Przeglądarka IE8/IE9 nie jest już obsługiwana. Użyj nowszej przeglądarki, aby wyświetlić naszą witrynę.

PRYWATNOŚĆ I JEJ OCHRONA

Mając na uwadze potrzebę zagwarantowania prywatności swoim klientom, firma Logitech przygotowała te Zasady prywatności i bezpieczeństwa („Zasady”), w których wyjaśniono, jak firma Logitech korzysta z informacji osobistych użytkowników w witrynie internetowej www.logitech.com („Witryna”) i chroni je. Należy uważnie przejrzeć tę stronę. Ewentualne pytania lub zastrzeżenia można zgłaszać poprzez stronę support.logitech.com/response-center.

Jeśli chcesz zgłosić jakiekolwiek problemy z bezpieczeństwem dowolnego produktu firmy Logitech, prześlij je na adres infosec@logitech.com. Nasz klucz GPG znajduje się tutaj.

ZBIERANIE INFORMACJI
SPOSÓB KORZYSTANIA Z INFORMACJI
KONTROLA I PRZEGLĄD INFORMACJI OSOBISTYCH
OCHRONA INFORMACJI
ZMIANY NINIEJSZYCH ZASAD
PLIKI COOKIE

 

ZBIERANIE INFORMACJI

Przekazywanie informacji osobistych

Użytkownik może zarejestrować się na stronie firmy Logitech i podawać informacje osobiste na przykład w przypadku pobierania oprogramowania, rejestrowania nowych produktów, uzyskiwania dostępu do informacji o produktach, funkcji lub programów albo logowania się na stronie wymagającej autoryzacji. Informacje te mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer karty kredytowej itp. Użytkownik może także podawać dane demograficzne, takie jak wykształcenie, dochody gospodarstwa domowego oraz to, czy jest osobą prywatną, czy reprezentuje firmę. Dzięki samodzielnemu wpisywaniu tych informacji użytkownik będzie zawsze wiedzieć, co jest przesyłane. Rezygnacja z zarejestrowania się i podania tych informacji nie przeszkadza w korzystaniu z większości obszarów Witryny. Uniemożliwia jednak dostęp do tych obszarów, które wymagają rejestracji.

Informacje osobiste dzieci

Firma Logitech nie zbiera świadomie informacji osobistych od dzieci i młodzieży poniżej trzynastego roku życia. W przypadku uzyskania wiedzy o posiadaniu takich informacji osobistych firma Logitech podejmie odpowiednie kroki, aby je usunąć.

Automatyczne zbieranie informacji

Gdy użytkownik odwiedza Witrynę, w dziennikach serwerów firmy Logitech są automatycznie zbierane pewne informacje o sprzęcie i oprogramowaniu komputera użytkownika. Te informacje mogą obejmować adres IP, informacje o systemie operacyjnym, opis i sposób używania podłączonych produktów firmy Logitech, typ przeglądarki, nazwy domen, czasy dostępu, informacje o dostawcy usług i adresy witryn internetowych, z których nastąpiło przekierowanie.

Firma Logitech i jej zewnętrzni dostawcy usług zbierają informacje inne niż osobiste o sposobie korzystania z Witryny, stosując pliki cookie, zbiorcze znaczniki internetowe (np. sygnały internetowe) i inne technologie, a także śledzą dane nawigacyjne. Są również zbierane informacje o adresie URL wcześniej odwiedzonej witryny internetowej, stronach odwiedzanych w Witrynie oraz wszelkie szczegóły transakcji (pobrane pliki, żądania itp.). Te informacje służą do zrozumienia sposobu interakcji z naszą Witryną, a także pomagają nam zoptymalizować działania marketingowe, włącznie z zarządzaniem naszą reklamą w innych witrynach, przedstawiając użytkownikowi reklamy na podstawie jego aktywności w naszej Witrynie.

