Przyszłe pozytywne wyzwanie

PRZEJDŹ DO GŁÓWNEJ TREŚCI
Pangea temporary hotfixes here

Zrównoważony rozwój stoi za każdą podejmowaną przez nas decyzją projektową i jest jedną z naszych podstawowych wartości biznesowych. Poszukujemy przełomowych materiałów, komponentów i procesów nowej generacji, aby przyspieszyć nasze działania na rzecz bardziej zrównoważonych produktów. Firma Logitech poszukuje partnerów, którzy chcą pokazać światu swoje pomysły. Współpracujmy, by wdrożyć wymyślone przez Ciebie innowacje.

szczegóły wyzwania

Zaprezentuj swoje innowacyjne rozwiązania ukierunkowane na zrównoważony rozwój, aby sprostać wyzwaniom inżynieryjnym i projektowym w elektronice użytkowej.

Elektronika

Szukamy nowych rozwiązań, które wykorzystują materiały o mniejszym wpływie na środowisko i energooszczędne procesy w projektowaniu i produkcji płytek drukowanych, które wyraźnie odbijają się na środowisku.

Magazynowanie i zarządzanie energią

Masz odpowiedź na pytanie o bezpieczniejszą, skalowalną i ekonomiczną elektronikę do akumulatorów o dużej pojemności i magazynowania energii? Poszukujemy rozwiązań obejmujących materiały alternatywne do litu czy kobaltu oraz techniki recyklingu baterii.

Przetworniki i siłowniki

Obecnie nie ma opłacalnego, komercyjnego rozwiązania zastępującego magnesy; brak też wydajnych projektów elektromechanicznych w urządzeniach audio czy w innej elektronice użytkowej. Szukamy innowacyjnych pomysłów, aby wypełnić tę lukę.

Materiały

Naszym celem jest minimalizacja zużycia energii i zmniejszenie wpływu na środowisko przy jednoczesnej maksymalizacji łańcuchów dostaw. Chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie, czy masz alternatywę materiałową, która zmniejsza wagę, zwiększa wytrzymałość, zmniejsza ślad węglowy i jest pochodzenia biologicznego/biodegradowalnego lub odnawialnego.

KTO POWINIEN APLIKOWAĆ

Konkurs Future Positive Challenge jest przeznaczony dla przełomowych firm, start-upów i pionierskich inżynierów, którzy chcą wprowadzać zmiany w branży wartej wiele miliardów dolarów. Jako partner zorientowany na zrównoważony rozwój, który chce mieć wpływ na świat, rozumiesz, że przemysł elektroniki użytkowej musi równoważyć dostępne zasoby z wpływem na środowisko.

Aplikacje są teraz zamknięte. Zapisz się poniżej, aby otrzymywać informacje o przyszłych wyzwaniach.

Poznaj finalistów

Dziękujemy wszystkim kandydatom, którzy przesłali propozycje do corocznego wyzwania Future Positive Challenge firmy Logitech. Wybrano ponad 30 przedsiębiorczych kandydatów, którzy przedstawili komisji selekcyjnej swoje wielkie pomysły. Z dumą prezentujemy 8 finalistów wybranych ze względu na ich innowacyjne rozwiązania.

 

Napędzaj przyszłość naturą. BeFC odkrywa na nowo sposób zasilania elektroniki jednorazowego użytku. Oferta ogniw biopaliwowych na bazie papieru do zrównoważonego i praktycznego wytwarzania energii.

 

 

Copprint to firma zajmująca się chemią zaawansowanych materiałów, która koncentruje się na przewodzących atramentach nanomiedziowych do druku addytywnego miedzią.

 

 

Elephantech produkuje i sprzedaje Flex PCB, które są wykonane z wykorzystaniem druku atramentowego i strugania miedzi.

 

 

InnovationLab (iL) jest ekspertem w dziedzinie elektroniki drukowanej i organicznej, ze szczególnym uwzględnieniem elastycznych czujników drukowanych.

 

 

LionVolt zmienia sposób przechowywania baterii. Produkują unikalne cienkowarstwowe baterie elektrodowe 3D z technologią stałego elektrolitu.

 

 

Lios produkuje SoundBounce, zaawansowany materiał akustyczny, który zapewnia doskonałą redukcję hałasu bez masy tradycyjnych materiałów akustycznych.

