Logitechs personvernregler for produkter (arkiv)

Denne policyen gjaldt frem til april 2020. Klikk på her for å se gjeldende versjon.

Personvern og sikkerhet

Vårt erklæring om personvern og sikkerhet (denne «erklæringen») beskriver hvordan Logitech Europe SA bruker og beskytter personopplysninger som samles inn av våre produkter, tjenester, apper, programvare og enheter som refererer til denne erklæringen. Med mindre annet er oppgitt i denne personvernserklæringen, behandles personopplysninger i samsvar med Personvernerklæringen på Logitech-nettstedet.

Vår erklæring forklarer hvilke typer data vi samler inn, hvordan vi bruker og beskytter dem og hvordan vi gir deg tilgang og kontroll.

De produktspesifikke detaljene inneholder tilleggsinformasjon som er relevant for bestemte Logitech-produkter. Denne erklæringen gjelder produktene som er oppført nedenfor, samt andre Logitech-produkter som viser denne erklæringen.

Bruk noen minutter på å lese gjennom denne siden og kontakt oss på privacy@logitech.com dersom det er noe du lurer på.

Hvis du ønsker å rapportere sikkerhetsproblemer i nye Logitech-produkter, sender du rapportene til Logitech Security.

VÅRE PRODUKTER

INNSAMLING AV INFORMASJON

Dataene vi samler inn, bidrar til at våre produkter og tjenester fungerer effektivt og lar oss forbedre dem. Vi samler inn data på en rekke ulike måter:

 • Informasjon du gir oss – Dette inkluderer data du oppgir, inkludert data du registrerer og personopplysninger du oppgir når du laster ned programvare, registrerer og konfigurerer nye produkter, svarer på en undersøkelse eller deltar i en konkurranse.
 • Informasjon fra bruk av produkter og tjenester – Når du bruker produkter og tjenester, formidles eventuelt bestemte typer data til oss, for eksempel maskinvaremodell, fastvare og operativsystemversjon, unike enhetsidentifikatorer og IP-adresse/plasseringsinformasjon. Andre ganger kan vi samle inn data basert på aktivitetene dine, inkludert innstillinger og konfigurasjoner, bruksdata og krasj- eller feildata.

Klikk for mer informasjon

BRUK AV INFORMASJON

Vi bruker dataene vi samler inn, til å gjøre følgende:

 1. drive virksomheten vår og levere (inkludert forbedre og tilpasse) produktene vi tilbyr, og
 2. sende kommunikasjon, inkludert salgsfremmende kommunikasjon, kontoinformasjon, sikkerhetsoppdateringer og produktinformasjon

Når vi gjør dette, er det mulig at vi kombinerer data (inkludert personopplysninger) vi samler inn, for å gi deg en mer sømløs, konsekvent og personlig opplevelse. Vi kan for eksempel buke dine tilpassede innstillinger fra Jaybird-hodetelefonene på den nye Ultimate Ears-høyttaleren slik at du bruker mindre tid på å konfigurere den.

Klikk for mer informasjon

DELING OG FORMIDLING AV INFORMASJON

Vi verken deler, bytter, selger eller på annen måte videreformidler kunde- og brukerinformasjonen vår til ikke-tilknyttede selskaper. Vi kan eventuelt dele personopplysningene dine, med ditt samtykke, eller som nødvendig for å fullføre en transaksjon eller levere eventuelle produkter du har bedt om eller autorisert. Vi kan for eksempel dele innholdet ditt med tredjeparter hvis du ber oss å gjøre det, for eksempel når du sender data til en venn eller kobler kontoer til en annen tjeneste. I tillegg deler vi personopplysninger med Logitech-kontrollerte tilknyttede selskaper og datterselskaper og når det kreves av gjeldende lovgivning.

Klikk for mer informasjon

KONTROLLERE OG FÅ TILGANG TIL INFORMASJON

Du kan be oss om å oppdatere eller slette/deaktivere enkelte opplysninger som gjelder deg. Du kan også be om at dine personopplysninger fjernes fra blogger, fellesskapsfora eller andre offentlige webområder under vår kontroll. Hvis vi ikke kan fjerne noen av personopplysningene, vil vi fortelle deg hvorfor. Du kan stanse all markedsførings-e-post ved å følge instruksjonene for avregistrering i e-postmeldingen du har mottatt, eller på siden for abonnementsbehandling på nettstedet vårt: http://www.logitech.com/subscribe.

