Logitechs personvernerklæring på nettet (arkiv: juli 2023)

PERSONVERN FOR LOGITECHS NETTSTED (ARKIV)

Denne personvernerklæringen gjelder ikke lenger. Klikk på her for å se gjeldende versjon.

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Logitech samler inn og bruker personopplysninger fra besøkende på sin nettside og mobilsider som kobler direkte til denne erklæringen (samlet kalt «nettsider»). Dine personopplysninger håndteres av Logitech Europe S.A. (samlet kalt «Logitech», «vi» og «oss»).

Data Som Sendes Inn Aktivt

Hvis du ringer oss, sender oss en e-postmelding eller fyller ut et skjema på et av nettstedene våre, bruker vi informasjonen du oppgir, for å svare på forespørselen din eller på annen måte kommunisere med deg eller hjelpe deg. Hvis du kjøper noe på nettstedene våre, kan vi samle inn data som kreves for å behandle bestillingen din, for eksempel leveringsadresse, bestilte produkter og kontaktinformasjon.

Data Som Formidles Passivt

Når du besøker nettstedene våre, avhengig av hva du velger, deles automatisk informasjon om datamaskinen eller mobilenheten din med oss. Denne informasjonen kan omfatte aktivitetene dine på nettstedene våre, hvilken maskinvare og programvare du bruker, (f.eks. operativsystem eller nettleser), informasjon som er lagret i informasjonskapsler, IP-adresse, tilgangstider, nettsidene du kom fra, regionene du navigerer fra, og nettsiden(e) du besøker. Vi bruker denne informasjonen for å få bedre innsikt i interessene til brukerne av nettstedene våre, og for å forbedre våre nettsteder, tjenester og produkter.

Vi svarer foreløpig ikke på «Ikke spor»-signaler i nettlesere, da vi prøver å tilby en tilpasset opplevelse på nettstedet.

Informasjons­kapsler

Logitech bruker informasjonskapsler, dvs. små datafiler som plasseres på datamaskinen, nettbrettet, mobiltelefonen eller andre enheter. Klikk her for å finne ut mer om informasjonskapsler.

Behandling Og Deling Av Data

Vi bruker dataene vi samler inn, for å gi deg rike, interaktive opplevelser. Spesielt kan vi bruke data til å:

 • levere tjenesten eller utføre transaksjonene på din forespørsel
 • forbedre og utvikle våre produkter
 • tilpasse opplevelsen din
 • behandle jobbsøknader du sender inn via nettstedene våre
 • annonsere og markedsføre tjenester og produkter ovenfor deg i henhold til gjeldende juridiske krav, for eksempel sende kampanjekommunikasjon, bruke målrettede annonser og vise eller sende deg relevante tilbud.
Les mer

Vi selger ikke personopplysningene dine.

Vi kan dele personopplysningene dine med tredjeparter under visse omstendigheter. Vi bruker tilknyttede og ikke-tilknyttede tjenesteleverandører som hjelper oss med å behandle personopplysninger for å levere tjenester og drive virksomheten vår i henhold til strenge konfidensialitetsavtaler. Tjenesteleverandører hjelper oss for eksempel med å levere følgende funksjoner:

Tjeneste­beskrivelser Oppgitte data Formål
Brukerstøtte Kontaktdata, forespørsels­data Hjelpe oss med å feilsøke og støtte produkter og tjenester
E-handelsfunks­jonalitet Kontaktdata, samhandlinger med nettstedet Tilrettelegge for salg av produktene våre på nettet
Kampanjer og relevante nyheter Kontaktdata, informas­jonskapsel­data Levere informasjon og insentiver til våre produkter og tjenester
Nettstedets ytelse Informas­jonskapseld­ata, samhandlinger med nettstedet Aktivere funksjonalitet og funksjoner på nettstedene våre
Behandling av informas­jonskapsler Informas­jonskapsel­data Tilrettelegge for muligheten til å velge hvilke informas­jonskapsler som skal tillates på nettstedene våre

Disse selskapene må overholde våre dataverns- og sikkerhetskrav. De har ikke tillatelse til å bruke personopplysningene de mottar fra oss, til andre formål.

Vi kan videreformidle personopplysningene dine for

 1. å overholde gjeldende lover og forskrifter og svare på lovlige forespørsler, rettskjennelser og stevninger;
 2. å beskytte rettighetene eller eiendommen til Logitech eller deres tredjeparter, inkludert håndhevelse av avtaler, retningslinjer og vilkår for bruk;
 3. i nødsituasjoner, inkludert for å beskytte sikkerheten til våre ansatte eller andre personer; eller
 4. i forbindelse med undersøkelse eller forebygging av svindel.