 

 

Polymertal zapewnia rozwiązania pod klucz w zakresie rozwoju i produkcji zrównoważonych materiałów na komponenty sprzętowe jako alternatywę dla metali i kompozytów.

 

 

Soteria zajmuje się rozwiązaniami dotyczącymi pierwotnej przyczyny zdarzeń związanych z bezpieczeństwem baterii. Ich technologia i globalna sieć ekspertów pozwala na zasilanie produktów bezpiecznymi ogniwami.

 

wyczucie czasu

Daty i kamienie milowe

paź 1 - 31 grudnia 2022 r.

Jasnofioletowy poziomy pasek

Aplikacje otwarte

Prześlij swoje pomysły.

styczeń - luty 2023 r

Jasnofioletowy poziomy pasek

Sesje pitchingowe

Runda 1: Wybrani kandydaci podzielą się swoim wielkim pomysłem z komisją selekcyjną.

luty - marzec 2023 r

Fioletowy poziomy pasek

Sesje warsztatowe Logi

Runda 2: Ośmiu kandydatów (po dwóch z każdej kategorii) przedstawi komisji dalsze szczegóły w ramach NDA.

15 kwietnia 2023 r

Fioletowy poziomy pasek

Ogłoszono wyniki

Komisja selekcyjna ogłasza zwycięzcę.

Jasnofioletowy pionowy pasek

paź 1 - 31 grudnia 2022 r.

Aplikacje otwarte

Prześlij swoje pomysły.

Jasnofioletowy pionowy pasek

styczeń - luty 2023 r

Sesje pitchingowe

Runda 1: Wybrani kandydaci podzielą się swoim wielkim pomysłem z komisją selekcyjną.

Fioletowy pionowy pasek

luty - marzec 2023 r

Sesje warsztatowe Logi

Runda 2: Ośmiu kandydatów (po dwóch z każdej kategorii) przedstawi komisji dalsze szczegóły w ramach NDA.

Fioletowy pionowy pasek

15 kwietnia 2023 r

Ogłoszono wyniki

Komisja selekcyjna ogłasza, kto jest zwycięzcą.

JURY

W tegorocznym panelu ekspertów znaleźli się liderzy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, produkcji i nie tylko

PROCES SELEKCJI I WRĘCZENIE NAGRÓD

Zespół pracujący nad prototypem turbiny wiatrowej

PROCES SELEKCJI
Wszystkie propozycje zostaną sprawdzone przez jury selekcyjne, a decyzje zostaną podjęte w dwóch turach.

RUNDA 1
Dla wybranych propozycji zostaną zaplanowane sesje prezentacyjne, po których odbędą się warsztaty z firmą Logitech, aby szczegółowo zapoznać się z propozycjami do ostatecznej selekcji.

RUNDA 2
Po warsztatach wybrani kandydaci zostaną wybrani do dalszej szczegółowej analizy.

WRĘCZENIE NAGRÓD
Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w kwietniu 2023 r. dla uczczenia zwycięzców.

WYKORZYSTANIE MEDIÓW

 1. Uczestnicząc w Wyzwaniu, wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych przez firmę Logitech do celów wyzwania oraz wszelkich działań i/lub reklamy po wyzwaniu. Zgadzasz się wziąć udział we wszelkich materiałach reklamowych związanych z wyzwaniem, a także na wykorzystanie twoich imion i zdjęć w takich materiałach reklamowych.
 2. Zgadzasz się uczestniczyć i współpracować we wszystkich działaniach medialnych i promocyjnych związanych z Wyzwaniem, w tym między innymi udzielać wywiadów, robić zdjęcia lub nagrywać wideo. Użytkownik udziela firmie Logitech bezpłatnej, obowiązującej na całym świecie, wieczystej, nieodwołalnej i niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, wyświetlanie i/lub tworzenie dzieł pochodnych takich materiałów filmowych i zdjęć we wszystkich mediach na całym świecie, w tym w internetowych mediach społecznościowych, bez wynagrodzenia i bez uprzedniego inspekcja lub zatwierdzenie.
 3. Zgadzasz się na wykonanie dodatkowych określonych zgód na takie wykorzystanie, jeśli zostaniesz o to poproszony.

