Αναφορές για θέματα αειφορίας | Πολιτικές και δηλώσεις της Logitech

Pangea temporary hotfixes here

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Στις αναφορές για θέματα αειφορίας * παρέχεται μια επισκόπηση των βασικών προγραμμάτων που έχουμε ήδη εγκαθιδρύσει, αλλά και ορισμένων επιτευγμάτων για τα οποία είμαστε υπερήφανοι.

Αναφορές και πόροι

Αρχείο

2019

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Δείκτης GRI

Αναφορές περί ορυκτών από εμπόλεμες ζώνες

Αναφορές CDP

2018

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Δείκτης GRI

Αναφορές περί ορυκτών από εμπόλεμες ζώνες

Αναφορές CDP

Πιστοποίηση αποτυπώματος άνθρακα

2017

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Δείκτης GRI

Αναφορές περί ορυκτών από εμπόλεμες ζώνες

Αναφορές CDP

2016 και παλαιότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τα προγράμματα αειφορίας που εφαρμόζουμε ή τις επιδόσεις μας όσον αφορά την αειφορία, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση sustainability@logitech.com.
 

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111