Polityka prywatności dla produktów firmy Logitech (Archiwum)

Ta polityka obowiązywała do kwietnia 2020 roku. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z aktualną wersją.

Prywatność i bezpieczeństwo użytkownika

Nasze Oświadczenie o prywatności i bezpieczeństwie (niniejsze „Oświadczenie”) opisuje, w jaki sposób firma Logitech Europe S.A. wykorzystuje i chroni dane osobowe gromadzone przez nasze produkty, usługi, aplikacje, oprogramowanie i urządzenia, które odnoszą się do tego Oświadczenia. O ile niniejsze Powiadomienie dotyczące prywatności nie stanowi inaczej, dane osobowe są traktowane zgodnie z Oświadczeniem dotyczących ochrony prywatności w witrynie internetowej firmy Logitech.

Nasze Oświadczenie wyjaśnia rodzaje gromadzonych przez nas danych, w jaki sposób korzystamy z nich i chronimy je oraz w jaki sposób zapewniamy dostęp i kontrolę.

W sekcjach szczegółowych informacji poświęconych konkretnym produktom znajdują się dodatkowe informacje dotyczące określonych produktów firmy Logitech. Niniejsze oświadczenie dotyczy produktów wymienionych poniżej oraz do innych produktów firmy Logitech, które przedstawiają to oświadczenie.

Należy uważnie przejrzeć tę stronę. Ewentualne pytania lub zastrzeżenia można zgłaszać poprzez stronę privacy@logitech.com.

Aby zgłosić jakiekolwiek problemy z bezpieczeństwem dowolnego produktu firmy Logitech, należy przesłać je na adres Logitech Security.

NASZE PRODUKTY

GROMADZENIE INFORMACJI

Gromadzone przez nas dane pomagają nam skutecznie obsługiwać i ulepszać nasze produkty i usługi. Dane gromadzimy na różne sposoby, takie jak:

 • Informacje podane przez użytkownika — obejmuje to dane wprowadzone przez użytkownika, w tym dane, które użytkownik może zarejestrować oraz dane osobowe, które może podać podczas pobierania oprogramowania, rejestrowania i konfigurowania nowych produktów, udzielania odpowiedzi na ankietę lub przystępowania do konkursu.
 • Informacje wynikające z użycia produktów i usług — podczas korzystania z produktów i usług mogą być do nas wysyłane pewne dane, takie jak model sprzętu, wersja oprogramowania układowego i wersja systemu operacyjnego, unikatowe identyfikatory urządzeń oraz adres IP/informacje lokalizacyjne. W innych przypadkach możemy gromadzić dane na podstawie działań użytkownika, co obejmuje ustawienia i konfiguracje, dane użytkowania oraz dane o awariach lub błędach.

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji

UŻYCIE INFORMACJI

Gromadzone dane wykorzystujemy do dwóch celów opisanych szczegółowo poniżej:

 1. do prowadzenia działalności oraz dostarczania (w tym ulepszania i personalizowania) oferowanych przez nas produktów, oraz
 2. do wysyłanie komunikacji, w tym komunikacji promocyjnej, informacji o kontach, aktualizacji zabezpieczeń i informacji o produktach.

Realizując te cele, możemy łączyć dane, w tym gromadzone przez nas dane osobowe, w celu zapewnienia użytkownikowi bardziej płynnego, spójnego i spersonalizowanego doświadczenia. Na przykład możemy połączyć dostosowane preferencje użytkownika ze słuchawek Jaybird z nowym głośnikiem Ultimate Ears, aby przyspieszyć konfigurację.

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji

UDOSTĘPNIANIE I UJAWNIANIE INFORMACJI

Firma Logitech nie udostępnia, nie wynajmuje, nie sprzedaje ani w inny sposób nie ujawnia informacji o użytkownikach lub klientach firmom, z którymi nie jest związana. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika za jego zgodą lub w razie potrzeby, aby ukończyć realizację transakcję albo dostarczyć produkt, o który użytkownik prosił lub go autoryzował. Na przykład, udostępniamy zawartość użytkownika stronom trzecim, gdy użytkownik poprosi nas o to, na przykład, gdy użytkownik wysyła dane do znajomego lub chce połączyć konta z inną usługą. Ponadto udostępniamy dane osobowe podmiotom spółkom zależnym i podrzędnym kontrolowanym przez firmę Logitech oraz gdy jest to wymagane przez prawo.