Vi vil svare på forespørselen om å evaluere informasjonen vi har lagret om deg, innen 30 dager etter at vi har mottatt forespørselen.

Vi gir deg muligheten til å si nei til at personopplysningene dine brukes til bestemte formål, når vi ber deg om å oppgi denne informasjonen. Hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å sende en forespørsel tilknyttet dataene dine eller vår erklæring og mønsterpraksis, kan du kontakte oss på support.logitech.com/response-center eller ved hjelp av følgende metoder:
Telefon: +1 510-795-8500
Kontakt: support.logitech.com/response-center
Postadresse: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560, USA

Hvis du ikke er fornøyd med svaret vårt, kan du rette personvernsklagen eller tvisten til relevant statlig datatilsynsmyndighet i din jurisdiksjon.

BESKYTTELSE AV INFORMASJON

Vi er engasjert i å beskytte personopplysningene dine. Vi tar i bruk diverse sikkerhetsteknologier og prosedyrer, inkludert SSL-kryptering, i arbeidet med å verne personopplysningene mot uautorisert tilgang, bruk eller utlevering.

LAGRING OG BEHANDLING AV INFORMASJON

Personopplysninger som er samlet inn fra dette nettstedet, kan bli lagret og behandlet i USA eller i andre land hvor Logitech eller Logitechs tilknyttede selskaper, datterselskaper eller representanter har hovedkontorer. Vi iverksetter tiltak for å sikre at dataene vi samler inn i henhold til denne personvernerklæringen, behandles i samsvar med bestemmelsene i denne erklæringen og kravene i gjeldende lovgivning der dataene oppbevares.

Vi vil beholde informasjonen din så lenge kontoen er aktiv eller etter behov for å gi deg tjenestene. Vi vil beholde og bruke informasjonen din så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, for å løse tvister og for å håndheve våre avtaler.

ENDRINGER I ERKLÆRINGEN

Vi vil fra tid til annen oppdatere denne erklæringen. Dersom det er gjort større endringer i denne erklæringen eller i måten vi bruker personopplysningene på, vil vi på forhånd gi beskjed om slike endringer før de implementeres. Vi vil imidlertid ikke gjøre endringer som reduserer sikkerheten til innsamlede personopplysninger uten ditt samtykke.

Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne erklæringen med jevne mellomrom for å holde deg oppdatert om hvordan vi beskytter informasjonen din.

Takk for din interesse i Logitech og våre produkter.

Denne personvernerklæringen trer i kraft 1. april 2018.

CIRCLE-KAMERA OG RELATERTE PRODUKTER

Logitech Circle-kameraet («Circle») og tilhørende mobilprogramvare, samlet omtalt som Circle, er trådløse kameraer som kan brukes til en rekke formål både hjemme og på jobb. Circle tilbyr brukere rike video- og lydopptak fra en mobilenhet eller datamaskin. Circle følger og henviser til Logitechs personvernerklæring, men har også følgende forskjeller.

CIRCLE – AKTIVERING OG REGISTRERING

Når du skal aktivere og registrere Circle, oppgir du bestemte opplysninger til Logitech for å opprette en konto ved å oppgi en e-postadresse og et brukernavn. Du kan blir bedt om å skrive inn fornavnet og etternavnet ditt, e-postadressen, kredittkortnummeret (hvis du abonnerer på premiumtjenester), passordet, kameranavnet og kamerainnstillingene manuelt.

Circle tilbyr også aktivering og registrering via tredjeparts OAuth-tjenester, for eksempel Facebook, slik at du kan dele klipp du har valgt, på denne tjenesten.

CIRCLE – VIDEO- OG LYDOPPTAK

Når du bruker Circle og deres tjenester, vil våre servere automatisk motta, registrere og behandle data som kreves for å levere tjenestene, samt informasjon fra enhetene du bruker til å vise eller lytte til dataene, inkludert:

 • Video- og lydopptak
 • Enhetsspesifikk informasjon, for eksempel modelltype, operativsystemversjon, enhetsidentifikatorer som f.eks. MAC-adresser, informasjon om mobilnettverk og ruternavn
 • Logginformasjon for tjenestearrangement
 • Tid og data for bruk av tjenesten
 • Av/på, og annen type dialog med produktet
 • Krasjopplysninger, systemaktivitet, maskinvareinnstillinger
 • Lokaliseringsdata, inkludert tid og data for bruk av tjenesten (når lokaliseringstjenester for enheten er aktivert)

Logitech har utviklet Circle slik at ingen Logitech-ansatte eller deres entreprenører eller tilknyttede selskaper har tilgang til enkelte brukeres video-/lydinnhold. Circle kan sende anonym informasjon til et annet analyseverktøy, inkludert tidsstempel, overføringsstatistikk, bruk av funksjoner, ytelsesstatistikk, feil osv. Vi bruker den anonyme informasjonen til å gi deg tjenesten, forbedre og utvide tjenesten med flere funksjoner og å gi deg teknisk støtte og informasjon.

