Προσέγγιση για τον κύκλο ζωής των προϊόντων | Αειφόρος σχεδίαση Logitech

Pangea temporary hotfixes here

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

Αξιολογούμε τις δυνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης ενός προϊόντος -από την επιλογή των υλικών και του σχεδίου, έως την κατασκευή, την ικανοποίηση των πελατών και την ανακύκλωση στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Καθώς το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας διευρύνεται, προσδιορίζουμε τα αίτια των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αλληλεπιδράσεων και ιχνηλατούμε τις συμπεριφορές των καταναλωτών.

Αιολικό πάρκο με ανεμογεννήτριες

Δράση για το κλίμα

Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της γενιάς μας. Οι δράσεις που απαιτούνται είναι τέτοιας κλίμακας, που δεν αφορούν πλέον μόνο τον καθένα μας ως άτομο, αλλά το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε τη διαφορά συλλογικά.

Το αποτύπωμα άνθρακα των εγκαταστάσεων κατασκευής μειώθηκε τόσο ώστε να φτάσει σε μηδενικό καθαρό ισοζύγιο εκπομπών άνθρακα, μέσω της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της αντιστάθμισης των εκπομπών άνθρακα. Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για δράσεις υπέρ του κλίματος, θα διατηρούμε αυτό το επίπεδο εκπομπών CarbonNeutral® χρόνο με τον χρόνο και θα προμηθευόμαστε από ανανεώσιμες πηγές το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας για τη διαδικασία κατασκευής.

Σχεδίαση με προοπτική αειφορίας

Σχεδίαση με προοπτική αειφορίας (Design for Sustainability, DfS)

Σχεδιάζουμε εμπειρίες που κερδίζουν την αγάπη του κόσμου. Η διαδικασία που γεννά τις καινοτομίες μας παντρεύει την εξαιρετική σχεδίαση, τη μηχανολογική κατασκευή και τις πληροφορίες για τους καταναλωτές, για να δημιουργήσει ένα πολύμορφο και ολοένα αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο. Για εμάς, η πραγματικά αειφόρος σχεδίαση λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις από τη στιγμή που παράγονται οι πρώτες ύλες για το προϊόν έως το τέλος της ωφέλιμης ζωής του.

Οικογένεια προϊόντων Logitech

Ανακυκλωμένα πλαστικά

Θέλουμε να κάνουμε τα προϊόντα της Logitech πιο συμβατά με την κυκλική οικονομία. Η χρήση παρθένων πρώτων υλών θα πρέπει να αποφεύγεται και να προτιμώνται ανακυκλωμένα υλικά. Χρησιμοποιούμε πλαστικό που ανακυκλώνεται μετά την κατανάλωση (PCR), για να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία χρήσης σε πλαστικά που έχουν ολοκληρώσει τη ζωή τους, αλλά και να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων μας. Εφαρμόζουμε τη χρήση πλαστικών PCR σε μεγάλη κλίμακα σε όλα τα προϊόντα της εταιρείας, εστιάζοντας στα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια προϊόντων για μέγιστη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Το προϊόν της Logitech συσκευάζεται με περιβαλλοντικά αειφόρα υλικά που παράλληλα προσφέρουν υψηλή προστασία

Υπεύθυνη συσκευασία

Η καλοσχεδιασμένη συσκευασία παίζει κομβικό ρόλο στην εμπειρία από το προϊόν. Διασφαλίζει την ομαλή εγκατάσταση από την πρώτη στιγμή, αλλά και την προστασία του προϊόντος. Καλή συσκευασία είναι μια περιβαλλοντικά βιώσιμη συσκευασία. Για αυτόν τον λόγο καινοτομούμε διαρκώς, ώστε να ελαττώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της σχεδίασής μας μέσω της μείωσης του βάρους, τη μεγιστοποίηση της χρήσης ανανεώσιμων πόρων και τη διασφάλιση της δυνατότητας ανακύκλωσης των υλικών μας. Αντλούμε πληροφορίες από τη διεθνή πρακτική, ώστε να προσφέρουμε συσκευασίες με ολοένα και πιο χαμηλότερες επιπτώσεις. Στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου οράματός μας για αδιάκοπη βελτίωση, πρόκειται επίσης να προσθέσουμε σημάνσεις διαφάνειας αποτυπώματος άνθρακα στις συσκευασίες μας.

