Προστασία του κλίματος

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Pangea temporary hotfixes here

Ο πλανήτης μας δεν μπορεί να περιμένει.

Εκ μέρους των μελλοντικών γενεών, πρέπει να δράσουμε άμεσα.

Από το 2021 και μετά, όλα τα προϊόντα μας θα έχουν ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Αυτό είναι υπέροχο αλλά δεν αρκεί. Ο κόσμος αντιμετωπίζει ανεπανάληπτες προκλήσεις από την κλιματική αλλαγή και υπάρχει άμεση ανάγκη να μειωθεί ακόμη περισσότερο ο αντίκτυπος και να υποστηριχθούν οι κοινότητες και η φύση που επηρεάζονται από τις κλιματικές αλλαγές. 

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε δώσει προτεραιότητα στη μείωση του άνθρακα στα προϊόντα μας ενώ, παράλληλα, πραγματοποιούμε μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποκαθιστούμε δάση και υποστηρίζουμε τις κοινότητες που έχουν επηρεαστεί από τις κλιματικές αλλαγές. Αλλά, θέλουμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο, ώστε να αντιμετωπίσουμε πλήρως τον αντίκτυπο της αξιακής μας αλυσίδας, αφαιρώντας τελικά από την ατμόσφαιρα περισσότερο άνθρακα από αυτόν που εκπέμπουμε. Έχουμε εστιάσει στη δημιουργία ενός θετικού αντίκτυπου ώστε, μαζί, να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τον κόσμο που μοιραζόμαστε.

Το ταξίδι μας προς τις θετικές κλιματικές αλλαγές

Για να επιτύχουμε θετικές κλιματικές αλλαγές, πρέπει να προχωρήσουμε σε μεγάλες αλλαγές και γρήγορα. Δείτε τις ενέργειες στις οποίες έχουμε ήδη προβεί και τους στόχους μας για το μέλλον. Κάνουμε τον προγραμματισμό μας για τα επόμενα χρόνια και όχι για τις επόμενες δεκαετίες, γιατί ο πλανήτης μας δεν μπορεί να περιμένει.

2019

Κλιματική Δέσμευση 1,5°C

Έχουμε δεσμευτεί βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού να περιορίσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη στον 1,5°C έως το 2050.

2020

Σήμανση αποτυπώματος άνθρακα

Είμαστε η πρώτη εταιρεία καταναλωτικών ηλεκτρονικών προϊόντων που τοποθέτησε λεπτομερείς σημάνσεις αποτυπώματος άνθρακα στα προϊόντα της, με τη δέσμευση να κάνουμε το ίδιο σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό μας.

2021

Ουδετερότητα άνθρακα

Σχεδιάζουμε με γνώμονα την αειφορία και χρησιμοποιούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να δώσουμε προτεραιότητα στη μείωση του άνθρακα. Αντιμετωπίζουμε τυχόν υπολειμματικές εκπομπές με πιστοποιημένα συστήματα μετατόπισης και αφαίρεση άνθρακα υψηλής ποιότητας.

2030

Θετικό κλίμα

Μέχρι το 2030, δεσμευόμαστε να μειώσουμε το αποτύπωμά μας άνθρακα πάνω από το ήμισυ και να εξουδετερώσουμε όλες τις υπολειπόμενες εκπομπές, ώστε να εξαλείψουμε περισσότερο άνθρακα από ό,τι παράγουμε.

2030+

Καθαρό μηδέν

Και μετά το 2030, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τους συνεργάτες μας στην αξιακή αλυσίδα για να μειώσουμε τις εκπομπές άνθρακα πάνω από 90% και να αντιμετωπίσουμε όλες τις επιπτώσεις των υπολειμμάτων άνθρακα με τρόπους εξάλειψης του άνθρακα.

Μείωση

Αυτή είναι η καρδιά της στρατηγικής μας. Σχεδιάζουμε με γνώμονα την αειφορία, ώστε να διασφαλίζουμε ότι κάθε γενιά προϊόντων, προϊόντων, εμπειρίας και υπηρεσιών της Logitech είναι καλύτερη από την προηγούμενη, με μειωμένο αντίκτυπο άνθρακα.

Η στρατηγική μας

Μωβ εικονίδιο αποτυπώματος

ΜΕΙΩΣΗ

Σχεδίαση με προοπτική αειφορίας, για να επιτύχουμε φιλόδοξες μειώσεις του αποτυπώματος άνθρακα στα προϊόντα, τις δραστηριότητες και την εφοδιαστική αλυσίδα μας.

Εικονίδιο ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Προώθηση της υιοθέτησης της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, στις δικές μας εργασίες και στην εφοδιαστική αλυσίδα μας.

Μωβ δέντρο εικονίδιο

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αποκατάσταση των δασών και των κοινοτήτων που επηρεάζονται αρνητικά από το κλίμα, μέσω της υποστήριξης έργων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα και της ανάπτυξης λύσεων που βασίζονται στη φύση.

Μωβ σύννεφο εικονίδιο

ΞΑΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ

Επανεξετάζουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, καινοτομούμε στα υλικά μας, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις σημαντικές ευκαιρίες στην αγορά, για να υποστηρίξουμε την αλλαγή.

Μείωση

Ανανέωση

Απομακρυνόμαστε από τα ορυκτά καύσιμα. Χρησιμοποιούμε πληροφορίες σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα για να εντοπίσουμε και να χαρτογραφήσουμε το ενεργειακό αποτύπωμα ολόκληρης της αξιακής μας αλυσίδας και εργαζόμαστε σε συνεργασία με τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας για τη μετάβαση στην ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια.

100%

Ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια στην εγκατάσταση παραγωγής της εταιρείας μας

94%

Ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια παγκοσμίως

Από τις 31 Δεκεμβρίου 2022

Ανανέωση

Αποκατάσταση

Αντιμετωπίζουμε πλήρως τις υπολειπόμενες επιπτώσεις του εταιρικού αποτυπώματος άνθρακα, με την αγορά πιστοποιημένων, υψηλής ποιότητας προϊόντων αντιστάθμισης άνθρακα και εξάλειψης άνθρακα. Δίνουμε προτεραιότητα σε αυτά τα μέσα για να στηρίξουμε τους ανθρώπους και τα έργα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και βοηθούν τις κοινότητες και τα οικοσυστήματα που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή.

Αποκατάσταση

Ξανασκεφτείτε

Επανασχεδιάζουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, καινοτομούμε στα υλικά μας, στις εφοδιαστικές αλυσίδες μας και στις ευκαιρίες εισαγωγής στην αγορά. Δραστηριοποιούμαστε καταλυτικά στην εξέλιξη των επιχειρηματικών μοντέλων και εστιάζουμε στην ευκρίνεια του αποτυπώματος άνθρακα, για να θεωρούμε τους εαυτούς μας υπεύθυνους για την αλλαγή που θέλουμε να επιτύχουμε.

Κουτί προϊόντος - Ποντίκι για gaming G502

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

Είμαστε η πρώτη εταιρεία καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών που τοποθέτησε σημάνσεις αποτυπώματος άνθρακα στα προϊόντα της και δεσμευόμαστε ότι θα το πετύχουμε σε όλο το χαρτοφυλάκιό μας έως το 2025. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους καταναλωτές τη δυνατότητα να παίρνουν πιο εμπεριστατωμένες αποφάσεις αγοράς και να συμβάλουμε καταλυτικά σε μια στροφή προς την καθαρότητα του αποτυπώματος άνθρακα, παγκοσμίως.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111