Θετικό κλίμα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Pangea temporary hotfixes here

Ο πλανήτης μας δεν μπορεί να περιμένει.

Εκ μέρους των μελλοντικών γενεών, πρέπει να δράσουμε άμεσα.

Από το 2021 και μετά, όλα τα προϊόντα μας θα έχουν ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Αυτό είναι υπέροχο αλλά δεν αρκεί. Ο κόσμος αντιμετωπίζει ανεπανάληπτες προκλήσεις από την κλιματική αλλαγή και υπάρχει άμεση ανάγκη να μειωθεί ακόμη περισσότερο ο αντίκτυπος και να υποστηριχθούν οι κοινότητες και η φύση που επηρεάζονται από τις κλιματικές αλλαγές. 

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε δώσει προτεραιότητα στη μείωση του άνθρακα στα προϊόντα μας ενώ, παράλληλα, πραγματοποιούμε μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποκαθιστούμε δάση και υποστηρίζουμε τις κοινότητες που έχουν επηρεαστεί από τις κλιματικές αλλαγές. Αλλά, θέλουμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο, ώστε να αντιμετωπίσουμε πλήρως τον αντίκτυπο της αξιακής μας αλυσίδας, αφαιρώντας τελικά από την ατμόσφαιρα περισσότερο άνθρακα από αυτόν που εκπέμπουμε. Έχουμε εστιάσει στη δημιουργία ενός θετικού αντίκτυπου ώστε, μαζί, να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τον κόσμο που μοιραζόμαστε.

Η στρατηγική μας

Εικονίδιο πράσινου αποτυπώματος

ΜΕΙΩΣΗ

Σχεδίαση με προοπτική αειφορίας, για να επιτύχουμε φιλόδοξες μειώσεις του αποτυπώματος άνθρακα στα προϊόντα, τις δραστηριότητες και την εφοδιαστική αλυσίδα μας.

Εικονίδιο ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Προώθηση της υιοθέτησης της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, στις δικές μας εργασίες και στην εφοδιαστική αλυσίδα μας.

Εικονίδιο πράσινου δέντρου

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αποκατάσταση των δασών και των κοινοτήτων που επηρεάζονται αρνητικά από το κλίμα, μέσω της υποστήριξης έργων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα και της ανάπτυξης λύσεων που βασίζονται στη φύση.

Πράσινο σύννεφο εικονίδιο

ΞΑΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ

Επανεξετάζουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, καινοτομούμε στα υλικά μας, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις σημαντικές ευκαιρίες στην αγορά, για να υποστηρίξουμε την αλλαγή.

Μείωση

Αυτή είναι η καρδιά της στρατηγικής μας. Σχεδιάζουμε με γνώμονα την αειφορία, ώστε να διασφαλίζουμε ότι κάθε γενιά προϊόντων, προϊόντων, εμπειρίας και υπηρεσιών της Logitech είναι καλύτερη από την προηγούμενη, με μειωμένο αντίκτυπο άνθρακα.

Μείωση

Ανανέωση

Απομακρυνόμαστε από τα ορυκτά καύσιμα. Χρησιμοποιούμε πληροφορίες σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα για να εντοπίσουμε και να χαρτογραφήσουμε το ενεργειακό αποτύπωμα ολόκληρης της αξιακής μας αλυσίδας και εργαζόμαστε σε συνεργασία με τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας για τη μετάβαση στην ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια.

100%

Ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια στην εγκατάσταση παραγωγής της εταιρείας μας

94%

Ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια παγκοσμίως

Από τις 31 Δεκεμβρίου 2022

Ανανέωση

Αποκατάσταση

Αντιμετωπίζουμε πλήρως τις υπολειπόμενες επιπτώσεις του εταιρικού αποτυπώματος άνθρακα, με την αγορά πιστοποιημένων, υψηλής ποιότητας προϊόντων αντιστάθμισης άνθρακα και εξάλειψης άνθρακα. Δίνουμε προτεραιότητα σε αυτά τα μέσα για να στηρίξουμε τους ανθρώπους και τα έργα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και βοηθούν τις κοινότητες και τα οικοσυστήματα που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή.

Αποκατάσταση

Ξανασκεφτείτε

Επανασχεδιάζουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, καινοτομούμε στα υλικά μας, στις εφοδιαστικές αλυσίδες μας και στις ευκαιρίες εισαγωγής στην αγορά. Δραστηριοποιούμαστε καταλυτικά στην εξέλιξη των επιχειρηματικών μοντέλων και εστιάζουμε στην ευκρίνεια του αποτυπώματος άνθρακα, για να θεωρούμε τους εαυτούς μας υπεύθυνους για την αλλαγή που θέλουμε να επιτύχουμε.

Κουτί προϊόντος - Ποντίκι για gaming G502

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

Είμαστε η πρώτη εταιρεία καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών που τοποθέτησε σημάνσεις αποτυπώματος άνθρακα στα προϊόντα της και δεσμευόμαστε ότι θα το πετύχουμε σε όλο το χαρτοφυλάκιό μας έως το 2025. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους καταναλωτές τη δυνατότητα να παίρνουν πιο εμπεριστατωμένες αποφάσεις αγοράς και να συμβάλουμε καταλυτικά σε μια στροφή προς την καθαρότητα του αποτυπώματος άνθρακα, παγκοσμίως.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111