Zasubskrybuj teraz, aby otrzymywać informacje o wyzwaniu

Dzięki

Otrzymaliśmy Twój e-mail. Bądź na bieżąco, aby uzyskać więcej informacji!

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Ile kosztuje udział w Wyzwaniu?

Składanie wniosków przez wnioskodawców nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Jakie typy organizacji mogą się ubiegać?

Zapraszamy do składania wniosków zarejestrowane organizacje każdej wielkości i typu, w tym start-upy, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), firmy innowacyjne oraz instytucje szkolnictwa wyższego (uniwersytety, instytuty badawcze). W tej chwili nie przyjmujemy wniosków od osób fizycznych.

Skąd mam wiedzieć, czy moja innowacja lub wiedza mają zastosowanie?

Twoja propozycja zostanie sprawdzona przez firmę Logitech i zewnętrznych ekspertów. Firma Logitech skontaktuje się z wybranymi rozwiązaniami w celu dalszych dyskusji.

Jakie informacje muszę podać, zgłaszając się do wyzwania?

Propozycje powinny zawierać następujące informacje: streszczenie, wgląd w to, jak działa Twoje rozwiązanie, jego mechanizm oraz, jeśli to możliwe, dane pomocnicze.

Czy mogę zgłosić się do więcej niż jednego wyzwania?

Tak. Możesz zgłaszać różne pomysły do wielu wyzwań. Możesz również zgłosić różne pomysły do tego samego wyzwania.

A jeśli potrzebuję NDA?

Podczas procesu aplikacyjnego zgłoszenia powinny zawierać wyłącznie możliwe do ujawnienia szczegóły. Prosimy NIE przesyłać informacji poufnych. Jeśli Twoja propozycja zostanie zaakceptowana, firma Logitech dostarczy NDA.

Co z moją własnością intelektualną?

Jeśli Twój pomysł ma zdolność patentową, Ty/Twoja firma powinniście być odpowiedzialni za zgłoszenie patentowe w celu ochrony własności intelektualnej Twojej/Twojej firmy. Firma Logitech nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia dotyczące własności intelektualnej, jeśli pomysł został przesłany do firmy Logitech bez zgłoszenia patentu.

Prowadzę badania na uniwersytecie i mam pomysł lub potencjalne rozwiązanie. Czy nadal mogę się zgłosić?

Tak, ale pamiętaj, że musisz złożyć wniosek w imieniu Uniwersytetu lub najpierw zarejestrować osobę prawną / firmę przed zgłoszeniem się do wyzwania. Nie przyjmujemy wniosków od osób fizycznych.

Jakie są kryteria wyboru dla każdej z kategorii wyzwań?

Kryteria wyboru są proponowane przez firmę Logitech i zewnętrzne jury. Rozważa się technologię, wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju, wykonalność i potencjalny dalszy rozwój propozycji. Aby uzyskać szczegółowe zestawienie kryteriów każdego tematu, odwiedź stronę Tech Tour.

INFORMACJE PRAWNE

INFORMACJE O ZGŁOSZENIACH

 1. Firma Logitech nie jest zobowiązana do zachowania poufności lub własności zgłoszenia użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie zgłoszenia.
 2. Firma Logitech może wykorzystywać lub redystrybuować zgłoszenia i ich zawartość na potrzeby wyzwania bez żadnych ograniczeń ani wynagrodzenia.
 3. Firma Logitech nie ma obowiązku przeglądania, przechowywania, potwierdzania ani zwracania przesłanych materiałów ani żadnych powiązanych materiałów.
 4. Osoby fizyczne nie mogą zgłosić się indywidualnie. W konkursie będą przyjmowane wyłącznie propozycje zarejestrowanych firm lub szkół wyższych.
 5. Propozycje są składane bezpośrednio na stronie Tech Tour Europe SA i podlegają obowiązującym warunkomTech Tour Europe SA .
 6. Firma Logitech może według własnego uznania zakończyć, anulować, zmodyfikować lub zawiesić Wyzwanie lub zmienić termin Wyzwania. Każde takie zakończenie, modyfikacja, zawieszenie lub zmiana terminu nie będzie stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony uczestników.
 7. Polityka prywatności Logitech
 8. Dalsze informacje i zapytania prosimy kierować na adres e-mail: futurepositive@logitech.com

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty. Rozpocznij zakupy