Vi kan dele personopplysningene dine med henblikk på en forretningsavtale, eller forhandling av en forretningsavtale, som involverer salg eller overføring av hele eller deler av vår virksomhet eller våre eiendeler. Disse avtalene kan omfatte eventuelle fusjoner, finansieringer, oppkjøp, divesteringer, fellesforetak eller partnerskap, eller konkurstransaksjoner eller -prosedyrer.

Vi står også fritt til å bruke og dele aggregerte og pseudonyme opplysninger for ytelses- og analyseformål, som ikke kan brukes til å identifisere deg individuelt.

Barn

Vi samler ikke bevisst inn eller vedlikeholder opplysninger om personer under 13 år. Hvis vi informeres om at det er samlet inn informasjon om personer under 13 år på eller gjennom nettstedene våre, vil vi iverksette egnede tiltak for å slette denne informasjonen. Hvis du er forelder eller verge for et barn under 13 år som har registrert seg for en konto eller tjeneste på nettstedene våre, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor og be oss om å avslutte barnets konto eller tjeneste og slette barnets personopplysninger.

Dataoppbevaring

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å tilby funksjoner og oppfylle transaksjonene du har bedt om, eller for andre legitime formål som å overholde våre juridiske forpliktelser, løse tvister og håndheve våre avtaler. Da disse behovene kan variere for forskjellige datatyper, konteksten av våre samhandlinger med deg eller din bruk av nettstedene våre, kan faktiske oppbevaringsperioder variere betydelig.

Datasikkerhet

Vi bruker TLS-sertifikater,kryptering, begrensninger av datatilgang, antivirusprogrammer og brannmurer for å redusere risikoen for uautorisert tilgang til personopplysninger. Ingen dataoverføring via Internett eller trådløse nettverk er helt sikker. Vær oppmerksom på sikkerhetsrisikoene når du sender/oppgir personopplysninger til oss og når du legger ut informasjon i våre offentlige fora.

Hvis du ønsker å rapportere eventuelle sikkerhetsproblemer i noen av produktene våre, må du fylle ut skjemaet og eventuelle obligatoriske vedlegg og sende disse til Logitech Security.

Kontrollere og få tilgang til informasjonen din

Du kan be om at vi oppdaterer eller sletter/deaktiverer visse opplysninger knyttet til deg. Hvis vi ikke kan fjerne noen av personopplysningene, skal vi forklare hvorfor. Du kan stoppe all markedsføring via e-post ved å følge instruksjonene for avregistrering i e-postmeldingen du har mottatt, eller på siden for abonnementsbehandling på nettstedet vårt.

Du har også rett til å spørre hvordan dataene dine blir behandlet og hvem vi deler dem med. Hvis du i tillegg mener at bestemte opplysninger om deg som Logitech behandler, er unøyaktige, har du rett til å be om at disse opplysningene korrigeres. Vi vil forsøke å svare på forespørselen om å evaluere opplysningene vi har lagret om deg, innen 30 dager etter at vi har mottatt forespørselen. Hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å sende en forespørsel tilknyttet dataene dine eller vår erklæring og mønsterpraksis, kan du kontakte oss på support.logitech.com/response-center eller gjennom følgende metoder:

Telefon: +1 646-454-3200
E-post: support.logitech.com/response-center
Postadresse: Logitech Privacy Officer, 3930 North First Street, San Jose, CA 95134 USA

Hvis du ikke er fornøyd med svaret vårt, kan du rette personvernsklagen eller tvisten til den relevante datatilsynsmyndigheten i din jurisdiksjon.

Spesiell informasjon for brukere i EU, Storbritannia og Sveits

Fra 25. mai 2018 er behandlingen av personopplysninger om enkeltpersoner i EU underlagt EUs personvernforordning (GDPR). Denne delen inneholder informasjon om EU-brukeres rettigheter og Logitechs forpliktelser i henhold til EUs personvernforordning (GDPR). Personopplysninger som behandles i forbindelse med din bruk av nettstedene våre, kontrolleres av Logitech Inc, 3930 North First Street, San Jose, CA 95134 USA. Den europeiske representanten er Logitech Ireland Services Limited, City Gate Plaza Two, Mahon, Cork, Ireland

Les mer

Juridisk grunnlag for behandling

Logitech behandler personopplysninger om EU-kunder basert på ett eller flere av de juridiske grunnlagene som er spesifisert i GDPR.

