Kreatywni, zaradni i nowatorscy ludzie w Logitech

Pangea temporary hotfixes here

PIELĘGNUJEMY ZMIANY NA LEPSZE

W Logitech wspieramy kulturę opartą na edukacji, w której pracownicy czują chęć pielęgnacji swojego intelektu, kwestionowania pomysłów oraz doskonalenia. Kluczowymi dla nas zasadami w dążeniu do zaangażowania pracowników jest udzielanie się w sprawach naprawdę ważnych oraz sprawienie, by misja firmy była dla nich źródłem inspiracji. 

Pytania i odpowiedzi podczas konferencji biznesowej

Etyka

Prowadzimy firmę w sposób sprawiedliwy, uczciwy i przejrzysty. Nasze podejście opiera się na doskonałych standardach etycznych i zasadach postępowania, co pozwala nam zagwarantować zgodność z długofalowym interesem naszych akcjonariuszy. Zaangażowanie w sprawy przejrzystości i stosowania etycznych, dobrych zasad postępowania jest napędem naszych działań w zakresie identyfikowania i ograniczania ryzyka operacyjnego oraz zarządzania nim, a także wykorzystywania możliwości w krótkim i długim terminie.

Współpraca w sali konferencyjnej

Rozwój talentu

Nasz program rozwoju pomaga pracownikom wypracować umiejętności i zdobyć wiedzę ważną w ich codziennym życiu. W jego skład wchodzą warsztaty, przemówienia i szkolenia oferowane osobiście oraz online.

Członkowie naszej kadry kierowniczej ciągle szukają możliwości rozwoju i utrzymania utalentowanych pracowników. Specjalistyczny ośrodek szkoleniowy w zakładzie produkcyjnym wyposażony jest w obszary przeznaczone do warsztatów i prezentacji, a dzięki imitacji linii produkcyjnej pracownicy mogą przetestować nowo zdobyte umiejętności. Nowi pracownicy przechodzą obszerne szkolenie zapoznawcze oraz w zakresie opanowania umiejętności, takich jak spawanie ręczne, montaż, testowanie, pakowanie oraz kontrola jakości. Dalszą częścią są ćwiczenia online oraz operacyjne szkolenia przypominające.

Logo Logitech

Różnorodność, sprawiedliwość i włączenie społeczne

W Logitech naszą misją jest dalszy rozwój i pielęgnowanie kultury różnorodności i włączania społecznego w naszej firmie, która dąży do sprawiedliwej reprezentacji, dostępu i możliwości awansu na każdym poziomie firmy. Wierzymy, że wspieranie i umacnianie naszych niedostatecznie reprezentowanych pracowników i społeczności, a także przeobrażenie naszych praktyk biznesowych sprawi, że ukształtujemy bardziej sprawiedliwą gałąź przemysłu oraz będziemy spełniać potrzeby coraz bardziej różnorodnych klientów.

Linia montażowa myszy komputerowych

Zdrowie i bezpieczeństwo

Nasz stały sukces opiera się na pracy kreatywnych i zaradnych ludzi myślących w kategoriach innowacji, zarówno w Logitech, jak i w całym łańcuchu dostaw. Zamierzamy zagwarantować bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie każdego członka naszego zespołu. Chcemy zapewnić, by każdy czuł naszą troskę, a pracownicy mogli w bezpieczny i kreatywny sposób reagować na szybkie tempo wyzwań konkurencyjnego rynku.

Pracujemy według postanowień kodeksu postępowania RBA oraz międzynarodowych norm ISO 45001 w zakresie dobrych praktyk, aby stworzyć bezpieczne środowisko pracy dla każdej osoby. Pracujemy wspólnie z firmami w naszym łańcuchu dostaw, aby pomóc naszym dostawcom na całym świecie przyjąć takie same lub podobne standardy.

Testowanie jakości produktów elektronicznych

Prawa człowieka a praca

Poświęcamy się postępowaniu dobrze oraz angażujemy w szczery i pełen szacunku dialog na temat tego, które nasze działania są skuteczne, a które nie. Aktywnie współpracujemy z naszymi partnerami w sojuszu RBA, aby dzielić się dobrymi zasadami postępowania, narzędziami i szkoleniami oraz rozwijać kodeks postępowania. Wymagamy, by każdy z naszych dostawców implementował program weryfikacji wieku i zarządzania kadrą pracowniczą, a ponadto przeprowadzamy audyty na miejscu w zakresie zgodności z tym wymogiem oraz wykrycia pracy przymusowej.