CIRCLE-FUNKSJONER

Circle har mange robuste funksjoner som, hvis aktivert, krever at vi samler inn og analyserer data på en intelligent måte for at de skal kunne fungere. Smart Location registrerer for eksempel automatisk når du forlater huset eller kommer hjem, og Smart Alerts analyserer bevegelse på intelligent vis for å sikre at du bare mottar relevante varsler.

CIRCLE – SIKKERHET OG OPPBEVARING

Dataene lagres direkte i appen, på enheten og på servere i USA, eller i andre land der Logitech eller dets tilknyttede selskaper, datterselskaper eller tjenesteleverandører har avdelinger. Hvert Circle-sikkerhetskamera er digitalt signert og kommer med lagring som gir 256-biters, tolags AES-kryptering i din egen sikre, private sky. Vi beholder den innsamlede informasjonen så lenge det er nødvendig for å levere tjenesten og i henhold til Logitechs personvernerklæring.

LOGITECH HARMONY OG RELATERTE PRODUKTER

Logitech Harmony-produkter og -tjenester («Harmony») inkluderer maskinvare som Logitech Harmony-fjernkontrollene, Harmony Hub, Pop-knappen og relaterte programmer for nettbrett og/eller smarttelefoner, for eksempel Harmony-appen. Harmony følger og henviser til Logitechs personvernerklæring, men har også følgende forskjeller.

REGISTRERING AV HARMONY

Som en del av å levere disse produktene og tjenestene til deg samler Harmony inn informasjon, for eksempel navn, e-postadresse, bostedsland og sikkerhetsspørsmål, når du aktiverer og registrerer Harmony. Harmony tilbyr også aktivering og registrering via tredjeparts OAuth-tjenester, for eksempel Facebook.

KUNDEOPPLEVELSE FOR HARMONY

Harmoni lar deg enkelt kontrollere og opprette aktiviteter eller rutiner som kombinerer kommandoer fra flere enheter. Ved å legge til annen informasjon om dine underholdnings- og hjemmeautomatiseringsenheter (merke- og modellnumre), aktiviteter du velger å programmere (f.eks. Se på TV, Lytt til musikk osv.), eventuelle spesifikke innstillinger du justerer som en del av konfigurasjonen av produktet (f.eks. tilpassing av knapper) kan du forbedre produktopplevelsen din. Du kan for eksempel aktivt oppgi følgende: postnummer, tv-tjenesteleverandør, foretrukne tv-kanaler, programmer og/eller programsjangere. Du vet selv hva du sender inn i hvert av disse tilfellene, fordi du oppgir informasjonen selv.

Når du bruker Harmony-produktet, mottar og registrerer våre servere automatisk informasjon om bruken av produktet, inkludert:

 • Plasseringsinformasjon og IP-adresse
 • Data relatert til når du får tilgang til vår elektroniske programvare, for eksempel funksjonene du har tilgang til og når du synkroniserer fjernkontrollen
 • Data relatert til registreringen av enheter miljøet ditt, og bruken av produktfunksjoner, for eksempel Hjelp-knappen eller Omstart-handlinger
 • Anonym informasjon til et analyseverktøy, inkludert funksjonsbruk, ytelsesstatistikk, feil, osv.

PRODUKTER OG TJENESTER FRA JAYBIRD

Jaybird-produkter og tjenester ("Jaybird") inkluderer fjærlette hodetelefoner av høy kvalitet for personer med en aktiv livsstil og relaterte programmer for nettbrett og/eller smarttelefoner, for eksempel Jaybird-appen. Jaybird følger og henviser til Logitechs personvernerklæring, men har også følgende forskjeller.