Σήμανση άνθρακα στο πλάι μιας συσκευασίας προϊόντος logitech gaming

Καθαρότητα άνθρακα

Έχουμε απόλυτη συναίσθηση της επείγουσας ανάγκης να υπάρξει δράση για το κλίμα. Παρουσιάζοντας ανοικτά και με διαφάνεια τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας, πιστεύουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να λαμβάνονται καλύτερες σχεδιαστικές αποφάσεις από τις ομάδες μας και καλύτερες αγοραστικές αποφάσεις από τους καταναλωτές.

Το 2020, γίναμε η πρώτη εταιρεία καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών που δεσμεύτηκε για την τοποθέτηση σημάνσεων αποτυπώματος άνθρακα στις συσκευασίες όλων των προϊόντων του χαρτοφυλακίου μας. Καλούμε και τις υπόλοιπες εταιρείες να δώσουν μαζί μας τη μάχη για θετική αλλαγή, παρέχοντας με πλήρη διαφάνεια πληροφορίες για τα προϊόντα τους. Για να γίνει μια πραγματική αλλαγή, θα χρειαστεί η συνολική προσπάθεια ολόκληρου του κλάδου.

Πλήκτρα πληκτρολογίου υπολογιστή

Υπεύθυνη παραγωγή

Περίπου τα μισά από τα ετήσια έσοδά μας προέρχονται από προϊόντα που παράγουμε στις δικές μας εγκαταστάσεις. Διαθέτουμε πείρα άνω των 30 ετών στην κατασκευή εντός ιδιόκτητων εγκαταστάσεων και παρέχουμε άμεση απασχόληση σε περισσότερα από 6.300 άτομα. Οι δραστηριότητες κατασκευής της εταιρείας μας αποτελούνται κυρίως από εργασίες τελικής συναρμολόγησης και δοκιμών.  Το πλαίσιο διακυβέρνησης της εταιρείας όσον αφορά την υπεύθυνη κατασκευή βασίζεται στη δέσμευσή μας για συμμόρφωση με τη νομοθεσία, με τον Κώδικα δεοντολογίας και τις διαδικασίες ελέγχου της RBA, καθώς και με τις καλές διεθνείς πρακτικές που περιγράφονται στα πρότυπα ISO 14001 και ISO 45001.  

Στοχευόμενες ουσίες

Στοχευόμενες ουσίες

Για την κατασκευή περιφερειακών συσκευών υπολογιστή και ηλεκτρονικών συσκευών απαιτείται ένα πολύμορφο μείγμα εκατοντάδων συστατικών μερών, υλικών και εξαρτημάτων. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε στα προϊόντα μας παράγονται από μια εφοδιαστική αλυσίδα που εκτείνεται σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ως υπεύθυνη εταιρεία, λαμβάνουμε υπόψη το υλικό αλλά και άυλο αποτύπωμα των προϊόντων μας σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους. Συνεργαζόμαστε στενά με τους προμηθευτές μας για τον έλεγχο των προδιαγραφών των υλικών, για δοκιμές προϊόντων και εξαρτημάτων και για τον προσδιορισμό πιθανών κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων μας. Εξετάζουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις πέρα από τις δικές μας δραστηριότητες προμήθειας και κατασκευής, λαμβάνοντας υπόψη τυπικά σενάρια τέλους ζωής προϊόντος.

Ανακύκλωση ηλεκτρονικών απορριμμάτων

Ανακύκλωση στο τέλος του κύκλου ζωής και κυκλική οικονομία

Φιλοδοξία μας είναι να υποστηρίξουμε τους καταναλωτές ώστε να επεκτείνουν τον κύκλο ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, των εξαρτημάτων και των υλικών. Χρηματοδοτούμε την ανακύκλωση παγκοσμίως και εργαζόμαστε ώστε να καινοτομούμε και να αναπτύσσουμε περισσότερο κυκλικά συστήματα παραγωγής και κατανάλωσης, να ανταποκρινόμαστε στην αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρονικών συσκευών από τους καταναλωτές ενώ, παράλληλα, να ανταποκρινόμαστε στην ανάγκη διατήρησης των φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας και των καταβοθρών διοξειδίου άνθρακα.

Φωτογραφία προσώπου του Prakash Arunkundrum
«Κάθε τι που δημιουργούμε έχει επίδραση στον κόσμο. Υποσχόμαστε στις μελλοντικές γενιές ότι θα χρησιμοποιούμε τους πόρους και την ηγετική μας θέση για να κάνουμε την επίδρασή μας θετική και αειφόρο»


Prakash Arunkundrum
Επικεφαλής Διεθνών Δραστηριοτήτων & Αειφορίας