Browser not supported

IE8/IE9/IE10 is no longer a supported browser. Please use a more current browser to view our site.

Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności w witrynie internetowej firmy Logitech

My, firma Logitech Europe S.A., w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe osób odwiedzających nasze witryny internetowe i mobilne, które są powiązane z niniejszym Oświadczeniem dotyczącym ochrony prywatności (łącznie „Witryny”). Niniejsze Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności nie ma zastosowania do danych zbieranych w inny sposób, na przykład w trybie offline lub wraz z produktami, które sprzedajemy, chyba że wyraźnie oświadczymy w formie pisemnej, iż niniejsze Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności ma zastosowanie również do takich danych.

Aktywnie przekazywane dane

Jeśli użytkownik zadzwoni do nas, wyśle do nas wiadomość e-mail lub wypełni formularz w jednej z naszych Witryn, będzie wiedzieć, jakie informacje podaje, ponieważ są one przekazywane nam w sposób aktywny. Wykorzystujemy takie informacje, aby odpowiedzieć na prośbę użytkownika bądź w inny sposób skomunikować się z użytkownikiem lub zapewnić mu pomoc. Możemy gromadzić dane niezbędne do realizacji zamówienia użytkownika w przypadku dokonywania zakupów za pośrednictwem naszych Witryn, takie jak adres wysyłki, zamówione produkty i informacje kontaktowe.

Pasywnie przekazywane dane

Uzyskując dostęp do naszych Stron, użytkownik automatycznie przekazuje określone informacje ze swojego komputerze lub urządzenia mobilnego oraz ich dotyczące, w tym informacje dotyczące czynności wykonywanych w naszych Witrynach, rodzaju używanego sprzętu i oprogramowania (np. systemu operacyjnego lub przeglądarki), informacji przechowywanych w plikach cookie, adresu IP, czasu dostępu, stron internetowych, z których użytkownik przybył, regionów, z których użytkownik nawiguje po stronie internetowej oraz stron internetowych, do których użytkownik uzyskuje dostęp (w stosownych przypadkach). Używamy technologii śledzenia (w tym plików „cookie”) w Witrynach do dostosowywania i ulepszania Witryn. Wykorzystujemy takie informacje, aby lepiej zrozumieć zainteresowania gości witryny internetowej, klientów i potencjalnych klientów, a także aby udoskonalić nasze Witryny, usługi i produkty. Obecnie nie reagujemy na sygnały „nie śledzić” z przeglądarek internetowych.

Udostępnianie danych

Nie wypożyczamy, nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie udostępniamy danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej:

  • Korzystamy z usług powiązanych i niepowiązanych dostawców usług, w tym firmy Logitech, Inc. w Stanach Zjednoczonych, które pomagają nam przetwarzać dane osobowe w celu świadczenia usług i prowadzenia naszej działalności zgodnie z umowami dotyczącymi zachowania ścisłej poufności.
  • Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika w celu: (a) przestrzegania odpowiednich przepisów prawa, wymogów regulacyjnych oraz w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania, nakazy sądowe i procedury prawne; (b) ochrony i obrony praw lub własności naszej lub osób trzecich, w tym egzekwowania umów, zasad i warunków użytkowania; (c) w nagłych przypadkach, w tym w celu ochrony bezpieczeństwa naszych pracowników lub osób; lub (d) w związku z dochodzeniem lub zapobieganiem oszustwom.
  • Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w celach związanych z transakcją biznesową (lub negocjacjami transakcji biznesowych), która obejmuje sprzedaż lub przekazanie całości lub części naszej firmy lub aktywów. Transakcje te mogą obejmować wszelkie fuzje, finansowanie, przejęcia lub postępowanie upadłościowe.
  • Za zgodą użytkownika.

Korzystamy również z informacji zagregowanych i zredagowanych, które nie mogą być wykorzystane do indywidualnej identyfikacji użytkownika.

Bezpieczeństwo danych

Wykorzystujemy certyfikaty SSL, ograniczenia dostępu do danych, oprogramowanie antywirusowe i zapory, aby zmniejszyć ryzyko nieuprawnionego dostępu do danych osobowych. Przesyłanie danych przez Internet lub sieć bezprzewodową nie jest całkowicie bezpieczne. Przekazując nam swoje dane osobowe, należy pamiętać o zagrożeniach bezpieczeństwa.

Data wejścia w życie i zmiany

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany, w tym istotne zmiany, w Oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności. Użytkownik powinien zapoznać się z Oświadczeniem dotyczącym ochrony prywatności za każdym razem, gdy odwiedza nasze Witryny, aby dowiedzieć się o jakichkolwiek zmianach. Dalsze korzystanie z Witryn po zaktualizowaniu niniejszego Oświadczenia dotyczącego ochrony prywatności oznacza akceptację naszych zmian.

Pytania dotyczące naszego Oświadczenia dotyczącego ochrony prywatności prosimy kierować do nas w następujący sposób:
Telefon: +1 510-795-8500
Kontakt: privacy@logitech.com
Poczta tradycyjna: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 Stany Zjednoczone

Niniejsze Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności wchodzi w życie 1 kwietnia 2018 r.

Pliki cookie

Firma Logitech używa plików cookie, które zasadniczo są małymi plikami danych umieszczanymi na komputerze, tablecie, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie.