Przyszłe pozytywne wyzwanie

PRZEJDŹ DO GŁÓWNEJ TREŚCI
Pangea temporary hotfixes here

Zrównoważony rozwój stoi za każdą podejmowaną przez nas decyzją projektową i jest jedną z naszych podstawowych wartości biznesowych. Szukamy przełomowych materiałów, komponentów i procesów nowej generacji, aby przyspieszyć rozwój bardziej zrównoważonych produktów. Firma Logitech poszukuje partnerów, którzy chcą poznać swoje pomysły. Współpracujmy i znajdźmy sposoby na skalowanie innowacji. 

szczegóły wyzwania

Zaprezentuj swoje innowacyjne, ukierunkowane na zrównoważony rozwój rozwiązania dla wyzwań inżynieryjnych i projektowych w elektronice użytkowej. 

Elektronika

Szukamy nowych rozwiązań, które wykorzystują materiały o mniejszym wpływie na środowisko i energooszczędne procesy w projektowaniu i produkcji płytek drukowanych, które tradycyjnie odbijają się na środowisku.

Magazynowanie energii i zarządzanie nią

Masz odpowiedź na bezpieczniejszą, skalowalną i ekonomiczną elektronikę do akumulatorów o dużej pojemności i magazynowania energii? Poszukujemy rozwiązań zawierających alternatywne materiały do litu lub kobaltu oraz techniki recyklingu baterii.

Przetworniki i siłowniki

Obecnie nie ma realnego skomercjalizowanego rozwiązania dla alternatyw magnesów i wydajnych konstrukcji elektromechanicznych w urządzeniach audio lub innej elektronice użytkowej. Szukamy innowacyjnych pomysłów na wypełnienie tej luki.

Materiały

Naszym celem jest zminimalizowanie zużycia energii i zmniejszenie wpływu na środowisko przy jednoczesnej maksymalizacji łańcuchów dostaw. Chcemy usłyszeć od Ciebie, czy masz alternatywę materiałową, która zmniejsza wagę, zwiększa wytrzymałość, zmniejsza ślad węglowy i jest biodegradowalna / biodegradowalna lub odnawialna.

Inżynierowie dyskutują o projekcie zrównoważonego rozwoju

KTO POWINIEN ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Future Positive Challenge jest przeznaczony dla przełomowych firm, startupów i pionierskich inżynierów, którzy chcą napędzać zmiany w branży wartej wiele miliardów dolarów. Jako partner zorientowany na zrównoważony rozwój, który chce wywrzeć wpływ na świat, rozumiesz, że przemysł elektroniki użytkowej musi zrównoważyć dostępne zasoby z wpływem na środowisko. Zgłoś się, jeśli chcesz znaleźć znaczące połączenia, aby skalować swoją firmę.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Łatwo jest dzielić się swoimi pomysłami i uczestniczyć. Prześlij swoją propozycję bezpośrednio na portalu naszego partnera Tech Tour:

 1. Zarejestruj się, aby utworzyć profil
 2. Przeczytaj wytyczne Future Positive Challenge dostarczone przez Tech Tour
 3. Prześlij swój wpis

Zwycięzcy będą oceniani na podstawie kryteriów w czterech kategoriach wyzwań.

Zgłoszenia podlegają warunkomTech Tour Europe SA .

We współpracy z

Logo Tech Tour

 

W ramach procesu rejestracji do Konkursu ujawnisz dane osobowe, które mogą stanowić dane osobowe do celów obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Uznaje się, że użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przez firmę Logitech i jej partnerów zewnętrznych do celów przeprowadzenia Wyzwania. Firma Logitech będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z Politykąprywatności firmy Logitech. Tech Tour Europe SA będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z własną polityką prywatności.

Czas

Daty i kamienie milowe

paź 1 - 31 grudnia 2022 r.