Aby zarządzać preferencjami wyświetlania dostosowanych reklam, można kliknąć tutaj. Niezależnie od wybranych preferencji ciągle będą wyświetlane niespersonalizowane reklamy. Przeglądarkę można też skonfigurować do powiadamiania użytkownika o ustawieniu pliku cookie albo do odmawiania obsługi plików cookie lub usuwania ich, ale w takim przypadku pewne funkcje Witryny mogą nie działać.

Funkcje serwisów społecznościowych

Witryna firmy Logitech obejmuje funkcje mediów serwisów społecznościowych, takie jak przycisk Lubię to z serwisu Facebook i widgety, w tym przycisk Udostępnij (wspólnie „Funkcje”). Funkcje te mogą zbierać adres IP użytkownika i odwiedzaną stronę w Witrynie, a także ustawić plik cookie w celu zapewnienia prawidłowego działania Funkcji. Funkcje te są obsługiwane przez inną firmę lub bezpośrednio przez Witrynę i zapewniają użytkownikowi możliwość publikowania informacji o swojej aktywności w tej Witrynie dla innych osób na stronie swojego profilu w sieci. Interakcja z tymi funkcjami podlega zasadom prywatności firmy, która je udostępnia.

Jednokrotne logowanie

W naszej Witrynie można logować się przy użyciu usług poświadczeń logowania serwisów społecznościowych, takich jak Facebook i LinkedIn. Takie usługi uwierzytelniają tożsamość użytkownika i zapewniają możliwość udostępnienia nam określonych informacji osobistych, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, w celu wstępnego wypełnienia naszego formularza rejestracji. Serwisy takie jak Facebook zapewniają użytkownikowi możliwość publikowania informacji o swojej aktywności w tej Witrynie dla innych osób na stronie swojego profilu w sieci.

Zakup produktów

Strony koszyka i dokonywania zakupu mogą przypominać wyglądem i działaniem stronę www.logitech.com, jednak informacje dotyczące płatności (włącznie z informacjami o karcie kredytowej) podawane na tych stronach są zbierane przez firmę zajmującą się obsługą płatności, a nie przez firmę Logitech. Firma zajmującą się obsługą płatności ma uprawnienie do zbierania i użycia przekazanych informacji wyłącznie w celu świadczenia tej usługi.

Zalecamy zapoznanie się z zasadami prywatności firmy zajmującą się obsługą płatności, które można wyświetlić na stronach zbierających informacje.

Powrót do góry

SPOSÓB KORZYSTANIA Z INFORMACJI

Informacje osobiste

Firma Logitech korzysta z informacji osobistych wyłącznie w celu, w którym zostały jej przekazane (np. zapewnienie pomocy technicznej po przekazaniu informacji w tym celu). Firma Logitech korzysta z tych informacji do komunikowania się z użytkownikiem za pośrednictwem Internetu lub poczty e-mail. (Jedynym wyjątkiem od tych Zasad są wiadomości e-mail usług informujące użytkownika o przerwach w działaniu systemu, problemach dotyczących produktów i wycofaniu produktów, zawierające przypomnienia haseł lub informacje przesyłane po zakupieniu produktu).

Jeśli użytkownik przekaże informacje osobiste do dowolnej witryny internetowej innych firm, do której istnieje odwołanie w naszej Witrynie, informacje te będą podlegać zasadom prywatności odpowiedniej firmy. Firma Logitech zaleca uważne przeczytanie zasad prywatności każdej odwiedzanej witryny internetowej.

Użycie informacji innych niż osobiste

Ponadto na podstawie podsumowanych danych anonimowych są tworzone statystyki i raporty do różnych celów biznesowych. Firma Logitech może tworzyć podsumowania danych anonimowych i udostępniać dane anonimowe partnerom marketingowym w celu oferowania wszystkim klientom możliwie najatrakcyjniejszych produktów i usług oraz ulepszania zawartości i usług.

