμαστε να το κάνουμε αυτό σε όλο το χαρτοφυλάκιό μας μέχρι το 2025. Στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε τους καταναλωτές ώστε να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις αγοράς και να συμβάλουμε καταλυτικά σε μια βιομηχανική στροφή προς τη σαφήνεια ως προς τον άνθρακα.

ΕΚΘΈΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ TCFD

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111