Προσέγγιση για τον κύκλο ζωής των προϊόντων | Αειφόρος σχεδίαση Logitech

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Pangea temporary hotfixes here

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

Αξιολογούμε τις δυνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης ενός προϊόντος -από την επιλογή των υλικών και του σχεδίου, έως την κατασκευή, την ικανοποίηση των πελατών και την ανακύκλωση στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.

Μια συλλογή από φτέρες, κάτω από επικάλυψη με σταυρούς

Δράση για το κλίμα

Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της γενιάς μας. Οι δράσεις που απαιτούνται είναι τέτοιας κλίμακας, που δεν αφορούν πλέον μόνο τον καθένα μας ως άτομο, αλλά το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε τη διαφορά συλλογικά.

Η Logitech είναι ουδέτερη ως προς τον άνθρακα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της (εκπομπές Scope 1, 2 και 3) και έχει υιοθετήσει μια θετική για το κλίμα προσέγγιση. Πραγματοποιούμε δράσεις για να απομακρύνουμε περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα από ό,τι παράγει η εταιρία, μεταβαίνοντας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υποστηρίζοντας τις κοινότητες που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή.

Σχεδίαση με γνώμονα την αειφορία

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι μεγαλύτερες ευκαιρίες να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αντίκτυπο βρίσκονται στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης των προϊόντων, όπου μπορούν να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για τη σχεδίασή τους.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε υπέροχες εμπειρίες προϊόντων που βελτιώνουν τις ζωές των ανθρώπων. Για εμάς, αυτό σημαίνει ότι κάθε σχεδιαστική απόφαση λαμβάνει υπόψη την αειφορία. Η πραγματικά αειφόρος σχεδίαση λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις από τη στιγμή που παράγονται οι πρώτες ύλες για το προϊόν έως το τέλος της ωφέλιμης ζωής του προϊόντος.

Σήμανση άνθρακα στο πλάι μιας συσκευασίας προϊόντος logitech gaming

Καθαρότητα άνθρακα

Έχουμε απόλυτη συναίσθηση της επείγουσας ανάγκης να υπάρξει δράση για το κλίμα. Παρουσιάζοντας ανοικτά και με διαφάνεια τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας, πιστεύουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να λαμβάνονται καλύτερες σχεδιαστικές αποφάσεις από τις ομάδες μας και καλύτερες αγοραστικές αποφάσεις από τους καταναλωτές.

Το 2020, γίναμε η πρώτη εταιρεία καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών που δεσμεύτηκε για την τοποθέτηση σημάνσεων αποτυπώματος άνθρακα στις συσκευασίες όλων των προϊόντων του χαρτοφυλακίου μας. Καλούμε και άλλες εταιρείες να συμμετάσχουν μαζί μας στην προώθηση θετικών αλλαγών, παρέχοντας ετικέτες για τον αντίκτυπο του άνθρακα στα προϊόντα τους. Για να γίνει μια πραγματική αλλαγή, θα χρειαστεί η συνολική προσπάθεια ολόκληρου του κλάδου.

Ασύρματο ποντίκι κατασκευασμένο εν μέρει από ανακυκλωμένες πλαστικές ρητίνες

ΠΛΑΣΤΙΚΑ NEXT LIFE

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα ανακυκλωμένου πλαστικού, που προωθεί τη χρήση πλαστικού που ανακυκλώνεται μετά την κατανάλωση (PCR), ως εναλλακτική του πρωτογενούς πλαστικού στις συσκευές μας. Χρησιμοποιούμε PCR, για να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία χρήσης σε πλαστικά που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, αλλά και να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων μας. Εφαρμόζουμε τη χρήση πλαστικών PCR σε μεγάλη κλίμακα σε όλα τα προϊόντα της εταιρείας, εστιάζοντας στα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια προϊόντων για μέγιστη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Ανακύκλωση ηλεκτρονικών απορριμμάτων

ΚΥΚΛΙΚΌΤΗΤΑ

Φιλοδοξία μας είναι να υποστηρίξουμε τους καταναλωτές ώστε να επεκτείνουν τον κύκλο ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, των εξαρτημάτων και των υλικών. Χρηματοδοτούμε την ανακύκλωση παγκοσμίως και εργαζόμαστε ώστε να καινοτομούμε και να αναπτύσσουμε περισσότερο κυκλικά συστήματα παραγωγής και κατανάλωσης, να ανταποκρινόμαστε στην αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρονικών συσκευών από τους καταναλωτές ενώ, παράλληλα, να ανταποκρινόμαστε στην ανάγκη διατήρησης των φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας και των καταβοθρών διοξειδίου άνθρακα.

Πλήκτρα πληκτρολογίου υπολογιστή

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Το πλαίσιο διακυβέρνησης της εταιρείας όσον αφορά την υπεύθυνη κατασκευή βασίζεται στη δέσμευσή μας για συμμόρφωση με τη νομοθεσία, με τον Κώδικα δεοντολογίας και τις διαδικασίες ελέγχου της RBA, καθώς και με τις καλές διεθνείς πρακτικές που περιγράφονται στα πρότυπα ISO 14001 και ISO 45001. Ένα σημαντικό ποσοστό των εσόδων μας προέρχεται από τα προϊόντα που παράγουμε στις εγκαταστάσεις μας, και επομένως, διαρκώς προσπαθούμε να εξαλείψουμε τα απορρίμματα και τα βήματα που δεν προσθέτουν κάποια αξία στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας, για να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Το προϊόν της Logitech συσκευάζεται με περιβαλλοντικά αειφόρα υλικά που παράλληλα προσφέρουν υψηλή προστασία

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Η συσκευασία είναι ιδιαίτερα σημαντική για όλα τα προϊόντα μας, καθώς τα προστατεύει κατά τη μεταφορά τους σε ολόκληρο τον κόσμο, από το εργοστάσιο μέχρι το σπίτι σας, και επιπλέον, καθορίζουν την πρώτη εντύπωση και αίσθηση για το προϊόν. Βελτιώνουμε διαρκώς τη σχεδίαση της συσκευασίας, ώστε να ελαττώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της σχεδίασής μας μέσω της μείωσης του βάρους, τη μεγιστοποίηση της χρήσης ανανεώσιμων πόρων και τη διασφάλιση της δυνατότητας ανακύκλωσης των υλικών μας. Αντλούμε πληροφορίες από τη διεθνή πρακτική, ώστε να προσφέρουμε συσκευασίες με ολοένα και πιο χαμηλότερες επιπτώσεις.

Επιθεώρηση μηχανικών και δοκιμές εξαρτημάτων των προϊόντων

ΟΥΣΙΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την κατασκευή περιφερειακών συσκευών υπολογιστή και ηλεκτρονικών συσκευών απαιτείται ένα πολύμορφο μείγμα εκατοντάδων συστατικών μερών, υλικών και εξαρτημάτων. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε στα προϊόντα μας παράγονται από μια εφοδιαστική αλυσίδα που εκτείνεται σε ολόκληρο τον κόσμο.

Συνεργαζόμαστε στενά με τους προμηθευτές μας για τον έλεγχο των προδιαγραφών των υλικών, για δοκιμές προϊόντων και εξαρτημάτων και για τον προσδιορισμό πιθανών κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων μας. Εξετάζουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις πέρα από τις δικές μας δραστηριότητες προμήθειας και κατασκευής, λαμβάνοντας υπόψη τυπικά σενάρια τέλους ζωής προϊόντος.