Wiadomości e-mail

Firma Logitech okresowo wysyła do użytkowników wiadomości e-mail z informacjami o swoich produktach i usługach. Używane są także piksele śledzące, za pomocą których określana jest łączna liczba osób otwierających wiadomości wysłane przez firmę Logitech.

Zasady Safe Harbor i ujawnianie informacji

Zbierane w tej Witrynie informacje osobiste mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub w dowolnych innym krajach, w których firma Logitech ma swoje filie, przedstawicielstwa i agencje. Korzystając z tej Witryny, użytkownik wyraża zgodę na tego typu przekazywanie informacji poza granice swojego kraju. Firma Logitech przestrzega zasad Safe Harbor Framework w ramach umów podpisanych między Stanami Zjednoczonymi oraz Unią Europejską i Szwajcarią zgodnie z postanowieniami Departamentu Handlu w zakresie zbierania, wykorzystywania i przechowywania danych pochodzących z krajów członkowskich Unii Europejskiej i Szwajcarii. Firma Logitech otrzymywała certyfikat zgodności z zasadami prywatności Safe Harbor w zakresie powiadamiania, możliwości wyboru, dalszego przekazywania, bezpieczeństwa, integralności danych dostępu i egzekwowania. Więcej informacji o programie Safe Harbor oraz informacje o certyfikatach firmy Logitech znajdują się na stronie www.export.gov/safeharbor.

Firma Logitech przestrzega także standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej w zakresie przekazywania między kontrolerami danych i do podmiotów przetwarzających dane znajdujących się poza obszarem UE/EOG.

Firma Logitech nie udostępnia, nie wynajmuje, nie sprzedaje ani w inny sposób nie ujawnia informacji o użytkownikach lub klientach firmom, z którymi nie jest związana. Do ujawnienia otrzymanych informacji dochodzi wyłącznie w następujących sytuacjach:

  • Po zatrudnieniu powiązanych lub niepowiązanych usługodawców (w tym firmy Logitech Inc.) w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika, którzy podlegają przedstawionym powyżej zasadom programu Safe Harbor w ramach umów podpisanych między Unią Europejską i Szwajcarią oraz Stanami Zjednoczonymi, a także zawarli umowy dotyczące przetwarzania danych zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi Komisji Europejskiej. Na przykład firma Logitech może korzystać z usług dostawcy poczty e-mail w celu przekazywania komunikacji e-mail w swoim imieniu. Wszyscy usługodawcy podlegają ścisłym zasadom ochrony poufności i mogą przetwarzać otrzymane informacje tylko w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami.
  • Zastrzegamy prawo do swobodnego rozpowszechniania tych informacji, jednak dopiero po ich zredagowaniu lub zanonimizowaniu tak, aby nie mogły posłużyć do identyfikacji użytkownika lub do powiązania danych z użytkownikiem.
  • Zastrzegamy prawo do ujawnienia informacji o użytkowniku w celu ochrony praw użytkownika lub własnych lub na żądanie sądów albo urzędów centralnych.
  • Możemy ujawnić informacje umożliwiające identyfikację użytkownika innej firmie w przypadku planowanego połączenia z tą firmą lub przejęcia przez nią, a także dowolnej organizacji zaangażowanej w połączenie, przekazywanie lub sprzedaż własności czy podmiotów firmy Logitech.
  • Przed ujawnieniem informacji osobistych użytkownika z innych przyczyn firma Logitech uzyska najpierw jego zgodę, na przykład za pośrednictwem poczty e-mail, potwierdzenia kliknięciem, możliwości niewyrażenia zgody drogą elektroniczną lub w inny sposób.
  • Jeśli użytkownik umieści jakiekolwiek informacje w publicznym obszarze Witryny, na przykład na forach społeczności lub w innych miejscach, będą one publicznie dostępne oraz mogą zostać ponownie wykorzystane i opublikowane przez firmę Logitech według jej uznania i zgodnie z Warunkami użytkowania.
  • Te informacje mogą zostać ujawnione w celu ochrony praw i własności firmy Logitech, w tym jej Witryny.

