Livssyklusanalyse (LCA) - karbonpåvirkningsmetodikk

GÅ TIL HOVEDINNHOLD
Pangea temporary hotfixes here

La oss gjøre en større forskjell sammen

Vi bruker en robust metodikk som gjør at vi kan måle og analysere livssyklusfasene til produktene våre og vurdere karbonpåvirkningen i hver fase – fra innkjøp av råvarer til slutten av levetiden.

Livssyklusanalyse (LCA) hjelper oss med å måle og kontinuerlig forbedre karbonbelastningen, men det er ikke alt. Ved å opplyse om karbonavtrykket på produktmerking hjelper vi også forbrukerne med å ta informerte beslutninger for å redusere deres personlige avtrykk gjennom å velge produkter med mindre innvirkning.

Når karbonmerking blir vanlig og en del av hverdagen, som for eksempel kalorier på matvarer, gir det klarhet rundt klimapåvirkningen før beslutning om kjøp. Derfor tilbyr vi vår metodikk for interesserte selskaper.

Metodeoversikt

LCA står sentralt i vår omfattende strategi. Vi har utviklet en trinnvis tredjepartsverifisert metode.

Visste du det?

Metoden vår er tredjepartssertifisert i henhold til internasjonale standarder for god praksis ISO 14067 og ISO 14026.

Karbonmerking-ikon

Fase 1

Sourcing og produksjon

Produktets livssyklus-ikon

Fase 2

Transport og oppbevaring

Karbonutslipp-ikon

Fase 3

Under bruk

Karbonklarhetsikon

Fase 4

Slutten på levetiden

Det er fire hovedfaser i LCA: innkjøp og produksjon, transport og lagring, bruk og slutten av levetiden. Hver av disse fasene kommer med sitt eget sett med unike fokusområder og utfordringer som vil forme den endelige karbonpåvirkningen til et produkt.

To piler i et rektangel som representerer innkjøp og produksjon

Fase 1

Det er tre hovedfokusområder i denne fasen: 1 Råvarer; 2 Produksjon og 3 Montering. La oss se nærmere på ...

KILDER OG PRODUKSJON

I denne fasen måler vi innvirkningen av råstoffuttak og produksjon. Fra produksjon av deler som inngår til montering – alt vurderes. Vi samarbeider med leverandører for å få innsikt i produksjonsprosessen for å få et klart bilde av påvirkninger i denne fasen.

To piler som viser transport og lagring av produkter-ikonet

Fase 2

Denne fasen dekker alt som er involvert i å få et produkt fra fabrikken til din besittelse.

TRANSPORT OG OPPBEVARING

Når vi har testet det endelige produktet, pakket og klart til bruk, må vi få det til forbrukerne – en reise vi måler fra begynnelse til slutt.

2 piler i en sirkel

Fase 3

Våre scenarioer hjelper oss med å forutsi forbruk i denne fasen, men virkningen ligger i dine hender!

UNDER BRUK

Våre produkter bruker energi når de brukes. Siden vi ikke kan vurdere nøyaktig hvordan produktene brukes av kundene, måler vi strømforbruket i henhold til spesifikke scenarioer vi utviklet basert på tilbakemeldinger fra brukere. Vi inkluderer beste og verste estimeringer i løpet av produktets levetid og energibehovet til vertssystemene, for eksempel en datamaskin, under bruk av produktene. Vi tar med det ekstra karbonavtrykket i forbindelse med bruk av nye batterier i løpet av produktets levetid.

2 piler som peker mot hverandre

Fase 4

Denne fasen dreier seg om slutten på produktets levetid, inkludert innhenting og resirkulering av produkter der det er mulig.

Slutten av levetiden

Det er mange faktorer som bør vurderes på slutten av levetiden. Vi starter med å vurdere transporten som brukes til å samle inn utbrukte produkter, emballasje, batterier og deretter få disse produktene fra sluttbrukeren til behandlingsstedene.

Deretter ser vi på hvordan hvert av disse elementene håndteres og måler innvirkningene på hvordan emballasjen blir behandlet, hvordan produkter og deres tilbehør håndteres og hva som skjer med batterier og avfallshåndtering. Vi vurderer også forberedelsesfasen (f.eks. sortering) hvor tingene klargjøres for forbrenning, deponering eller tiltak som gjenvinning av varmeenergi.

Det er det hele før vi begynner på resirkulering, hvor vi først og fremst ser på sortering og makulering. Men vi går mye lenger enn det. Vi går gjennom våre globale nettverk og ser på lokal resirkuleringsinfrastruktur og kompetanse og inntar forventninger om verste scenario og erkjenner at det er utfordringer i forbindelse med resirkulering av smådeler innen forbrukerelektronikk.

Men for at vi skal gjøre vårt beste for å gjenbruke, reparere og forlenge levetiden, trenger vi din hjelp. Vi kan bare jobbe med produkter du returnerer til oss, så resirkuler enhetene når det er mulig.

Karbonkalkulator og tredjepartsverifisering

For å beregne det endelige karbonavtrykket til et produkt bruker vi en programvare for livssyklusanalyse, kalt Umberto, og benytter en kombinasjon av publiserte datasett fra GaBi og Ecoinvent sammen med tilpassede LCA-modeller fremkommet fra primærdata. For å støtte integriteten til karbonberegningene jobber vi med internasjonalt anerkjente LCA-eksperter i iPoint-gruppen sammen med en uavhengig kontrollenhet for å verifisere og validere karbonpåvirkning på produktnivå nøye i henhold til DEKRA-sertifiseringsstandarder.

Våre partnere

Vår LCA-metode har vært under utvikling lenge. Det har krevd en enorm innsats og ekte lagånd i Logitech for å gjøre karbonvisjonen om til virkelighet. Vi har fortsatt en lang vei å gå for å oppnå ønsket nivå på transparens og presisjon, men vi skal klare det. Vår suksess til dags dato er gjort mulig gjennom våre partnere, som samarbeider med IFU Hamburg (en del av iPoint Group) for å hjelpe oss med å utvikle livssyklusmodellene for å utarbeide tall med mening, og DEKRA sørge for at uansett hva tallet sier, har det blitt godkjent og verifisert i henhold til ISO14067 og ISO14026-standardene.

Ifu hamburg
dekra

FÅ TILGANG TIL LOGITECH-METODEN

Registrer deg for å lære mer om Logitechs åpne kildemetode.

Handlekurv

Handlekurven din er tom. Begynn å handle nå