JAYBIRD-APP

Med Jaybird-appen kan brukere

 • tilpasse lyden til hodetelefonene (forhåndsinnstilling)
 • oppdatere produktinnstillinger, for eksempel Bluetooth-navn
 • registrere stedet da hodetelefonene sist var tilkoblet (Finn mine ørepropper)
 • bla gjennom og bruke forhåndsinnstillinger og Spotify-spillelister (spilleliste) som deles av andre brukere

Brukere må registrere seg for en konto for å kunne sikkerhetskopiere forhåndsinnstillinger og produktinnstillinger, og/eller dele valgt innhold med andre brukere. Når du registrerer deg, samler Jaybird inn informasjon, inkludert navn, e-postadresse, personlig bilde (avatar), gjeldende lokale innstillinger og passord. Jaybird tilbyr også aktivering og registrering via tredjeparts OAuth-tjenester, for eksempel Facebook, Google og Spotify.

Når du bruker Jaybird-produktet med appen, eller du bruker appen uten et Jaybird-produkt, mottar og registrerer våre servere automatisk bestemte opplysninger, inkludert:

 • produktdata, for eksempel modellen til Jaybird-hodetelefonene eller appens versjonsnummer
 • data relatert til hvordan du bruker appen, for eksempel funksjonene du har tilgang til, og når du kobler til hodetelefonene
 • data relatert til registreringen av enheter miljøet ditt, og bruken av produktfunksjoner, for eksempel knappen Endre navn
 • anonym informasjon til et analyseverktøy, inkludert funksjonsbruk, ytelsesstatistikk, feil, osv.
 • Plasseringsdata for Finn mine ørepropper lagres på mobilenheten og sikkerhetskopieres ikke til våre servere.

Når du har registrert deg for en konto, mottar og registrerer våre servere tilleggsinformasjon, inkludert:

 • gjeldende produktinnstillinger, inkl. navn, knappekontroller og innstillinger for talemeldinger
 • forhåndsinnstillinger og spillelisteinfo

ULTIMATE EARS – PRODUKTER OG TJENESTER

Ultimate Ears-enheter er førsteklasses høyttalere og hodetelefoner med elegant utforming. I tillegg aktiverer Ultimate Ears-mobilapper («apper») tilleggsfunksjoner og tilbyr bedre kontroll og tilpassing av brukernes lytteopplevelse. Ultimate Ears følger og henviser til Logitechs personvernerklæring, men har også følgende forskjeller.

ULTIMATE EARS – MOBILE FUNKSJONER OG TILPASNING

Brukere kan tilpasse lytteopplevelsen ved å konfigurere enhetene med en Ultimate Ears-app. Disse programmene aktiverer funksjoner som for eksempel sammenkobling av flere enheter, trykk på kontroller og DJ-funksjonalitet for flere brukere.

Under denne tilpassingsprosessen må brukeren eventuelt oppgi navn og kontaktinformasjon, inkludert e-postadresse og passord. Imidlertid samles det ikke inn data som er tilknyttet brukerens innholdsvalg for avspilling av musikk på enheten.

ULTIMATE EARS – INTEGRERING MED ANDRE TJENESTER

Noen Ultimate Ears-enheter kan integreres med andre tredjepartstjenester som f.eks. Amazon Alexa. Disse integreringene gjør det mulig for brukere å utføre mange flere oppgaver, inkludert strømming av musikk, bestilling av varer og tjenester og informasjonsforespørsler.

For å aktivere tredjepartstjenester må brukeren bekrefte at han/hun godtar tredjepartens vilkår, og opprette en kobling til Ultimate Ears-enheten. Når koblingen er fullført, kan Ultimate Ears-enheter motta og sende informasjon direkte til tredjeparten.

Ultimate Ears-enheter lagrer ikke eventuelle brukerkommandodata som sendes fra brukeren til tredjeparten. Bare data som kreves for å sikre koblingen mellom tredjeparter og brukerens Ultimate Ears-enhet, lagres.

TILPASSEDE I ØRET-MONITORER

Vi produserer tilpassede, håndlagde i øret-monitorer av høyeste kvalitet, for eksempel vår Ultimate Ears Pro Series, som er beregnet på profesjonelle og ekte lydentusiaster. Ved bestilling av Pro-enheter må brukeren sende et avtrykk av øret, enten digitalisert eller avstøpt. Denne prosessen utføres vanligvis av en tredjepart, en audiolog. Avtrykk er avstøpninger av øregangen din, som deretter produseres via en 3D-utskriftsprosess slik at passformen blir bedre enn noensinne. Brukerens avtrykk beholdes i tilfelle tap, ombestilling eller reproduksjon er nødvendig, eller til brukeren ber om at de blir avhendet.