Organizacja, która na mocy jednego z wyżej podanych uwarunkowań uzyska dostęp do informacji osobistych użytkownika, zostanie zobowiązana przez firmę Logitech do ochrony i obsługi informacji zgodnie z naszymi zasadami.

Zakaz ujawniania

Z wyjątkiem przypadków wymienionych powyżej firma Logitech nie będzie ujawniać informacji osobistych użytkownika innym podmiotom, w tym również reklamodawcom, bez jego wyraźnej zgody.

Powrót do góry

KONTROLA I PRZEGLĄD INFORMACJI OSOBISTYCH

Użytkownik ma możliwość poproszenia nas o aktualizację lub usunięcie/dezaktywację niektórych informacji o sobie, korzystając z jednej z poniższych metod:

Telefon: +1 510-795-8500
Kontakt: support.logitech.com/response-center
Poczta tradycyjna: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 Stany Zjednoczone

Witryna internetowa: http://www.logitech.com/subscribe

Można także użyć jednej z tych metod, aby zażądać usunięcia informacji osobistych z bloga, forów społeczności lub innych obszarów publicznych w Witrynie. Firma Logitech może nie mieć możliwości usunięcia niektórych lub wszystkich informacji osobistych; w takim przypadku firma poinformuje o przyczynach. Aby zrezygnować z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail, należy wykonać instrukcje podane w takiej wiadomości lub na stronie zarządzania subskrypcjami w Witrynie. Firma Logitech udzieli odpowiedzi na prośbę o sprawdzenie przechowywanych informacji w ciągu 30 dni od otrzymania takiej prośby.

Do próśb o podanie informacji osobistych użytkownika firma Logitech dołącza opcję niewyrażenia zgody na wykorzystanie ich do określonych celów. Informacje zostaną przez nas zachowane tak długo, jak konto jest aktywne lub jak jest to potrzebne do świadczenia usług. Informacje potrzebne do zachowania zgodności z przepisami prawa, rozstrzygnięcia sporów i wprowadzenia w życie postanowień umów zostaną zachowane.

Powrót do góry

OCHRONA INFORMACJI

Firma Logitech dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych użytkowników. Stosowanych jest wiele przeróżnych technologii i procedur zabezpieczeń, w tym szyfrowanie SSL, w celu ochrony informacji osobistych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.

Pytania lub skargi dotyczące niniejszych zasad prywatności lub praktyk można zgłaszać poprzez stronę support.logitech.com/response-center. W przypadku braku zadowolenia z naszej odpowiedzi można skierować skargę lub spór dotyczący prywatności do odpowiedniego urzędu ds. ochrony danych w określonej jurysdykcji.

Powrót do góry

ZMIANY NINIEJSZYCH ZASAD

Od czasu do czasu firma Logitech aktualizuje niniejsze Zasady. W przypadku zmian merytorycznych w tych Zasadach lub w sposobie używania informacji osobistych przez firmę Logitech przed wprowadzeniem takich zmian firma Logitech poinformuje o nich w wyraźnie wyeksponowanym ogłoszeniu. W żadnym wypadku nie zostaną wprowadzone zmiany obniżające poziom ochrony zebranych wcześniej informacji osobistych użytkownika bez jego zgody.

Firma Logitech zachęca użytkownika do okresowego przeglądania tych Zasad, aby miał bieżącą wiedzę o tym, jak firma Logitech chroni jego informacje.

Dziękujemy za zainteresowanie firmą Logitech i jej produktami.

Poprawiono 14 czerwiec 2016 r.

Pliki cookie

Nasza strona korzysta z „cookies”, małych plików tekstowych, które mogą zostać odczytane przez serwer sieciowy w domenie, która umieściła plik cookie na Twoim dysku twardym. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.