Jasnofioletowy poziomy pasek

Aplikacje otwarte

Prześlij swoje pomysły.

styczeń - luty 2023

Jasnofioletowy poziomy pasek

Sesje pitchingowe

Runda 1: Wybrani kandydaci podzielą się swoim wielkim pomysłem z komisją selekcyjną.

luty - marzec, 2023

Fioletowy poziomy pasek

Sesje warsztatowe Logi

Runda 2: Ośmiu kandydatów (po dwóch z każdej kategorii) podzieli się z komitetem bardziej szczegółowo w ramach NDA.

Kwiecień 15, 2023

Fioletowy poziomy pasek

Ogłoszone wyniki

Komisja selekcyjna dzieli się tym, kim są zwycięzcy.

Jasnofioletowy pionowy pasek

paź 1 - 31 grudnia 2022 r.

Aplikacje otwarte

Prześlij swoje pomysły.

Jasnofioletowy pionowy pasek

styczeń - luty 2023

Sesje pitchingowe

Runda 1: Wybrani kandydaci podzielą się swoim wielkim pomysłem z komisją selekcyjną.

Fioletowy pionowy pasek

luty - marzec, 2023

Sesje warsztatowe Logi

Runda 2: Ośmiu kandydatów (po dwóch z każdej kategorii) podzieli się z komitetem bardziej szczegółowo w ramach NDA.

Fioletowy pionowy pasek

Kwiecień 15, 2023

Ogłoszone wyniki

Komisja selekcyjna dzieli się tym, kim są zwycięzcy.

JURY SELEKCYJNE

Tegoroczny panel ekspertów składa się z liderów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, produkcji i nie tylko

I jeszcze więcej w przyszłości...

Proces selekcji i ceremonia

Zespół pracujący nad prototypem turbiny wiatrowej

PROCES SELEKCJI
Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone przez jury selekcyjne, a decyzje zostaną podjęte w dwóch rundach.

RUNDA 1
Sesje pitch zostaną zaplanowane dla wybranych propozycji, a następnie warsztaty z firmą Logitech, aby zagłębić się w propozycje ostatecznego wyboru.

RUNDA 2
Po warsztatach wybrani kandydaci zostaną zidentyfikowani do dalszej dogłębnej eksploracji.

CEREMONIA
Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w kwietniu 2023 r. z okazji zwycięzców.

WYKORZYSTANIE MEDIÓW

 1. Biorąc udział w Wyzwaniu, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych przez firmę Logitech do celów wyzwania oraz wszelkich działań i/lub reklamy po wyzwaniu. Zgadzasz się brać udział we wszelkich reklamach związanych z wyzwaniem, a także z wykorzystaniem twoich nazwisk i zdjęć w takich reklamach.
 2. Zgadzasz się uczestniczyć i współpracować we wszystkich działaniach medialnych i promocyjnych związanych z Wyzwaniem, w tym między innymi w wywiadach, zdjęciach lub nagraniach wideo. Użytkownik udziela firmie Logitech bezpłatnej, obowiązującej na całym świecie, wieczystej, nieodwołalnej i niewyłącznej licencji na używanie, reprodukowanie, wyświetlanie i/lub tworzenie dzieł pochodnych takich nagrań i fotografii we wszystkich mediach na całym świecie, w tym w internetowych mediach społecznościowych, bez wynagrodzenia i bez uprzedniej kontroli lub zgody.
 3. Zgadzasz się na wykonanie dodatkowych konkretnych zgód na takie wykorzystanie, jeśli zostaniesz o to poproszony.

Zapisz się teraz, aby otrzymywać aktualizacje o Wyzwaniu

Dzięki

Otrzymaliśmy Twój e-mail. Bądź na bieżąco, aby uzyskać więcej szczegółów!

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Ile kosztuje wejście?

Składanie wniosków przez wnioskodawców nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Jakie typy organizacji mogą się zgłosić?

