Różnorodność i integracja dla pracowników i firm | Logitech

Pangea temporary hotfixes here

Nasze cele

Nasze zaangażowanie na rzecz różnorodności i integracji pozwala nam zbliżyć do siebie ludzi o różnych perspektywach, umiejętnościach i pomysłach w celu napędzania innowacji. Cenimy i kultywujemy różnorodność kultur, środowisk i oczywiście to, że świetne pomysły pochodzą od nas wszystkich.

Tworzenie kultury integracyjnej

Wspieramy kulturę firmy, która promuje integrujących liderów i zapewnia współpracę zespołową, innowacyjność i efektywność poprzez zapewnienie środowiska, w którym pracownicy czują się szanowani, wspierani i doceniani.

Zebrania zespołów mające na celu budowanie świadomości i potencjału wokół integracji

Budowanie świadomości i potencjału wokół integracji

  • Tworzenie doświadczeń w całej firmie, które umożliwiają rozpoznanie uprzedzeń, przywilejów i aktywizację działań integracyjnych.
  • Mierzenie i podejmowanie działań w zakresie przynależności w miejscu pracy poprzez naszą ankietę zaangażowania pracowników.

  • Celebrowanie i obserwowanie różnorodności, którą mamy wewnątrz i na zewnątrz firmy, poprzez takie wydarzenia jak Międzynarodowy Dzień Kobiet, LGBTQ+ Pride i inne.

Włączanie i wspieranie naszych niewystarczająco reprezentowanych pracowników

Wspieramy widoczność, zdolności, społeczność i dostęp dla naszych pracowników, którzy pochodzą z zaniedbanych środowisk i społeczności.

Przykłady konferencji i wydarzeń sponsorowanych przez firmę Logitech

Co robimy

Nasze rosnące grupy przynależności pomagają pracownikom z niedostatecznie reprezentowanych lub niedostatecznie rozwiniętych środowisk stworzyć społeczność, rozwijać się jako liderzy, dzielić się możliwościami i organizować uczestnictwo w lokalnych lub regionalnych wydarzeniach.

Sponsorujemy rozwój i mentoring dla naszych niedostatecznie reprezentowanych pracowników. Dodatkowo sponsorujemy konferencje i wydarzenia na całym świecie, takie jak TEDxLausanneWomen, Silicon Valley Pride, Veterans Career Transition Day i Tech Gig Geek Goddess.

W naszym zakładzie produkcyjnym zapewniamy równe wynagrodzenie za taką samą pracę i okresowo porównujemy nasze pakiety świadczeń z odpowiednimi firmami z branży i dobrymi praktykami. Współpracujemy z naszymi dostawcami, aby utrzymać jednakowe standardy w zakładach naszych dostawców.

Zmiana sposobu działania

Nieustannie analizujemy i ulepszamy procesy i programy firmy Logitech, aby lepiej łączyć się z klientami, pracownikami i partnerami, identyfikując sposoby na większe zaangażowanie i minimalizację uprzedzeń.