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji

KONTROLOWANIE I DOSTĘP DO INFORMACJI

Użytkownik ma możliwość poproszenia nas o aktualizację lub usunięcie/dezaktywację niektórych informacji o sobie. Użytkownik może także zażądać usunięcia informacji osobistych z bloga, forów społeczności lub innych obszarów publicznych będących pod naszą kontrolą. Jeśli firma Logitech nie będzie mieć możliwości usunięcia niektórych informacji osobistych, powiadomi użytkownika o przyczynach. Aby zrezygnować z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail, należy wykonać instrukcje podane w takiej wiadomości lub na stronie zarządzania subskrypcjami w naszej Witrynie: http://www.logitech.com/subscribe.

Firma Logitech udzieli odpowiedzi na prośbę o sprawdzenie przechowywanych informacji w ciągu 30 dni od otrzymania takiej prośby.

Do próśb o podanie informacji osobistych użytkownika firma Logitech dołącza opcję niewyrażenia zgody na wykorzystanie ich do określonych celów. Pytania, komentarze lub zgłoszenia dotyczące swoich danych lub naszego Oświadczenia i praktyk można zgłaszać poprzez stronę support.logitech.com/response-center lub korzystając z następujących metod:
Telefon: +1 510-795-8500
Kontakt: support.logitech.com/response-center
Poczta tradycyjna: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 Stany Zjednoczone

W przypadku braku zadowolenia z naszej odpowiedzi można skierować skargę lub spór dotyczący prywatności do odpowiedniego urzędu ds. ochrony danych w określonej jurysdykcji.

OCHRONA INFORMACJI

Dokładamy wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych użytkowników. Stosowanych jest wiele przeróżnych technologii i procedur zabezpieczeń, w tym szyfrowanie SSL, w celu ochrony informacji osobistych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.

PRZECHOWYWANIE I PRZETWARZANIE INFORMACJI

Zbierane przez nas informacje osobiste mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub w dowolnych innym krajach, w których firma Logitech ma swoje filie, przedstawicielstwa i dostawców usług. Podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że dane gromadzone zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami niniejszego oświadczenia oraz wymogami obowiązującego prawa, niezależnie od lokalizacji danych.

Informacje zostaną przez nas zachowane tak długo, jak konto jest aktywne lub jak jest to potrzebne do świadczenia usług. Informacje potrzebne do zachowania zgodności z przepisami prawa, rozstrzygnięcia sporów i wprowadzenia w życie postanowień umów zostaną zachowane.

ZMIANY NINIEJSZYCH ZASAD

Od czasu do czasu firma Logitech aktualizuje niniejsze Oświadczenie. W przypadku istotnych zmian w tym Oświadczeniu lub w sposobie używania informacji osobistych przez firmę Logitech przed wprowadzeniem takich zmian firma Logitech poinformuje o nich w wyraźnie wyeksponowanym ogłoszeniu. W żadnym wypadku nie zostaną wprowadzone zmiany obniżające poziom ochrony zebranych wcześniej informacji osobistych użytkownika bez jego zgody.

Firma Logitech zachęca użytkownika do okresowego przeglądania niniejszego Oświadczenia, aby miał bieżącą wiedzę o tym, jak firma Logitech chroni jego informacje.

Dziękujemy za zainteresowanie firmą Logitech i jej produktami.

Niniejsze Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności wchodzi w życie 1 kwietnia 2018 r.

KAMERA CIRCLE I POWIĄZANE PRODUKTY

Kamera Logitech Circle („Circle”) i powiązane aplikacje mobilne, nazywane wspólnie Circle, to kamery bezprzewodowe, które mogą być używane do różnych zastosowań w pracy i w domu. Circle zapewnia użytkownikom dostęp do rozbudowanych nagrań audio i wideo przy użyciu urządzenia mobilnego lub komputera. Circle przestrzega Polityki prywatności firmy Logitech i odwołuje się do niej, ale odznacza się również następującymi odrębnymi cechami.