Pejzaż z widokiem na słońce wyłaniające się zza chmur

Minerały konfliktu

Minerały konfliktu to minerały wydobywane w obszarach dotkniętych konfliktem zbrojnym oraz takich, gdzie dochodzi do nadużyć praw człowieka, które mogą służyć do finansowania ugrupowań zbrojnych, sprzedaży lub wymiany. Jako aktywny członek sojuszu RBA, wykorzystujemy jego narzędzia i procedury, aby zagwarantować pozyskiwanie surowców w odpowiedzialny sposób bez sięgania po minerały konfliktu.

Pracujemy wspólnie z naszymi dostawcami oraz innymi członkami RBA, żeby wywrzeć jak największy wpływ sektora elektronicznego na zakłady hutnicze w każdym miejscu na świecie w celu zachęcenia ich do udziału w rzetelnych programach certyfikacji.

W roku fiskalnym 2021 osiągnęliśmy udział 100% hut i rafinerii w naszych niezależnie certyfikowanych programach.

Biznesowe spotkanie twórcze z pracownikami

Rozwój dostawców

Nasza firma pozyskuje surowce do części od wielu dostawców, producentów pracujących wspólnie z nami oraz producentów kontraktowych. Trwałość naszego sukcesu jest uzależniona od trwałego sukcesu naszych dostawców. Naszym celem jest nawiązanie długotrwałej współpracy z najważniejszymi dostawcami, która będzie oparta na wspólnych wartościach etycznych, zasadach postępowania oraz zgodności z zasadami sojuszu RBA. Współpracujemy z dostawcami w celu zagwarantowania, aby każdy produkt Logitech został wytworzony zgodnie z międzynarodowymi standardami dobrych praktyk w zakresie zapewnienia jakości i zrównoważonego rozwoju. Opracowaliśmy procedurę wstępnej kwalifikacji nowych dostawców: 100% potencjalnych nowych dostawców zostaje poddanych audytowi w celu zweryfikowania zgodności z naszymi wymogami odnośnie do zrównoważonego rozwoju.

Laptop z nałożonym na zdjęcie schemacie połączeń z kłódkami

PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Szanujemy prywatność i dane osobowe naszych pracowników, klientów oraz innych interesariuszy. Utrzymujemy systemy zapewnienia prywatności i ochrony danych, aby ugruntować zaufanie interesariuszy podczas interakcji z systemami, produktami i usługami Logitech

Zdjęcie portretowe Kirsty Russell
„Nasze ambicje w kwestii oddziaływania na społeczeństwo są sprzężone z naszym celem jako wiodącą firmą projektową – wierzymy w to, że razem możemy napędzać wielkie zmiany oraz umożliwiać ludziom projektowanie bardziej udanego życia i lepszej planety. Osiągniemy to poświęcając się społecznościom na całym świecie, w których żyjemy i pracujemy, by mieć pewność, że pracownicy Logitech mogą prosperować i odnosić sukcesy, a także dołączać do innych, którzy dążą do bardziej sprawiedliwego świata”

 
Kirsty Russell
Kierownik działu spraw personalnych i socjalnych

ODPŁACAMY SIĘ

Zachęcamy naszych ludzi do udziału w budowaniu społeczności, w których żyją i pracują, poprzez poświęcanie swojego czasu lub przekazywanie pieniędzy, w tym wspieranie działań ratunkowych w następstwie katastrof.

243

Pracownicy-darczyńcy

45

Wspierane kraje

280 godzin

Godziny wolontariatu

Program wolontariatu Logitech Cares

Program wolontariatu Logitech Cares odzwierciedla nasze zaangażowanie i wiarę w to, że Logitech powinien być czymś więcej niż wspaniałym miejscem pracy. Fundamentem naszej filozofii jest nasza strategia umacniania naszych pracowników w pogłębianiu relacji z lokalnymi społecznościami. Poprzez program Logitech Cares nasi pracownicy poświęcają się społecznościom, w których żyjemy i pracujemy. Dołączamy do innych, by pomóc w budowaniu prosperujących społeczności i zmniejszyć nasz negatywny wpływ na środowisko.

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111