Hjemmeundervisning – verktøy og løsninger for elever

GÅ TIL HOVEDINNHOLD
Pangea temporary hotfixes here
Ung jente med nettbrett.

UNDERVISNINGS-
MILJØET

DET GRUNNLEGGENDE

Bakgrunnsstøy

Kjæledyr, søsken osv. kan distrahere elevene, særlig ettersom evnen til å håndtere lyder fortsetter å utvikles gjennom tenårene.

ELEVENES TRIVSEL

Lange timer i feil sittestilling kan være belastende for elevenes nakke, skuldre, håndledd og øyne – og kan tappe dem for energi og fokus.

MOTORISKE FERDIGHETER

Finmotoriske ferdigheter fortsetter å utvikles gjennom tenårene, noe som gjør det viktig at elevene har verktøy som hjelper dem på hver trinn.

LØSNINGEN

Gutt med hodesett på.

FJERN STØYEN

Barnas hørsel er ikke fullt utviklet før i 15-årsalderen, så det er viktig med god lyd for læringsutbyttet. Stille rom er viktig for konsentrasjonen og optimal læring.

Et hodesett av god kvalitetgjør at barna kan høre læreren skikkelig.


Verktøy:

En gutt som sitter ved pulten og ser på den bærbare datamaskinen

STØTT HELSEN OG UTHOLDENHETEN

Lange skoletimer kan gi smerter og ubehag når elevene ikke har det rette fysiske oppsettet. Heldigvis er det enkelt å hjelpe elevene med å få en sunn holdning som ikke bare ivaretar det fysiske trivselen, men også fremmer bedre fokus og utholdenhet for å engasjere seg i undervisningen. 

Ved å legge til eksternt tastatur og mus kan elevene heve Chromebook eller den bærbare datamaskinen til øyehøyde og sitte minst 50 cm fra skjermen. 

Et frittstående webkamera gir klar sikt til elevene med skjermen flyttet i god avstand fra dem.


Verktøy:

Tre jenter som bruker Crayon til skolearbeid

DEKK DEN ENKELTES MOTORISKE FERDIGHETER

Elevenes motoriske ferdigheter kan utvikles opptil 14 års alder. I tillegg kan det hende elevene må jobbe annerledes i forhold til undervisningsmaterialet de jobber med. Det å gi elevene valgmuligheter kan gjøre stor forskjell for elevenes evne til å jobbe effektiv og føle mestringsfølelse.

En mus kan gi elevene mer kontroll og presisjon når de ruller gjennom lange nettsider eller veksler mellom detaljerte apper.

Skjermpenner – Crayon eller Logitech Pen – gjør at elevene skriver naturlig og kan vise frem arbeidene, regnestykkene og drøftelser på iPaden slik de ville gjort med papir og blyant.


Verktøy:

Gutt som får undervisning hjemme med bærbar datamaskin og nettbrett.

GÅ UT OVER DET ELEMENTÆRE

MULIGHETENE

Åpne for kreativitet

Ved å utstyre elevenes enheter med de rette verktøyene kan undervisningen bli enda mer engasjerende og morsom, idet det åpner for et univers av kreative muligheter som styrker hjernen og sjelen.

FOKUS PÅ OPPMERKSOMHETEN

Det å hjelpe elevene med å fokusere på undervisningen og ikke de teknologiske verktøyene, vil langt på vei hjelpe dem med å lykkes – både på skolen og ellers.

LØSNINGEN

Lærer med en Rugged Folio som underviser to jenter

Kreative verktøy. Kreative hjerner.

Det finnes ikke to elever som er helt like, og de fortjener verktøyene som er tilpasset den enkeltes behov og holder tritt med deres store og kreative hjerner, slik at de kan uttrykke seg naturlig, lære bedre og ha kontakt med klassekameratene og verden rundt seg. 

Rugged Combo 3 og Rugged Combo 3 Touch gjør at elevene kan plassere iPaden på ulike måter i forhold til oppgaven som skal utføres.

Med Crayon eller Logitech Pen kan elevene tegne, skive notater, øve på håndskrift osv. på en helt intuitiv måte.

Frittstående mikrofoner kan hjelpe elevene med å høre og bli hørt – og kanskje til og med inspirere en fremtidig strømmestjerne.

Spillutstyr stimulerer kreativ problemløsning og fører elevene sammen for å være sosiale og ha det gøy.Verktøy:

To hender med mus, tastatur og tastaturetui.

FRIGJØR SELVTILLITEN

Elevene kan miste selvtilliten hvis du ikke får de teknologiske verktøyene til å fungere og kan føle seg mislykket. Hjelp dem til å lykkes med de rette verktøyene som gjør at de kan lære og jobbe effektivt, bygge opp selvtilliten og kunnskapene samtidig. 

Ved å gi elevene valget mellom å bruke mus, skjermpenn – Crayon eller Logitech Pen – eller styrefelt kan de finne arbeidsmåten som fungerer best for dem.

Et eksternt tastatur gir muligheter for å sette opp arbeidsområdet på nye måter, blant annet å heve skjermen til en mer komfortabel høyde.Verktøy:

Jente som bruker spillhodesett

Styrken ved tilkobling

MULIGHETENE

MENNESKELIG KONTAKT

Kroppsspråk, øyekontakt og ikke-verbale signaler hjelper elevene med å få kontakt med lærere og klassekamerater, knytte kontakter og øke engasjementet.

SPILL MED MENING

Spilling styrker sosial og emosjonell læring, oppmuntrer til samarbeid og skaper en følelse av tilhørighet som er viktig for elevenes generelle trivsel.

LYDENS KRAFT

Det å sikre at elevene hører og blir hørt tydelig er viktig for å styrke selvtilliten, selvrespekt og mellommenneskelige forhold.

LØSNINGEN

Jente som drikker og får undervisning med kablet hodesett

REALISTISK SAMHANDLING

Det er ingen hemmelighet – elevene lærer bedre når de er engasjert. Kroppsspråk, øyekontakt og ikke-verbale signaler er viktig og gjør at lyd og video av god kvalitet er essensielt 

Et frittstående webkamera gir ikke bare god bildekvalitet, men gjør at elevene kan bevege kameraet etter behov. De kan til og med plassere det på et stativ eller bevege det for å vise nærbilde av arbeid.

Et hodesett med innebygd mikrofon overdøver distraksjoner – for eksempel søsken og kjæledyr. Ved å høres tydelig av lærere og klassekamerater blir det enklere for elevene å knytte kontakter og styrke selvtilliten.Verktøy:

En elev med hodesett på som holder en mus og snakker i mikrofon.

LÆR SAMMEN. SPILL SAMMEN.

Elevene lærer av hverandre på mange måter, hvor som helst. Spillverdenen gir elevene muligheter til å bygge opp emosjonell intelligens og samarbeidsevner. I tillegg er det moro for elevene å ha kontakt med hverandre. 

Et komplett spillsett gir elevene en verdifullt sosialt sted hvor de får sjansen til å involvere seg i STEAM-temaer og utvikle viktige problemløsningsferdigheter som er bra i hverdagen.Verktøy:

Kontakt salgsavdelingen

TAKK FOR AT DU KONTAKTET OSS

En produktekspert kontakter deg snart.

Handlekurv

Handlekurven din er tom. Begynn å handle nå