 1. Behandlingen er nødvendig for å inngå eller utføre en kontrakt med deg.
  Vi trenger å behandle personopplysningene dine for å aktivere og registrere produkter, sikre at produktene og tjenestene du bruker, fungerer som de skal, vedlikeholde og forbedre produkter, svare på spørsmål og forespørsler fra deg og levere kundestøtte.
 2. Behandlingen er nødvendig for Logitechs legitime interesser.
  Vi behandler bruksdata for å støtte nettstedets funksjonalitet, oppdage og forhindre svindel, og for å beskytte og forsvare rettighetene eller eiendommene til andre kunder eller tredjeparter, eller våre egne rettigheter og interesser. Vi vurderer dine rettigheter og friheter når vi gjør dette og pseudonymiserer personopplysninger i størst mulig grad. Vi kan også behandle personopplysningene dine for å oppfylle eventuelle forskrifter, og for å svare på lovlige forespørsler, rettskjennelser og juridiske prosesser.
 3. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle Logitechs juridiske forpliktelser.
  Vi må eventuelt behandle personopplysningene dine for å overholde relevant lovgivning i EU eller dets medlemsstater.
 4. Samtykke
  Logitech behandler enkelte personopplysninger basert på samtykke. Vi gjør dette ofte i forbindelse med vår direkte markedsføringskommunikasjon. Du kan når som helst si opp abonnementet ved å følge instruksjonene her.
Dine rettigheter og valg

Hvis du er en Logitech-kunde i EU, har du rettighetene beskrevet nedenfor. med hensyn til Logitechs behandling av personopplysningene dine.

Tilgangsrett og forklaring
 • Du har rett til å motta en forklaring på hvilke data Logitech har om deg og hvordan de bruker disse dataene.
 • Du har rett til å motta en kopi av personopplysningene Logitech har om deg.
Korrigeringsrett
 • Hvis du mener at bestemte opplysninger om deg som Logitech behandler, er unøyaktige eller ufullstendige, har du rett til å be om at disse opplysningene korrigeres.
Rett til å slette
 • Du har rett til å be Logitech om å slette dataene dine permanent.
Rett til å klage
 • Du har rett til å klage på Logitechs behandling av personopplysningene dine basert på legitime interesser som angår din spesielle situasjon. Logitech kan fortsette å behandle personopplysningene dine til tross for klagen i den grad det er tillatt i GDPR. Du har også rett til å klage på Logitechs behandling av personopplysningene dine i forbindelse med direkte markedsføringsformål.
Rett til å begrense behandlingen
 • Du har rett til å be om at Logitech begrenser behandlingen av personopplysningene dine i visse situasjoner der du synes behandlingen er upassende.
Rett til portabilitet
 • Du har rett til å be om portabilitet av personopplysninger som du aktivt eller passivt har gitt oss (som ikke inkluderer data avledet eller utledet fra innsamlede data), der behandlingen av slike personopplysninger er basert på samtykke eller på en kontrakt med deg, og utføres med automatiserte metoder.
Rett til å klage til tilsynsmyndigheten
 • Du har også rett til å sende inn en klage på Logitechs behandling av personopplysningene dine til Data Protection Commission, den irske tilsynsmyndigheten:
  Data Protection Commission
  21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
  D02 RD28, Ireland
  Telefon: +353 57 8684800, +353 (0)761 104 800
 • Når behandlingen er basert på samtykke, har du når som helst rett til å trekke tilbake dette samtykket. Bruk av våre nettsteder og produkter, som beskrevet i Logitechs personvernerklæringer, er valgfritt.

Hvis du vil gjøre krav på noen av disse rettighetene, må du fylle ut -skjemaet her. . Du kan også kontakte oss via telefon, e-post eller brev ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor:

Telefon: + 1-510 713 5556
E-post: privacy@logitech.com
Postadresse: Logitech Privacy Office EMEA, Logitech Ireland Services Limited, City Gate Plaza Two, Mahon, Cork, Ireland

Personvernombud (DPO): Du kan kontakte vår databeskyttelsesansvarlige ved å sende e-post til dpo@logitech.com.

Internasjonale overføringer

Vi overfører bare dine personopplysninger fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) til land utenfor EØS etter strenge sikkerhetstiltak. Når Logitech overfører over landegrenser, følger vi i) tilstrekkelighetsbeslutninger godkjent av EU-kommisjonen på grunnlag av artikkel 45 av personvernforordningen (EU) 2016/679 (GDPR) eller ii) standard kontraktklausuler utgitt av EU-kommisjonen. Disse avtalene er tilgjengelige på forespørsel under privacy@logitech.com.

ENDRINGER I DENNE ERKLÆRINGEN

Vi vil fra tid til annen oppdatere denne erklæringen. Dersom det gjøres større endringer i denne erklæringen eller i måten vi bruker personopplysningene på, vil vi varsle deg om slike endringer på forhånd.

Vi vil imidlertid ikke gjøre endringer som reduserer sikkerheten til innsamlede personopplysninger uten ditt samtykke.

Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne erklæringen med jevne mellomrom for å holde deg oppdatert om hvordan vi beskytter opplysningene dine.

Takk for din interesse i Logitech og våre produkter og tjenester.

Handlekurv

Handlekurven din er tom. Begynn å handle nå