AKTYWACJA I REJESTRACJA CIRCLE

W celu aktywacji i rejestracji Circle użytkownik podaje firmie Logitech określone informacje w celu utworzenia konta poprzez przekazanie aktywnego adresu e-mail i nazwy użytkownika. Może być także wymagane ręczne wprowadzenie imienia i nazwiska, adresu e-mail, karty kredytowej (w przypadku subskrypcji usług premium), hasła oraz nazwy i ustawień kamery.

Circle oferuje również aktywację i rejestrację za pośrednictwem otwartych usług autoryzacji innych podmiotów (OAUTH), takich jak Facebook, dzięki czemu możliwe jest udostępnianie wybranych klipów w takiej usłudze.

NAGRANIA AUDIO I WIDEO CIRCLE

Podczas korzystania z Circle i Usług nasze serwery automatycznie otrzymują, rejestrują i przetwarzają dane wymagane do świadczenia usługi, a także informacje z urządzeń używanych do wyświetlania lub słuchania danych, takie jak:

 • nagrania audio i wideo;
 • informacje specyficzne dla urządzenia, takie jak model sprzętu, wersja systemu operacyjnego, identyfikatory urządzenia, np. adres MAC, informacje o sieci komórkowe i nazwa routera;
 • informacje dotyczące rejestrowania zdarzeń usługi;
 • godzina i data użycia usługi;
 • włączenie/wyłączenie i inna interakcja z Produktem;
 • zawieszenia, aktywność systemu, ustawienia sprzętu;
 • informacje geolokalizacyjne, w tym godzina i data użycia Usługi (jeśli włączone są usługi lokalizacji Urządzenia).

Firma Logitech zaprojektowała Circle w taki sposób, aby żaden pracownik, podwykonawca lub podmiot stowarzyszony firmy Logitech nie mógł uzyskać dostępu do zawartości audio-wideo pojedynczych użytkowników. Circle może wysyłać anonimowe informacje do narzędzia analitycznego, w tym sygnatury czasu, statystyki transmisji, użycie funkcji, mierniki wydajności, błędy itp. Korzystamy z tych anonimowych informacji do świadczenia Usługi i jej ulepszania dla użytkowników, zapewniania ulepszonych funkcji oraz do zapewniania użytkownikowi pomocy technicznej i informacji.

FUNKCJE CIRCLE

Circle oferuje wiele zaawansowanych funkcji, które po włączeniu wymagają od nas gromadzenia i analizowania danych w inteligentny sposób w celu zapewnienia działania tych funkcji. Na przykład funkcja Inteligentna lokalizacja automatycznie wykrywa, kiedy użytkownik opuszcza dom lub wraca do niego. Z kolei Inteligentne alerty w inteligentny sposób analizują ruch, dzięki czemu użytkownik otrzymuje tylko istotne alerty.

BEZPIECZEŃSTWO CIRCLE I PRZECHOWYWANIE DANYCH

Zgromadzone dane są zapisywane bezpośrednio w Aplikacji, na Urządzeniu użytkownika i na serwerach w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach, w których firma Logitech ma swoje filie, przedstawicielstwa i agencje. Każda kamera Circle do monitorowania jest podpisana cyfrowo i oferuje możliwość przechowywania materiałów z 256-bitowym, dwuwarstwowym szyfrowaniem AES we własnej, bezpiecznej chmurze prywatnej. Zgromadzone informacje będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia Usługi oraz zgodnie z Polityką prywatności firmy Logitech.

LOGITECH HARMONY I POWIĄZANE PRODUKTY

Produkty i usługi Logitech Harmony („Harmony”) obejmują sprzęt, taki jak piloty Logitech Harmony, koncentrator Harmony Hub, przycisk POP i powiązane aplikacje dla tabletów i/lub smartfonów, takie jak aplikacja Harmony. Harmony przestrzega Polityki prywatności firmy Logitech i odwołuje się do niej, ale odznacza się również następującymi odrębnymi cechami.