Do składania wniosków mogą składać się zarejestrowane organizacje każdej wielkości i typu, w tym startupy, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), innowacyjne firmy i instytuty szkolnictwa wyższego (uniwersytety, instytuty badawcze). W tej chwili nie przyjmujemy zgłoszeń od osób fizycznych.

Skąd mam wiedzieć, czy moja innowacja lub wiedza specjalistyczna mają zastosowanie?

Twoja propozycja zostanie sprawdzona przez firmę Logitech i ekspertów zewnętrznych. Firma Logitech skontaktuje się z wybranymi rozwiązaniami w celu przeprowadzenia dalszych dyskusji.

Jakie informacje muszę podać, ubiegając się o zakwestionowanie?

Propozycje powinny zawierać następujące informacje: streszczenie, wgląd w to, jak działa Twoje rozwiązanie, jego mechanizm i, jeśli to możliwe, dane pomocnicze.

Czy mogę zgłosić się do więcej niż jednego wyzwania?

Tak. Możesz zgłaszać różne pomysły do wielu wyzwań. Możesz również przesłać różne pomysły do tego samego wyzwania.

Co zrobić, jeśli potrzebuję umowy NDA?

Podczas procesu składania wniosków zgłoszenia powinny zawierać jedynie szczegóły możliwe do ujawnienia. Prosimy NIE przesyłać informacji poufnych. Jeśli Twoja propozycja zostanie zaakceptowana, firma Logitech dostarczy umowę NDA.

Co z moją własnością intelektualną?

Jeśli Twój pomysł ma zdolność patentową, Ty / Twoja firma powinniście być odpowiedzialni za zgłoszenie patentowe w celu ochrony własności intelektualnej Ciebie / Twojej firmy. Firma Logitech nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia dotyczące własności intelektualnej, jeśli pomysł został przesłany do firmy Logitech bez zgłoszenia patentu.

Prowadzę badania na uniwersytecie i mam pomysł lub potencjalne rozwiązanie. Czy nadal mogę się zgłosić?

Tak, ale pamiętaj, że musisz złożyć wniosek w imieniu Uniwersytetu lub najpierw zarejestrować osobę prawną / firmę przed złożeniem wniosku o wyzwanie. Nie przyjmujemy zgłoszeń od osób fizycznych.

Jakie są kryteria wyboru dla każdej z kategorii wyzwań?

Kryteria wyboru są proponowane przez firmę Logitech i zewnętrzne jury. Rozważa się technologię, wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju, wykonalność i potencjalny dalszy rozwój wniosku. Aby uzyskać szczegółowy podział kryteriów każdego tematu, odwiedź stronę Tech Tour .

Legalny

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU

 1. Firma Logitech nie będzie zobowiązana do zachowania poufności lub własności zgłoszeń użytkownika i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie przesłanych materiałów.
 2. Firma Logitech może wykorzystywać lub rozpowszechniać zgłoszenia i ich zawartość w celu przeprowadzenia wyzwania, bez żadnych ograniczeń ani wynagrodzenia.
 3. Firma Logitech nie ma obowiązku przeglądania, przechowywania, potwierdzania ani zwracania przesłanych materiałów ani żadnych powiązanych materiałów.
 4. Osoby fizyczne nie mogą brać udziału. W Konkursie przyjmowane będą wyłącznie wnioski od zarejestrowanych firm lub uczelni wyższych.
 5. Wnioski są składane bezpośrednio na stronie zgłoszeń Tech Tour Europe SA i podlegają obowiązującym warunkomTech Tour Europe SA.
 6. Firma Logitech może, według własnego uznania, zakończyć, anulować, zmodyfikować lub zawiesić Wyzwanie lub zmienić termin Konkursu. Żadne takie wypowiedzenie, modyfikacja, zawieszenie lub zmiana harmonogramu nie będą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony uczestników.
 7. Polityka prywatności Logitech
 8. Więcej informacji i zapytań prosimy o e-mail: FuturePositive@logitech.com