REJESTRACJA HARMONY

Podczas rejestrowania lub konfigurowania tych produktów i usług Harmony gromadzi informacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, kraj zamieszkania i odpowiedzi na pytania zabezpieczające, gdy użytkownik wykonuje aktywację i rejestrację. Harmony oferuje również aktywację i rejestrację za pośrednictwem otwartych usług autoryzacji innych podmiotów (OAUTH), takich jak Facebook.

DOSTOSOWANE FUNKCJE HARMONY

Harmony umożliwia łatwe sterowanie i tworzenie czynności lub procedur, które łączą polecenia dotyczące wielu urządzeń. Dodanie innych informacji o swoich urządzeniach rozrywkowych i urządzeniach automatyki domowej (marka i numery modeli), czynności, które użytkownik chce zaprogramować (Oglądanie telewizji, Słuchanie muzyki itp.), a także specyficznych ustawień dostosowywanych podczas konfigurowania produktu (np. dostosowania przycisków), pozwoli uzyskać lepsze wrażenia. Na przykład użytkownik może aktywnie podać następujące informacje: kod pocztowy, dostawca usług telewizyjnych oraz preferowane kanały telewizyjne, programy i/lub programowane gatunki. Dzięki samodzielnemu wpisywaniu tych informacji użytkownik będzie zawsze wiedzieć, co jest przesyłane.

Używanie produktu Harmony oznacza, że serwery Logitech będą automatycznie odbierały i rejestrowały informacje dotyczące używania danego produktu, w tym:

 • informacje o lokalizacji i adres IP;
 • dane związane z dostępem użytkownika do naszego oprogramowania online, używanych stron i funkcji oraz czasu synchronizacji pilota;
 • dane związane z wykrywaniem urządzeń w środowisku użytkownika oraz użyciem przez niego funkcji produktu, takich jak przycisk pomocy lub działania ponownego uruchomienia;
 • anonimowe informacje przesyłane do narzędzia analitycznego, takie jak użycie funkcji, wskaźniki wydajności, błędy itd.

PRODUKTY I USŁUGI JAYBIRD

Produkty i usługi Jaybird („Jaybird”) obejmują lekkie słuchawki o wysokiej jakości dla osób prowadzących aktywny styl życia oraz powiązane aplikacje dla tabletów i/lub smartfonów, takie jak aplikacja Jaybird. Jaybird przestrzega Polityki prywatności firmy Logitech i odwołuje się do niej, ale odznacza się również następującymi odrębnymi cechami.

APLIKACJA JAYBIRD

Aplikacja Jaybird umożliwia użytkownikowi:

 • dostosowywanie dźwięku słuchawek („Ustawienie wstępne”);
 • aktualizowanie ustawień produktu, np. nazwy Bluetooth;
 • rejestrowanie lokalizacji, w której słuchawki były podłączone ostatnio („Znajdź moje słuchawki”);
 • przeglądanie i używanie ustawień wstępnych i list odtwarzania Spotify („Lista odtwarzania”) udostępnionych przez innych użytkowników.

Aby utworzyć kopię zapasową ustawień wstępnych i ustawień produktu, a także aby udostępniać wybraną zawartość innym użytkownikom, użytkownik musi zarejestrować konto. Podczas rejestracji Jaybird gromadzi informacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, obraz osobisty (awatar), bieżące ustawienia narodowe i hasło. Jaybird oferuje również rejestrację za pośrednictwem otwartych usług autoryzacji innych podmiotów (OAUTH), takich jak Facebook, Google i Spotify.

Używanie produktu Jaybird z aplikacją lub używanie aplikacji bez produktu Jaybird oznacza, że nasze serwery będą automatycznie odbierały i rejestrowały informacje, w tym:

 • dane produktu, na przykład model słuchawek Jaybird lub numer wersji aplikacji;
 • dane związane ze sposobem użycia aplikacji, takie jak funkcje, do których użytkownik uzyskuje dostęp oraz czas podłączenia słuchawek;
 • dane związane z wykrywaniem urządzeń w środowisku użytkownika oraz użyciem przez niego funkcji produktu, takich jak działanie zmiany nazwy;
 • anonimowe informacje przesyłane do narzędzia analitycznego, takie jak użycie funkcji, wskaźniki wydajności, błędy itd.
 • Dane lokalizacji dla funkcji Znajdź moje słuchawki są przechowywane na urządzeniu mobilnym, a ich kopia zapasowa nie jest tworzona na serwerze.

Kiedy użytkownik zarejestruje konto, nasze serwery otrzymają i zarejestrują dodatkowe informacje, takie jak:

 • bieżące ustawienia produktu, w tym nazwa, elementy sterujące przycisków i ustawienia monitów głosowych;
 • informacje o ustawieniach wstępnych i listach odtwarzania.

PRODUKTY I USŁUGI ULTIMATE EARS

Urządzenia Ultimate Ears to pięknie zaprojektowane głośniki i słuchawki o wysokiej jakości. Ponadto aplikacje mobilne Ultimate Ears („Aplikacje”) zapewniają dodatkowe funkcje oraz umożliwiają lepsze sterowanie i dostosowywanie wrażeń podczas słuchania. Ultimate Ears przestrzega Polityki prywatności firmy Logitech i odwołuje się do niej, ale odznacza się również następującymi odrębnymi cechami.

FUNKCJE MOBILNE ULTIMATE EARS I DOSTOSOWYWANIE

Użytkownicy mogą dostosować swoje wrażenia podczas słuchania, konfigurując urządzenia przy użyciu aplikacji Ultimate Ears. Te aplikacje oferują funkcje, takie jak parowanie wielu urządzeń, dotykowe elementy sterujące i funkcje DJ-a dla wielu użytkowników.

Podczas procesu dostosowywania może być wymagane od użytkownika wprowadzenie imienia i nazwiska oraz informacji kontaktowych, takich jak adres e-mail i hasło. Jednak nie są gromadzone żadne dane związane z zawartością wybraną przez użytkownika w celu odtwarzania na urządzeniu.

INTEGRACJA ULTIMATE EARS Z INNYMI USŁUGAMI

Niektóre urządzenia Ultimate Ears oferują możliwość integracji z usługami innych firm, takimi jak Amazon Alexa. Takie integracje umożliwiają użytkownikom wykonywanie wielu dodatkowych czynności, takich jak przesyłanie strumieniowe muzyki, zamawianie towarów i usług oraz pytanie o informacje.

Aby włączyć usługi innych firm, użytkownik musi wprowadzić konto innej firmy, wyrazić zgodę na regulamin innej firmy oraz powiązać usługi z urządzeniem Ultimate Ears. Po powiązaniu urządzenia Ultimate Ears mogą odbierać i przekazywać informacje bezpośrednio do innej firmy.

Urządzenia Ultimate Ears nie przechowują żadnych danych poleceń użytkownika, które są przekazywane przez użytkownika do innej firmy. Zachowywane są tylko dane wymagane do zapewnienia powiązania między innymi firmami a urządzeniem Ultimate Ears użytkownika.

DOSTOSOWANE SŁUCHAWKI DOUSZNE

Produkujemy wysokiej klasy, dostosowane słuchawki douszne, takie jak Ultimate Ears Pro Series, które są przeznaczone dla profesjonalistów i zaawansowanych audiofilów. Zamówienie większości urządzeń Pro wymaga dostarczenia wycisków uszu użytkownika w postaci zdigitalizowanej lub jako odlewy. Jest to zwykle wykonywane przez inną osobę, taką jak audiolog. Wyciski to odlewy kanału usznego użytkownika, które są następnie produkowane przy użyciu procesu druku 3D w celu zapewnienia doskonałego dopasowania. Wyciski użytkownika są zwykle przechowywane na wypadek utraty, ponownego zamówienia, konieczności ponownego wyprodukowania lub do momentu otrzymania prośby użytkownika o ich usunięcie.